Huyền Giới Chi Môn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-07-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 144 02-07-2020 15:10:06 Tải xuống
Chapter 143 02-07-2020 15:10:39 Tải xuống
Chapter 142 02-07-2020 15:11:09 Tải xuống
Chapter 141 02-07-2020 15:11:38 Tải xuống
Chapter 140 02-07-2020 15:12:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 28-06-2019 11:28:25 Tải xuống
Chapter 1 23-07-2019 03:26:47 Tải xuống
Chapter 2 28-07-2019 05:27:04 Tải xuống
Chapter 3 28-07-2019 05:27:15 Tải xuống
Chapter 4 28-07-2019 05:27:23 Tải xuống
Chapter 5 28-07-2019 05:27:29 Tải xuống
Chapter 6 16-01-2019 03:30:24 Tải xuống
Chapter 7 29-07-2019 00:44:49 Tải xuống
Chapter 8 29-07-2019 00:45:06 Tải xuống
Chapter 9 29-07-2019 00:46:56 Tải xuống
Chapter 10 29-07-2019 00:49:05 Tải xuống
Chapter 11 29-07-2019 00:51:40 Tải xuống
Chapter 12 29-07-2019 00:52:59 Tải xuống
Chapter 13 29-07-2019 00:54:59 Tải xuống
Chapter 14 29-07-2019 00:57:52 Tải xuống
Chapter 15 29-07-2019 01:01:03 Tải xuống
Chapter 16 29-07-2019 01:02:41 Tải xuống
Chapter 17 29-07-2019 01:04:17 Tải xuống
Chapter 18 29-07-2019 01:05:24 Tải xuống
Chapter 19 29-07-2019 01:07:22 Tải xuống
Chapter 20 29-07-2019 01:09:09 Tải xuống
Chapter 21 29-07-2019 01:11:04 Tải xuống
Chapter 22 29-07-2019 01:13:00 Tải xuống
Chapter 23 29-07-2019 01:15:11 Tải xuống
Chapter 24 08-09-2019 02:14:04 Tải xuống
Chapter 25 08-09-2019 02:15:38 Tải xuống
Chapter 26 20-08-2019 06:02:00 Tải xuống
Chapter 27 20-08-2019 06:05:32 Tải xuống
Chapter 28 20-08-2019 06:08:28 Tải xuống
Chapter 29 20-08-2019 06:12:33 Tải xuống
Chapter 30 20-08-2019 06:15:32 Tải xuống
Chapter 31 20-08-2019 06:17:41 Tải xuống
Chapter 32 20-08-2019 06:21:26 Tải xuống
Chapter 33 20-08-2019 06:23:23 Tải xuống
Chapter 34 20-08-2019 06:25:58 Tải xuống
Chapter 35 20-08-2019 06:27:27 Tải xuống
Chapter 36 20-08-2019 06:43:30 Tải xuống
Chapter 37 20-08-2019 06:45:40 Tải xuống
Chapter 38 20-08-2019 06:47:08 Tải xuống
Chapter 39 20-08-2019 06:49:45 Tải xuống
Chapter 40 20-08-2019 06:56:03 Tải xuống
Chapter 41 20-08-2019 06:58:15 Tải xuống
Chapter 42 20-08-2019 07:00:34 Tải xuống
Chapter 43 20-08-2019 07:21:33 Tải xuống
Chapter 44 20-08-2019 07:29:40 Tải xuống
Chapter 45 20-08-2019 07:33:01 Tải xuống
Chapter 46 20-08-2019 07:38:07 Tải xuống
Chapter 47 20-08-2019 07:38:49 Tải xuống
Chapter 48 20-08-2019 07:40:33 Tải xuống
Chapter 49 20-08-2019 07:42:05 Tải xuống
Chapter 50 20-08-2019 07:44:52 Tải xuống
Chapter 51 20-08-2019 07:46:20 Tải xuống
Chapter 52 20-08-2019 07:49:33 Tải xuống
Chapter 53 20-08-2019 07:52:40 Tải xuống
Chapter 54 20-08-2019 07:54:11 Tải xuống
Chapter 55 20-08-2019 07:56:29 Tải xuống
Chapter 56 16-01-2019 03:32:54 Tải xuống
Chapter 57 20-08-2019 08:15:03 Tải xuống
Chapter 58 20-08-2019 10:32:21 Tải xuống
Chapter 59 20-08-2019 15:52:46 Tải xuống
Chapter 60 20-08-2019 16:15:40 Tải xuống
Chapter 61 20-08-2019 16:19:16 Tải xuống
Chapter 62 20-08-2019 16:21:31 Tải xuống
Chapter 63 20-08-2019 16:23:14 Tải xuống
Chapter 64 20-08-2019 16:25:49 Tải xuống
Chapter 65 20-08-2019 16:29:08 Tải xuống
Chapter 66 16-01-2019 03:33:24 Tải xuống
Chapter 67 16-01-2019 03:33:27 Tải xuống
Chapter 68 20-08-2019 16:37:13 Tải xuống
Chapter 69 20-08-2019 16:39:44 Tải xuống
Chapter 70 16-01-2019 03:33:36 Tải xuống
Chapter 71 16-01-2019 03:33:39 Tải xuống
Chapter 72 16-01-2019 03:33:42 Tải xuống
Chapter 73 16-01-2019 03:33:45 Tải xuống
Chapter 74 16-01-2019 03:33:48 Tải xuống
Chapter 75 16-01-2019 03:33:51 Tải xuống
Chapter 76 16-01-2019 03:33:54 Tải xuống
Chapter 77 16-01-2019 03:33:57 Tải xuống
Chapter 78 16-01-2019 03:34:00 Tải xuống
Chapter 79 16-01-2019 03:34:03 Tải xuống
Chapter 80 16-01-2019 03:34:06 Tải xuống
Chapter 81 16-01-2019 03:34:09 Tải xuống
Chapter 82 16-01-2019 03:34:11 Tải xuống
Chapter 83 07-02-2019 09:58:12 Tải xuống
Chapter 84 07-02-2019 09:58:18 Tải xuống
Chapter 85 07-02-2019 09:58:24 Tải xuống
Chapter 86 17-03-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 87 17-03-2019 11:06:17 Tải xuống
Chapter 88 24-03-2019 03:12:47 Tải xuống
Chapter 89 25-03-2019 12:18:17 Tải xuống
Chapter 90 12-04-2019 10:01:00 Tải xuống
Chapter 91 21-04-2019 14:24:29 Tải xuống
Chapter 92 30-04-2019 12:06:08 Tải xuống
Chapter 93 21-08-2019 04:24:13 Tải xuống
Chapter 94 19-06-2019 02:06:09 Tải xuống
Chapter 95 21-06-2019 02:18:21 Tải xuống
Chapter 96 23-06-2019 02:06:16 Tải xuống
Chapter 97 24-07-2019 20:03:06 Tải xuống
Chapter 98 24-07-2019 19:03:42 Tải xuống
Chapter 99 24-07-2019 20:11:26 Tải xuống
Chapter 100 15-08-2019 03:42:19 Tải xuống
Chapter 101 17-08-2019 04:06:50 Tải xuống
Chapter 102 19-08-2019 03:48:21 Tải xuống
Chapter 103 24-08-2019 11:10:50 Tải xuống
Chapter 104 24-08-2019 11:10:52 Tải xuống
Chapter 105 24-08-2019 11:10:55 Tải xuống
Chapter 106 24-08-2019 11:10:58 Tải xuống
Chapter 107 04-09-2019 05:00:10 Tải xuống
Chapter 108 08-09-2019 05:06:52 Tải xuống
Chapter 109 08-09-2019 05:06:54 Tải xuống
Chapter 110 15-09-2019 05:00:09 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2019 04:42:18 Tải xuống
Chapter 112 04-10-2019 12:12:13 Tải xuống
Chapter 113 14-10-2019 11:37:13 Tải xuống
Chapter 114 28-10-2019 05:08:17 Tải xuống
Chapter 115 31-10-2019 02:06:47 Tải xuống
Chapter 116 22-11-2019 02:49:14 Tải xuống
Chapter 117 07-12-2019 04:42:15 Tải xuống
Chapter 118 18-12-2019 14:37:43 Tải xuống
Chapter 119 08-01-2020 17:14:43 Tải xuống
Chapter 120 28-01-2020 03:48:42 Tải xuống
Chapter 121 13-02-2020 04:29:09 Tải xuống
Chapter 122 14-03-2020 11:36:11 Tải xuống
Chapter 123 17-04-2020 23:44:07 Tải xuống
Chapter 124 04-05-2020 12:57:10 Tải xuống
Chapter 125 12-06-2020 03:36:37 Tải xuống
Chapter 126 21-06-2020 04:20:41 Tải xuống
Chapter 127 04-07-2020 14:37:38 Tải xuống
Chapter 128 04-07-2020 14:36:44 Tải xuống
Chapter 129 04-07-2020 14:36:09 Tải xuống
Chapter 130 04-07-2020 14:35:38 Tải xuống
Chapter 131 04-07-2020 14:35:09 Tải xuống
Chapter 132 04-07-2020 14:34:39 Tải xuống
Chapter 133 04-07-2020 14:34:08 Tải xuống
Chapter 134 04-07-2020 14:33:37 Tải xuống
Chapter 135 04-07-2020 14:33:07 Tải xuống
Chapter 136 04-07-2020 14:32:38 Tải xuống
Chapter 137 04-07-2020 14:32:13 Tải xuống
Chapter 138 04-07-2020 14:31:38 Tải xuống
Chapter 139 04-07-2020 14:31:13 Tải xuống
Chapter 140 02-07-2020 15:12:08 Tải xuống
Chapter 141 02-07-2020 15:11:38 Tải xuống
Chapter 142 02-07-2020 15:11:09 Tải xuống
Chapter 143 02-07-2020 15:10:39 Tải xuống
Chapter 144 02-07-2020 15:10:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh