Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Tác giả: Phượng Quỳnh
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Historical , Manhua , Xuyên Không , Cổ Đại , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! Lại nhìn xem nàng một thân hồng y mà ngao du thiên hạ, gương sáng xưng vương nơi trời cao!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 385.2 02-08-2021 11:39:14 Tải xuống
Chapter 385.1 02-08-2021 11:39:41 Tải xuống
Chapter 384.2 02-08-2021 11:39:46 Tải xuống
Chapter 384.1 02-08-2021 11:39:56 Tải xuống
Chapter 384 01-08-2021 13:30:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 01-07-2021 06:36:02 Tải xuống
Chapter 1 01-07-2021 06:36:02 Tải xuống
Chapter 1.1 16-07-2021 17:00:10 Tải xuống
Chapter 1.2 16-07-2021 17:00:10 Tải xuống
Chapter 1.5 11-12-2018 16:01:39 Tải xuống
Chapter 2 01-07-2021 06:36:02 Tải xuống
Chapter 2.1 16-07-2021 17:00:10 Tải xuống
Chapter 2.2 16-07-2021 17:00:10 Tải xuống
Chapter 3 01-07-2021 06:36:02 Tải xuống
Chapter 4 01-07-2021 06:36:02 Tải xuống
Chapter 5 14-07-2021 20:30:07 Tải xuống
Chapter 5: Ủng hộ tăng động lực tại Fb: Nguyên Liêu Liêu nha OvO 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 6 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 6.1 16-07-2021 17:00:10 Tải xuống
Chapter 6.1: Phúc lợi cảm ơn 08-01-2019 06:34:11 Tải xuống
Chapter 6.2 03-07-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 6: [SPOILER] 15-12-2018 05:34:37 Tải xuống
Chapter 7 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 8 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 9 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 10 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 11 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 12 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 12.2 16-07-2021 17:00:10 Tải xuống
Chapter 13 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 14: Ngoại truyện 1 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 15: Ngoại truyện 2 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 16 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 17 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 18 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 19 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 20 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 21 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 21.1: bão 1 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 22.2: bão 2 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 22.3: Raw 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 22.3: bão 3 12-07-2019 19:48:38 Tải xuống
Chapter 23.1: bão 5 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 23: bão 4 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 24: bão 6 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 25: bão 7 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 26: bão 8 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 27: bão 9 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 28: bão 10 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 29: LŨ 1 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 30: lũ 2 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 31: lũ 3 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 32: lũ 4 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 33: ĐỘNG ĐẤT 1 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 34: động đất 2 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 35: động đất 3 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 36: động đất 4 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 37: ĐỘNG ĐẤT 5 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 38: động đất 6 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 39: sóng thần 1 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 40: SÓNG THẦN 2 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 41: sóng thần 3 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 42: sóng thần 4 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 43: sóng thần 5 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 44: sóng thần 6 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 45: sóng thần 7 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 46: vòi rồng 1 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 47: vòi rồng 2 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 48: VÒI RỒNG 3 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 49: TẶNG FAN CHỬI 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 50: TẶNG FAN GIÚP AD 01-07-2021 06:36:03 Tải xuống
Chapter 51: TẶNG FAN GIÚP AD 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 52: TẶNG FAN GIÚP AD 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 53: TẶNG FAN GIÚP AD 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 54: HẠN HÁN 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 55: HẠN HÁN 2 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 56: HẠN HÁN 3 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 57: HẠN HÁN 4 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 58: HẠN HÁN 5 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 59: HẠN HÁN 6 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 60: hạn hán 7 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 61: hạn hán 8 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 62: núi lở 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 63: núi lở 2 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 64 01-11-2019 09:27:18 Tải xuống
Chapter 64: núi lở 3 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 65 01-11-2019 09:26:48 Tải xuống
Chapter 65: núi lở 4 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 66 01-11-2019 09:26:19 Tải xuống
Chapter 66: NÚI LỞ 5 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 67 01-11-2019 09:25:48 Tải xuống
Chapter 67: núi lở 6 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 68 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 69 01-11-2019 09:24:50 Tải xuống
Chapter 69: bão tuyết 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 70: bão tuyết 2 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 71: bão tuyết 3 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 72: bão tuyêt 4 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 73: bão tuyết 5 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 74: bão tuyết 6 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 75: bão tuyết 7 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 76: bão tuyết 8 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 77: bão tuyết 9 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 78: ta muốn lui hôn 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 79: phượng bài là của ta 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 80: phượng thanh ca ngươi quen đã chết lâu rồi 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 81: ĐỪNG ĐÁNH MẶT TA 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 82: ĐẠI THÚC 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 83: TỤT QUẦN ĐẠI THÚC 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 84: ĐỪNG KHINH THƯỜNG QUỶ Y 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 85: mười lăm tuổi??? 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 86: chế dược 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 87: DIÊM VƯƠNG ĐIỆN 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 88: sủng vk 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 89: phi lễ a 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 90: tò mò diêm chủ 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 91: bất lực 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 92: vợ ta 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 93: lốc xoáy 1 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 94: lốc xoáy 2 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 95: lốc xoáy 3 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 96: lốc xoáy 4 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 97: LỐC XOÁY 5 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 98: LỐC XOÁY 6 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 99: LỐC XOÁY 7 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 100: bay nóc 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 101: bay nóc 2 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 102: bay nóc 3 01-07-2021 06:36:04 Tải xuống
Chapter 103: bay nóc 4 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 104: bay nóc 5 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 105: bay nóc 6 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 106: bay nóc 7 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 107: bay nóc 8 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 108: bão cát 1 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 109: bão cát 2 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 110: bão cát 3 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 111: bão cát 4 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 112: bão cát 5 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 113: mưa rào 1 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 114: mưa rào 2 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 115: MƯA RÀO 3 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 116: mưa rào 4 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 117: mưa rào 5 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 118: lụt bờ 1 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 119: lụt bờ 2 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 119: lụt bờ 3 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 120: lụt bờ 4 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 121: lụt bờ 5 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 122: lụt bờ 6 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 123: con ngựa biến thái 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 124: TIỂU BẠCH GÂY HỌA 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 124: dám lừa ta 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 125: THÁNH CẢ GIÁ 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 125: VƠ TA ĐI ĐÂU RỒI 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 126: âm hồn không tan 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 127: ANH NHÀ BỊ LỪA LẦN HAI 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 128: tọa kỵ của ta đâu 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 129: quỷ y giả mạo 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 130: NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 131: bão 1 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 132: bão 2 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 133: bão 3 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 134: BÃO 4 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 135: bão 5 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 136: BÃO 6 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 137: TIỂU CẦU CẦU 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 138.1: nói thử xem 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 138: phi thuyền hào hoa 01-07-2021 06:36:05 Tải xuống
Chapter 139: kiếm cớ vào phòng vợ 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 140.1: nàng đã ra đi 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 140: dám bỏ ta 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 141: tiểu dương dương 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 142.1: cản đường ta thì chết 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 142: linh châu 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 143: ta sẽ mang dương dương theo 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 144: bám theo quỷ y 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 145.1: thanh ca 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 145: nàng đã trở về 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 146: quà cho mọi người 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 147: nói xấu phượng cửu 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 148: luyện đan thất bại 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 149: lôi kiếp 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 150: ngũ đạo đan văn 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 151: phượng gia đợi đó 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 152: liên hôn 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 153: bão 1 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 154: bão 2 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 155: bão 3 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 156: bão 4 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 157: nguy hiểm tính mạng 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 158: phượng tiêu hôn mê 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 159: phượng tiêu sắp chết thật 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 160: đòi quản phượng gia 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 161: đấu với ta 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 162: bảo bối! Nàng không thoát khỏi ta đâu 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 163: thoái vị 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 164: rừng cửu phục 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 165: đến đây! 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 166: ta cũng sẽ cứu mà 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 167: đi mau 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 168: thanh long xuất hải! 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 169: ngươi ném đâu đó! 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 170: gia gia bị bắt cóc 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 171: chưa nhận chủ 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 172: nhân sâm bị gặm 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 173: trộm lão bạch 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 174: đến tìm trắc phi 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 175: ta không đủ năng lực bảo vệ nàng 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 176: đến tìm nàng 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 177: bao vây 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 178: đừng bất kính với chủ tử nhà ta 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 179: bảo vệ phượng cửu 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 180: rước râu 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 181: nó đòi phế ta 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 182: tưởng tượng quá đà 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 183: eo của ta 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 184: ra mắt bố vợ 01-07-2021 06:36:06 Tải xuống
Chapter 185: hôn nàng 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 186: phượng phủ! 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 187 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 188: đưa đến thanh lâu 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 189 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 190: say rượu 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 191 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 192 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 192.1 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 193 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 194 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 195 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 196 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 197 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 198 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 199 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 200 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 201 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 202 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 203 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 204 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 205 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 206 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 207 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 208 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 209 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 210 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 211 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 212 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 213 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 214 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 215 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 216 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 217 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 218 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 219 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 220 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 221 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 222 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 223 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 224 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 225 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 226 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 227 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 228 01-07-2021 06:36:07 Tải xuống
Chapter 229 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 230 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 231 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 232 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 233 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 234 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 235 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 236 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 237 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 238 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 239 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 240 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 241 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 242 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 243 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 244 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 245 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 246 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 247 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 248 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 249 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 250 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 251 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 252 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 253 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 254 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 255 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 256 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 257 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 258 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 259 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 260 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 261 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 262 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 263 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 264 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 265 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 266 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 267 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 268 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 269 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 270 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 271 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 272 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 273 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 274 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 275 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 276 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 277 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 278 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 279 01-07-2021 06:36:08 Tải xuống
Chapter 280 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 281 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 282 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 283 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 284 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 285 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 286 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 287 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 288 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 289 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 290 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 291 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 292 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 293 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 294 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 295 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 296 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 297 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 298 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 299 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 300 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 301 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 302 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 303 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 304 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 305 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 306 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 307 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 308 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 309 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 310 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 311 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 312 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 313 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 314 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 315 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 316 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 317 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 318 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 319 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 320 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 321 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 322 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 323 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 324 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 325 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 326 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 327 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 328 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 329 01-07-2021 06:36:09 Tải xuống
Chapter 330 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 331 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 332 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 333 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 334 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 335 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 336 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 337 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 338 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 339 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 340 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 341 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 342 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 343 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 344 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 345 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 346 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 347 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 348 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 349 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 350 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 351 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 352 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 353 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 354 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 355 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 356 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 357 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 358 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 359 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 360 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 361 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 362 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 363 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 364 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 365 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 366 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 367 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 368 16-07-2021 17:00:10 Tải xuống
Chapter 369 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 370 01-07-2021 06:36:10 Tải xuống
Chapter 371 05-07-2021 08:51:27 Tải xuống
Chapter 372 05-07-2021 08:51:29 Tải xuống
Chapter 373 07-07-2021 09:10:06 Tải xuống
Chapter 374 14-07-2021 20:30:07 Tải xuống
Chapter 375 14-07-2021 20:30:07 Tải xuống
Chapter 376 14-07-2021 20:30:07 Tải xuống
Chapter 377 18-07-2021 06:30:05 Tải xuống
Chapter 378 18-07-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 379 22-07-2021 09:10:02 Tải xuống
Chapter 380 24-07-2021 11:30:18 Tải xuống
Chapter 381 25-07-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 382 28-07-2021 20:10:02 Tải xuống
Chapter 383 31-07-2021 12:30:16 Tải xuống
Chapter 384 01-08-2021 13:30:03 Tải xuống
Chapter 384.1 02-08-2021 11:39:56 Tải xuống
Chapter 384.2 02-08-2021 11:39:46 Tải xuống
Chapter 385.1 02-08-2021 11:39:41 Tải xuống
Chapter 385.2 02-08-2021 11:39:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh