Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Tác giả: Phượng Quỳnh
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Historical , Manhua , Xuyên Không , Cổ Đại , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 10-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! Lại nhìn xem nàng một thân hồng y mà ngao du thiên hạ, gương sáng xưng vương nơi trời cao!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 345 10-04-2021 11:05:13 Tải xuống
Chapter 344 08-04-2021 08:00:37 Tải xuống
Chapter 343 03-04-2021 17:26:10 Tải xuống
Chapter 342 02-04-2021 06:38:53 Tải xuống
Chapter 341 04-04-2021 03:28:45 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-12-2018 04:30:33 Tải xuống
Chapter 1 25-07-2019 01:02:25 Tải xuống
Chapter 1.1 14-02-2021 19:32:57 Tải xuống
Chapter 1.2 14-02-2021 19:32:45 Tải xuống
Chapter 1.5 11-12-2018 16:01:39 Tải xuống
Chapter 2 24-07-2019 14:10:12 Tải xuống
Chapter 2.1 14-02-2021 19:32:45 Tải xuống
Chapter 2.2 14-02-2021 19:32:26 Tải xuống
Chapter 3 13-12-2018 05:52:38 Tải xuống
Chapter 4 15-12-2018 05:34:32 Tải xuống
Chapter 5: Ủng hộ tăng động lực tại Fb: Nguyên Liêu Liêu nha OvO 15-12-2018 05:34:35 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 06:34:09 Tải xuống
Chapter 6.1 14-02-2021 19:32:25 Tải xuống
Chapter 6.1: Phúc lợi cảm ơn 08-01-2019 06:34:11 Tải xuống
Chapter 6.2 03-07-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 6: [SPOILER] 15-12-2018 05:34:37 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 06:34:15 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 06:34:18 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 06:36:06 Tải xuống
Chapter 10 22-01-2019 10:00:08 Tải xuống
Chapter 11 22-01-2019 10:00:12 Tải xuống
Chapter 12 28-02-2019 00:00:21 Tải xuống
Chapter 12.2 14-02-2021 19:32:13 Tải xuống
Chapter 13 08-04-2019 21:16:05 Tải xuống
Chapter 14: Ngoại truyện 1 08-04-2019 19:16:12 Tải xuống
Chapter 15: Ngoại truyện 2 28-05-2019 04:00:13 Tải xuống
Chapter 16 03-07-2019 13:36:10 Tải xuống
Chapter 17 14-07-2019 03:05:14 Tải xuống
Chapter 18 12-07-2019 19:48:22 Tải xuống
Chapter 19 12-07-2019 19:48:24 Tải xuống
Chapter 20 12-07-2019 19:48:29 Tải xuống
Chapter 21 12-07-2019 19:48:30 Tải xuống
Chapter 21.1: bão 1 12-07-2019 19:48:32 Tải xuống
Chapter 22.2: bão 2 12-07-2019 19:48:35 Tải xuống
Chapter 22.3: Raw 26-11-2020 22:43:03 Tải xuống
Chapter 22.3: bão 3 12-07-2019 19:48:38 Tải xuống
Chapter 23.1: bão 5 12-07-2019 19:48:46 Tải xuống
Chapter 23: bão 4 12-07-2019 19:48:41 Tải xuống
Chapter 24: bão 6 12-07-2019 19:48:48 Tải xuống
Chapter 25: bão 7 12-07-2019 19:48:52 Tải xuống
Chapter 26: bão 8 12-07-2019 19:48:55 Tải xuống
Chapter 27: bão 9 12-07-2019 19:49:00 Tải xuống
Chapter 28: bão 10 12-07-2019 19:49:04 Tải xuống
Chapter 29: LŨ 1 12-07-2019 19:49:05 Tải xuống
Chapter 30: lũ 2 12-07-2019 19:49:09 Tải xuống
Chapter 31: lũ 3 12-07-2019 19:49:10 Tải xuống
Chapter 32: lũ 4 12-07-2019 19:49:13 Tải xuống
Chapter 33: ĐỘNG ĐẤT 1 12-07-2019 19:49:19 Tải xuống
Chapter 34: động đất 2 12-07-2019 19:49:21 Tải xuống
Chapter 35: động đất 3 12-07-2019 19:49:24 Tải xuống
Chapter 36: động đất 4 12-07-2019 19:49:27 Tải xuống
Chapter 37: ĐỘNG ĐẤT 5 12-07-2019 19:49:35 Tải xuống
Chapter 38: động đất 6 12-07-2019 19:49:32 Tải xuống
Chapter 39: sóng thần 1 12-07-2019 22:00:38 Tải xuống
Chapter 40: SÓNG THẦN 2 13-07-2019 21:58:59 Tải xuống
Chapter 41: sóng thần 3 13-07-2019 21:59:02 Tải xuống
Chapter 42: sóng thần 4 12-07-2019 21:00:13 Tải xuống
Chapter 43: sóng thần 5 12-07-2019 22:31:11 Tải xuống
Chapter 44: sóng thần 6 13-07-2019 00:00:14 Tải xuống
Chapter 45: sóng thần 7 12-07-2019 23:06:48 Tải xuống
Chapter 46: vòi rồng 1 24-07-2019 14:10:16 Tải xuống
Chapter 47: vòi rồng 2 25-07-2019 02:05:25 Tải xuống
Chapter 48: VÒI RỒNG 3 25-07-2019 03:04:40 Tải xuống
Chapter 49: TẶNG FAN CHỬI 25-07-2019 00:16:29 Tải xuống
Chapter 50: TẶNG FAN GIÚP AD 25-07-2019 01:05:28 Tải xuống
Chapter 51: TẶNG FAN GIÚP AD 26-07-2019 12:03:17 Tải xuống
Chapter 52: TẶNG FAN GIÚP AD 26-07-2019 12:03:20 Tải xuống
Chapter 53: TẶNG FAN GIÚP AD 24-07-2019 14:10:34 Tải xuống
Chapter 54: HẠN HÁN 25-07-2019 03:04:43 Tải xuống
Chapter 55: HẠN HÁN 2 26-07-2019 18:28:10 Tải xuống
Chapter 56: HẠN HÁN 3 24-07-2019 13:02:07 Tải xuống
Chapter 57: HẠN HÁN 4 25-07-2019 00:16:40 Tải xuống
Chapter 58: HẠN HÁN 5 26-07-2019 12:03:25 Tải xuống
Chapter 59: HẠN HÁN 6 26-07-2019 12:03:27 Tải xuống
Chapter 60: hạn hán 7 26-07-2019 12:03:31 Tải xuống
Chapter 61: hạn hán 8 25-07-2019 03:04:46 Tải xuống
Chapter 62: núi lở 25-07-2019 00:13:46 Tải xuống
Chapter 63: núi lở 2 22-07-2019 16:55:38 Tải xuống
Chapter 64 01-11-2019 09:27:18 Tải xuống
Chapter 64: núi lở 3 07-01-2021 07:42:37 Tải xuống
Chapter 65 01-11-2019 09:26:48 Tải xuống
Chapter 65: núi lở 4 26-11-2020 23:13:51 Tải xuống
Chapter 66 01-11-2019 09:26:19 Tải xuống
Chapter 66: NÚI LỞ 5 26-11-2020 23:13:44 Tải xuống
Chapter 67 01-11-2019 09:25:48 Tải xuống
Chapter 67: núi lở 6 26-11-2020 23:13:40 Tải xuống
Chapter 68 26-11-2020 23:13:40 Tải xuống
Chapter 69 01-11-2019 09:24:50 Tải xuống
Chapter 69: bão tuyết 26-11-2020 23:13:33 Tải xuống
Chapter 70: bão tuyết 2 26-11-2020 23:13:28 Tải xuống
Chapter 71: bão tuyết 3 26-11-2020 23:13:34 Tải xuống
Chapter 72: bão tuyêt 4 26-11-2020 23:13:23 Tải xuống
Chapter 73: bão tuyết 5 26-11-2020 23:13:23 Tải xuống
Chapter 74: bão tuyết 6 26-11-2020 23:13:17 Tải xuống
Chapter 75: bão tuyết 7 26-11-2020 23:13:11 Tải xuống
Chapter 76: bão tuyết 8 26-11-2020 23:13:17 Tải xuống
Chapter 77: bão tuyết 9 26-11-2020 23:13:05 Tải xuống
Chapter 78: ta muốn lui hôn 26-11-2020 23:13:05 Tải xuống
Chapter 79: phượng bài là của ta 26-11-2020 23:12:59 Tải xuống
Chapter 80: phượng thanh ca ngươi quen đã chết lâu rồi 26-11-2020 23:12:59 Tải xuống
Chapter 81: ĐỪNG ĐÁNH MẶT TA 26-11-2020 23:12:54 Tải xuống
Chapter 82: ĐẠI THÚC 26-11-2020 23:12:45 Tải xuống
Chapter 83: TỤT QUẦN ĐẠI THÚC 26-11-2020 23:12:45 Tải xuống
Chapter 84: ĐỪNG KHINH THƯỜNG QUỶ Y 26-11-2020 23:12:37 Tải xuống
Chapter 85: mười lăm tuổi??? 26-11-2020 23:12:30 Tải xuống
Chapter 86: chế dược 26-11-2020 23:12:26 Tải xuống
Chapter 87: DIÊM VƯƠNG ĐIỆN 26-11-2020 23:12:12 Tải xuống
Chapter 88: sủng vk 26-11-2020 23:12:16 Tải xuống
Chapter 89: phi lễ a 26-11-2020 23:11:55 Tải xuống
Chapter 90: tò mò diêm chủ 26-11-2020 23:11:53 Tải xuống
Chapter 91: bất lực 26-11-2020 23:11:33 Tải xuống
Chapter 92: vợ ta 26-11-2020 23:11:26 Tải xuống
Chapter 93: lốc xoáy 1 26-11-2020 23:11:32 Tải xuống
Chapter 94: lốc xoáy 2 26-11-2020 23:11:22 Tải xuống
Chapter 95: lốc xoáy 3 26-11-2020 23:11:16 Tải xuống
Chapter 96: lốc xoáy 4 26-11-2020 23:11:20 Tải xuống
Chapter 97: LỐC XOÁY 5 26-11-2020 23:11:11 Tải xuống
Chapter 98: LỐC XOÁY 6 26-11-2020 23:11:06 Tải xuống
Chapter 99: LỐC XOÁY 7 26-11-2020 23:10:58 Tải xuống
Chapter 100: bay nóc 26-11-2020 23:10:58 Tải xuống
Chapter 101: bay nóc 2 26-11-2020 23:10:51 Tải xuống
Chapter 102: bay nóc 3 26-11-2020 23:10:45 Tải xuống
Chapter 103: bay nóc 4 26-11-2020 23:00:20 Tải xuống
Chapter 104: bay nóc 5 26-11-2020 23:10:46 Tải xuống
Chapter 105: bay nóc 6 26-11-2020 23:10:31 Tải xuống
Chapter 106: bay nóc 7 26-11-2020 23:10:35 Tải xuống
Chapter 107: bay nóc 8 26-11-2020 23:10:24 Tải xuống
Chapter 108: bão cát 1 26-11-2020 23:10:21 Tải xuống
Chapter 109: bão cát 2 26-11-2020 23:10:08 Tải xuống
Chapter 110: bão cát 3 26-11-2020 23:10:12 Tải xuống
Chapter 111: bão cát 4 26-11-2020 23:10:02 Tải xuống
Chapter 112: bão cát 5 26-11-2020 23:09:58 Tải xuống
Chapter 113: mưa rào 1 26-11-2020 23:09:53 Tải xuống
Chapter 114: mưa rào 2 26-11-2020 23:09:41 Tải xuống
Chapter 115: MƯA RÀO 3 26-11-2020 23:09:32 Tải xuống
Chapter 116: mưa rào 4 26-11-2020 23:09:40 Tải xuống
Chapter 117: mưa rào 5 26-11-2020 23:09:27 Tải xuống
Chapter 118: lụt bờ 1 26-11-2020 23:09:25 Tải xuống
Chapter 119: lụt bờ 2 26-11-2020 23:09:18 Tải xuống
Chapter 119: lụt bờ 3 26-11-2020 23:09:15 Tải xuống
Chapter 120: lụt bờ 4 26-11-2020 23:08:58 Tải xuống
Chapter 121: lụt bờ 5 26-11-2020 23:08:54 Tải xuống
Chapter 122: lụt bờ 6 26-11-2020 23:08:52 Tải xuống
Chapter 123: con ngựa biến thái 26-11-2020 23:08:37 Tải xuống
Chapter 124: TIỂU BẠCH GÂY HỌA 26-11-2020 23:08:41 Tải xuống
Chapter 124: dám lừa ta 26-11-2020 23:08:27 Tải xuống
Chapter 125: THÁNH CẢ GIÁ 26-11-2020 23:08:16 Tải xuống
Chapter 125: VƠ TA ĐI ĐÂU RỒI 26-11-2020 23:08:16 Tải xuống
Chapter 126: âm hồn không tan 26-11-2020 23:08:06 Tải xuống
Chapter 127: ANH NHÀ BỊ LỪA LẦN HAI 26-11-2020 23:07:56 Tải xuống
Chapter 128: tọa kỵ của ta đâu 26-11-2020 23:08:02 Tải xuống
Chapter 129: quỷ y giả mạo 26-11-2020 23:07:50 Tải xuống
Chapter 130: NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI 26-11-2020 23:07:51 Tải xuống
Chapter 131: bão 1 26-11-2020 23:07:45 Tải xuống
Chapter 132: bão 2 26-11-2020 23:07:42 Tải xuống
Chapter 133: bão 3 26-11-2020 23:07:38 Tải xuống
Chapter 134: BÃO 4 26-11-2020 23:07:32 Tải xuống
Chapter 135: bão 5 26-11-2020 23:07:35 Tải xuống
Chapter 136: BÃO 6 26-11-2020 23:07:25 Tải xuống
Chapter 137: TIỂU CẦU CẦU 26-11-2020 23:07:22 Tải xuống
Chapter 138.1: nói thử xem 26-11-2020 23:07:12 Tải xuống
Chapter 138: phi thuyền hào hoa 26-11-2020 23:07:07 Tải xuống
Chapter 139: kiếm cớ vào phòng vợ 26-11-2020 23:06:41 Tải xuống
Chapter 140.1: nàng đã ra đi 26-11-2020 23:06:27 Tải xuống
Chapter 140: dám bỏ ta 26-11-2020 23:06:41 Tải xuống
Chapter 141: tiểu dương dương 26-11-2020 23:06:28 Tải xuống
Chapter 142.1: cản đường ta thì chết 26-11-2020 23:06:05 Tải xuống
Chapter 142: linh châu 26-11-2020 23:06:05 Tải xuống
Chapter 143: ta sẽ mang dương dương theo 26-11-2020 23:05:57 Tải xuống
Chapter 144: bám theo quỷ y 26-11-2020 23:05:57 Tải xuống
Chapter 145.1: thanh ca 26-11-2020 23:05:50 Tải xuống
Chapter 145: nàng đã trở về 26-11-2020 23:05:50 Tải xuống
Chapter 146: quà cho mọi người 26-11-2020 23:05:45 Tải xuống
Chapter 147: nói xấu phượng cửu 26-11-2020 23:05:44 Tải xuống
Chapter 148: luyện đan thất bại 26-11-2020 23:05:37 Tải xuống
Chapter 149: lôi kiếp 26-11-2020 23:05:39 Tải xuống
Chapter 150: ngũ đạo đan văn 26-11-2020 23:05:31 Tải xuống
Chapter 151: phượng gia đợi đó 26-11-2020 23:05:31 Tải xuống
Chapter 152: liên hôn 26-11-2020 23:05:24 Tải xuống
Chapter 153: bão 1 26-11-2020 23:05:25 Tải xuống
Chapter 154: bão 2 26-11-2020 23:05:18 Tải xuống
Chapter 155: bão 3 26-11-2020 23:05:18 Tải xuống
Chapter 156: bão 4 26-11-2020 23:05:08 Tải xuống
Chapter 157: nguy hiểm tính mạng 26-11-2020 23:04:59 Tải xuống
Chapter 158: phượng tiêu hôn mê 26-11-2020 23:04:58 Tải xuống
Chapter 159: phượng tiêu sắp chết thật 26-11-2020 23:04:48 Tải xuống
Chapter 160: đòi quản phượng gia 26-11-2020 23:04:40 Tải xuống
Chapter 161: đấu với ta 26-11-2020 23:04:40 Tải xuống
Chapter 162: bảo bối! Nàng không thoát khỏi ta đâu 26-11-2020 23:04:31 Tải xuống
Chapter 163: thoái vị 26-11-2020 23:04:21 Tải xuống
Chapter 164: rừng cửu phục 26-11-2020 23:04:21 Tải xuống
Chapter 165: đến đây! 26-11-2020 23:04:14 Tải xuống
Chapter 166: ta cũng sẽ cứu mà 26-11-2020 23:04:11 Tải xuống
Chapter 167: đi mau 26-11-2020 23:04:03 Tải xuống
Chapter 168: thanh long xuất hải! 26-11-2020 23:04:00 Tải xuống
Chapter 169: ngươi ném đâu đó! 26-11-2020 23:03:52 Tải xuống
Chapter 170: gia gia bị bắt cóc 26-11-2020 23:03:52 Tải xuống
Chapter 171: chưa nhận chủ 26-11-2020 23:03:45 Tải xuống
Chapter 172: nhân sâm bị gặm 26-11-2020 23:03:44 Tải xuống
Chapter 173: trộm lão bạch 26-11-2020 23:03:37 Tải xuống
Chapter 174: đến tìm trắc phi 26-11-2020 23:03:37 Tải xuống
Chapter 175: ta không đủ năng lực bảo vệ nàng 26-11-2020 23:03:28 Tải xuống
Chapter 176: đến tìm nàng 26-11-2020 23:03:28 Tải xuống
Chapter 177: bao vây 26-11-2020 23:03:18 Tải xuống
Chapter 178: đừng bất kính với chủ tử nhà ta 26-11-2020 23:03:06 Tải xuống
Chapter 179: bảo vệ phượng cửu 26-11-2020 23:02:52 Tải xuống
Chapter 180: rước râu 26-11-2020 23:02:52 Tải xuống
Chapter 181: nó đòi phế ta 26-11-2020 23:02:41 Tải xuống
Chapter 182: tưởng tượng quá đà 26-11-2020 23:02:32 Tải xuống
Chapter 183: eo của ta 26-11-2020 23:02:23 Tải xuống
Chapter 184: ra mắt bố vợ 26-11-2020 23:02:09 Tải xuống
Chapter 185: hôn nàng 26-11-2020 23:02:09 Tải xuống
Chapter 186: phượng phủ! 26-11-2020 23:02:00 Tải xuống
Chapter 187 26-11-2020 23:01:52 Tải xuống
Chapter 188: đưa đến thanh lâu 26-11-2020 23:01:51 Tải xuống
Chapter 189 26-11-2020 23:01:45 Tải xuống
Chapter 190: say rượu 26-11-2020 23:01:34 Tải xuống
Chapter 191 26-11-2020 23:01:25 Tải xuống
Chapter 192 26-11-2020 23:01:17 Tải xuống
Chapter 192.1 26-11-2020 23:01:09 Tải xuống
Chapter 193 26-11-2020 23:01:01 Tải xuống
Chapter 194 27-11-2020 04:25:04 Tải xuống
Chapter 195 27-11-2020 04:25:06 Tải xuống
Chapter 196 27-11-2020 04:24:59 Tải xuống
Chapter 197 27-11-2020 04:24:56 Tải xuống
Chapter 198 27-11-2020 04:24:46 Tải xuống
Chapter 199 27-11-2020 04:24:48 Tải xuống
Chapter 200 27-11-2020 04:24:42 Tải xuống
Chapter 201 27-11-2020 04:24:33 Tải xuống
Chapter 202 26-11-2020 23:06:12 Tải xuống
Chapter 203 26-11-2020 23:06:21 Tải xuống
Chapter 204 26-11-2020 23:00:52 Tải xuống
Chapter 205 26-11-2020 23:00:45 Tải xuống
Chapter 206 26-11-2020 23:00:51 Tải xuống
Chapter 207 26-11-2020 23:00:36 Tải xuống
Chapter 208 26-11-2020 23:00:34 Tải xuống
Chapter 209 26-11-2020 23:00:22 Tải xuống
Chapter 210 07-01-2021 07:42:31 Tải xuống
Chapter 211 07-01-2021 07:42:36 Tải xuống
Chapter 212 07-01-2021 07:55:00 Tải xuống
Chapter 213 07-01-2021 07:42:19 Tải xuống
Chapter 214 14-02-2021 18:24:17 Tải xuống
Chapter 215 14-02-2021 18:36:09 Tải xuống
Chapter 216 14-02-2021 19:32:15 Tải xuống
Chapter 217 14-02-2021 18:24:09 Tải xuống
Chapter 218 14-02-2021 19:32:04 Tải xuống
Chapter 219 14-02-2021 19:31:45 Tải xuống
Chapter 220 14-02-2021 19:31:45 Tải xuống
Chapter 221 14-02-2021 19:31:33 Tải xuống
Chapter 222 14-02-2021 19:31:17 Tải xuống
Chapter 223 14-02-2021 19:30:51 Tải xuống
Chapter 224 14-02-2021 19:30:36 Tải xuống
Chapter 225 14-02-2021 19:30:23 Tải xuống
Chapter 226 14-02-2021 19:30:13 Tải xuống
Chapter 227 14-02-2021 19:30:13 Tải xuống
Chapter 228 15-02-2021 03:00:17 Tải xuống
Chapter 229 15-02-2021 03:00:17 Tải xuống
Chapter 230 15-02-2021 03:18:38 Tải xuống
Chapter 231 15-02-2021 03:18:33 Tải xuống
Chapter 232 15-02-2021 03:18:28 Tải xuống
Chapter 233 15-02-2021 03:18:26 Tải xuống
Chapter 234 15-02-2021 03:43:20 Tải xuống
Chapter 235 15-02-2021 03:18:18 Tải xuống
Chapter 236 15-02-2021 03:18:20 Tải xuống
Chapter 237 15-02-2021 03:18:13 Tải xuống
Chapter 238 15-02-2021 03:18:13 Tải xuống
Chapter 239 15-02-2021 03:00:22 Tải xuống
Chapter 240 15-02-2021 03:43:15 Tải xuống
Chapter 241 15-02-2021 08:10:36 Tải xuống
Chapter 242 15-02-2021 03:43:05 Tải xuống
Chapter 243 15-02-2021 03:42:57 Tải xuống
Chapter 244 15-02-2021 08:10:25 Tải xuống
Chapter 245 15-02-2021 03:42:40 Tải xuống
Chapter 246 15-02-2021 03:42:26 Tải xuống
Chapter 247 15-02-2021 03:42:21 Tải xuống
Chapter 248 15-02-2021 09:00:24 Tải xuống
Chapter 249 15-02-2021 03:42:12 Tải xuống
Chapter 250 15-02-2021 10:13:38 Tải xuống
Chapter 251 15-02-2021 10:12:18 Tải xuống
Chapter 252 15-02-2021 11:12:14 Tải xuống
Chapter 253 15-02-2021 11:30:27 Tải xuống
Chapter 254 15-02-2021 18:18:14 Tải xuống
Chapter 255 15-02-2021 22:00:41 Tải xuống
Chapter 256 15-02-2021 22:27:37 Tải xuống
Chapter 257 16-02-2021 06:00:14 Tải xuống
Chapter 258 16-02-2021 08:24:11 Tải xuống
Chapter 259 16-02-2021 16:06:39 Tải xuống
Chapter 260 16-02-2021 16:06:27 Tải xuống
Chapter 261 16-02-2021 16:06:10 Tải xuống
Chapter 262 17-02-2021 05:54:18 Tải xuống
Chapter 263 17-02-2021 07:24:19 Tải xuống
Chapter 264 17-02-2021 07:48:22 Tải xuống
Chapter 265 17-02-2021 07:24:12 Tải xuống
Chapter 266 17-02-2021 10:00:32 Tải xuống
Chapter 267 17-02-2021 10:00:22 Tải xuống
Chapter 268 17-02-2021 10:00:14 Tải xuống
Chapter 269 17-02-2021 09:24:24 Tải xuống
Chapter 270 17-02-2021 09:00:10 Tải xuống
Chapter 271 26-02-2021 05:35:25 Tải xuống
Chapter 272 26-02-2021 06:01:21 Tải xuống
Chapter 273 26-02-2021 05:35:14 Tải xuống
Chapter 274 26-02-2021 05:34:56 Tải xuống
Chapter 275 26-02-2021 05:34:32 Tải xuống
Chapter 276 26-02-2021 05:34:32 Tải xuống
Chapter 277 26-02-2021 05:34:09 Tải xuống
Chapter 278 26-02-2021 05:33:25 Tải xuống
Chapter 279 26-02-2021 05:32:53 Tải xuống
Chapter 280 26-02-2021 05:32:23 Tải xuống
Chapter 281 26-02-2021 06:12:32 Tải xuống
Chapter 282 26-02-2021 06:00:45 Tải xuống
Chapter 283 19-02-2021 17:31:49 Tải xuống
Chapter 284 25-02-2021 16:57:42 Tải xuống
Chapter 285 25-02-2021 16:46:08 Tải xuống
Chapter 286 19-02-2021 17:31:03 Tải xuống
Chapter 287 19-02-2021 17:30:54 Tải xuống
Chapter 288 19-02-2021 17:30:44 Tải xuống
Chapter 289 19-02-2021 17:30:28 Tải xuống
Chapter 290 20-03-2021 12:18:10 Tải xuống
Chapter 291 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 292 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 293 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 294 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 295 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 296 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 297 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 298 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 299 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 300 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 301 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 302 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 303 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 304 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 305 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 306 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 307 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 308 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 309 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 310 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 311 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 312 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 313 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 314 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 315 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 316 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 317 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 318 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 319 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 320 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 321 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 322 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 323 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 324 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 325 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 326 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 327 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 328 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 329 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 330 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 331 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 332 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 333 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 334 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 335 20-03-2021 12:18:11 Tải xuống
Chapter 336 20-03-2021 12:18:12 Tải xuống
Chapter 337 20-03-2021 12:18:12 Tải xuống
Chapter 338 20-03-2021 12:18:12 Tải xuống
Chapter 339 20-03-2021 12:18:12 Tải xuống
Chapter 340 08-04-2021 23:08:28 Tải xuống
Chapter 341 04-04-2021 03:28:45 Tải xuống
Chapter 342 02-04-2021 06:38:53 Tải xuống
Chapter 343 03-04-2021 17:26:10 Tải xuống
Chapter 344 08-04-2021 08:00:37 Tải xuống
Chapter 345 10-04-2021 11:05:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh