Loading...

Cuộc Chiến Ẩm Thực

Tác giả: TSUKUDA Yuuto
Thể loại: Action , Comedy , Cooking , Harem , Romance , School Life ,
Lần cập nhật cuối: 10-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẻ khác nhìu thú vị hơn...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 316.1 10-09-2019 04:00:25 Tải xuống
Chapter 315: Shokugeki no Souma (END) 17-06-2019 11:07:30 Tải xuống
Chapter 315: Raw 17-06-2019 11:10:40 Tải xuống
Chapter 315: END 28-06-2019 00:24:20 Tải xuống
Chapter 315.7 09-09-2019 22:36:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 23-04-2019 08:33:59 Tải xuống
Chapter 1 17-05-2019 17:51:48 Tải xuống
Chapter 2 17-05-2019 17:51:28 Tải xuống
Chapter 3 17-05-2019 18:34:06 Tải xuống
Chapter 4 22-04-2019 21:39:03 Tải xuống
Chapter 5 23-04-2019 08:34:09 Tải xuống
Chapter 6 17-05-2019 19:10:01 Tải xuống
Chapter 7 17-05-2019 19:10:19 Tải xuống
Chapter 8 23-04-2019 04:07:04 Tải xuống
Chapter 9 23-04-2019 08:34:18 Tải xuống
Chapter 10 23-04-2019 02:07:59 Tải xuống
Chapter 11 23-04-2019 08:34:21 Tải xuống
Chapter 12 23-04-2019 08:34:24 Tải xuống
Chapter 13 23-04-2019 08:34:27 Tải xuống
Chapter 14 23-04-2019 08:34:27 Tải xuống
Chapter 14.5 23-04-2019 08:34:30 Tải xuống
Chapter 15 23-04-2019 08:34:33 Tải xuống
Chapter 15.1: Địch thủ đáng giá 22-04-2019 23:14:39 Tải xuống
Chapter 16 23-04-2019 08:34:36 Tải xuống
Chapter 17 23-04-2019 01:09:33 Tải xuống
Chapter 18 23-04-2019 08:34:39 Tải xuống
Chapter 19 23-04-2019 08:34:42 Tải xuống
Chapter 20 23-04-2019 08:34:45 Tải xuống
Chapter 21 23-04-2019 08:34:48 Tải xuống
Chapter 22 23-04-2019 08:34:51 Tải xuống
Chapter 23 23-04-2019 08:34:54 Tải xuống
Chapter 24 23-04-2019 08:34:57 Tải xuống
Chapter 25 23-04-2019 08:35:00 Tải xuống
Chapter 26 23-04-2019 08:35:03 Tải xuống
Chapter 27 23-04-2019 08:35:07 Tải xuống
Chapter 28 23-04-2019 08:35:10 Tải xuống
Chapter 29 23-04-2019 08:35:13 Tải xuống
Chapter 30 23-04-2019 08:35:16 Tải xuống
Chapter 31 23-04-2019 08:35:19 Tải xuống
Chapter 32 23-04-2019 05:06:28 Tải xuống
Chapter 33 23-04-2019 08:35:22 Tải xuống
Chapter 34 23-04-2019 08:35:25 Tải xuống
Chapter 35 23-04-2019 08:35:28 Tải xuống
Chapter 35.5 23-04-2019 08:35:30 Tải xuống
Chapter 36 23-04-2019 08:35:34 Tải xuống
Chapter 37 23-04-2019 08:35:37 Tải xuống
Chapter 38 23-04-2019 08:35:40 Tải xuống
Chapter 39 23-04-2019 01:09:30 Tải xuống
Chapter 40 23-04-2019 02:07:49 Tải xuống
Chapter 41 23-04-2019 08:35:43 Tải xuống
Chapter 41.5 23-04-2019 06:05:48 Tải xuống
Chapter 42 23-04-2019 08:35:46 Tải xuống
Chapter 42.5 23-04-2019 04:06:48 Tải xuống
Chapter 43 23-04-2019 08:35:49 Tải xuống
Chapter 44 23-04-2019 01:09:21 Tải xuống
Chapter 45 23-04-2019 08:35:52 Tải xuống
Chapter 45.1 23-04-2019 08:35:54 Tải xuống
Chapter 46 23-04-2019 08:35:58 Tải xuống
Chapter 47 22-04-2019 22:08:16 Tải xuống
Chapter 48 23-04-2019 00:11:21 Tải xuống
Chapter 49 23-04-2019 08:36:01 Tải xuống
Chapter 50 23-04-2019 08:36:04 Tải xuống
Chapter 51 23-04-2019 08:36:06 Tải xuống
Chapter 52 23-04-2019 08:36:09 Tải xuống
Chapter 52.5 22-04-2019 21:42:23 Tải xuống
Chapter 53 23-04-2019 08:36:12 Tải xuống
Chapter 53.5: kỳ nghỉ hè của Erina 23-04-2019 01:09:13 Tải xuống
Chapter 54 23-04-2019 08:36:15 Tải xuống
Chapter 55 23-04-2019 08:36:18 Tải xuống
Chapter 56 23-04-2019 08:36:21 Tải xuống
Chapter 56.5: Extra Vol 3 23-04-2019 08:36:24 Tải xuống
Chapter 57 23-04-2019 08:36:27 Tải xuống
Chapter 58 23-04-2019 08:36:30 Tải xuống
Chapter 59 23-04-2019 05:06:13 Tải xuống
Chapter 60 23-04-2019 08:36:33 Tải xuống
Chapter 61 23-04-2019 08:36:36 Tải xuống
Chapter 62 23-04-2019 08:36:39 Tải xuống
Chapter 63 23-04-2019 08:36:42 Tải xuống
Chapter 64 23-04-2019 06:05:34 Tải xuống
Chapter 65 23-04-2019 08:36:45 Tải xuống
Chapter 66 23-04-2019 08:36:48 Tải xuống
Chapter 67 23-04-2019 08:36:51 Tải xuống
Chapter 68 23-04-2019 08:36:54 Tải xuống
Chapter 68.5 23-04-2019 08:36:57 Tải xuống
Chapter 69 23-04-2019 08:37:00 Tải xuống
Chapter 70 23-04-2019 08:37:03 Tải xuống
Chapter 71 22-04-2019 22:07:37 Tải xuống
Chapter 72 23-04-2019 08:37:07 Tải xuống
Chapter 73 23-04-2019 08:37:10 Tải xuống
Chapter 74 23-04-2019 08:37:13 Tải xuống
Chapter 75 23-04-2019 08:37:16 Tải xuống
Chapter 76 23-04-2019 08:37:19 Tải xuống
Chapter 77 23-04-2019 08:37:22 Tải xuống
Chapter 78 22-04-2019 22:07:34 Tải xuống
Chapter 78.5 23-04-2019 08:37:25 Tải xuống
Chapter 79 23-04-2019 06:05:31 Tải xuống
Chapter 80 23-04-2019 08:37:28 Tải xuống
Chapter 81 23-04-2019 08:37:31 Tải xuống
Chapter 82 23-04-2019 08:37:34 Tải xuống
Chapter 83 23-04-2019 08:37:37 Tải xuống
Chapter 84 23-04-2019 08:37:40 Tải xuống
Chapter 84.1 23-04-2019 08:37:43 Tải xuống
Chapter 85 23-04-2019 08:37:46 Tải xuống
Chapter 86 23-04-2019 08:37:49 Tải xuống
Chapter 87 23-04-2019 08:37:52 Tải xuống
Chapter 88 22-04-2019 22:07:28 Tải xuống
Chapter 89 29-07-2019 14:52:33 Tải xuống
Chapter 90 23-04-2019 08:37:58 Tải xuống
Chapter 91 23-04-2019 08:38:01 Tải xuống
Chapter 92 23-04-2019 08:38:04 Tải xuống
Chapter 92.1 23-04-2019 08:38:06 Tải xuống
Chapter 92.2 23-04-2019 08:38:09 Tải xuống
Chapter 93 23-04-2019 02:07:25 Tải xuống
Chapter 94 23-04-2019 08:38:12 Tải xuống
Chapter 95 23-04-2019 08:38:16 Tải xuống
Chapter 96 23-04-2019 08:38:22 Tải xuống
Chapter 97 23-04-2019 06:05:28 Tải xuống
Chapter 98 23-04-2019 06:05:25 Tải xuống
Chapter 99 23-04-2019 08:38:24 Tải xuống
Chapter 100 23-04-2019 08:38:27 Tải xuống
Chapter 101 23-04-2019 08:38:33 Tải xuống
Chapter 102 23-04-2019 08:38:34 Tải xuống
Chapter 103 23-04-2019 08:38:36 Tải xuống
Chapter 104 23-04-2019 08:38:39 Tải xuống
Chapter 105 23-04-2019 08:38:42 Tải xuống
Chapter 106 23-04-2019 08:38:45 Tải xuống
Chapter 107 23-04-2019 08:38:46 Tải xuống
Chapter 108 23-04-2019 08:38:48 Tải xuống
Chapter 109 23-04-2019 08:38:51 Tải xuống
Chapter 110 23-04-2019 08:38:54 Tải xuống
Chapter 111 23-04-2019 08:38:57 Tải xuống
Chapter 112 23-04-2019 08:39:01 Tải xuống
Chapter 113 23-04-2019 08:39:04 Tải xuống
Chapter 114 23-04-2019 14:25:40 Tải xuống
Chapter 114.1 22-04-2019 21:45:40 Tải xuống
Chapter 114.5 23-04-2019 08:39:09 Tải xuống
Chapter 115 23-04-2019 08:39:12 Tải xuống
Chapter 115.1 23-04-2019 08:39:15 Tải xuống
Chapter 116.1 23-04-2019 08:39:21 Tải xuống
Chapter 116: Quả "Trưởng thành" 23-04-2019 08:39:18 Tải xuống
Chapter 117 23-04-2019 08:39:24 Tải xuống
Chapter 117.3 23-04-2019 08:39:27 Tải xuống
Chapter 117.5 23-04-2019 01:09:01 Tải xuống
Chapter 118 23-04-2019 01:09:02 Tải xuống
Chapter 119 23-04-2019 08:39:30 Tải xuống
Chapter 120 23-04-2019 08:39:33 Tải xuống
Chapter 121 23-04-2019 08:39:39 Tải xuống
Chapter 122 23-04-2019 08:39:42 Tải xuống
Chapter 123 23-04-2019 08:39:45 Tải xuống
Chapter 124 23-04-2019 08:39:48 Tải xuống
Chapter 125 23-04-2019 08:39:51 Tải xuống
Chapter 126 23-04-2019 08:39:51 Tải xuống
Chapter 127 23-04-2019 08:39:54 Tải xuống
Chapter 127.1 23-04-2019 08:39:56 Tải xuống
Chapter 128 23-04-2019 08:40:00 Tải xuống
Chapter 128.1 23-04-2019 08:40:03 Tải xuống
Chapter 129 23-04-2019 04:06:22 Tải xuống
Chapter 130 23-04-2019 08:40:07 Tải xuống
Chapter 130.1 23-04-2019 08:40:10 Tải xuống
Chapter 131 23-04-2019 08:40:13 Tải xuống
Chapter 131.1 23-04-2019 08:40:15 Tải xuống
Chapter 131.2 23-04-2019 08:40:18 Tải xuống
Chapter 131.5 23-04-2019 08:40:21 Tải xuống
Chapter 132 23-04-2019 08:40:25 Tải xuống
Chapter 133 23-04-2019 08:40:28 Tải xuống
Chapter 134 23-04-2019 08:40:31 Tải xuống
Chapter 135 23-04-2019 05:05:47 Tải xuống
Chapter 136 23-04-2019 08:40:34 Tải xuống
Chapter 136.1 23-04-2019 08:40:36 Tải xuống
Chapter 136.5 23-04-2019 08:40:39 Tải xuống
Chapter 137 23-04-2019 08:40:43 Tải xuống
Chapter 137.1 23-04-2019 08:40:46 Tải xuống
Chapter 138 23-04-2019 08:40:49 Tải xuống
Chapter 138.1: Erina tại ký túc xá cực tinh (Màu) 23-04-2019 08:40:55 Tải xuống
Chapter 139 14-05-2019 19:50:34 Tải xuống
Chapter 139.1 23-04-2019 08:41:01 Tải xuống
Chapter 140 14-05-2019 19:46:47 Tải xuống
Chapter 140.1: Bài học (Màu) 23-04-2019 08:41:06 Tải xuống
Chapter 141 14-05-2019 19:41:49 Tải xuống
Chapter 141.1 23-04-2019 06:05:13 Tải xuống
Chapter 142 23-04-2019 08:41:07 Tải xuống
Chapter 142.1: Tận cùng chơi bẩn (Màu) 23-04-2019 02:07:04 Tải xuống
Chapter 143 23-04-2019 08:41:09 Tải xuống
Chapter 143.1 23-04-2019 08:41:12 Tải xuống
Chapter 144 23-04-2019 08:41:15 Tải xuống
Chapter 144.1 23-04-2019 08:41:18 Tải xuống
Chapter 145 23-04-2019 08:41:21 Tải xuống
Chapter 145.1: Chân mỹ thực (Màu) 23-04-2019 08:41:25 Tải xuống
Chapter 146 23-04-2019 02:07:22 Tải xuống
Chapter 146.1: Hương vị ẩn giấu (Màu) 23-04-2019 08:41:27 Tải xuống
Chapter 147 23-04-2019 08:41:30 Tải xuống
Chapter 147.1 23-04-2019 08:41:33 Tải xuống
Chapter 148 22-04-2019 23:12:52 Tải xuống
Chapter 148.1: Khải hoàn (Màu) 23-04-2019 08:41:36 Tải xuống
Chapter 149 23-04-2019 08:41:39 Tải xuống
Chapter 149.1: Thiên đàng và địa ngục (Màu) 23-04-2019 08:41:42 Tải xuống
Chapter 149.5: Phụ chương vol 16 23-04-2019 08:41:45 Tải xuống
Chapter 150 23-04-2019 08:41:48 Tải xuống
Chapter 150.1: Trò chơi quyền lực (Màu) 23-04-2019 06:05:08 Tải xuống
Chapter 151 22-04-2019 21:48:45 Tải xuống
Chapter 151.1: Chiến tranh bùng nổ (Màu) 23-04-2019 08:41:51 Tải xuống
Chapter 152 23-04-2019 08:41:54 Tải xuống
Chapter 152.1: Trinh sát (Màu) 23-04-2019 05:05:35 Tải xuống
Chapter 153 23-04-2019 08:41:57 Tải xuống
Chapter 153.1: Tử địa (Màu) 23-04-2019 08:42:00 Tải xuống
Chapter 154 22-04-2019 23:12:44 Tải xuống
Chapter 154.1: Giương nanh (Màu) 23-04-2019 08:42:03 Tải xuống
Chapter 155 23-04-2019 01:08:25 Tải xuống
Chapter 155.1: Thành phẩm tối thượng (Màu) 23-04-2019 08:42:07 Tải xuống
Chapter 156 23-04-2019 08:42:10 Tải xuống
Chapter 156.1 23-04-2019 08:42:13 Tải xuống
Chapter 157 23-04-2019 08:42:16 Tải xuống
Chapter 157.1 23-04-2019 08:42:19 Tải xuống
Chapter 158 23-04-2019 01:08:22 Tải xuống
Chapter 158.1: Sự khác biệt ấy (Màu) 23-04-2019 00:09:57 Tải xuống
Chapter 159 23-04-2019 08:42:22 Tải xuống
Chapter 159.1 23-04-2019 01:08:28 Tải xuống
Chapter 160 23-04-2019 08:42:25 Tải xuống
Chapter 160.1 23-04-2019 08:42:28 Tải xuống
Chapter 161 23-04-2019 08:42:31 Tải xuống
Chapter 161.1: Cuộc thi (Màu) 23-04-2019 06:04:52 Tải xuống
Chapter 162 23-04-2019 08:42:34 Tải xuống
Chapter 162.1 23-04-2019 04:05:43 Tải xuống
Chapter 163 23-04-2019 08:42:37 Tải xuống
Chapter 163.1: Kẻ nhắm tới đỉnh cao (Màu) 23-04-2019 08:42:40 Tải xuống
Chapter 164 23-04-2019 08:42:43 Tải xuống
Chapter 164.1: Sư phụ và học trò (Màu) 23-04-2019 05:05:19 Tải xuống
Chapter 165 23-04-2019 08:42:46 Tải xuống
Chapter 165.1: Hai biểu xúc (Màu) 23-04-2019 08:42:49 Tải xuống
Chapter 166 23-04-2019 08:42:52 Tải xuống
Chapter 166.1: Áp đảo (Màu) 23-04-2019 02:07:34 Tải xuống
Chapter 167 23-04-2019 08:42:55 Tải xuống
Chapter 167.1 23-04-2019 04:05:37 Tải xuống
Chapter 168 23-04-2019 08:43:01 Tải xuống
Chapter 168.1: Ngày mà họ gặp nhau (Màu) 23-04-2019 08:43:04 Tải xuống
Chapter 168.5 23-04-2019 08:43:06 Tải xuống
Chapter 169 23-04-2019 08:43:09 Tải xuống
Chapter 169.1 23-04-2019 08:43:12 Tải xuống
Chapter 169.5 23-04-2019 04:05:46 Tải xuống
Chapter 170 23-04-2019 08:43:13 Tải xuống
Chapter 170.1: Những cảm xúc băng giá (Màu) 23-04-2019 08:43:15 Tải xuống
Chapter 171 23-04-2019 01:08:02 Tải xuống
Chapter 171.1: Hãy theo mình (Màu) 23-04-2019 08:43:18 Tải xuống
Chapter 172 23-04-2019 08:43:21 Tải xuống
Chapter 172.1: Giờ thì, tiến về chiến trường thôi! (Màu) 23-04-2019 08:43:25 Tải xuống
Chapter 173 23-04-2019 08:43:27 Tải xuống
Chapter 173.1: Bất công (Màu) 23-04-2019 08:43:30 Tải xuống
Chapter 174 23-04-2019 08:43:33 Tải xuống
Chapter 174.1: Món cá hồi vượt thời gian (Màu) 23-04-2019 08:43:36 Tải xuống
Chapter 175 23-04-2019 08:43:39 Tải xuống
Chapter 175.1: Chuyến tàu Tootsuki lăn bánh (Màu) 23-04-2019 08:43:42 Tải xuống
Chapter 176 23-04-2019 08:43:45 Tải xuống
Chapter 176.1: Mối nguy hại trong ngày tuyết rơi (Màu) 23-04-2019 08:43:48 Tải xuống
Chapter 176.5 23-04-2019 04:05:33 Tải xuống
Chapter 177 23-04-2019 08:43:51 Tải xuống
Chapter 177.1: Cuộc nổi dậy của Jeanne d’Arc (Màu) 23-04-2019 08:43:54 Tải xuống
Chapter 178 23-04-2019 08:43:57 Tải xuống
Chapter 178.1: Thành phố của ánh sáng (Màu) 23-04-2019 08:44:00 Tải xuống
Chapter 179 23-04-2019 08:44:03 Tải xuống
Chapter 179.1: Đối thủ (Màu) 23-04-2019 08:44:07 Tải xuống
Chapter 179.5 23-04-2019 08:44:10 Tải xuống
Chapter 180 23-04-2019 08:44:13 Tải xuống
Chapter 180.1: Trận chiến phục thù (Màu) 23-04-2019 08:44:16 Tải xuống
Chapter 181 23-04-2019 08:44:19 Tải xuống
Chapter 181.1: Hãy tài tình với món thịt gấu! (Màu) 23-04-2019 08:44:22 Tải xuống
Chapter 182 23-04-2019 08:44:25 Tải xuống
Chapter 182.1: Sự ra đời của Tân Thập Kỳ Nhân (Màu) 23-04-2019 08:44:28 Tải xuống
Chapter 183 23-04-2019 08:44:31 Tải xuống
Chapter 183.1: Hướng đi mới (Màu) 23-04-2019 08:44:34 Tải xuống
Chapter 184 23-04-2019 08:44:37 Tải xuống
Chapter 184.1: Món nợ (Màu) 23-04-2019 08:44:40 Tải xuống
Chapter 184.5 23-04-2019 08:44:43 Tải xuống
Chapter 185 23-04-2019 08:44:46 Tải xuống
Chapter 185.1: Tái đấu với đối thủ (Màu) 23-04-2019 08:44:49 Tải xuống
Chapter 186 23-04-2019 08:44:52 Tải xuống
Chapter 186.1: Cuộc đấu trên dây của vị ngon (Màu) 23-04-2019 08:44:55 Tải xuống
Chapter 187 23-04-2019 08:44:58 Tải xuống
Chapter 187.1: Bùng nổ đi, thịt băm katsu! (Màu) 23-04-2019 08:45:01 Tải xuống
Chapter 188 23-04-2019 08:45:04 Tải xuống
Chapter 188.1: Ải đầu tiên (Màu) 23-04-2019 08:45:06 Tải xuống
Chapter 189 23-04-2019 08:45:09 Tải xuống
Chapter 189.1: Hiệp hai (Màu) 23-04-2019 08:45:12 Tải xuống
Chapter 190 23-04-2019 08:45:15 Tải xuống
Chapter 190.1: Vì ai đó (Màu) 23-04-2019 08:45:18 Tải xuống
Chapter 191 23-04-2019 08:45:21 Tải xuống
Chapter 191.1: Sau trận chiến nảy lửa (Màu) 23-04-2019 08:45:24 Tải xuống
Chapter 192 23-04-2019 08:45:27 Tải xuống
Chapter 193 23-04-2019 06:04:40 Tải xuống
Chapter 194 23-04-2019 08:45:30 Tải xuống
Chapter 195 23-04-2019 08:45:33 Tải xuống
Chapter 196 23-04-2019 08:45:36 Tải xuống
Chapter 197 23-04-2019 08:45:39 Tải xuống
Chapter 198 22-04-2019 21:53:25 Tải xuống
Chapter 199 23-04-2019 08:45:42 Tải xuống
Chapter 200 23-04-2019 08:45:45 Tải xuống
Chapter 201 23-04-2019 08:45:48 Tải xuống
Chapter 202 23-04-2019 08:45:51 Tải xuống
Chapter 203 22-04-2019 21:53:42 Tải xuống
Chapter 204 23-04-2019 08:45:54 Tải xuống
Chapter 205 23-04-2019 08:45:57 Tải xuống
Chapter 206 23-04-2019 04:05:28 Tải xuống
Chapter 207 23-04-2019 08:46:00 Tải xuống
Chapter 208 23-04-2019 08:46:03 Tải xuống
Chapter 209 23-04-2019 08:46:07 Tải xuống
Chapter 210 23-04-2019 08:46:10 Tải xuống
Chapter 211 23-04-2019 05:05:02 Tải xuống
Chapter 212 23-04-2019 08:46:13 Tải xuống
Chapter 213 23-04-2019 08:46:16 Tải xuống
Chapter 214 23-04-2019 02:06:27 Tải xuống
Chapter 215 23-04-2019 08:46:19 Tải xuống
Chapter 216 23-04-2019 08:46:22 Tải xuống
Chapter 217 23-04-2019 08:46:25 Tải xuống
Chapter 218 23-04-2019 08:46:28 Tải xuống
Chapter 219 23-04-2019 08:46:31 Tải xuống
Chapter 220 23-04-2019 08:46:34 Tải xuống
Chapter 221 23-04-2019 06:04:34 Tải xuống
Chapter 222 23-04-2019 08:46:37 Tải xuống
Chapter 223 23-04-2019 08:46:40 Tải xuống
Chapter 224 23-04-2019 08:46:43 Tải xuống
Chapter 225 23-04-2019 08:46:46 Tải xuống
Chapter 226 23-04-2019 08:46:49 Tải xuống
Chapter 227: Kết quả của vòng thứ hai 23-04-2019 08:46:52 Tải xuống
Chapter 228: Sự đoàn kết mang đến hy vọng 23-04-2019 08:46:55 Tải xuống
Chapter 229 23-04-2019 08:46:58 Tải xuống
Chapter 230 23-04-2019 08:47:01 Tải xuống
Chapter 231 23-04-2019 08:47:04 Tải xuống
Chapter 232 23-04-2019 08:47:07 Tải xuống
Chapter 233 23-04-2019 08:47:09 Tải xuống
Chapter 234 23-04-2019 08:47:12 Tải xuống
Chapter 235 23-04-2019 08:47:15 Tải xuống
Chapter 236 23-04-2019 08:47:18 Tải xuống
Chapter 237 23-04-2019 08:47:21 Tải xuống
Chapter 238 23-04-2019 06:04:36 Tải xuống
Chapter 239 23-04-2019 08:47:24 Tải xuống
Chapter 240 23-04-2019 08:47:28 Tải xuống
Chapter 241 23-04-2019 08:47:33 Tải xuống
Chapter 242 23-04-2019 02:06:15 Tải xuống
Chapter 243 23-04-2019 08:47:36 Tải xuống
Chapter 244 23-04-2019 05:04:49 Tải xuống
Chapter 245 23-04-2019 08:47:40 Tải xuống
Chapter 246 23-04-2019 08:47:43 Tải xuống
Chapter 247 23-04-2019 08:47:45 Tải xuống
Chapter 248 29-05-2019 13:58:54 Tải xuống
Chapter 249 23-04-2019 08:47:48 Tải xuống
Chapter 250 23-04-2019 08:47:51 Tải xuống
Chapter 251 23-04-2019 06:04:25 Tải xuống
Chapter 252 23-04-2019 08:47:54 Tải xuống
Chapter 253 23-04-2019 08:47:58 Tải xuống
Chapter 254 22-04-2019 23:10:52 Tải xuống
Chapter 255 23-04-2019 08:48:00 Tải xuống
Chapter 256 23-04-2019 08:48:04 Tải xuống
Chapter 257 23-04-2019 08:48:07 Tải xuống
Chapter 258: Tuyệt chiêu độc bản 23-04-2019 08:48:10 Tải xuống
Chapter 259 23-04-2019 08:48:13 Tải xuống
Chapter 260 23-04-2019 08:48:16 Tải xuống
Chapter 261: Thiên thần nổi loạn 23-04-2019 08:48:19 Tải xuống
Chapter 262 23-04-2019 08:48:22 Tải xuống
Chapter 263 23-04-2019 08:48:25 Tải xuống
Chapter 264: Người gửi : Tadokoro Megumi 23-04-2019 05:04:43 Tải xuống
Chapter 265: Hồ sơ vụ án suối nước nóng của Souma và Megumi, Phần 1 : Bí mật ẩn sâu làn hơi nước 22-04-2019 21:56:42 Tải xuống
Chapter 266: Hồ sơ vụ án suối nước nóng của Souma và Megumi, Phần 2 : Phảng phất hương vị của Shokugeki 23-04-2019 08:48:28 Tải xuống
Chapter 267 23-04-2019 08:48:31 Tải xuống
Chapter 268 23-04-2019 08:48:34 Tải xuống
Chapter 269: Hồ sơ vụ án suối nước nóng của Souma và Megumi, Phần 5 : Ngành dịch vụ của Megumi 23-04-2019 08:48:37 Tải xuống
Chapter 270 23-04-2019 08:48:40 Tải xuống
Chapter 271: Con trai của người đầu bếp giỏi nhất thế hệ của mình 23-04-2019 08:48:43 Tải xuống
Chapter 272 23-04-2019 08:48:46 Tải xuống
Chapter 272.5 23-04-2019 08:48:50 Tải xuống
Chapter 273 23-04-2019 08:48:52 Tải xuống
Chapter 274 23-04-2019 05:04:40 Tải xuống
Chapter 275: Chọn phương án thú vị 23-04-2019 08:48:55 Tải xuống
Chapter 276: Chiến tranh bùng nổ?! Cuộc đấu tình yêu 23-04-2019 08:48:58 Tải xuống
Chapter 277 23-04-2019 08:49:01 Tải xuống
Chapter 278 23-04-2019 08:49:04 Tải xuống
Chapter 279 23-04-2019 08:49:07 Tải xuống
Chapter 280 23-04-2019 08:49:10 Tải xuống
Chapter 281 23-04-2019 08:49:13 Tải xuống
Chapter 282: Nơi được biết đến với cái tên Yukihira 23-04-2019 08:49:16 Tải xuống
Chapter 283 23-04-2019 00:08:14 Tải xuống
Chapter 284 23-04-2019 08:49:19 Tải xuống
Chapter 285: Bửa ăn cuối cùng 23-04-2019 08:49:22 Tải xuống
Chapter 286 23-04-2019 08:49:25 Tải xuống
Chapter 287 23-04-2019 08:49:28 Tải xuống
Chapter 288 23-04-2019 06:04:15 Tải xuống
Chapter 289 23-04-2019 08:49:31 Tải xuống
Chapter 290 23-04-2019 08:49:34 Tải xuống
Chapter 291 23-04-2019 08:49:37 Tải xuống
Chapter 292 23-04-2019 08:49:40 Tải xuống
Chapter 293: Trang bị đến tận răng 22-04-2019 21:58:10 Tải xuống
Chapter 294 23-04-2019 08:49:43 Tải xuống
Chapter 295 23-04-2019 08:49:46 Tải xuống
Chapter 296 23-04-2019 08:49:49 Tải xuống
Chapter 297 23-04-2019 08:49:52 Tải xuống
Chapter 298 23-04-2019 08:49:55 Tải xuống
Chapter 299 23-04-2019 08:49:58 Tải xuống
Chapter 300 23-04-2019 08:50:01 Tải xuống
Chapter 301 23-04-2019 08:50:04 Tải xuống
Chapter 302 23-04-2019 08:50:09 Tải xuống
Chapter 303 23-04-2019 08:50:12 Tải xuống
Chapter 304 23-04-2019 06:04:09 Tải xuống
Chapter 305 23-04-2019 20:20:31 Tải xuống
Chapter 305: Raw 29-03-2019 21:24:08 Tải xuống
Chapter 306 23-04-2019 08:50:21 Tải xuống
Chapter 306: Raw 08-04-2019 22:49:46 Tải xuống
Chapter 307 23-04-2019 20:20:27 Tải xuống
Chapter 308 23-04-2019 08:50:24 Tải xuống
Chapter 308: Raw 23-04-2019 08:52:25 Tải xuống
Chapter 309 26-04-2019 19:28:29 Tải xuống
Chapter 309: Raw 26-04-2019 19:28:41 Tải xuống
Chapter 310 11-05-2019 00:54:20 Tải xuống
Chapter 310: Raw 11-05-2019 01:00:12 Tải xuống
Chapter 311 19-05-2019 12:00:32 Tải xuống
Chapter 311: Raw 19-05-2019 12:01:29 Tải xuống
Chapter 312 29-05-2019 04:07:15 Tải xuống
Chapter 312: Raw 29-05-2019 04:07:18 Tải xuống
Chapter 313 08-06-2019 03:44:26 Tải xuống
Chapter 313: Raw 04-06-2019 02:25:35 Tải xuống
Chapter 314 11-06-2019 17:06:31 Tải xuống
Chapter 314: Raw 11-06-2019 17:06:19 Tải xuống
Chapter 315 17-06-2019 11:10:27 Tải xuống
Chapter 315.1 01-07-2019 00:04:18 Tải xuống
Chapter 315.1: Hiện tại 30-06-2019 23:43:23 Tải xuống
Chapter 315.2 25-07-2019 19:42:27 Tải xuống
Chapter 315.3: Le Futur (Tương lai) 09-09-2019 19:30:21 Tải xuống
Chapter 315.6 10-09-2019 04:00:49 Tải xuống
Chapter 315.7 09-09-2019 22:36:17 Tải xuống
Chapter 315: END 28-06-2019 00:24:20 Tải xuống
Chapter 315: Raw 17-06-2019 11:10:40 Tải xuống
Chapter 315: Shokugeki no Souma (END) 17-06-2019 11:07:30 Tải xuống
Chapter 316.1 10-09-2019 04:00:25 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh