Yêu Thần Ký

Tác giả: Mad Snail
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 328 16-05-2021 08:18:21 Tải xuống
Chapter 327.5 15-05-2021 21:12:18 Tải xuống
Chapter 327 12-05-2021 22:06:16 Tải xuống
Chapter 326.5 10-05-2021 23:05:47 Tải xuống
Chapter 326 11-05-2021 19:13:59 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-05-2019 10:03:50 Tải xuống
Chapter 2 10-05-2019 15:01:35 Tải xuống
Chapter 3 09-05-2019 17:48:17 Tải xuống
Chapter 4 10-05-2019 15:01:38 Tải xuống
Chapter 5 10-05-2019 13:03:35 Tải xuống
Chapter 6 10-05-2019 15:01:41 Tải xuống
Chapter 7 10-05-2019 15:04:04 Tải xuống
Chapter 8 09-05-2019 17:48:32 Tải xuống
Chapter 9 10-05-2019 15:01:32 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2020 05:23:38 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2020 05:23:34 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2020 05:23:34 Tải xuống
Chapter 13 08-04-2019 20:16:36 Tải xuống
Chapter 14 08-04-2019 22:41:37 Tải xuống
Chapter 15 09-05-2019 23:06:56 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2020 05:23:30 Tải xuống
Chapter 17 10-05-2019 10:03:56 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2020 05:23:25 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2020 05:23:25 Tải xuống
Chapter 20 08-04-2019 22:41:40 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2020 05:23:21 Tải xuống
Chapter 22 08-04-2019 22:41:46 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2020 05:23:16 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2020 05:23:11 Tải xuống
Chapter 25 10-05-2019 13:01:35 Tải xuống
Chapter 26 10-05-2019 10:04:02 Tải xuống
Chapter 27 08-04-2019 22:41:49 Tải xuống
Chapter 28 08-04-2019 21:16:35 Tải xuống
Chapter 29 08-04-2019 21:16:37 Tải xuống
Chapter 30 25-09-2020 05:23:11 Tải xuống
Chapter 31 13-01-2019 16:51:39 Tải xuống
Chapter 32 08-04-2019 21:16:23 Tải xuống
Chapter 33 09-05-2019 17:49:08 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2020 05:23:03 Tải xuống
Chapter 35 25-09-2020 05:23:03 Tải xuống
Chapter 36 25-09-2020 05:22:59 Tải xuống
Chapter 37 25-09-2020 05:22:59 Tải xuống
Chapter 38 25-09-2020 05:22:55 Tải xuống
Chapter 39 08-04-2019 21:16:39 Tải xuống
Chapter 40 25-09-2020 05:22:51 Tải xuống
Chapter 41 25-09-2020 05:22:46 Tải xuống
Chapter 42 08-04-2019 22:41:51 Tải xuống
Chapter 43 08-04-2019 21:16:45 Tải xuống
Chapter 44 08-04-2019 21:16:48 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2020 05:22:42 Tải xuống
Chapter 46 08-04-2019 22:41:54 Tải xuống
Chapter 47 08-04-2019 21:16:21 Tải xuống
Chapter 48 08-04-2019 22:41:58 Tải xuống
Chapter 49 08-04-2019 22:42:01 Tải xuống
Chapter 50 08-04-2019 21:16:57 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2020 05:22:37 Tải xuống
Chapter 52 25-09-2020 05:22:32 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2020 05:22:17 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2020 05:22:17 Tải xuống
Chapter 55 14-07-2019 22:33:03 Tải xuống
Chapter 56 08-04-2019 22:42:04 Tải xuống
Chapter 57 13-01-2019 16:52:57 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2020 05:22:14 Tải xuống
Chapter 59 10-05-2019 10:04:08 Tải xuống
Chapter 60 08-04-2019 22:42:09 Tải xuống
Chapter 61 25-09-2020 05:33:12 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2020 05:22:11 Tải xuống
Chapter 63 25-09-2020 05:22:09 Tải xuống
Chapter 64 25-09-2020 05:22:06 Tải xuống
Chapter 65 25-09-2020 05:22:02 Tải xuống
Chapter 66 25-09-2020 05:21:58 Tải xuống
Chapter 67 25-09-2020 05:21:58 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2020 05:21:53 Tải xuống
Chapter 69 25-09-2020 05:21:41 Tải xuống
Chapter 70 10-05-2019 13:01:32 Tải xuống
Chapter 71 09-05-2019 17:49:43 Tải xuống
Chapter 72 09-05-2019 17:49:44 Tải xuống
Chapter 73 10-05-2019 09:05:30 Tải xuống
Chapter 74 25-09-2020 05:21:38 Tải xuống
Chapter 75 10-05-2019 13:03:41 Tải xuống
Chapter 76 25-09-2020 05:21:34 Tải xuống
Chapter 77 25-09-2020 05:21:34 Tải xuống
Chapter 78 25-09-2020 05:21:27 Tải xuống
Chapter 79 10-05-2019 13:01:29 Tải xuống
Chapter 80 13-01-2019 16:54:06 Tải xuống
Chapter 81 25-09-2020 05:21:27 Tải xuống
Chapter 82 25-09-2020 05:21:24 Tải xuống
Chapter 82.5 10-05-2019 13:03:44 Tải xuống
Chapter 83 09-05-2019 22:01:23 Tải xuống
Chapter 83.5 25-09-2020 05:21:21 Tải xuống
Chapter 84 25-09-2020 05:21:21 Tải xuống
Chapter 84.5 25-09-2020 05:21:17 Tải xuống
Chapter 85 25-09-2020 05:21:17 Tải xuống
Chapter 85.5 25-09-2020 05:21:13 Tải xuống
Chapter 86 25-09-2020 05:21:13 Tải xuống
Chapter 86.5 25-09-2020 05:21:05 Tải xuống
Chapter 87 25-09-2020 05:21:00 Tải xuống
Chapter 87.5 10-05-2019 08:05:38 Tải xuống
Chapter 88 25-09-2020 05:20:55 Tải xuống
Chapter 88.5 10-05-2019 09:01:23 Tải xuống
Chapter 89 25-09-2020 05:20:55 Tải xuống
Chapter 89.5 25-09-2020 05:20:44 Tải xuống
Chapter 90 25-09-2020 05:20:44 Tải xuống
Chapter 90.5 25-09-2020 05:20:40 Tải xuống
Chapter 91 25-09-2020 05:20:39 Tải xuống
Chapter 91.5 25-09-2020 05:20:35 Tải xuống
Chapter 92 25-09-2020 05:20:31 Tải xuống
Chapter 92.5 25-09-2020 05:20:27 Tải xuống
Chapter 93 25-09-2020 05:20:22 Tải xuống
Chapter 93.5 25-09-2020 05:20:22 Tải xuống
Chapter 94 10-05-2019 12:01:20 Tải xuống
Chapter 94.5 25-09-2020 05:20:17 Tải xuống
Chapter 95 25-09-2020 05:20:13 Tải xuống
Chapter 95.5 10-05-2019 12:03:53 Tải xuống
Chapter 96 10-05-2019 09:01:20 Tải xuống
Chapter 96.5 10-05-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 97 10-05-2019 12:03:56 Tải xuống
Chapter 97.5 25-09-2020 05:20:08 Tải xuống
Chapter 98 10-05-2019 15:01:22 Tải xuống
Chapter 98.5 25-09-2020 05:20:08 Tải xuống
Chapter 99 25-09-2020 05:20:04 Tải xuống
Chapter 99.5 10-05-2019 07:01:50 Tải xuống
Chapter 100 25-09-2020 05:20:00 Tải xuống
Chapter 100.5 25-09-2020 05:20:00 Tải xuống
Chapter 101 25-09-2020 05:19:51 Tải xuống
Chapter 101.5 25-09-2020 05:19:51 Tải xuống
Chapter 102 25-09-2020 05:19:47 Tải xuống
Chapter 102.5 25-09-2020 05:19:47 Tải xuống
Chapter 103 25-09-2020 05:19:42 Tải xuống
Chapter 103.5 10-05-2019 09:05:47 Tải xuống
Chapter 104 25-09-2020 05:19:42 Tải xuống
Chapter 104.5 25-09-2020 05:19:38 Tải xuống
Chapter 105 25-09-2020 05:19:34 Tải xuống
Chapter 105.5 09-05-2019 17:51:08 Tải xuống
Chapter 106 10-05-2019 15:01:16 Tải xuống
Chapter 106.5 10-05-2019 15:04:06 Tải xuống
Chapter 107 25-09-2020 05:19:33 Tải xuống
Chapter 107.5 25-09-2020 05:18:05 Tải xuống
Chapter 108 25-09-2020 05:18:05 Tải xuống
Chapter 108.5 25-09-2020 05:18:00 Tải xuống
Chapter 109 10-05-2019 13:01:23 Tải xuống
Chapter 109.5 25-09-2020 05:17:56 Tải xuống
Chapter 110 25-09-2020 05:17:52 Tải xuống
Chapter 110.5 10-05-2019 12:01:17 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2020 05:17:47 Tải xuống
Chapter 111.5 25-09-2020 05:17:32 Tải xuống
Chapter 112 10-05-2019 07:01:26 Tải xuống
Chapter 112.5 25-09-2020 05:17:31 Tải xuống
Chapter 113 25-09-2020 05:17:28 Tải xuống
Chapter 113.5 25-09-2020 05:17:26 Tải xuống
Chapter 114 13-01-2019 16:57:24 Tải xuống
Chapter 114.5 25-09-2020 05:17:26 Tải xuống
Chapter 115 13-01-2019 16:57:30 Tải xuống
Chapter 115.5 13-01-2019 16:57:32 Tải xuống
Chapter 116 13-01-2019 16:57:36 Tải xuống
Chapter 116.5 13-01-2019 16:57:38 Tải xuống
Chapter 117 13-01-2019 16:57:41 Tải xuống
Chapter 117.5 13-01-2019 16:57:44 Tải xuống
Chapter 118 25-09-2020 05:17:22 Tải xuống
Chapter 118.5 13-01-2019 16:57:50 Tải xuống
Chapter 119 25-09-2020 05:17:18 Tải xuống
Chapter 119.5 13-01-2019 16:57:56 Tải xuống
Chapter 120 13-01-2019 16:58:00 Tải xuống
Chapter 120.5 25-09-2020 05:17:18 Tải xuống
Chapter 121 13-01-2019 16:58:05 Tải xuống
Chapter 121.5 13-01-2019 16:58:09 Tải xuống
Chapter 122 13-01-2019 16:58:12 Tải xuống
Chapter 122.5 25-09-2020 05:17:13 Tải xuống
Chapter 123 13-01-2019 16:58:18 Tải xuống
Chapter 123.5 13-01-2019 16:58:21 Tải xuống
Chapter 124 13-01-2019 16:58:24 Tải xuống
Chapter 124.5 13-01-2019 16:58:26 Tải xuống
Chapter 125 25-09-2020 05:17:09 Tải xuống
Chapter 125.5 13-01-2019 16:58:33 Tải xuống
Chapter 126 13-01-2019 16:58:36 Tải xuống
Chapter 126.5 25-09-2020 05:17:05 Tải xuống
Chapter 127 25-09-2020 05:16:54 Tải xuống
Chapter 127.5 25-09-2020 05:16:37 Tải xuống
Chapter 128 25-09-2020 05:16:37 Tải xuống
Chapter 128.5 25-09-2020 05:16:33 Tải xuống
Chapter 129 25-09-2020 05:16:29 Tải xuống
Chapter 129.5 25-09-2020 05:16:25 Tải xuống
Chapter 130 25-09-2020 05:16:20 Tải xuống
Chapter 130.5 25-09-2020 05:16:20 Tải xuống
Chapter 131 25-09-2020 05:16:13 Tải xuống
Chapter 131.5 25-09-2020 05:16:13 Tải xuống
Chapter 132 10-05-2019 08:01:20 Tải xuống
Chapter 132.5 25-09-2020 05:16:09 Tải xuống
Chapter 133 25-09-2020 05:16:05 Tải xuống
Chapter 133.5 25-09-2020 05:16:01 Tải xuống
Chapter 134 13-01-2019 16:59:24 Tải xuống
Chapter 134.5 13-01-2019 16:59:26 Tải xuống
Chapter 135 13-01-2019 16:59:29 Tải xuống
Chapter 135.5 13-01-2019 16:59:32 Tải xuống
Chapter 136 13-01-2019 16:59:35 Tải xuống
Chapter 136.5 13-01-2019 16:59:39 Tải xuống
Chapter 137 25-09-2020 05:15:56 Tải xuống
Chapter 137.5 25-09-2020 05:15:56 Tải xuống
Chapter 138 25-09-2020 05:15:43 Tải xuống
Chapter 138.5 25-09-2020 05:15:43 Tải xuống
Chapter 139 25-09-2020 05:15:39 Tải xuống
Chapter 139.5 25-09-2020 05:15:35 Tải xuống
Chapter 140 25-09-2020 05:15:30 Tải xuống
Chapter 140.5 25-09-2020 05:15:30 Tải xuống
Chapter 141 25-09-2020 05:15:24 Tải xuống
Chapter 141.5 25-09-2020 05:15:17 Tải xuống
Chapter 142 25-09-2020 05:15:17 Tải xuống
Chapter 142.5 25-09-2020 05:27:10 Tải xuống
Chapter 143 25-09-2020 05:15:12 Tải xuống
Chapter 144 25-09-2020 05:15:10 Tải xuống
Chapter 144.5 25-09-2020 05:15:03 Tải xuống
Chapter 145 10-05-2019 12:03:59 Tải xuống
Chapter 145.5 25-09-2020 05:14:59 Tải xuống
Chapter 146 25-09-2020 05:14:59 Tải xuống
Chapter 146.5 25-09-2020 05:14:55 Tải xuống
Chapter 147 25-09-2020 05:14:51 Tải xuống
Chapter 147.5 25-09-2020 05:14:46 Tải xuống
Chapter 148 25-09-2020 05:14:46 Tải xuống
Chapter 148.5 25-09-2020 05:14:41 Tải xuống
Chapter 149 25-09-2020 05:14:41 Tải xuống
Chapter 149.5 25-09-2020 05:14:33 Tải xuống
Chapter 150 25-09-2020 05:14:32 Tải xuống
Chapter 150.5 25-09-2020 05:14:28 Tải xuống
Chapter 151 25-09-2020 05:14:28 Tải xuống
Chapter 151.5 25-09-2020 05:14:25 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2020 05:14:21 Tải xuống
Chapter 152.5 25-09-2020 05:14:20 Tải xuống
Chapter 153 25-09-2020 05:14:16 Tải xuống
Chapter 153.5 25-09-2020 05:14:16 Tải xuống
Chapter 154 25-09-2020 05:14:12 Tải xuống
Chapter 154.5 10-05-2019 09:01:17 Tải xuống
Chapter 154.5: Chap 154 25-09-2020 05:14:07 Tải xuống
Chapter 155 25-09-2020 05:14:03 Tải xuống
Chapter 155.5 25-09-2020 05:13:58 Tải xuống
Chapter 156 25-09-2020 05:13:53 Tải xuống
Chapter 156.5 25-09-2020 05:24:30 Tải xuống
Chapter 157 25-09-2020 05:13:28 Tải xuống
Chapter 157.5 25-09-2020 05:13:25 Tải xuống
Chapter 158 25-09-2020 05:24:30 Tải xuống
Chapter 158.5 25-09-2020 05:13:22 Tải xuống
Chapter 159 10-05-2019 08:05:56 Tải xuống
Chapter 159.5 25-09-2020 05:13:19 Tải xuống
Chapter 160 25-09-2020 05:13:17 Tải xuống
Chapter 160.5 25-09-2020 05:13:13 Tải xuống
Chapter 161 25-09-2020 05:13:13 Tải xuống
Chapter 161.5 10-05-2019 13:01:20 Tải xuống
Chapter 162 25-09-2020 05:13:09 Tải xuống
Chapter 162.5 13-01-2019 17:02:17 Tải xuống
Chapter 163 25-09-2020 05:13:09 Tải xuống
Chapter 163.5 25-09-2020 05:13:05 Tải xuống
Chapter 164 25-09-2020 05:13:00 Tải xuống
Chapter 164.5 25-09-2020 05:12:47 Tải xuống
Chapter 165 25-09-2020 05:12:47 Tải xuống
Chapter 165.5 25-09-2020 05:12:43 Tải xuống
Chapter 166 10-05-2019 15:01:13 Tải xuống
Chapter 166.5 09-05-2019 17:51:44 Tải xuống
Chapter 167 10-05-2019 08:05:59 Tải xuống
Chapter 167.5 13-01-2019 17:02:47 Tải xuống
Chapter 168 13-01-2019 17:02:51 Tải xuống
Chapter 168.5 25-09-2020 05:12:43 Tải xuống
Chapter 169 13-01-2019 17:02:56 Tải xuống
Chapter 169.5 13-01-2019 17:02:59 Tải xuống
Chapter 170 13-01-2019 17:03:02 Tải xuống
Chapter 170.5 13-01-2019 17:03:06 Tải xuống
Chapter 171 13-01-2019 17:03:09 Tải xuống
Chapter 171.5 13-01-2019 17:03:12 Tải xuống
Chapter 172 13-01-2019 17:03:15 Tải xuống
Chapter 172.5 13-01-2019 17:03:18 Tải xuống
Chapter 173 13-01-2019 17:03:21 Tải xuống
Chapter 173.5 13-01-2019 17:03:24 Tải xuống
Chapter 174 13-01-2019 17:03:27 Tải xuống
Chapter 174.5 13-01-2019 17:03:30 Tải xuống
Chapter 175 13-01-2019 17:03:33 Tải xuống
Chapter 175.5 13-01-2019 17:03:36 Tải xuống
Chapter 176 13-01-2019 17:03:39 Tải xuống
Chapter 176.5 13-01-2019 17:03:42 Tải xuống
Chapter 177 13-01-2019 17:03:45 Tải xuống
Chapter 177.5 13-01-2019 17:03:48 Tải xuống
Chapter 178 13-01-2019 17:03:51 Tải xuống
Chapter 178.5 13-01-2019 17:03:54 Tải xuống
Chapter 179 13-01-2019 17:03:57 Tải xuống
Chapter 179.5 13-01-2019 17:04:01 Tải xuống
Chapter 180 13-01-2019 17:04:03 Tải xuống
Chapter 180.5 13-01-2019 17:04:06 Tải xuống
Chapter 181 13-01-2019 17:04:09 Tải xuống
Chapter 181.5 13-01-2019 17:04:12 Tải xuống
Chapter 182 13-01-2019 17:04:15 Tải xuống
Chapter 182.5 13-01-2019 17:04:18 Tải xuống
Chapter 183 13-01-2019 17:04:21 Tải xuống
Chapter 183.5 13-01-2019 17:04:24 Tải xuống
Chapter 184 13-01-2019 17:04:27 Tải xuống
Chapter 184.5 13-01-2019 17:04:30 Tải xuống
Chapter 185 13-01-2019 17:04:33 Tải xuống
Chapter 185.5 13-01-2019 17:04:36 Tải xuống
Chapter 186 13-01-2019 17:04:39 Tải xuống
Chapter 186.5 13-01-2019 17:04:42 Tải xuống
Chapter 187.5 10-05-2019 08:06:02 Tải xuống
Chapter 187: - một đêm sau trận đại chiến 13-01-2019 17:04:45 Tải xuống
Chapter 188.5 13-01-2019 17:04:54 Tải xuống
Chapter 188: - Rời khỏi Thành Chủ Phủ 10-05-2019 13:03:47 Tải xuống
Chapter 189 13-01-2019 17:04:57 Tải xuống
Chapter 190 25-09-2020 05:12:39 Tải xuống
Chapter 191 13-01-2019 17:05:03 Tải xuống
Chapter 192 13-01-2019 17:05:07 Tải xuống
Chapter 193 13-01-2019 17:05:10 Tải xuống
Chapter 194 13-01-2019 17:05:12 Tải xuống
Chapter 194.5 13-01-2019 17:05:15 Tải xuống
Chapter 195 13-01-2019 17:05:18 Tải xuống
Chapter 195.5 13-01-2019 17:05:23 Tải xuống
Chapter 196 13-01-2019 17:05:24 Tải xuống
Chapter 196.5 13-01-2019 17:05:27 Tải xuống
Chapter 197 13-01-2019 17:05:30 Tải xuống
Chapter 197.5 13-01-2019 17:05:33 Tải xuống
Chapter 198 13-01-2019 17:05:36 Tải xuống
Chapter 198.5 13-01-2019 17:05:39 Tải xuống
Chapter 199 13-01-2019 17:05:42 Tải xuống
Chapter 199.5 13-01-2019 17:05:45 Tải xuống
Chapter 200 13-01-2019 17:05:48 Tải xuống
Chapter 200.5 13-01-2019 17:05:51 Tải xuống
Chapter 201 13-01-2019 17:05:54 Tải xuống
Chapter 201.5 25-09-2020 05:12:36 Tải xuống
Chapter 201: video 04-12-2018 00:35:01 Tải xuống
Chapter 202 13-01-2019 17:06:00 Tải xuống
Chapter 202.5 13-01-2019 17:06:03 Tải xuống
Chapter 203 13-01-2019 17:06:06 Tải xuống
Chapter 203.5 13-01-2019 17:06:10 Tải xuống
Chapter 204 13-01-2019 17:06:12 Tải xuống
Chapter 204.5 13-01-2019 17:06:15 Tải xuống
Chapter 205 13-01-2019 17:06:18 Tải xuống
Chapter 205.5 27-01-2019 12:50:11 Tải xuống
Chapter 205.5: video 13-01-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 206 13-01-2019 17:06:24 Tải xuống
Chapter 207 27-01-2019 12:50:18 Tải xuống
Chapter 208 27-01-2019 12:50:24 Tải xuống
Chapter 209 09-05-2019 17:51:56 Tải xuống
Chapter 210 09-05-2019 17:52:02 Tải xuống
Chapter 211 10-05-2019 15:01:11 Tải xuống
Chapter 212 08-04-2019 22:42:21 Tải xuống
Chapter 213 08-04-2019 22:42:24 Tải xuống
Chapter 214 08-04-2019 22:42:30 Tải xuống
Chapter 214.5 08-04-2019 21:16:16 Tải xuống
Chapter 215 10-05-2019 09:05:56 Tải xuống
Chapter 215.5 09-05-2019 23:07:38 Tải xuống
Chapter 216 10-05-2019 12:01:11 Tải xuống
Chapter 216.5 10-05-2019 10:01:11 Tải xuống
Chapter 217 10-05-2019 09:01:11 Tải xuống
Chapter 217.5 09-05-2019 17:52:20 Tải xuống
Chapter 218 10-05-2019 15:04:08 Tải xuống
Chapter 218.5 09-05-2019 23:01:41 Tải xuống
Chapter 219 10-05-2019 15:04:11 Tải xuống
Chapter 219.5 09-05-2019 23:07:47 Tải xuống
Chapter 220 10-05-2019 15:01:07 Tải xuống
Chapter 220.5 11-05-2019 22:12:29 Tải xuống
Chapter 221 25-09-2020 05:12:32 Tải xuống
Chapter 221.5 25-09-2020 05:12:27 Tải xuống
Chapter 222 25-09-2020 05:24:25 Tải xuống
Chapter 222.5 25-09-2020 05:12:13 Tải xuống
Chapter 223 25-09-2020 05:12:09 Tải xuống
Chapter 223.5 25-09-2020 05:12:04 Tải xuống
Chapter 224 25-09-2020 05:11:59 Tải xuống
Chapter 225 25-09-2020 05:11:54 Tải xuống
Chapter 226 25-09-2020 05:11:48 Tải xuống
Chapter 227 25-09-2020 05:11:43 Tải xuống
Chapter 228 25-09-2020 05:11:37 Tải xuống
Chapter 229 01-10-2020 14:06:22 Tải xuống
Chapter 230 01-10-2020 14:06:17 Tải xuống
Chapter 231 25-09-2020 05:11:20 Tải xuống
Chapter 232 25-09-2020 05:11:15 Tải xuống
Chapter 233 25-09-2020 05:11:06 Tải xuống
Chapter 234 25-09-2020 05:11:06 Tải xuống
Chapter 235 25-09-2020 05:11:00 Tải xuống
Chapter 236 25-09-2020 05:10:55 Tải xuống
Chapter 237 01-10-2020 14:06:11 Tải xuống
Chapter 237.5 25-09-2020 05:10:45 Tải xuống
Chapter 238 25-09-2020 05:10:40 Tải xuống
Chapter 238.5 25-09-2020 05:10:40 Tải xuống
Chapter 239 25-09-2020 05:10:34 Tải xuống
Chapter 239.5 25-09-2020 05:10:30 Tải xuống
Chapter 240 25-09-2020 05:10:25 Tải xuống
Chapter 240.5 25-09-2020 05:10:25 Tải xuống
Chapter 241 25-09-2020 05:10:20 Tải xuống
Chapter 241.5 25-09-2020 05:10:14 Tải xuống
Chapter 242 25-09-2020 05:10:08 Tải xuống
Chapter 242.5 25-09-2020 05:10:08 Tải xuống
Chapter 243 25-09-2020 05:10:03 Tải xuống
Chapter 243.5 25-09-2020 05:10:03 Tải xuống
Chapter 244 25-09-2020 05:09:59 Tải xuống
Chapter 244.5 25-09-2020 05:09:55 Tải xuống
Chapter 245 25-09-2020 05:09:55 Tải xuống
Chapter 245.5 25-09-2020 05:09:51 Tải xuống
Chapter 246 25-09-2020 05:09:51 Tải xuống
Chapter 246.5 25-09-2020 05:09:46 Tải xuống
Chapter 247 25-09-2020 05:09:42 Tải xuống
Chapter 247.5 25-09-2020 05:21:09 Tải xuống
Chapter 248 25-09-2020 05:09:22 Tải xuống
Chapter 248.5 25-09-2020 05:09:04 Tải xuống
Chapter 249 25-09-2020 05:09:00 Tải xuống
Chapter 249.5 25-09-2020 05:09:00 Tải xuống
Chapter 250 25-09-2020 05:08:55 Tải xuống
Chapter 250.5 25-09-2020 05:08:51 Tải xuống
Chapter 251 25-09-2020 05:08:51 Tải xuống
Chapter 251.5 25-09-2020 05:08:46 Tải xuống
Chapter 252 25-09-2020 05:08:42 Tải xuống
Chapter 252.5 25-09-2020 05:08:42 Tải xuống
Chapter 253 25-09-2020 05:08:37 Tải xuống
Chapter 253.5 25-09-2020 05:08:37 Tải xuống
Chapter 254.1 15-10-2020 02:37:19 Tải xuống
Chapter 254.2 15-10-2020 02:37:05 Tải xuống
Chapter 254.5: b - Tin tức linh nguyên quả 25-09-2020 05:08:28 Tải xuống
Chapter 254: a - Cửu trọng tử địa tầng thứ nhất 25-09-2020 05:08:29 Tải xuống
Chapter 254: b - Tin tức linh nguyên quả 06-03-2020 00:06:45 Tải xuống
Chapter 255.1 15-10-2020 02:36:53 Tải xuống
Chapter 255.2 15-10-2020 02:36:43 Tải xuống
Chapter 255.5: b - Thương Minh - Mộ Dạ 25-09-2020 05:08:23 Tải xuống
Chapter 255: a - Cột sáng màu đỏ 25-09-2020 05:08:25 Tải xuống
Chapter 255: b - Thương Minh - Mộ Dạ 06-03-2020 00:00:12 Tải xuống
Chapter 256.1 15-10-2020 02:36:32 Tải xuống
Chapter 256.2 15-10-2020 02:36:30 Tải xuống
Chapter 256.5: b - Thi giao 25-09-2020 05:08:14 Tải xuống
Chapter 256: a - Thi giao 25-09-2020 05:08:19 Tải xuống
Chapter 256: b - Thi giao 06-03-2020 00:33:26 Tải xuống
Chapter 257.5: b - Diệp Hàn! ra đây cho ta 25-09-2020 05:08:07 Tải xuống
Chapter 257: a - Oan gia ngõ hẹp 25-09-2020 05:08:14 Tải xuống
Chapter 257: b - Diệp Hàn! ra đây cho ta 05-03-2020 23:59:15 Tải xuống
Chapter 258.5: b - Xích Kim Hộ Thuẫn 25-09-2020 05:08:03 Tải xuống
Chapter 258: a - Bạo Phong Tuyết + Trọng Lực Khí Tràng 25-09-2020 05:08:07 Tải xuống
Chapter 258: b - Xích Kim Hộ Thuẫn 05-03-2020 23:58:10 Tải xuống
Chapter 259.5: b - Kết cục của Diệp Hàn 25-09-2020 05:07:59 Tải xuống
Chapter 259: a - 10 lần quang ám nguyên khí bạo! 25-09-2020 05:08:03 Tải xuống
Chapter 259: b - Kết cục của Diệp Hàn 06-03-2020 00:30:11 Tải xuống
Chapter 260.5: b - Con cháu thi giao 25-09-2020 05:07:56 Tải xuống
Chapter 260: a - Thiên Linh - Bắc Minh thế gia 25-09-2020 05:07:59 Tải xuống
Chapter 260: b - Con cháu thi giao 06-03-2020 00:08:15 Tải xuống
Chapter 261.5: b - Tiêu Ngữ 25-09-2020 05:07:52 Tải xuống
Chapter 261: a - Thi Giao chạy trốn 25-09-2020 05:07:56 Tải xuống
Chapter 261: b - Tiêu Ngữ 06-03-2020 00:29:10 Tải xuống
Chapter 262.5: b - Quấy rầy nhã hứng rồi 25-09-2020 05:07:48 Tải xuống
Chapter 262: a - Chém gió với Tiêu Ngữ 25-09-2020 05:07:52 Tải xuống
Chapter 262: b - Quấy rầy nhã hứng rồi 05-03-2020 23:56:13 Tải xuống
Chapter 263.5: b - Lục Phiêu đang làm gì? 25-09-2020 05:07:40 Tải xuống
Chapter 263: a - Liêm Sỉ Gì Tầm Này 25-09-2020 05:07:44 Tải xuống
Chapter 263: b - Lục Phiêu đang làm gì? 06-03-2020 00:39:15 Tải xuống
Chapter 264.5: b - Ta không biết bay 25-09-2020 05:07:30 Tải xuống
Chapter 264: a - Phá toái thần cách của Tử Linh Chi Thần 25-09-2020 05:07:35 Tải xuống
Chapter 264: b - Ta không biết bay 06-03-2020 00:28:15 Tải xuống
Chapter 265 23-09-2020 20:10:04 Tải xuống
Chapter 265.1: a - Phương pháp tiến vào 25-09-2020 05:07:24 Tải xuống
Chapter 265.2 25-09-2020 05:19:29 Tải xuống
Chapter 265.5 23-09-2020 19:44:40 Tải xuống
Chapter 265: a - Phương pháp tiến vào 06-03-2020 00:38:42 Tải xuống
Chapter 266 10-12-2020 06:49:49 Tải xuống
Chapter 266.1: Bóp vú Tiêu Ngữ 25-09-2020 05:06:01 Tải xuống
Chapter 266.1: Video - Bóp vú Tiêu Ngữ 20-03-2020 09:20:17 Tải xuống
Chapter 266.2 25-09-2020 05:05:57 Tải xuống
Chapter 266.2: Video 20-03-2020 09:08:49 Tải xuống
Chapter 266.5 10-12-2020 06:49:45 Tải xuống
Chapter 267 10-12-2020 06:49:49 Tải xuống
Chapter 267.1: Thời không bóp méo 25-09-2020 05:05:57 Tải xuống
Chapter 267.1: Video - Thời không bóp méo 20-03-2020 09:08:21 Tải xuống
Chapter 267.2 25-09-2020 05:05:53 Tải xuống
Chapter 267.2: Video 22-03-2020 02:58:41 Tải xuống
Chapter 267.5 10-12-2020 06:49:41 Tải xuống
Chapter 268 15-11-2020 05:12:50 Tải xuống
Chapter 268.1: Chân dài gặp nạn 25-09-2020 05:05:49 Tải xuống
Chapter 268.1: Video - Chân dài gặp nạn 26-03-2020 11:34:37 Tải xuống
Chapter 268.2 25-09-2020 05:05:44 Tải xuống
Chapter 268.5 27-12-2020 18:02:30 Tải xuống
Chapter 269 15-11-2020 05:12:39 Tải xuống
Chapter 269.1: Video - Vũ Thần Tông? 02-04-2020 09:50:12 Tải xuống
Chapter 269.1: Vũ Thần Tông? 25-09-2020 05:05:44 Tải xuống
Chapter 269.2 25-09-2020 05:15:07 Tải xuống
Chapter 269.2: Video 04-04-2020 22:36:48 Tải xuống
Chapter 269.5 15-11-2020 05:12:29 Tải xuống
Chapter 270 15-11-2020 05:12:09 Tải xuống
Chapter 270.1: Pháp tắc chi lực đối kháng 25-09-2020 05:15:07 Tải xuống
Chapter 270.1: Video - Pháp tắc chi lực đối kháng 09-04-2020 11:13:37 Tải xuống
Chapter 270.2: Video 25-09-2020 05:04:52 Tải xuống
Chapter 270.5 15-11-2020 05:12:04 Tải xuống
Chapter 271 15-11-2020 05:12:04 Tải xuống
Chapter 271.1: - Lăng Sương Kiếm 25-09-2020 05:04:52 Tải xuống
Chapter 271.2: Cướp đoạt thần cách 14-04-2021 21:18:03 Tải xuống
Chapter 271.2: Video - Cướp đoạt thần cách 25-09-2020 05:04:47 Tải xuống
Chapter 271.5 15-11-2020 05:11:58 Tải xuống
Chapter 272 27-12-2020 18:02:22 Tải xuống
Chapter 272.1: Thần cách tiêu tán 14-04-2021 21:18:04 Tải xuống
Chapter 272.1: Video - Thần cách tiêu tán 25-09-2020 05:04:43 Tải xuống
Chapter 272.2: Chia tay Tiêu Ngữ 15-04-2021 06:45:05 Tải xuống
Chapter 272.2: Video - Chia tay Tiêu Ngữ 25-09-2020 05:04:43 Tải xuống
Chapter 272.5 15-11-2020 05:11:52 Tải xuống
Chapter 273 15-11-2020 05:11:37 Tải xuống
Chapter 273.1: Diệt tộc Vu Quỷ 15-04-2021 06:44:59 Tải xuống
Chapter 273.1: Video - Diệt tộc Vu Quỷ 25-09-2020 05:04:38 Tải xuống
Chapter 273.2: - Hắc ám công hội biến mất 25-09-2020 05:04:38 Tải xuống
Chapter 273.5 15-11-2020 05:11:32 Tải xuống
Chapter 274 15-11-2020 05:11:33 Tải xuống
Chapter 274.1: - Tham Gia Tuyển Đồ 25-09-2020 05:04:34 Tải xuống
Chapter 274.2: - Luật Mới 25-09-2020 05:04:30 Tải xuống
Chapter 274.5 15-11-2020 05:11:19 Tải xuống
Chapter 275 15-11-2020 05:11:19 Tải xuống
Chapter 275.1: - Đảo ảnh chi cầu 25-09-2020 05:04:25 Tải xuống
Chapter 275.2: - Vòng thi thứ 2 25-09-2020 05:04:25 Tải xuống
Chapter 275.5 15-11-2020 05:11:14 Tải xuống
Chapter 276 15-11-2020 05:11:14 Tải xuống
Chapter 276.1: - Hắc Viêm rèn luyện 25-09-2020 05:04:21 Tải xuống
Chapter 276.2: - Hắc viêm rèn luyện 25-09-2020 05:04:16 Tải xuống
Chapter 276.5 15-11-2020 05:11:09 Tải xuống
Chapter 277 15-11-2020 05:11:09 Tải xuống
Chapter 277.1: - Thiên lân yêu thú 25-09-2020 05:04:11 Tải xuống
Chapter 277.2: - Thiên lân yêu thú 25-09-2020 05:04:11 Tải xuống
Chapter 277.5 15-11-2020 05:11:04 Tải xuống
Chapter 278 15-11-2020 05:10:58 Tải xuống
Chapter 278.1: - Linh hồn pháp ấn 25-09-2020 05:04:06 Tải xuống
Chapter 278.2: - Linh hồn pháp ấn 25-09-2020 05:04:06 Tải xuống
Chapter 278.5 15-11-2020 05:10:52 Tải xuống
Chapter 279 15-11-2020 05:10:46 Tải xuống
Chapter 279.1 25-09-2020 05:03:59 Tải xuống
Chapter 279.2 25-09-2020 05:03:59 Tải xuống
Chapter 279.5 15-11-2020 05:10:29 Tải xuống
Chapter 280 15-11-2020 05:10:28 Tải xuống
Chapter 280.1: - Giằng co 25-09-2020 05:03:55 Tải xuống
Chapter 280.2: - Giằng co 25-09-2020 05:03:50 Tải xuống
Chapter 280.5 15-11-2020 05:10:23 Tải xuống
Chapter 281 15-11-2020 05:10:20 Tải xuống
Chapter 281.1: - Thăm dò 25-09-2020 05:03:46 Tải xuống
Chapter 281.2: - Thăm dò 25-09-2020 05:03:41 Tải xuống
Chapter 281.5 15-11-2020 05:10:20 Tải xuống
Chapter 282 15-11-2020 05:10:15 Tải xuống
Chapter 282.1 25-09-2020 05:03:36 Tải xuống
Chapter 282.2 25-09-2020 05:03:31 Tải xuống
Chapter 282.5 15-11-2020 05:10:15 Tải xuống
Chapter 283 15-11-2020 05:10:10 Tải xuống
Chapter 283.1 25-09-2020 05:03:26 Tải xuống
Chapter 283.2: - Chúc Long 25-09-2020 05:03:10 Tải xuống
Chapter 283.5 27-12-2020 20:37:37 Tải xuống
Chapter 284.2: - Kim Đản 25-09-2020 05:03:05 Tải xuống
Chapter 284.5 15-11-2020 05:09:59 Tải xuống
Chapter 284: a - Trứng nở rồi! 25-09-2020 05:03:10 Tải xuống
Chapter 285 15-11-2020 05:09:53 Tải xuống
Chapter 285.1: - Linh hồn 13-09-2020 20:15:43 Tải xuống
Chapter 285.2: - Linh hồn 25-09-2020 05:03:01 Tải xuống
Chapter 285.5 15-11-2020 05:42:24 Tải xuống
Chapter 286 27-12-2020 22:19:25 Tải xuống
Chapter 286.1: - Chiếm thân thể? 13-09-2020 20:14:40 Tải xuống
Chapter 286.2: - Chiếm thân thể? 25-09-2020 05:03:01 Tải xuống
Chapter 287 14-11-2020 22:36:23 Tải xuống
Chapter 287.1: - Minh giới 13-09-2020 20:13:39 Tải xuống
Chapter 287.2: - Minh giới 25-09-2020 05:02:57 Tải xuống
Chapter 287.5 10-08-2020 14:11:06 Tải xuống
Chapter 288 13-09-2020 20:11:10 Tải xuống
Chapter 288.2 13-09-2020 20:21:37 Tải xuống
Chapter 288.5 16-08-2020 19:45:18 Tải xuống
Chapter 289 25-09-2020 05:02:52 Tải xuống
Chapter 289.1 19-08-2020 20:26:47 Tải xuống
Chapter 289.2: - Sa mạc thần cung 25-09-2020 05:02:52 Tải xuống
Chapter 290.2 25-09-2020 05:02:43 Tải xuống
Chapter 290.5 27-08-2020 10:20:11 Tải xuống
Chapter 290: - Địch tập 25-09-2020 05:02:47 Tải xuống
Chapter 291 14-11-2020 22:36:23 Tải xuống
Chapter 291.1 13-09-2020 20:08:14 Tải xuống
Chapter 291.2 25-09-2020 05:02:43 Tải xuống
Chapter 292 14-11-2020 22:36:12 Tải xuống
Chapter 292.1: - Con tin 13-09-2020 20:07:09 Tải xuống
Chapter 292.2 23-09-2020 19:44:32 Tải xuống
Chapter 292.5 14-09-2020 09:31:08 Tải xuống
Chapter 293 23-09-2020 19:44:34 Tải xuống
Chapter 293.1: - tức giận 24-09-2020 15:32:46 Tải xuống
Chapter 293.2 23-09-2020 19:44:14 Tải xuống
Chapter 294 15-11-2020 05:42:24 Tải xuống
Chapter 294.1 23-09-2020 19:55:56 Tải xuống
Chapter 294.2: - Hy vọng 26-09-2020 20:36:27 Tải xuống
Chapter 295.5 14-10-2020 20:06:44 Tải xuống
Chapter 295: - Lên đường 01-10-2020 14:18:32 Tải xuống
Chapter 296 02-12-2020 10:47:11 Tải xuống
Chapter 296.5 02-12-2020 10:47:05 Tải xuống
Chapter 297 27-12-2020 22:06:34 Tải xuống
Chapter 297.5 02-12-2020 10:46:59 Tải xuống
Chapter 297: - Long khư giới vực 27-12-2020 22:19:45 Tải xuống
Chapter 298 02-12-2020 10:47:03 Tải xuống
Chapter 298.5 02-12-2020 10:46:56 Tải xuống
Chapter 299 02-12-2020 10:46:56 Tải xuống
Chapter 299.5 02-12-2020 10:46:53 Tải xuống
Chapter 300 02-12-2020 10:46:50 Tải xuống
Chapter 300.5 02-12-2020 10:46:47 Tải xuống
Chapter 301 02-12-2020 10:46:47 Tải xuống
Chapter 301.5 02-12-2020 10:46:43 Tải xuống
Chapter 302 02-12-2020 10:46:43 Tải xuống
Chapter 302.5 02-12-2020 10:46:40 Tải xuống
Chapter 303 02-12-2020 10:46:39 Tải xuống
Chapter 303.5 28-11-2020 23:00:39 Tải xuống
Chapter 304 02-12-2020 10:46:37 Tải xuống
Chapter 304.5 03-12-2020 11:01:30 Tải xuống
Chapter 305 10-12-2020 06:36:23 Tải xuống
Chapter 305.5 13-12-2020 05:42:45 Tải xuống
Chapter 306 16-12-2020 22:24:18 Tải xuống
Chapter 306.5 19-12-2020 22:24:27 Tải xuống
Chapter 307 23-12-2020 11:54:12 Tải xuống
Chapter 307.5 27-12-2020 02:36:19 Tải xuống
Chapter 308 30-12-2020 21:48:12 Tải xuống
Chapter 308.5 02-01-2021 23:48:20 Tải xuống
Chapter 309 07-01-2021 05:08:25 Tải xuống
Chapter 309.5 11-01-2021 11:08:45 Tải xuống
Chapter 310.5 17-01-2021 08:12:28 Tải xuống
Chapter 310: - Cầu thang 14-01-2021 05:44:08 Tải xuống
Chapter 311 21-01-2021 11:18:28 Tải xuống
Chapter 311.5 24-01-2021 08:48:59 Tải xuống
Chapter 312 27-01-2021 18:30:16 Tải xuống
Chapter 312.5 31-01-2021 11:34:09 Tải xuống
Chapter 313 03-02-2021 20:30:36 Tải xuống
Chapter 313.5 06-02-2021 08:12:19 Tải xuống
Chapter 314 10-02-2021 19:30:19 Tải xuống
Chapter 314.5 14-02-2021 16:30:12 Tải xuống
Chapter 315.5 25-02-2021 16:03:42 Tải xuống
Chapter 315: - Đánh thế nào cho tốt đây? 17-02-2021 22:06:29 Tải xuống
Chapter 316 25-02-2021 12:41:20 Tải xuống
Chapter 316.5: - Dạy dỗ 28-02-2021 12:01:37 Tải xuống
Chapter 317.5 06-03-2021 22:06:04 Tải xuống
Chapter 317: - trả thù bắt đầu 03-03-2021 23:12:06 Tải xuống
Chapter 318.5: - Cáo mượn oai hùm 13-03-2021 21:42:06 Tải xuống
Chapter 318: - kiềm chế là tốt 10-03-2021 21:24:05 Tải xuống
Chapter 319.5 20-03-2021 21:54:03 Tải xuống
Chapter 319: - Luyện thể 17-03-2021 21:18:05 Tải xuống
Chapter 320 09-04-2021 06:14:37 Tải xuống
Chapter 320.5 04-04-2021 04:48:01 Tải xuống
Chapter 321 03-04-2021 03:09:08 Tải xuống
Chapter 321.5 04-04-2021 03:14:10 Tải xuống
Chapter 322 08-04-2021 05:08:40 Tải xuống
Chapter 322.5 10-04-2021 23:03:22 Tải xuống
Chapter 323 15-04-2021 06:44:27 Tải xuống
Chapter 323.5 17-04-2021 21:30:04 Tải xuống
Chapter 324 21-04-2021 22:54:03 Tải xuống
Chapter 324.5 24-04-2021 22:48:04 Tải xuống
Chapter 324: Raw 22-04-2021 00:18:03 Tải xuống
Chapter 325 12-05-2021 04:19:06 Tải xuống
Chapter 325.5 12-05-2021 05:10:04 Tải xuống
Chapter 326 11-05-2021 19:13:59 Tải xuống
Chapter 326.5 10-05-2021 23:05:47 Tải xuống
Chapter 327 12-05-2021 22:06:16 Tải xuống
Chapter 327.5 15-05-2021 21:12:18 Tải xuống
Chapter 328 16-05-2021 08:18:21 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh