Loading...

Shinju no Nectar

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adult , Drama , Fantasy , Mature , Romance , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 03-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sakra, công chúa còn sống cuối cùng của 1 đế chế suy tàn, bị săn đuổi vì sức mạnh Ambrosia mà cô sở hữu - năng lực ban thánh lực nhưng chỉ cho con người. Ko dc ai giúp đỡ, cô quyết định triệu hồi một ai đó từ thế giới khác trong nỗ lực tuyệt vọng hòng tìm một hiệp sĩ có thể bảo vệ cô. Nhưng thanh niên dc triệu hồi tới lại ko như cô kì vọng ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 40 03-06-2020 09:48:09 Tải xuống
Chapter 39 12-04-2020 21:12:46 Tải xuống
Chapter 38 12-04-2020 21:24:19 Tải xuống
Chapter 37 12-04-2020 21:20:42 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2020 06:12:47 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-09-2019 14:00:54 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 08:40:06 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 08:40:08 Tải xuống
Chapter 4 04-10-2019 06:02:25 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 08:40:12 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 08:40:14 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 08:40:16 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 08:40:18 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 08:40:20 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 08:40:22 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 08:40:24 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 08:40:26 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 08:40:28 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 08:40:30 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 08:40:32 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 08:40:34 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 08:40:36 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 08:40:37 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 08:40:40 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 08:40:42 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 08:40:44 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 08:40:46 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 08:40:48 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 08:40:50 Tải xuống
Chapter 25 25-12-2018 14:12:33 Tải xuống
Chapter 26 07-02-2019 20:04:25 Tải xuống
Chapter 27 26-04-2019 12:41:30 Tải xuống
Chapter 28 26-03-2019 18:24:06 Tải xuống
Chapter 29 26-04-2019 18:16:41 Tải xuống
Chapter 30 22-05-2019 09:00:07 Tải xuống
Chapter 31 26-07-2019 13:05:01 Tải xuống
Chapter 32 27-08-2019 21:42:13 Tải xuống
Chapter 33 04-10-2019 02:17:19 Tải xuống
Chapter 34 25-11-2019 07:24:26 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2019 08:55:21 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2020 06:12:47 Tải xuống
Chapter 37 12-04-2020 21:20:42 Tải xuống
Chapter 38 12-04-2020 21:24:19 Tải xuống
Chapter 39 12-04-2020 21:12:46 Tải xuống
Chapter 40 03-06-2020 09:48:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh