Loading...

Kokou no Hito

Tác giả: Sakamoto Shinichi
Thể loại: Adventure , Drama , Mature , Psychological , Seinen , Sports , Tragedy ,
Lần cập nhật cuối: 09-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một bộ khá hay nói về đề tài leo núi, khá cuốn hút! Mình xem một lèo vài chục chap không thể rời mắt ra được! Cảm giác rất thật!
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 138 09-06-2020 07:01:50 Tải xuống
Chapter 137 28-05-2020 20:55:08 Tải xuống
Chapter 136 11-05-2020 20:02:07 Tải xuống
Chapter 135 03-05-2020 19:53:53 Tải xuống
Chapter 134 03-05-2020 19:54:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-09-2019 08:22:55 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 12:44:19 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 12:44:20 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 12:44:21 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 12:44:22 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 12:44:23 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 12:44:24 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 12:44:25 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 12:44:26 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 12:44:27 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 12:44:28 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 12:44:29 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 12:44:29 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 12:44:31 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 12:44:32 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 12:44:33 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 12:44:34 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 12:44:35 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 12:44:36 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 12:44:37 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 12:44:38 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 12:44:39 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 12:44:40 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 12:44:41 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 12:44:42 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 12:44:43 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 12:44:44 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 12:44:45 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 12:44:46 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 12:44:47 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 12:44:48 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 12:44:49 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 12:44:50 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 12:44:51 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 12:44:52 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 12:44:53 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 12:44:54 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 12:44:55 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 12:44:56 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 12:44:57 Tải xuống
Chapter 41: Pure Heart and Impure 30-11-2018 12:44:58 Tải xuống
Chapter 42: Carnal Desires 30-11-2018 12:44:59 Tải xuống
Chapter 43: Muddy Stream Departure 30-11-2018 12:45:00 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 12:45:01 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 12:45:03 Tải xuống
Chapter 46: Regulation in the Mountains 30-11-2018 12:45:04 Tải xuống
Chapter 47: Friction 30-11-2018 12:45:06 Tải xuống
Chapter 48: Stardust Path Ridge Walk 30-11-2018 12:45:06 Tải xuống
Chapter 49: True Nature 30-11-2018 12:45:08 Tải xuống
Chapter 50: Buntarou and Society 30-11-2018 12:45:08 Tải xuống
Chapter 51: First Snow Capped Peak 30-11-2018 12:45:09 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 12:45:11 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 12:45:12 Tải xuống
Chapter 54: Tenacious Man 30-11-2018 12:45:12 Tải xuống
Chapter 55: Niimi Taku's Karma 30-11-2018 12:45:13 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 12:45:14 Tải xuống
Chapter 57: - Lời tự nhủ bản thân 30-11-2018 12:45:15 Tải xuống
Chapter 58: - Lòng lẩn quẫn của tái sinh 30-11-2018 12:45:16 Tải xuống
Chapter 59 11-07-2019 21:24:11 Tải xuống
Chapter 60 11-07-2019 21:24:14 Tải xuống
Chapter 61 13-07-2019 01:54:26 Tải xuống
Chapter 62 16-07-2019 10:36:06 Tải xuống
Chapter 63 18-07-2019 23:39:10 Tải xuống
Chapter 64 26-07-2019 12:05:14 Tải xuống
Chapter 65 30-07-2019 10:02:08 Tải xuống
Chapter 66 28-07-2019 07:14:05 Tải xuống
Chapter 67 30-07-2019 05:04:45 Tải xuống
Chapter 68 30-07-2019 09:24:16 Tải xuống
Chapter 69 03-08-2019 09:12:22 Tải xuống
Chapter 70 03-08-2019 09:12:25 Tải xuống
Chapter 71 07-08-2019 12:48:14 Tải xuống
Chapter 72 09-08-2019 19:42:10 Tải xuống
Chapter 73 11-08-2019 08:54:15 Tải xuống
Chapter 74 13-08-2019 21:33:04 Tải xuống
Chapter 75 15-08-2019 22:06:20 Tải xuống
Chapter 76 18-08-2019 13:24:17 Tải xuống
Chapter 77 20-08-2019 10:30:22 Tải xuống
Chapter 78 22-08-2019 10:12:10 Tải xuống
Chapter 79 24-08-2019 09:01:17 Tải xuống
Chapter 80 26-08-2019 19:42:12 Tải xuống
Chapter 81 29-08-2019 10:54:11 Tải xuống
Chapter 82 31-08-2019 09:36:26 Tải xuống
Chapter 83 04-09-2019 11:07:43 Tải xuống
Chapter 84 07-09-2019 09:00:20 Tải xuống
Chapter 85 09-09-2019 12:18:11 Tải xuống
Chapter 86 12-09-2019 10:18:10 Tải xuống
Chapter 87 14-09-2019 13:12:24 Tải xuống
Chapter 88 17-09-2019 22:00:47 Tải xuống
Chapter 89 20-09-2019 11:06:30 Tải xuống
Chapter 90 21-09-2019 22:54:16 Tải xuống
Chapter 91 23-09-2019 23:06:13 Tải xuống
Chapter 92 27-09-2019 08:24:10 Tải xuống
Chapter 93 27-09-2019 08:24:13 Tải xuống
Chapter 94 28-09-2019 09:03:33 Tải xuống
Chapter 95 04-10-2019 03:47:19 Tải xuống
Chapter 96 03-10-2019 23:32:45 Tải xuống
Chapter 97 05-10-2019 16:54:50 Tải xuống
Chapter 98 07-10-2019 22:24:43 Tải xuống
Chapter 99 12-10-2019 20:08:43 Tải xuống
Chapter 100 13-10-2019 21:02:20 Tải xuống
Chapter 101 14-10-2019 19:49:45 Tải xuống
Chapter 102 16-10-2019 23:24:13 Tải xuống
Chapter 103 18-10-2019 21:29:17 Tải xuống
Chapter 104 21-10-2019 21:08:01 Tải xuống
Chapter 105 23-10-2019 21:48:18 Tải xuống
Chapter 106 25-10-2019 20:24:51 Tải xuống
Chapter 107 28-10-2019 21:48:53 Tải xuống
Chapter 108 30-10-2019 21:12:57 Tải xuống
Chapter 109 02-11-2019 20:33:23 Tải xuống
Chapter 110 05-11-2019 00:37:20 Tải xuống
Chapter 111 07-11-2019 20:59:54 Tải xuống
Chapter 112 08-11-2019 23:28:16 Tải xuống
Chapter 113 13-11-2019 13:48:52 Tải xuống
Chapter 114 15-11-2019 20:32:12 Tải xuống
Chapter 115 22-11-2019 09:49:45 Tải xuống
Chapter 116 22-11-2019 00:18:26 Tải xuống
Chapter 117 23-11-2019 21:22:41 Tải xuống
Chapter 118 26-11-2019 21:02:54 Tải xuống
Chapter 119 28-11-2019 21:42:28 Tải xuống
Chapter 120 01-12-2019 21:50:54 Tải xuống
Chapter 121 03-12-2019 19:25:31 Tải xuống
Chapter 122 08-12-2019 04:16:43 Tải xuống
Chapter 123 12-12-2019 22:00:42 Tải xuống
Chapter 124 18-12-2019 20:49:44 Tải xuống
Chapter 125 29-12-2019 22:54:45 Tải xuống
Chapter 126 09-01-2020 05:15:43 Tải xuống
Chapter 127 20-01-2020 19:55:51 Tải xuống
Chapter 128 03-02-2020 20:56:11 Tải xuống
Chapter 129 13-02-2020 23:55:58 Tải xuống
Chapter 130 22-02-2020 21:23:11 Tải xuống
Chapter 131 14-03-2020 22:22:15 Tải xuống
Chapter 132 09-04-2020 22:17:08 Tải xuống
Chapter 133 17-04-2020 21:45:58 Tải xuống
Chapter 134 03-05-2020 19:54:14 Tải xuống
Chapter 135 03-05-2020 19:53:53 Tải xuống
Chapter 136 11-05-2020 20:02:07 Tải xuống
Chapter 137 28-05-2020 20:55:08 Tải xuống
Chapter 138 09-06-2020 07:01:50 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ

TRUYỆN VỪA XEM