Issak

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Historical , Mature , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 22-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vào thế kỷ 17, Đế chế La Mã Thần thánh đã bị tàn phá bởi cuộc Chiến tranh Ba mươi năm. Giữa sự hỗn loạn này xuất hiện một lính đánh thuê Nhật Bản tên là Isaak. Trận chiến ác liệt của hắn ta bắt đầu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 31 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 30 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 29 10-07-2021 08:42:01 Tải xuống
Chapter 28 10-07-2021 08:42:00 Tải xuống
Chapter 27 10-07-2021 08:41:58 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 2 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 3 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 4 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 5 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 6 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 7 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 8 10-07-2021 08:41:27 Tải xuống
Chapter 9 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 10 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 11 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 12 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 13 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 14 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 15 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 16 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 17 10-07-2021 08:41:28 Tải xuống
Chapter 18 10-07-2021 08:41:29 Tải xuống
Chapter 19 10-07-2021 08:41:29 Tải xuống
Chapter 20 10-07-2021 08:41:29 Tải xuống
Chapter 21 10-07-2021 08:41:29 Tải xuống
Chapter 22 10-07-2021 08:41:30 Tải xuống
Chapter 23 10-07-2021 08:41:41 Tải xuống
Chapter 24 10-07-2021 08:41:43 Tải xuống
Chapter 25 10-07-2021 08:41:48 Tải xuống
Chapter 26 10-07-2021 08:41:50 Tải xuống
Chapter 27 10-07-2021 08:41:58 Tải xuống
Chapter 28 10-07-2021 08:42:00 Tải xuống
Chapter 29 10-07-2021 08:42:01 Tải xuống
Chapter 30 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 31 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh