Loading...

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Mystery , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 301 14-11-2019 09:06:57 Tải xuống
Chapter 300 12-11-2019 10:11:49 Tải xuống
Chapter 299 10-11-2019 10:13:41 Tải xuống
Chapter 298 08-11-2019 09:06:52 Tải xuống
Chapter 297 06-11-2019 09:06:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-01-2019 16:46:12 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 16:46:14 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 16:46:17 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 16:46:21 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 14:34:09 Tải xuống
Chapter 6 07-01-2019 00:36:13 Tải xuống
Chapter 7 11-01-2019 18:34:08 Tải xuống
Chapter 7: video 07-01-2019 13:48:09 Tải xuống
Chapter 8 11-01-2019 18:34:12 Tải xuống
Chapter 8: video 09-01-2019 15:21:18 Tải xuống
Chapter 9 11-01-2019 18:34:14 Tải xuống
Chapter 9: video 09-01-2019 15:21:21 Tải xuống
Chapter 10 11-01-2019 18:34:18 Tải xuống
Chapter 11 11-01-2019 18:34:21 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 12:26:10 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 12:26:12 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 23:18:12 Tải xuống
Chapter 15 17-01-2019 21:30:27 Tải xuống
Chapter 16 17-01-2019 21:30:30 Tải xuống
Chapter 16: video 16-01-2019 13:10:14 Tải xuống
Chapter 17 17-01-2019 21:30:33 Tải xuống
Chapter 18 03-06-2019 22:47:05 Tải xuống
Chapter 18: video 18-01-2019 13:00:05 Tải xuống
Chapter 19 24-01-2019 21:14:48 Tải xuống
Chapter 19: video 19-01-2019 13:36:18 Tải xuống
Chapter 20 24-01-2019 21:14:54 Tải xuống
Chapter 21 24-01-2019 21:15:01 Tải xuống
Chapter 21: video 21-01-2019 13:02:05 Tải xuống
Chapter 22 24-01-2019 21:15:06 Tải xuống
Chapter 23 24-01-2019 21:15:12 Tải xuống
Chapter 23: video 22-08-2019 21:22:52 Tải xuống
Chapter 24 24-01-2019 21:15:18 Tải xuống
Chapter 25 25-01-2019 15:20:42 Tải xuống
Chapter 26 26-01-2019 19:16:30 Tải xuống
Chapter 27 29-01-2019 21:16:29 Tải xuống
Chapter 28 29-01-2019 21:16:35 Tải xuống
Chapter 29 29-01-2019 21:16:41 Tải xuống
Chapter 30 30-01-2019 13:36:17 Tải xuống
Chapter 31 05-02-2019 18:53:24 Tải xuống
Chapter 32 05-02-2019 18:53:30 Tải xuống
Chapter 33 05-02-2019 18:53:35 Tải xuống
Chapter 34 05-02-2019 18:53:41 Tải xuống
Chapter 35 05-02-2019 18:53:47 Tải xuống
Chapter 36 07-02-2019 14:22:53 Tải xuống
Chapter 37 07-02-2019 14:22:59 Tải xuống
Chapter 38 12-02-2019 06:03:53 Tải xuống
Chapter 39 12-02-2019 06:03:58 Tải xuống
Chapter 40 16-02-2019 00:03:32 Tải xuống
Chapter 41 16-02-2019 11:05:32 Tải xuống
Chapter 42 16-02-2019 06:05:15 Tải xuống
Chapter 43 16-02-2019 11:05:35 Tải xuống
Chapter 44 16-02-2019 20:04:11 Tải xuống
Chapter 45 16-02-2019 22:03:08 Tải xuống
Chapter 46 14-06-2019 16:29:47 Tải xuống
Chapter 47 19-02-2019 22:02:53 Tải xuống
Chapter 48 20-02-2019 03:12:11 Tải xuống
Chapter 49 20-02-2019 04:00:22 Tải xuống
Chapter 50 30-06-2019 20:49:14 Tải xuống
Chapter 51 24-02-2019 13:04:20 Tải xuống
Chapter 52 24-02-2019 18:02:24 Tải xuống
Chapter 53 24-02-2019 16:00:47 Tải xuống
Chapter 54 14-03-2019 15:18:55 Tải xuống
Chapter 55 01-03-2019 11:09:24 Tải xuống
Chapter 56 01-08-2019 10:43:48 Tải xuống
Chapter 57 01-03-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 58 06-03-2019 09:00:26 Tải xuống
Chapter 59 06-03-2019 11:07:08 Tải xuống
Chapter 60 12-03-2019 19:03:38 Tải xuống
Chapter 61 12-03-2019 20:04:26 Tải xuống
Chapter 62 17-03-2019 20:08:05 Tải xuống
Chapter 63 17-03-2019 19:06:03 Tải xuống
Chapter 64 17-03-2019 23:02:44 Tải xuống
Chapter 65 20-03-2019 05:51:35 Tải xuống
Chapter 66 20-03-2019 05:51:38 Tải xuống
Chapter 67 24-03-2019 02:49:35 Tải xuống
Chapter 68 24-03-2019 02:49:44 Tải xuống
Chapter 69 27-03-2019 20:36:11 Tải xuống
Chapter 70 27-03-2019 20:36:14 Tải xuống
Chapter 71 05-04-2019 10:34:42 Tải xuống
Chapter 72 05-04-2019 10:19:43 Tải xuống
Chapter 73 08-04-2019 22:42:33 Tải xuống
Chapter 74 08-04-2019 22:42:36 Tải xuống
Chapter 75 05-05-2019 20:42:24 Tải xuống
Chapter 76 05-05-2019 20:42:28 Tải xuống
Chapter 77 05-05-2019 20:42:32 Tải xuống
Chapter 78 05-05-2019 20:42:34 Tải xuống
Chapter 79 05-05-2019 20:42:37 Tải xuống
Chapter 80 05-05-2019 20:42:40 Tải xuống
Chapter 81 05-05-2019 20:42:43 Tải xuống
Chapter 82 05-05-2019 20:42:46 Tải xuống
Chapter 83 05-05-2019 20:42:48 Tải xuống
Chapter 84 04-06-2019 23:04:42 Tải xuống
Chapter 85 05-05-2019 20:42:56 Tải xuống
Chapter 86 04-06-2019 23:10:21 Tải xuống
Chapter 87 05-05-2019 20:43:01 Tải xuống
Chapter 88 05-05-2019 20:43:04 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 20:43:06 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 20:43:09 Tải xuống
Chapter 91 05-05-2019 21:00:43 Tải xuống
Chapter 92 05-05-2019 21:00:45 Tải xuống
Chapter 93 04-06-2019 23:25:27 Tải xuống
Chapter 94 10-05-2019 07:00:11 Tải xuống
Chapter 95 12-05-2019 03:08:29 Tải xuống
Chapter 96 29-05-2019 11:12:35 Tải xuống
Chapter 97 29-05-2019 11:12:38 Tải xuống
Chapter 98 29-05-2019 11:12:41 Tải xuống
Chapter 99 29-05-2019 11:12:44 Tải xuống
Chapter 100 29-05-2019 11:03:41 Tải xuống
Chapter 101 29-05-2019 11:12:47 Tải xuống
Chapter 102 29-05-2019 11:12:50 Tải xuống
Chapter 103 29-05-2019 11:12:53 Tải xuống
Chapter 104 29-05-2019 11:12:57 Tải xuống
Chapter 105 29-05-2019 11:12:59 Tải xuống
Chapter 106 29-05-2019 11:13:02 Tải xuống
Chapter 107 29-05-2019 11:13:06 Tải xuống
Chapter 108 29-05-2019 11:13:09 Tải xuống
Chapter 109 29-05-2019 11:13:12 Tải xuống
Chapter 110 29-05-2019 11:13:14 Tải xuống
Chapter 111 29-05-2019 11:03:39 Tải xuống
Chapter 112 29-05-2019 21:55:11 Tải xuống
Chapter 113 30-05-2019 20:45:18 Tải xuống
Chapter 114 31-05-2019 20:18:15 Tải xuống
Chapter 115 01-06-2019 22:12:10 Tải xuống
Chapter 116 02-06-2019 21:18:34 Tải xuống
Chapter 117 03-06-2019 21:30:55 Tải xuống
Chapter 118 04-06-2019 21:20:56 Tải xuống
Chapter 119 05-06-2019 20:06:06 Tải xuống
Chapter 120 06-06-2019 20:18:11 Tải xuống
Chapter 121 07-06-2019 21:36:17 Tải xuống
Chapter 122 08-06-2019 20:06:20 Tải xuống
Chapter 123 09-06-2019 21:18:22 Tải xuống
Chapter 124 10-06-2019 20:06:06 Tải xuống
Chapter 125 15-06-2019 09:11:23 Tải xuống
Chapter 126 16-06-2019 06:10:00 Tải xuống
Chapter 127 15-06-2019 09:04:53 Tải xuống
Chapter 128 16-06-2019 08:03:59 Tải xuống
Chapter 129 17-06-2019 20:06:12 Tải xuống
Chapter 130 18-06-2019 20:25:42 Tải xuống
Chapter 131 19-06-2019 20:42:27 Tải xuống
Chapter 132 20-06-2019 20:06:16 Tải xuống
Chapter 133 21-06-2019 20:06:20 Tải xuống
Chapter 134 22-06-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 135 23-06-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 136 24-06-2019 20:30:16 Tải xuống
Chapter 137 25-06-2019 21:36:09 Tải xuống
Chapter 138 26-06-2019 20:48:21 Tải xuống
Chapter 139 27-06-2019 20:24:13 Tải xuống
Chapter 140 28-06-2019 20:42:41 Tải xuống
Chapter 141 29-06-2019 20:06:20 Tải xuống
Chapter 142 30-06-2019 20:06:37 Tải xuống
Chapter 143 01-07-2019 21:00:45 Tải xuống
Chapter 144 02-07-2019 20:12:05 Tải xuống
Chapter 145 03-07-2019 20:06:13 Tải xuống
Chapter 146 04-07-2019 20:12:21 Tải xuống
Chapter 147 05-07-2019 20:12:09 Tải xuống
Chapter 148 06-07-2019 20:12:13 Tải xuống
Chapter 149 07-07-2019 22:00:29 Tải xuống
Chapter 150 08-07-2019 21:06:35 Tải xuống
Chapter 151 09-07-2019 20:48:22 Tải xuống
Chapter 152 10-07-2019 20:12:59 Tải xuống
Chapter 153 11-07-2019 20:11:25 Tải xuống
Chapter 154 12-07-2019 20:30:24 Tải xuống
Chapter 155 13-07-2019 20:12:49 Tải xuống
Chapter 156 14-07-2019 21:00:20 Tải xuống
Chapter 157 15-07-2019 20:12:53 Tải xuống
Chapter 158 18-07-2019 23:37:41 Tải xuống
Chapter 159 18-07-2019 23:42:09 Tải xuống
Chapter 160 30-07-2019 10:01:44 Tải xuống
Chapter 161 18-07-2019 23:42:12 Tải xuống
Chapter 162 20-07-2019 22:41:29 Tải xuống
Chapter 163 24-07-2019 10:17:42 Tải xuống
Chapter 164 24-07-2019 13:04:56 Tải xuống
Chapter 165 26-07-2019 12:04:33 Tải xuống
Chapter 166 26-07-2019 12:06:38 Tải xuống
Chapter 167 24-07-2019 20:18:50 Tải xuống
Chapter 168 30-07-2019 00:04:15 Tải xuống
Chapter 169 30-07-2019 05:02:51 Tải xuống
Chapter 170 30-07-2019 08:09:21 Tải xuống
Chapter 171 30-07-2019 02:09:27 Tải xuống
Chapter 172 30-07-2019 06:01:15 Tải xuống
Chapter 173 30-07-2019 20:06:20 Tải xuống
Chapter 174 31-07-2019 20:06:17 Tải xuống
Chapter 175 01-08-2019 20:06:29 Tải xuống
Chapter 176 03-08-2019 21:06:43 Tải xuống
Chapter 177 03-08-2019 21:06:47 Tải xuống
Chapter 178 04-08-2019 20:12:28 Tải xuống
Chapter 179 08-08-2019 05:24:07 Tải xuống
Chapter 180 06-08-2019 21:06:25 Tải xuống
Chapter 181 07-08-2019 20:09:30 Tải xuống
Chapter 182 08-08-2019 23:00:30 Tải xuống
Chapter 183 09-08-2019 20:06:16 Tải xuống
Chapter 184 11-08-2019 06:01:45 Tải xuống
Chapter 185 11-08-2019 20:00:22 Tải xuống
Chapter 186 12-08-2019 20:00:31 Tải xuống
Chapter 187 13-08-2019 20:00:18 Tải xuống
Chapter 188 14-08-2019 20:00:41 Tải xuống
Chapter 189 15-08-2019 20:00:40 Tải xuống
Chapter 190 16-08-2019 20:06:14 Tải xuống
Chapter 191 17-08-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 192 18-08-2019 20:06:34 Tải xuống
Chapter 193 19-08-2019 20:06:19 Tải xuống
Chapter 194 20-08-2019 20:06:28 Tải xuống
Chapter 195 22-08-2019 05:57:10 Tải xuống
Chapter 196 22-08-2019 20:06:13 Tải xuống
Chapter 197 23-08-2019 21:37:34 Tải xuống
Chapter 198 26-08-2019 10:42:17 Tải xuống
Chapter 199 26-08-2019 10:42:17 Tải xuống
Chapter 200 26-08-2019 10:42:22 Tải xuống
Chapter 201 26-08-2019 10:42:25 Tải xuống
Chapter 202 26-08-2019 10:42:26 Tải xuống
Chapter 203 26-08-2019 10:42:31 Tải xuống
Chapter 204 26-08-2019 10:42:34 Tải xuống
Chapter 205 26-08-2019 10:42:37 Tải xuống
Chapter 206 26-08-2019 10:42:38 Tải xuống
Chapter 207 26-08-2019 10:42:43 Tải xuống
Chapter 208 26-08-2019 10:42:44 Tải xuống
Chapter 209 26-08-2019 10:42:49 Tải xuống
Chapter 210 26-08-2019 10:42:50 Tải xuống
Chapter 211 26-08-2019 10:42:55 Tải xuống
Chapter 212 26-08-2019 10:42:58 Tải xuống
Chapter 213 26-08-2019 10:43:02 Tải xuống
Chapter 214 26-08-2019 10:43:04 Tải xuống
Chapter 215 26-08-2019 10:43:06 Tải xuống
Chapter 216 26-08-2019 10:43:10 Tải xuống
Chapter 217 26-08-2019 10:43:13 Tải xuống
Chapter 218 26-08-2019 10:43:16 Tải xuống
Chapter 219 26-08-2019 10:43:18 Tải xuống
Chapter 220 26-08-2019 10:43:23 Tải xuống
Chapter 221 26-08-2019 10:43:23 Tải xuống
Chapter 222 26-08-2019 10:43:26 Tải xuống
Chapter 223 26-08-2019 10:43:29 Tải xuống
Chapter 224 26-08-2019 10:43:33 Tải xuống
Chapter 225 26-08-2019 10:43:35 Tải xuống
Chapter 226 26-08-2019 10:43:41 Tải xuống
Chapter 227 26-08-2019 10:43:42 Tải xuống
Chapter 228 26-08-2019 10:43:46 Tải xuống
Chapter 229 26-08-2019 10:43:49 Tải xuống
Chapter 230 26-08-2019 10:43:53 Tải xuống
Chapter 231 26-08-2019 10:43:56 Tải xuống
Chapter 232 26-08-2019 10:43:59 Tải xuống
Chapter 233 26-08-2019 10:44:02 Tải xuống
Chapter 234 26-08-2019 10:44:04 Tải xuống
Chapter 235 26-08-2019 10:44:07 Tải xuống
Chapter 236 26-08-2019 10:44:10 Tải xuống
Chapter 237 26-08-2019 10:44:13 Tải xuống
Chapter 238 26-08-2019 10:44:16 Tải xuống
Chapter 239 26-08-2019 10:44:19 Tải xuống
Chapter 240 26-08-2019 10:44:20 Tải xuống
Chapter 241 26-08-2019 10:44:25 Tải xuống
Chapter 242 26-08-2019 10:44:26 Tải xuống
Chapter 243 26-08-2019 10:44:29 Tải xuống
Chapter 244 26-08-2019 10:44:34 Tải xuống
Chapter 245 26-08-2019 10:44:37 Tải xuống
Chapter 246 26-08-2019 10:44:40 Tải xuống
Chapter 247 26-08-2019 10:44:43 Tải xuống
Chapter 248 26-08-2019 10:44:54 Tải xuống
Chapter 249 26-08-2019 10:44:49 Tải xuống
Chapter 250 29-10-2019 10:01:49 Tải xuống
Chapter 251 26-08-2019 10:44:52 Tải xuống
Chapter 252 26-08-2019 10:44:55 Tải xuống
Chapter 253 26-08-2019 10:44:59 Tải xuống
Chapter 254 26-08-2019 10:45:02 Tải xuống
Chapter 255 26-08-2019 10:45:03 Tải xuống
Chapter 256 26-08-2019 10:45:07 Tải xuống
Chapter 257 26-08-2019 10:45:08 Tải xuống
Chapter 258 26-08-2019 10:45:13 Tải xuống
Chapter 259 26-08-2019 10:45:16 Tải xuống
Chapter 260 26-08-2019 10:45:19 Tải xuống
Chapter 261 26-08-2019 10:45:23 Tải xuống
Chapter 262 26-08-2019 10:45:23 Tải xuống
Chapter 263 26-08-2019 10:45:29 Tải xuống
Chapter 264 26-08-2019 10:45:31 Tải xuống
Chapter 265 26-08-2019 10:45:36 Tải xuống
Chapter 266 26-08-2019 10:45:35 Tải xuống
Chapter 267 26-08-2019 10:45:40 Tải xuống
Chapter 268 26-08-2019 10:45:41 Tải xuống
Chapter 269 26-08-2019 10:45:46 Tải xuống
Chapter 270 26-08-2019 10:45:47 Tải xuống
Chapter 271 26-08-2019 10:45:50 Tải xuống
Chapter 272 26-08-2019 10:45:55 Tải xuống
Chapter 273 26-08-2019 10:45:58 Tải xuống
Chapter 274 26-08-2019 10:46:01 Tải xuống
Chapter 275 26-08-2019 10:46:04 Tải xuống
Chapter 276 26-08-2019 10:46:06 Tải xuống
Chapter 277 26-08-2019 10:46:08 Tải xuống
Chapter 278 26-08-2019 10:46:12 Tải xuống
Chapter 279 26-08-2019 10:46:15 Tải xuống
Chapter 280 26-08-2019 10:46:17 Tải xuống
Chapter 281 26-08-2019 10:46:22 Tải xuống
Chapter 282 26-08-2019 10:46:24 Tải xuống
Chapter 283 26-08-2019 10:46:27 Tải xuống
Chapter 284 26-08-2019 10:46:31 Tải xuống
Chapter 285 26-08-2019 10:46:32 Tải xuống
Chapter 286 26-08-2019 10:46:36 Tải xuống
Chapter 287 27-08-2019 08:36:27 Tải xuống
Chapter 288 28-08-2019 08:48:54 Tải xuống
Chapter 289 22-09-2019 15:19:31 Tải xuống
Chapter 290 19-09-2019 16:02:49 Tải xuống
Chapter 291 24-10-2019 19:00:52 Tải xuống
Chapter 292 29-10-2019 10:01:16 Tải xuống
Chapter 293 29-10-2019 10:00:51 Tải xuống
Chapter 294 31-10-2019 17:27:53 Tải xuống
Chapter 295 02-11-2019 09:19:17 Tải xuống
Chapter 296 04-11-2019 09:07:54 Tải xuống
Chapter 297 06-11-2019 09:06:49 Tải xuống
Chapter 298 08-11-2019 09:06:52 Tải xuống
Chapter 299 10-11-2019 10:13:41 Tải xuống
Chapter 300 12-11-2019 10:11:49 Tải xuống
Chapter 301 14-11-2019 09:06:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh