Loading...

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Mystery , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 20-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 104 21-05-2019 19:00:39 Tải xuống
Chapter 103 20-05-2019 20:42:18 Tải xuống
Chapter 102 19-05-2019 21:48:20 Tải xuống
Chapter 101 18-05-2019 20:06:05 Tải xuống
Chapter 100 17-05-2019 20:06:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-01-2019 16:46:12 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 16:46:14 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 16:46:17 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 16:46:21 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 14:34:09 Tải xuống
Chapter 6 07-01-2019 00:36:13 Tải xuống
Chapter 7 11-01-2019 18:34:08 Tải xuống
Chapter 7: video 07-01-2019 13:48:09 Tải xuống
Chapter 8 11-01-2019 18:34:12 Tải xuống
Chapter 8: video 09-01-2019 15:21:18 Tải xuống
Chapter 9 11-01-2019 18:34:14 Tải xuống
Chapter 9: video 09-01-2019 15:21:21 Tải xuống
Chapter 10 11-01-2019 18:34:18 Tải xuống
Chapter 11 11-01-2019 18:34:21 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 12:26:10 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 12:26:12 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 23:18:12 Tải xuống
Chapter 15 17-01-2019 21:30:27 Tải xuống
Chapter 16 17-01-2019 21:30:30 Tải xuống
Chapter 16: video 16-01-2019 13:10:14 Tải xuống
Chapter 17 17-01-2019 21:30:33 Tải xuống
Chapter 18 12-05-2019 03:00:10 Tải xuống
Chapter 18: video 18-01-2019 13:00:05 Tải xuống
Chapter 19 24-01-2019 21:14:48 Tải xuống
Chapter 19: video 19-01-2019 13:36:18 Tải xuống
Chapter 20 24-01-2019 21:14:54 Tải xuống
Chapter 21 24-01-2019 21:15:01 Tải xuống
Chapter 21: video 21-01-2019 13:02:05 Tải xuống
Chapter 22 24-01-2019 21:15:06 Tải xuống
Chapter 23 24-01-2019 21:15:12 Tải xuống
Chapter 23: video 23-01-2019 13:00:06 Tải xuống
Chapter 24 24-01-2019 21:15:18 Tải xuống
Chapter 25 25-01-2019 15:20:42 Tải xuống
Chapter 26 26-01-2019 19:16:30 Tải xuống
Chapter 27 29-01-2019 21:16:29 Tải xuống
Chapter 28 29-01-2019 21:16:35 Tải xuống
Chapter 29 29-01-2019 21:16:41 Tải xuống
Chapter 30 30-01-2019 13:36:17 Tải xuống
Chapter 31 05-02-2019 18:53:24 Tải xuống
Chapter 32 05-02-2019 18:53:30 Tải xuống
Chapter 33 05-02-2019 18:53:35 Tải xuống
Chapter 34 05-02-2019 18:53:41 Tải xuống
Chapter 35 05-02-2019 18:53:47 Tải xuống
Chapter 36 07-02-2019 14:22:53 Tải xuống
Chapter 37 07-02-2019 14:22:59 Tải xuống
Chapter 38 12-02-2019 06:03:53 Tải xuống
Chapter 39 12-02-2019 06:03:58 Tải xuống
Chapter 40 16-02-2019 00:03:32 Tải xuống
Chapter 41 16-02-2019 11:05:32 Tải xuống
Chapter 42 16-02-2019 06:05:15 Tải xuống
Chapter 43 16-02-2019 11:05:35 Tải xuống
Chapter 44 16-02-2019 20:04:11 Tải xuống
Chapter 45 16-02-2019 22:03:08 Tải xuống
Chapter 46 19-02-2019 17:05:50 Tải xuống
Chapter 47 19-02-2019 22:02:53 Tải xuống
Chapter 48 20-02-2019 03:12:11 Tải xuống
Chapter 49 20-02-2019 04:00:22 Tải xuống
Chapter 50 20-02-2019 22:09:32 Tải xuống
Chapter 51 24-02-2019 13:04:20 Tải xuống
Chapter 52 24-02-2019 18:02:24 Tải xuống
Chapter 53 24-02-2019 16:00:47 Tải xuống
Chapter 54 14-03-2019 15:18:55 Tải xuống
Chapter 55 01-03-2019 11:09:24 Tải xuống
Chapter 56 01-03-2019 07:03:59 Tải xuống
Chapter 57 01-03-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 58 06-03-2019 09:00:26 Tải xuống
Chapter 59 06-03-2019 11:07:08 Tải xuống
Chapter 60 12-03-2019 19:03:38 Tải xuống
Chapter 61 12-03-2019 20:04:26 Tải xuống
Chapter 62 17-03-2019 20:08:05 Tải xuống
Chapter 63 17-03-2019 19:06:03 Tải xuống
Chapter 64 17-03-2019 23:02:44 Tải xuống
Chapter 65 20-03-2019 05:51:35 Tải xuống
Chapter 66 20-03-2019 05:51:38 Tải xuống
Chapter 67 24-03-2019 02:49:35 Tải xuống
Chapter 68 24-03-2019 02:49:44 Tải xuống
Chapter 69 27-03-2019 20:36:11 Tải xuống
Chapter 70 27-03-2019 20:36:14 Tải xuống
Chapter 71 05-04-2019 10:34:42 Tải xuống
Chapter 72 05-04-2019 10:19:43 Tải xuống
Chapter 73 08-04-2019 22:42:33 Tải xuống
Chapter 74 08-04-2019 22:42:36 Tải xuống
Chapter 75 05-05-2019 20:42:24 Tải xuống
Chapter 76 05-05-2019 20:42:28 Tải xuống
Chapter 77 05-05-2019 20:42:32 Tải xuống
Chapter 78 05-05-2019 20:42:34 Tải xuống
Chapter 79 05-05-2019 20:42:37 Tải xuống
Chapter 80 05-05-2019 20:42:40 Tải xuống
Chapter 81 05-05-2019 20:42:43 Tải xuống
Chapter 82 05-05-2019 20:42:46 Tải xuống
Chapter 83 05-05-2019 20:42:48 Tải xuống
Chapter 84 05-05-2019 20:42:52 Tải xuống
Chapter 85 05-05-2019 20:42:56 Tải xuống
Chapter 86 05-05-2019 20:42:58 Tải xuống
Chapter 87 05-05-2019 20:43:01 Tải xuống
Chapter 88 05-05-2019 20:43:04 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 20:43:06 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 20:43:09 Tải xuống
Chapter 91 05-05-2019 21:00:43 Tải xuống
Chapter 92 05-05-2019 21:00:45 Tải xuống
Chapter 93 07-05-2019 23:55:05 Tải xuống
Chapter 94 10-05-2019 07:00:11 Tải xuống
Chapter 95 12-05-2019 03:08:29 Tải xuống
Chapter 96 14-05-2019 03:30:17 Tải xuống
Chapter 97 16-05-2019 00:02:42 Tải xuống
Chapter 98 16-05-2019 03:06:29 Tải xuống
Chapter 99 16-05-2019 21:30:24 Tải xuống
Chapter 100 17-05-2019 20:06:12 Tải xuống
Chapter 101 18-05-2019 20:06:05 Tải xuống
Chapter 102 19-05-2019 21:48:20 Tải xuống
Chapter 103 20-05-2019 20:42:18 Tải xuống
Chapter 104 21-05-2019 19:00:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Mạc Ly - 23 giờ trước
Tại sao vẫn là 51 a?
Trả Lời
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT