Loading...

Yêu Thần Ký

Tác giả: Mad Snail
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 11-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 220.5 11-05-2019 15:12:29 Tải xuống
Chapter 220 10-05-2019 08:01:07 Tải xuống
Chapter 219.5 09-05-2019 16:07:47 Tải xuống
Chapter 219 10-05-2019 08:04:11 Tải xuống
Chapter 218.5 09-05-2019 16:01:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-05-2019 03:03:50 Tải xuống
Chapter 2 10-05-2019 08:01:35 Tải xuống
Chapter 3 09-05-2019 10:48:17 Tải xuống
Chapter 4 10-05-2019 08:01:38 Tải xuống
Chapter 5 10-05-2019 06:03:35 Tải xuống
Chapter 6 10-05-2019 08:01:41 Tải xuống
Chapter 7 10-05-2019 08:04:04 Tải xuống
Chapter 8 09-05-2019 10:48:32 Tải xuống
Chapter 9 10-05-2019 08:01:32 Tải xuống
Chapter 10 13-01-2019 09:50:36 Tải xuống
Chapter 11 13-01-2019 09:50:39 Tải xuống
Chapter 12 10-05-2019 06:03:38 Tải xuống
Chapter 13 08-04-2019 13:16:36 Tải xuống
Chapter 14 08-04-2019 15:41:37 Tải xuống
Chapter 15 09-05-2019 16:06:56 Tải xuống
Chapter 16 10-05-2019 08:04:06 Tải xuống
Chapter 17 10-05-2019 03:03:56 Tải xuống
Chapter 18 10-05-2019 02:05:23 Tải xuống
Chapter 19 10-05-2019 05:01:32 Tải xuống
Chapter 20 08-04-2019 15:41:40 Tải xuống
Chapter 21 10-05-2019 03:03:59 Tải xuống
Chapter 22 08-04-2019 15:41:46 Tải xuống
Chapter 23 13-01-2019 09:51:15 Tải xuống
Chapter 24 13-01-2019 09:51:18 Tải xuống
Chapter 25 10-05-2019 06:01:35 Tải xuống
Chapter 26 10-05-2019 03:04:02 Tải xuống
Chapter 27 08-04-2019 15:41:49 Tải xuống
Chapter 28 08-04-2019 14:16:35 Tải xuống
Chapter 29 08-04-2019 14:16:37 Tải xuống
Chapter 30 10-05-2019 05:01:29 Tải xuống
Chapter 31 13-01-2019 09:51:39 Tải xuống
Chapter 32 08-04-2019 14:16:23 Tải xuống
Chapter 33 09-05-2019 10:49:08 Tải xuống
Chapter 34 13-01-2019 09:51:48 Tải xuống
Chapter 35 10-05-2019 01:01:32 Tải xuống
Chapter 36 10-05-2019 03:04:05 Tải xuống
Chapter 37 10-05-2019 01:01:41 Tải xuống
Chapter 38 10-05-2019 12:17:59 Tải xuống
Chapter 39 08-04-2019 14:16:39 Tải xuống
Chapter 40 13-01-2019 09:52:06 Tải xuống
Chapter 41 08-04-2019 14:16:42 Tải xuống
Chapter 42 08-04-2019 15:41:51 Tải xuống
Chapter 43 08-04-2019 14:16:45 Tải xuống
Chapter 44 08-04-2019 14:16:48 Tải xuống
Chapter 45 13-01-2019 09:52:21 Tải xuống
Chapter 46 08-04-2019 15:41:54 Tải xuống
Chapter 47 08-04-2019 14:16:21 Tải xuống
Chapter 48 08-04-2019 15:41:58 Tải xuống
Chapter 49 08-04-2019 15:42:01 Tải xuống
Chapter 50 08-04-2019 14:16:57 Tải xuống
Chapter 51 13-01-2019 09:52:39 Tải xuống
Chapter 52 13-01-2019 09:52:42 Tải xuống
Chapter 53 13-01-2019 09:52:45 Tải xuống
Chapter 54 13-01-2019 09:52:48 Tải xuống
Chapter 55 13-01-2019 09:52:51 Tải xuống
Chapter 56 08-04-2019 15:42:04 Tải xuống
Chapter 57 13-01-2019 09:52:57 Tải xuống
Chapter 58 13-01-2019 09:53:00 Tải xuống
Chapter 59 10-05-2019 03:04:08 Tải xuống
Chapter 60 08-04-2019 15:42:09 Tải xuống
Chapter 61 13-01-2019 09:53:09 Tải xuống
Chapter 62 08-04-2019 15:42:12 Tải xuống
Chapter 63 13-01-2019 09:53:15 Tải xuống
Chapter 64 13-01-2019 09:53:18 Tải xuống
Chapter 65 08-04-2019 14:17:07 Tải xuống
Chapter 66 08-04-2019 15:42:15 Tải xuống
Chapter 67 10-05-2019 05:01:26 Tải xuống
Chapter 68 10-05-2019 08:01:26 Tải xuống
Chapter 69 10-05-2019 03:01:26 Tải xuống
Chapter 70 10-05-2019 06:01:32 Tải xuống
Chapter 71 09-05-2019 10:49:43 Tải xuống
Chapter 72 09-05-2019 10:49:44 Tải xuống
Chapter 73 10-05-2019 02:05:30 Tải xuống
Chapter 74 13-01-2019 09:53:48 Tải xuống
Chapter 75 10-05-2019 06:03:41 Tải xuống
Chapter 76 09-05-2019 16:07:08 Tải xuống
Chapter 77 10-05-2019 02:05:32 Tải xuống
Chapter 78 10-05-2019 08:01:28 Tải xuống
Chapter 79 10-05-2019 06:01:29 Tải xuống
Chapter 80 13-01-2019 09:54:06 Tải xuống
Chapter 81 10-05-2019 00:01:35 Tải xuống
Chapter 82 10-05-2019 05:01:23 Tải xuống
Chapter 82.5 10-05-2019 06:03:44 Tải xuống
Chapter 83 09-05-2019 15:01:23 Tải xuống
Chapter 83.5 13-01-2019 09:54:21 Tải xuống
Chapter 84 10-05-2019 05:03:50 Tải xuống
Chapter 84.5 10-05-2019 01:01:26 Tải xuống
Chapter 85 10-05-2019 03:04:11 Tải xuống
Chapter 85.5 08-04-2019 15:42:18 Tải xuống
Chapter 86 13-01-2019 09:54:36 Tải xuống
Chapter 86.5 13-01-2019 09:54:39 Tải xuống
Chapter 87 13-01-2019 09:54:42 Tải xuống
Chapter 87.5 10-05-2019 01:05:38 Tải xuống
Chapter 88 13-01-2019 09:54:48 Tải xuống
Chapter 88.5 10-05-2019 02:01:23 Tải xuống
Chapter 89 13-01-2019 09:54:54 Tải xuống
Chapter 89.5 13-01-2019 09:54:57 Tải xuống
Chapter 90 10-05-2019 00:01:32 Tải xuống
Chapter 90.5 13-01-2019 09:55:03 Tải xuống
Chapter 91 13-01-2019 09:55:06 Tải xuống
Chapter 91.5 13-01-2019 09:55:09 Tải xuống
Chapter 92 13-01-2019 09:55:12 Tải xuống
Chapter 92.5 13-01-2019 09:55:15 Tải xuống
Chapter 93 13-01-2019 09:55:18 Tải xuống
Chapter 93.5 13-01-2019 09:55:21 Tải xuống
Chapter 94 10-05-2019 05:01:20 Tải xuống
Chapter 94.5 10-05-2019 08:01:19 Tải xuống
Chapter 95 10-05-2019 02:05:44 Tải xuống
Chapter 95.5 10-05-2019 05:03:53 Tải xuống
Chapter 96 10-05-2019 02:01:20 Tải xuống
Chapter 96.5 10-05-2019 06:01:26 Tải xuống
Chapter 97 10-05-2019 05:03:56 Tải xuống
Chapter 97.5 13-01-2019 09:55:45 Tải xuống
Chapter 98 10-05-2019 08:01:22 Tải xuống
Chapter 98.5 13-01-2019 09:55:51 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2019 09:55:54 Tải xuống
Chapter 99.5 10-05-2019 00:01:50 Tải xuống
Chapter 100 13-01-2019 09:56:00 Tải xuống
Chapter 100.5 13-01-2019 09:56:04 Tải xuống
Chapter 101 10-05-2019 01:05:50 Tải xuống
Chapter 101.5 13-01-2019 09:56:09 Tải xuống
Chapter 102 13-01-2019 09:56:12 Tải xuống
Chapter 102.5 13-01-2019 09:56:15 Tải xuống
Chapter 103 13-01-2019 09:56:18 Tải xuống
Chapter 103.5 10-05-2019 02:05:47 Tải xuống
Chapter 104 13-01-2019 09:56:24 Tải xuống
Chapter 104.5 13-01-2019 09:56:27 Tải xuống
Chapter 105 13-01-2019 09:56:30 Tải xuống
Chapter 105.5 09-05-2019 10:51:08 Tải xuống
Chapter 106 10-05-2019 08:01:16 Tải xuống
Chapter 106.5 10-05-2019 08:04:06 Tải xuống
Chapter 107 13-01-2019 09:56:42 Tải xuống
Chapter 107.5 13-01-2019 09:56:45 Tải xuống
Chapter 108 13-01-2019 09:56:47 Tải xuống
Chapter 108.5 13-01-2019 09:56:51 Tải xuống
Chapter 109 10-05-2019 06:01:23 Tải xuống
Chapter 109.5 13-01-2019 09:56:56 Tải xuống
Chapter 110 13-01-2019 09:57:00 Tải xuống
Chapter 110.5 10-05-2019 05:01:17 Tải xuống
Chapter 111 13-01-2019 09:57:05 Tải xuống
Chapter 111.5 13-01-2019 09:57:09 Tải xuống
Chapter 112 10-05-2019 00:01:26 Tải xuống
Chapter 112.5 13-01-2019 09:57:15 Tải xuống
Chapter 113 13-01-2019 09:57:18 Tải xuống
Chapter 113.5 13-01-2019 09:57:20 Tải xuống
Chapter 114 13-01-2019 09:57:24 Tải xuống
Chapter 114.5 13-01-2019 09:57:27 Tải xuống
Chapter 115 13-01-2019 09:57:30 Tải xuống
Chapter 115.5 13-01-2019 09:57:32 Tải xuống
Chapter 116 13-01-2019 09:57:36 Tải xuống
Chapter 116.5 13-01-2019 09:57:38 Tải xuống
Chapter 117 13-01-2019 09:57:41 Tải xuống
Chapter 117.5 13-01-2019 09:57:44 Tải xuống
Chapter 118 13-01-2019 09:57:50 Tải xuống
Chapter 118.5 13-01-2019 09:57:50 Tải xuống
Chapter 119 13-01-2019 09:57:53 Tải xuống
Chapter 119.5 13-01-2019 09:57:56 Tải xuống
Chapter 120 13-01-2019 09:58:00 Tải xuống
Chapter 120.5 13-01-2019 09:58:03 Tải xuống
Chapter 121 13-01-2019 09:58:05 Tải xuống
Chapter 121.5 13-01-2019 09:58:09 Tải xuống
Chapter 122 13-01-2019 09:58:12 Tải xuống
Chapter 122.5 13-01-2019 09:58:15 Tải xuống
Chapter 123 13-01-2019 09:58:18 Tải xuống
Chapter 123.5 13-01-2019 09:58:21 Tải xuống
Chapter 124 13-01-2019 09:58:24 Tải xuống
Chapter 124.5 13-01-2019 09:58:26 Tải xuống
Chapter 125 13-01-2019 09:58:29 Tải xuống
Chapter 125.5 13-01-2019 09:58:33 Tải xuống
Chapter 126 13-01-2019 09:58:36 Tải xuống
Chapter 126.5 13-01-2019 09:58:38 Tải xuống
Chapter 127 13-01-2019 09:58:42 Tải xuống
Chapter 127.5 13-01-2019 09:58:44 Tải xuống
Chapter 128 13-01-2019 09:58:48 Tải xuống
Chapter 128.5 13-01-2019 09:58:50 Tải xuống
Chapter 129 13-01-2019 09:58:54 Tải xuống
Chapter 129.5 13-01-2019 09:58:57 Tải xuống
Chapter 130 13-01-2019 09:58:59 Tải xuống
Chapter 130.5 13-01-2019 09:59:03 Tải xuống
Chapter 131 13-01-2019 09:59:05 Tải xuống
Chapter 131.5 13-01-2019 09:59:08 Tải xuống
Chapter 132 10-05-2019 01:01:20 Tải xuống
Chapter 132.5 13-01-2019 09:59:14 Tải xuống
Chapter 133 13-01-2019 09:59:18 Tải xuống
Chapter 133.5 13-01-2019 09:59:20 Tải xuống
Chapter 134 13-01-2019 09:59:24 Tải xuống
Chapter 134.5 13-01-2019 09:59:26 Tải xuống
Chapter 135 13-01-2019 09:59:29 Tải xuống
Chapter 135.5 13-01-2019 09:59:32 Tải xuống
Chapter 136 13-01-2019 09:59:35 Tải xuống
Chapter 136.5 13-01-2019 09:59:39 Tải xuống
Chapter 137 13-01-2019 09:59:42 Tải xuống
Chapter 137.5 13-01-2019 09:59:44 Tải xuống
Chapter 138 13-01-2019 09:59:47 Tải xuống
Chapter 138.5 13-01-2019 09:59:50 Tải xuống
Chapter 139 13-01-2019 09:59:53 Tải xuống
Chapter 139.5 13-01-2019 09:59:56 Tải xuống
Chapter 140 13-01-2019 09:59:59 Tải xuống
Chapter 140.5 13-01-2019 10:00:02 Tải xuống
Chapter 141 13-01-2019 10:00:05 Tải xuống
Chapter 141.5 13-01-2019 10:00:08 Tải xuống
Chapter 142 13-01-2019 10:00:11 Tải xuống
Chapter 142.5 13-01-2019 10:00:14 Tải xuống
Chapter 143 13-01-2019 10:00:18 Tải xuống
Chapter 144 13-01-2019 10:00:21 Tải xuống
Chapter 144.5 13-01-2019 10:00:23 Tải xuống
Chapter 145 10-05-2019 05:03:59 Tải xuống
Chapter 145.5 13-01-2019 10:00:29 Tải xuống
Chapter 146 13-01-2019 10:00:33 Tải xuống
Chapter 146.5 13-01-2019 10:00:35 Tải xuống
Chapter 147 13-01-2019 10:00:39 Tải xuống
Chapter 147.5 13-01-2019 10:00:41 Tải xuống
Chapter 148 13-01-2019 10:00:45 Tải xuống
Chapter 148.5 13-01-2019 10:00:48 Tải xuống
Chapter 149 13-01-2019 10:00:50 Tải xuống
Chapter 149.5 13-01-2019 10:00:54 Tải xuống
Chapter 150 13-01-2019 10:00:56 Tải xuống
Chapter 150.5 13-01-2019 20:02:00 Tải xuống
Chapter 151 13-01-2019 10:01:03 Tải xuống
Chapter 151.5 13-01-2019 10:01:05 Tải xuống
Chapter 152 13-01-2019 10:01:09 Tải xuống
Chapter 152.5 13-01-2019 10:01:12 Tải xuống
Chapter 153 13-01-2019 10:01:14 Tải xuống
Chapter 153.5 13-01-2019 10:01:18 Tải xuống
Chapter 154 08-04-2019 14:17:12 Tải xuống
Chapter 154.5 10-05-2019 02:01:17 Tải xuống
Chapter 155 13-01-2019 10:01:27 Tải xuống
Chapter 155.5 13-01-2019 10:01:29 Tải xuống
Chapter 156 13-01-2019 10:01:33 Tải xuống
Chapter 156.5 13-01-2019 10:01:36 Tải xuống
Chapter 157 13-01-2019 10:01:39 Tải xuống
Chapter 157.5 13-01-2019 10:01:41 Tải xuống
Chapter 158 13-01-2019 10:01:44 Tải xuống
Chapter 158.5 13-01-2019 10:01:47 Tải xuống
Chapter 159 10-05-2019 01:05:56 Tải xuống
Chapter 159.5 13-01-2019 10:01:54 Tải xuống
Chapter 160 13-01-2019 10:01:56 Tải xuống
Chapter 160.5 13-01-2019 10:02:00 Tải xuống
Chapter 161 13-01-2019 10:02:03 Tải xuống
Chapter 161.5 10-05-2019 06:01:20 Tải xuống
Chapter 162 09-05-2019 10:51:38 Tải xuống
Chapter 162.5 13-01-2019 10:02:17 Tải xuống
Chapter 163 13-01-2019 10:02:20 Tải xuống
Chapter 163.5 13-01-2019 10:02:23 Tải xuống
Chapter 164 13-01-2019 10:02:26 Tải xuống
Chapter 164.5 13-01-2019 10:02:29 Tải xuống
Chapter 165 13-01-2019 10:02:32 Tải xuống
Chapter 165.5 13-01-2019 10:02:35 Tải xuống
Chapter 166 10-05-2019 08:01:13 Tải xuống
Chapter 166.5 09-05-2019 10:51:44 Tải xuống
Chapter 167 10-05-2019 01:05:59 Tải xuống
Chapter 167.5 13-01-2019 10:02:47 Tải xuống
Chapter 168 13-01-2019 10:02:51 Tải xuống
Chapter 168.5 13-01-2019 10:02:53 Tải xuống
Chapter 169 13-01-2019 10:02:56 Tải xuống
Chapter 169.5 13-01-2019 10:02:59 Tải xuống
Chapter 170 13-01-2019 10:03:02 Tải xuống
Chapter 170.5 13-01-2019 10:03:06 Tải xuống
Chapter 171 13-01-2019 10:03:09 Tải xuống
Chapter 171.5 13-01-2019 10:03:12 Tải xuống
Chapter 172 13-01-2019 10:03:15 Tải xuống
Chapter 172.5 13-01-2019 10:03:18 Tải xuống
Chapter 173 13-01-2019 10:03:21 Tải xuống
Chapter 173.5 13-01-2019 10:03:24 Tải xuống
Chapter 174 13-01-2019 10:03:27 Tải xuống
Chapter 174.5 13-01-2019 10:03:30 Tải xuống
Chapter 175 13-01-2019 10:03:33 Tải xuống
Chapter 175.5 13-01-2019 10:03:36 Tải xuống
Chapter 176 13-01-2019 10:03:39 Tải xuống
Chapter 176.5 13-01-2019 10:03:42 Tải xuống
Chapter 177 13-01-2019 10:03:45 Tải xuống
Chapter 177.5 13-01-2019 10:03:48 Tải xuống
Chapter 178 13-01-2019 10:03:51 Tải xuống
Chapter 178.5 13-01-2019 10:03:54 Tải xuống
Chapter 179 13-01-2019 10:03:57 Tải xuống
Chapter 179.5 13-01-2019 10:04:01 Tải xuống
Chapter 180 13-01-2019 10:04:03 Tải xuống
Chapter 180.5 13-01-2019 10:04:06 Tải xuống
Chapter 181 13-01-2019 10:04:09 Tải xuống
Chapter 181.5 13-01-2019 10:04:12 Tải xuống
Chapter 182 13-01-2019 10:04:15 Tải xuống
Chapter 182.5 13-01-2019 10:04:18 Tải xuống
Chapter 183 13-01-2019 10:04:21 Tải xuống
Chapter 183.5 13-01-2019 10:04:24 Tải xuống
Chapter 184 13-01-2019 10:04:27 Tải xuống
Chapter 184.5 13-01-2019 10:04:30 Tải xuống
Chapter 185 13-01-2019 10:04:33 Tải xuống
Chapter 185.5 13-01-2019 10:04:36 Tải xuống
Chapter 186 13-01-2019 10:04:39 Tải xuống
Chapter 186.5 13-01-2019 10:04:42 Tải xuống
Chapter 187.5 10-05-2019 01:06:02 Tải xuống
Chapter 187: - một đêm sau trận đại chiến 13-01-2019 10:04:45 Tải xuống
Chapter 188.5 13-01-2019 10:04:54 Tải xuống
Chapter 188: - Rời khỏi Thành Chủ Phủ 10-05-2019 06:03:47 Tải xuống
Chapter 189 13-01-2019 10:04:57 Tải xuống
Chapter 190 13-01-2019 10:05:00 Tải xuống
Chapter 191 13-01-2019 10:05:03 Tải xuống
Chapter 192 13-01-2019 10:05:07 Tải xuống
Chapter 193 13-01-2019 10:05:10 Tải xuống
Chapter 194 13-01-2019 10:05:12 Tải xuống
Chapter 194.5 13-01-2019 10:05:15 Tải xuống
Chapter 195 13-01-2019 10:05:18 Tải xuống
Chapter 195.5 13-01-2019 10:05:23 Tải xuống
Chapter 196 13-01-2019 10:05:24 Tải xuống
Chapter 196.5 13-01-2019 10:05:27 Tải xuống
Chapter 197 13-01-2019 10:05:30 Tải xuống
Chapter 197.5 13-01-2019 10:05:33 Tải xuống
Chapter 198 13-01-2019 10:05:36 Tải xuống
Chapter 198.5 13-01-2019 10:05:39 Tải xuống
Chapter 199 13-01-2019 10:05:42 Tải xuống
Chapter 199.5 13-01-2019 10:05:45 Tải xuống
Chapter 200 13-01-2019 10:05:48 Tải xuống
Chapter 200.5 13-01-2019 10:05:51 Tải xuống
Chapter 201 13-01-2019 10:05:54 Tải xuống
Chapter 201.5 13-01-2019 10:05:57 Tải xuống
Chapter 201: video 03-12-2018 17:35:01 Tải xuống
Chapter 202 13-01-2019 10:06:00 Tải xuống
Chapter 202.5 13-01-2019 10:06:03 Tải xuống
Chapter 203 13-01-2019 10:06:06 Tải xuống
Chapter 203.5 13-01-2019 10:06:10 Tải xuống
Chapter 204 13-01-2019 10:06:12 Tải xuống
Chapter 204.5 13-01-2019 10:06:15 Tải xuống
Chapter 205 13-01-2019 10:06:18 Tải xuống
Chapter 205.5 27-01-2019 05:50:11 Tải xuống
Chapter 205.5: video 13-01-2019 10:06:21 Tải xuống
Chapter 206 13-01-2019 10:06:24 Tải xuống
Chapter 207 27-01-2019 05:50:18 Tải xuống
Chapter 208 27-01-2019 05:50:24 Tải xuống
Chapter 209 09-05-2019 10:51:56 Tải xuống
Chapter 210 09-05-2019 10:52:02 Tải xuống
Chapter 211 10-05-2019 08:01:11 Tải xuống
Chapter 212 08-04-2019 15:42:21 Tải xuống
Chapter 213 08-04-2019 15:42:24 Tải xuống
Chapter 214 08-04-2019 15:42:30 Tải xuống
Chapter 214.5 08-04-2019 14:16:16 Tải xuống
Chapter 215 10-05-2019 02:05:56 Tải xuống
Chapter 215.5 09-05-2019 16:07:38 Tải xuống
Chapter 216 10-05-2019 05:01:11 Tải xuống
Chapter 216.5 10-05-2019 03:01:11 Tải xuống
Chapter 217 10-05-2019 02:01:11 Tải xuống
Chapter 217.5 09-05-2019 10:52:20 Tải xuống
Chapter 218 10-05-2019 08:04:08 Tải xuống
Chapter 218.5 09-05-2019 16:01:41 Tải xuống
Chapter 219 10-05-2019 08:04:11 Tải xuống
Chapter 219.5 09-05-2019 16:07:47 Tải xuống
Chapter 220 10-05-2019 08:01:07 Tải xuống
Chapter 220.5 11-05-2019 15:12:29 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh