The dungeon Master

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Romance , Fantasy , Chuyển Sinh , Manhwa ,
Lần cập nhật cuối: 01-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhân vật chính của chúng ta " Oh ju-yoon" một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là .....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 147 28-06-2020 23:42:45 Tải xuống
Chapter 52: - Dự tính trước 01-03-2021 09:12:03 Tải xuống
Chapter 51: - Trailer 23-02-2021 05:21:24 Tải xuống
Chapter 51.5: - Bá tước Jonia 25-02-2021 12:32:22 Tải xuống
Chapter 50 28-05-2019 09:01:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-05-2019 14:50:09 Tải xuống
Chapter 2 22-05-2019 14:50:21 Tải xuống
Chapter 3 16-04-2019 21:58:49 Tải xuống
Chapter 4 22-05-2019 15:06:55 Tải xuống
Chapter 5 22-05-2019 15:07:00 Tải xuống
Chapter 6 09-05-2019 17:00:47 Tải xuống
Chapter 7 10-05-2019 15:02:11 Tải xuống
Chapter 8 10-05-2019 13:02:14 Tải xuống
Chapter 9 22-05-2019 17:19:18 Tải xuống
Chapter 10 22-05-2019 18:36:20 Tải xuống
Chapter 11 22-05-2019 17:19:30 Tải xuống
Chapter 12 22-05-2019 17:19:44 Tải xuống
Chapter 13 22-05-2019 17:19:51 Tải xuống
Chapter 14 22-05-2019 17:20:00 Tải xuống
Chapter 15 22-05-2019 17:20:14 Tải xuống
Chapter 16 22-05-2019 18:36:13 Tải xuống
Chapter 17 22-05-2019 17:20:35 Tải xuống
Chapter 18 22-05-2019 17:20:39 Tải xuống
Chapter 19 22-05-2019 17:20:54 Tải xuống
Chapter 20 22-05-2019 17:20:57 Tải xuống
Chapter 21 10-05-2019 15:02:06 Tải xuống
Chapter 22 09-05-2019 17:01:15 Tải xuống
Chapter 23 10-05-2019 10:02:03 Tải xuống
Chapter 24 10-05-2019 12:03:26 Tải xuống
Chapter 25 10-05-2019 10:02:08 Tải xuống
Chapter 26 10-05-2019 15:03:48 Tải xuống
Chapter 27 10-05-2019 08:05:16 Tải xuống
Chapter 28 09-05-2019 23:02:33 Tải xuống
Chapter 29 10-05-2019 10:03:41 Tải xuống
Chapter 30 10-05-2019 15:02:02 Tải xuống
Chapter 31 10-05-2019 13:02:08 Tải xuống
Chapter 32 10-05-2019 07:06:26 Tải xuống
Chapter 33 09-05-2019 17:01:48 Tải xuống
Chapter 34 10-05-2019 13:02:12 Tải xuống
Chapter 35 10-05-2019 13:02:57 Tải xuống
Chapter 36 10-05-2019 13:03:02 Tải xuống
Chapter 37 10-05-2019 15:03:51 Tải xuống
Chapter 38 09-05-2019 17:02:04 Tải xuống
Chapter 39 10-05-2019 23:31:14 Tải xuống
Chapter 40 11-05-2019 21:20:58 Tải xuống
Chapter 41 16-05-2019 14:18:06 Tải xuống
Chapter 42 18-05-2019 20:00:12 Tải xuống
Chapter 43 22-05-2019 11:42:05 Tải xuống
Chapter 44 28-05-2019 17:01:18 Tải xuống
Chapter 45 28-05-2019 10:28:12 Tải xuống
Chapter 46 28-05-2019 17:07:03 Tải xuống
Chapter 47 28-05-2019 10:39:41 Tải xuống
Chapter 48 28-05-2019 11:02:50 Tải xuống
Chapter 49 28-05-2019 05:01:14 Tải xuống
Chapter 50 28-05-2019 09:01:21 Tải xuống
Chapter 51.5: - Bá tước Jonia 25-02-2021 12:32:22 Tải xuống
Chapter 51: - Trailer 23-02-2021 05:21:24 Tải xuống
Chapter 52: - Dự tính trước 01-03-2021 09:12:03 Tải xuống
Chapter 147 28-06-2020 23:42:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh