Loading...

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 18-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nuwx chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu Đọc truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên tại truyenmh.com
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 81 18-09-2019 14:00:52 Tải xuống
Chapter 80 17-09-2019 10:54:19 Tải xuống
Chapter 79 16-09-2019 19:36:16 Tải xuống
Chapter 78 10-09-2019 11:24:07 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2019 10:48:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 20-03-2019 15:00:08 Tải xuống
Chapter 2 20-03-2019 14:36:20 Tải xuống
Chapter 3 20-03-2019 14:36:23 Tải xuống
Chapter 4 05-04-2019 10:16:52 Tải xuống
Chapter 5 05-04-2019 10:16:58 Tải xuống
Chapter 6 05-04-2019 10:18:25 Tải xuống
Chapter 7 08-05-2019 21:01:56 Tải xuống
Chapter 8 08-05-2019 19:16:43 Tải xuống
Chapter 9 08-05-2019 19:16:47 Tải xuống
Chapter 10 09-05-2019 00:02:47 Tải xuống
Chapter 11 08-05-2019 15:13:05 Tải xuống
Chapter 12 08-05-2019 19:16:50 Tải xuống
Chapter 13 09-05-2019 00:02:44 Tải xuống
Chapter 14 08-05-2019 21:01:52 Tải xuống
Chapter 15 09-05-2019 00:06:05 Tải xuống
Chapter 16 08-05-2019 20:11:11 Tải xuống
Chapter 17 09-05-2019 00:06:08 Tải xuống
Chapter 18 08-05-2019 20:01:42 Tải xuống
Chapter 19 08-05-2019 21:17:37 Tải xuống
Chapter 20 09-05-2019 07:03:14 Tải xuống
Chapter 21 08-05-2019 21:17:42 Tải xuống
Chapter 22 09-05-2019 20:06:17 Tải xuống
Chapter 23 29-05-2019 11:11:27 Tải xuống
Chapter 24 29-05-2019 11:11:29 Tải xuống
Chapter 25 29-05-2019 11:11:32 Tải xuống
Chapter 26 29-05-2019 11:03:48 Tải xuống
Chapter 27 29-05-2019 11:11:36 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 11:11:39 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 11:11:42 Tải xuống
Chapter 30 29-05-2019 11:11:44 Tải xuống
Chapter 31 29-05-2019 11:11:47 Tải xuống
Chapter 32 01-06-2019 11:32:34 Tải xuống
Chapter 33 01-06-2019 14:24:43 Tải xuống
Chapter 34 31-05-2019 11:10:22 Tải xuống
Chapter 35 03-06-2019 19:15:42 Tải xuống
Chapter 36 01-06-2019 20:09:54 Tải xuống
Chapter 37 03-06-2019 18:07:32 Tải xuống
Chapter 38 04-06-2019 12:05:11 Tải xuống
Chapter 39 12-06-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 39: VIDEO 04-06-2019 11:30:29 Tải xuống
Chapter 40 06-06-2019 04:12:06 Tải xuống
Chapter 41 08-06-2019 10:30:22 Tải xuống
Chapter 42 09-06-2019 08:24:08 Tải xuống
Chapter 43 10-06-2019 11:06:07 Tải xuống
Chapter 44 15-06-2019 09:10:22 Tải xuống
Chapter 45 16-06-2019 06:10:41 Tải xuống
Chapter 46 16-06-2019 08:03:57 Tải xuống
Chapter 47 16-06-2019 03:07:34 Tải xuống
Chapter 48 20-06-2019 19:36:14 Tải xuống
Chapter 49 22-06-2019 16:30:10 Tải xuống
Chapter 50 27-06-2019 21:36:10 Tải xuống
Chapter 51 29-06-2019 11:08:17 Tải xuống
Chapter 52 01-07-2019 23:00:15 Tải xuống
Chapter 53 05-07-2019 16:30:18 Tải xuống
Chapter 54 11-07-2019 12:00:53 Tải xuống
Chapter 55 12-07-2019 20:48:42 Tải xuống
Chapter 56 20-07-2019 22:45:11 Tải xuống
Chapter 57 20-07-2019 22:45:15 Tải xuống
Chapter 58 30-07-2019 00:04:19 Tải xuống
Chapter 59 30-07-2019 06:03:38 Tải xuống
Chapter 60 30-07-2019 01:01:15 Tải xuống
Chapter 61 02-08-2019 11:12:17 Tải xuống
Chapter 62 05-08-2019 11:12:13 Tải xuống
Chapter 63 06-08-2019 19:19:35 Tải xuống
Chapter 64 12-08-2019 19:12:16 Tải xuống
Chapter 65 13-08-2019 11:18:10 Tải xuống
Chapter 66 14-08-2019 11:00:13 Tải xuống
Chapter 67 17-08-2019 18:00:13 Tải xuống
Chapter 68 21-08-2019 10:48:16 Tải xuống
Chapter 69 22-08-2019 10:54:09 Tải xuống
Chapter 70 23-08-2019 11:06:13 Tải xuống
Chapter 71 28-08-2019 11:00:22 Tải xuống
Chapter 72 29-08-2019 10:24:08 Tải xuống
Chapter 73 04-09-2019 19:36:10 Tải xuống
Chapter 74 04-09-2019 19:36:11 Tải xuống
Chapter 75 05-09-2019 10:54:09 Tải xuống
Chapter 76 06-09-2019 11:06:26 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2019 10:48:10 Tải xuống
Chapter 78 10-09-2019 11:24:07 Tải xuống
Chapter 79 16-09-2019 19:36:16 Tải xuống
Chapter 80 17-09-2019 10:54:19 Tải xuống
Chapter 81 18-09-2019 14:00:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh