Loading...

Yêu Thần Ký

Tác giả: Mad Snail
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 19-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 250.5 19-01-2020 21:23:12 Tải xuống
Chapter 250 15-01-2020 10:48:41 Tải xuống
Chapter 249.5 05-01-2020 04:27:41 Tải xuống
Chapter 249 28-12-2019 18:30:59 Tải xuống
Chapter 248.5 17-12-2019 20:53:47 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-05-2019 10:03:50 Tải xuống
Chapter 2 10-05-2019 15:01:35 Tải xuống
Chapter 3 09-05-2019 17:48:17 Tải xuống
Chapter 4 10-05-2019 15:01:38 Tải xuống
Chapter 5 10-05-2019 13:03:35 Tải xuống
Chapter 6 10-05-2019 15:01:41 Tải xuống
Chapter 7 10-05-2019 15:04:04 Tải xuống
Chapter 8 09-05-2019 17:48:32 Tải xuống
Chapter 9 10-05-2019 15:01:32 Tải xuống
Chapter 10 14-07-2019 21:01:43 Tải xuống
Chapter 11 18-11-2019 23:34:49 Tải xuống
Chapter 12 23-06-2019 10:02:15 Tải xuống
Chapter 13 08-04-2019 20:16:36 Tải xuống
Chapter 14 08-04-2019 22:41:37 Tải xuống
Chapter 15 09-05-2019 23:06:56 Tải xuống
Chapter 16 14-07-2019 21:14:24 Tải xuống
Chapter 17 10-05-2019 10:03:56 Tải xuống
Chapter 18 14-07-2019 21:18:35 Tải xuống
Chapter 19 14-07-2019 21:21:53 Tải xuống
Chapter 20 08-04-2019 22:41:40 Tải xuống
Chapter 21 14-07-2019 21:27:44 Tải xuống
Chapter 22 08-04-2019 22:41:46 Tải xuống
Chapter 23 14-07-2019 21:30:15 Tải xuống
Chapter 24 14-07-2019 21:33:04 Tải xuống
Chapter 25 10-05-2019 13:01:35 Tải xuống
Chapter 26 10-05-2019 10:04:02 Tải xuống
Chapter 27 08-04-2019 22:41:49 Tải xuống
Chapter 28 08-04-2019 21:16:35 Tải xuống
Chapter 29 08-04-2019 21:16:37 Tải xuống
Chapter 30 06-09-2019 10:21:52 Tải xuống
Chapter 31 13-01-2019 16:51:39 Tải xuống
Chapter 32 08-04-2019 21:16:23 Tải xuống
Chapter 33 09-05-2019 17:49:08 Tải xuống
Chapter 34 14-07-2019 21:50:21 Tải xuống
Chapter 35 14-07-2019 21:51:35 Tải xuống
Chapter 36 14-07-2019 21:53:05 Tải xuống
Chapter 37 14-07-2019 21:57:20 Tải xuống
Chapter 38 14-07-2019 21:59:59 Tải xuống
Chapter 39 08-04-2019 21:16:39 Tải xuống
Chapter 40 14-07-2019 22:02:21 Tải xuống
Chapter 41 14-07-2019 22:04:14 Tải xuống
Chapter 42 08-04-2019 22:41:51 Tải xuống
Chapter 43 08-04-2019 21:16:45 Tải xuống
Chapter 44 08-04-2019 21:16:48 Tải xuống
Chapter 45 14-07-2019 22:11:01 Tải xuống
Chapter 46 08-04-2019 22:41:54 Tải xuống
Chapter 47 08-04-2019 21:16:21 Tải xuống
Chapter 48 08-04-2019 22:41:58 Tải xuống
Chapter 49 08-04-2019 22:42:01 Tải xuống
Chapter 50 08-04-2019 21:16:57 Tải xuống
Chapter 51 14-07-2019 22:23:51 Tải xuống
Chapter 52 14-07-2019 22:26:14 Tải xuống
Chapter 53 14-07-2019 22:27:59 Tải xuống
Chapter 54 08-07-2019 14:48:56 Tải xuống
Chapter 55 14-07-2019 22:33:03 Tải xuống
Chapter 56 08-04-2019 22:42:04 Tải xuống
Chapter 57 13-01-2019 16:52:57 Tải xuống
Chapter 58 14-07-2019 22:36:50 Tải xuống
Chapter 59 10-05-2019 10:04:08 Tải xuống
Chapter 60 08-04-2019 22:42:09 Tải xuống
Chapter 61 08-07-2019 16:31:24 Tải xuống
Chapter 62 08-07-2019 16:31:25 Tải xuống
Chapter 63 08-07-2019 16:32:03 Tải xuống
Chapter 64 08-07-2019 16:32:29 Tải xuống
Chapter 65 08-07-2019 16:32:41 Tải xuống
Chapter 66 08-07-2019 16:32:59 Tải xuống
Chapter 67 14-07-2019 22:50:23 Tải xuống
Chapter 68 14-07-2019 22:52:14 Tải xuống
Chapter 69 14-07-2019 22:54:21 Tải xuống
Chapter 70 10-05-2019 13:01:32 Tải xuống
Chapter 71 09-05-2019 17:49:43 Tải xuống
Chapter 72 09-05-2019 17:49:44 Tải xuống
Chapter 73 10-05-2019 09:05:30 Tải xuống
Chapter 74 08-07-2019 16:47:53 Tải xuống
Chapter 75 10-05-2019 13:03:41 Tải xuống
Chapter 76 08-07-2019 16:52:51 Tải xuống
Chapter 77 08-07-2019 16:53:14 Tải xuống
Chapter 78 14-07-2019 23:46:07 Tải xuống
Chapter 79 10-05-2019 13:01:29 Tải xuống
Chapter 80 13-01-2019 16:54:06 Tải xuống
Chapter 81 08-07-2019 16:57:47 Tải xuống
Chapter 82 19-11-2019 12:54:21 Tải xuống
Chapter 82.5 10-05-2019 13:03:44 Tải xuống
Chapter 83 09-05-2019 22:01:23 Tải xuống
Chapter 83.5 08-07-2019 17:04:47 Tải xuống
Chapter 84 08-07-2019 17:05:14 Tải xuống
Chapter 84.5 08-07-2019 17:05:16 Tải xuống
Chapter 85 10-07-2019 21:16:52 Tải xuống
Chapter 85.5 08-07-2019 17:06:42 Tải xuống
Chapter 86 08-07-2019 17:06:56 Tải xuống
Chapter 86.5 08-07-2019 17:07:17 Tải xuống
Chapter 87 08-07-2019 17:07:30 Tải xuống
Chapter 87.5 10-05-2019 08:05:38 Tải xuống
Chapter 88 10-07-2019 21:16:05 Tải xuống
Chapter 88.5 10-05-2019 09:01:23 Tải xuống
Chapter 89 15-07-2019 00:23:45 Tải xuống
Chapter 89.5 08-07-2019 17:13:12 Tải xuống
Chapter 90 08-07-2019 17:13:49 Tải xuống
Chapter 90.5 08-07-2019 17:14:15 Tải xuống
Chapter 91 08-07-2019 17:14:33 Tải xuống
Chapter 91.5 08-07-2019 17:15:39 Tải xuống
Chapter 92 08-07-2019 17:16:06 Tải xuống
Chapter 92.5 08-07-2019 17:16:20 Tải xuống
Chapter 93 08-07-2019 17:16:33 Tải xuống
Chapter 93.5 08-07-2019 17:16:52 Tải xuống
Chapter 94 10-05-2019 12:01:20 Tải xuống
Chapter 94.5 08-07-2019 17:19:56 Tải xuống
Chapter 95 08-07-2019 17:20:10 Tải xuống
Chapter 95.5 10-05-2019 12:03:53 Tải xuống
Chapter 96 10-05-2019 09:01:20 Tải xuống
Chapter 96.5 10-05-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 97 10-05-2019 12:03:56 Tải xuống
Chapter 97.5 08-07-2019 17:42:38 Tải xuống
Chapter 98 10-05-2019 15:01:22 Tải xuống
Chapter 98.5 08-07-2019 17:44:04 Tải xuống
Chapter 99 08-07-2019 17:44:17 Tải xuống
Chapter 99.5 10-05-2019 07:01:50 Tải xuống
Chapter 100 10-07-2019 21:16:28 Tải xuống
Chapter 100.5 08-07-2019 17:46:43 Tải xuống
Chapter 101 08-07-2019 17:46:54 Tải xuống
Chapter 101.5 08-07-2019 17:47:05 Tải xuống
Chapter 102 08-07-2019 17:47:14 Tải xuống
Chapter 102.5 08-07-2019 17:47:26 Tải xuống
Chapter 103 08-07-2019 17:47:44 Tải xuống
Chapter 103.5 10-05-2019 09:05:47 Tải xuống
Chapter 104 08-07-2019 17:49:24 Tải xuống
Chapter 104.5 08-07-2019 17:49:29 Tải xuống
Chapter 105 08-07-2019 17:49:43 Tải xuống
Chapter 105.5 09-05-2019 17:51:08 Tải xuống
Chapter 106 10-05-2019 15:01:16 Tải xuống
Chapter 106.5 10-05-2019 15:04:06 Tải xuống
Chapter 107 08-07-2019 17:54:51 Tải xuống
Chapter 107.5 08-07-2019 17:54:55 Tải xuống
Chapter 108 19-11-2019 19:37:59 Tải xuống
Chapter 108.5 08-07-2019 17:55:05 Tải xuống
Chapter 109 10-05-2019 13:01:23 Tải xuống
Chapter 109.5 08-07-2019 17:56:33 Tải xuống
Chapter 110 08-07-2019 17:56:44 Tải xuống
Chapter 110.5 10-05-2019 12:01:17 Tải xuống
Chapter 111 08-07-2019 17:58:32 Tải xuống
Chapter 111.5 08-07-2019 17:58:46 Tải xuống
Chapter 112 10-05-2019 07:01:26 Tải xuống
Chapter 112.5 08-07-2019 18:03:08 Tải xuống
Chapter 113 15-07-2019 02:09:14 Tải xuống
Chapter 113.5 15-07-2019 02:11:11 Tải xuống
Chapter 114 13-01-2019 16:57:24 Tải xuống
Chapter 114.5 15-07-2019 03:00:38 Tải xuống
Chapter 115 13-01-2019 16:57:30 Tải xuống
Chapter 115.5 13-01-2019 16:57:32 Tải xuống
Chapter 116 13-01-2019 16:57:36 Tải xuống
Chapter 116.5 13-01-2019 16:57:38 Tải xuống
Chapter 117 13-01-2019 16:57:41 Tải xuống
Chapter 117.5 13-01-2019 16:57:44 Tải xuống
Chapter 118 20-06-2019 17:29:42 Tải xuống
Chapter 118.5 13-01-2019 16:57:50 Tải xuống
Chapter 119 15-07-2019 03:27:14 Tải xuống
Chapter 119.5 13-01-2019 16:57:56 Tải xuống
Chapter 120 13-01-2019 16:58:00 Tải xuống
Chapter 120.5 15-07-2019 03:35:44 Tải xuống
Chapter 121 13-01-2019 16:58:05 Tải xuống
Chapter 121.5 13-01-2019 16:58:09 Tải xuống
Chapter 122 13-01-2019 16:58:12 Tải xuống
Chapter 122.5 15-07-2019 03:44:17 Tải xuống
Chapter 123 13-01-2019 16:58:18 Tải xuống
Chapter 123.5 13-01-2019 16:58:21 Tải xuống
Chapter 124 13-01-2019 16:58:24 Tải xuống
Chapter 124.5 13-01-2019 16:58:26 Tải xuống
Chapter 125 15-07-2019 03:54:17 Tải xuống
Chapter 125.5 13-01-2019 16:58:33 Tải xuống
Chapter 126 13-01-2019 16:58:36 Tải xuống
Chapter 126.5 15-07-2019 04:00:05 Tải xuống
Chapter 127 15-07-2019 04:01:41 Tải xuống
Chapter 127.5 15-07-2019 11:26:47 Tải xuống
Chapter 128 15-07-2019 11:28:59 Tải xuống
Chapter 128.5 15-07-2019 11:33:50 Tải xuống
Chapter 129 15-07-2019 11:35:35 Tải xuống
Chapter 129.5 15-07-2019 11:37:56 Tải xuống
Chapter 130 19-11-2019 22:23:09 Tải xuống
Chapter 130.5 19-11-2019 22:23:22 Tải xuống
Chapter 131 15-07-2019 11:41:05 Tải xuống
Chapter 131.5 08-11-2019 00:06:48 Tải xuống
Chapter 132 10-05-2019 08:01:20 Tải xuống
Chapter 132.5 19-11-2019 22:27:59 Tải xuống
Chapter 133 08-11-2019 00:08:56 Tải xuống
Chapter 133.5 15-07-2019 12:10:14 Tải xuống
Chapter 134 13-01-2019 16:59:24 Tải xuống
Chapter 134.5 13-01-2019 16:59:26 Tải xuống
Chapter 135 13-01-2019 16:59:29 Tải xuống
Chapter 135.5 13-01-2019 16:59:32 Tải xuống
Chapter 136 13-01-2019 16:59:35 Tải xuống
Chapter 136.5 13-01-2019 16:59:39 Tải xuống
Chapter 137 15-07-2019 12:23:34 Tải xuống
Chapter 137.5 15-07-2019 12:26:33 Tải xuống
Chapter 138 15-07-2019 12:28:32 Tải xuống
Chapter 138.5 15-07-2019 12:30:21 Tải xuống
Chapter 139 15-07-2019 12:31:50 Tải xuống
Chapter 139.5 16-06-2019 00:45:22 Tải xuống
Chapter 140 15-07-2019 12:35:07 Tải xuống
Chapter 140.5 15-07-2019 12:36:29 Tải xuống
Chapter 141 15-07-2019 12:38:39 Tải xuống
Chapter 141.5 15-07-2019 12:40:53 Tải xuống
Chapter 142 15-07-2019 12:42:44 Tải xuống
Chapter 142.5 15-07-2019 12:44:20 Tải xuống
Chapter 143 15-07-2019 12:45:47 Tải xuống
Chapter 144 15-07-2019 12:47:11 Tải xuống
Chapter 144.5 15-07-2019 12:48:39 Tải xuống
Chapter 145 10-05-2019 12:03:59 Tải xuống
Chapter 145.5 15-07-2019 12:51:41 Tải xuống
Chapter 146 15-07-2019 12:54:26 Tải xuống
Chapter 146.5 15-07-2019 12:57:08 Tải xuống
Chapter 147 15-07-2019 12:58:42 Tải xuống
Chapter 147.5 15-07-2019 13:00:24 Tải xuống
Chapter 148 15-07-2019 13:02:03 Tải xuống
Chapter 148.5 15-07-2019 13:03:30 Tải xuống
Chapter 149 15-07-2019 13:06:05 Tải xuống
Chapter 149.5 15-07-2019 13:09:35 Tải xuống
Chapter 150 15-07-2019 13:12:31 Tải xuống
Chapter 150.5 15-07-2019 13:15:15 Tải xuống
Chapter 151 15-07-2019 13:38:44 Tải xuống
Chapter 151.5 15-07-2019 13:39:54 Tải xuống
Chapter 152 15-07-2019 13:41:35 Tải xuống
Chapter 152.5 15-07-2019 13:44:30 Tải xuống
Chapter 153 15-07-2019 13:47:02 Tải xuống
Chapter 153.5 15-07-2019 13:48:14 Tải xuống
Chapter 154 15-07-2019 13:51:23 Tải xuống
Chapter 154.5 10-05-2019 09:01:17 Tải xuống
Chapter 155 15-07-2019 13:53:38 Tải xuống
Chapter 155.5 15-07-2019 13:56:11 Tải xuống
Chapter 156 15-07-2019 13:58:08 Tải xuống
Chapter 156.5 15-07-2019 14:00:44 Tải xuống
Chapter 157 15-07-2019 14:04:20 Tải xuống
Chapter 157.5 15-07-2019 14:05:53 Tải xuống
Chapter 158 15-07-2019 14:07:23 Tải xuống
Chapter 158.5 15-07-2019 14:08:20 Tải xuống
Chapter 159 10-05-2019 08:05:56 Tải xuống
Chapter 159.5 15-07-2019 14:10:59 Tải xuống
Chapter 160 15-07-2019 14:13:08 Tải xuống
Chapter 160.5 15-10-2019 12:43:14 Tải xuống
Chapter 161 15-07-2019 14:16:09 Tải xuống
Chapter 161.5 10-05-2019 13:01:20 Tải xuống
Chapter 162 08-11-2019 01:34:34 Tải xuống
Chapter 162.5 13-01-2019 17:02:17 Tải xuống
Chapter 163 15-10-2019 12:45:48 Tải xuống
Chapter 163.5 15-10-2019 12:46:04 Tải xuống
Chapter 164 15-07-2019 14:22:47 Tải xuống
Chapter 164.5 15-07-2019 14:24:56 Tải xuống
Chapter 165 15-07-2019 14:26:54 Tải xuống
Chapter 165.5 15-07-2019 14:29:39 Tải xuống
Chapter 166 10-05-2019 15:01:13 Tải xuống
Chapter 166.5 09-05-2019 17:51:44 Tải xuống
Chapter 167 10-05-2019 08:05:59 Tải xuống
Chapter 167.5 13-01-2019 17:02:47 Tải xuống
Chapter 168 13-01-2019 17:02:51 Tải xuống
Chapter 168.5 15-07-2019 14:41:15 Tải xuống
Chapter 169 13-01-2019 17:02:56 Tải xuống
Chapter 169.5 13-01-2019 17:02:59 Tải xuống
Chapter 170 13-01-2019 17:03:02 Tải xuống
Chapter 170.5 13-01-2019 17:03:06 Tải xuống
Chapter 171 13-01-2019 17:03:09 Tải xuống
Chapter 171.5 13-01-2019 17:03:12 Tải xuống
Chapter 172 13-01-2019 17:03:15 Tải xuống
Chapter 172.5 13-01-2019 17:03:18 Tải xuống
Chapter 173 13-01-2019 17:03:21 Tải xuống
Chapter 173.5 13-01-2019 17:03:24 Tải xuống
Chapter 174 13-01-2019 17:03:27 Tải xuống
Chapter 174.5 13-01-2019 17:03:30 Tải xuống
Chapter 175 13-01-2019 17:03:33 Tải xuống
Chapter 175.5 13-01-2019 17:03:36 Tải xuống
Chapter 176 13-01-2019 17:03:39 Tải xuống
Chapter 176.5 13-01-2019 17:03:42 Tải xuống
Chapter 177 13-01-2019 17:03:45 Tải xuống
Chapter 177.5 13-01-2019 17:03:48 Tải xuống
Chapter 178 13-01-2019 17:03:51 Tải xuống
Chapter 178.5 13-01-2019 17:03:54 Tải xuống
Chapter 179 13-01-2019 17:03:57 Tải xuống
Chapter 179.5 13-01-2019 17:04:01 Tải xuống
Chapter 180 13-01-2019 17:04:03 Tải xuống
Chapter 180.5 13-01-2019 17:04:06 Tải xuống
Chapter 181 13-01-2019 17:04:09 Tải xuống
Chapter 181.5 13-01-2019 17:04:12 Tải xuống
Chapter 182 13-01-2019 17:04:15 Tải xuống
Chapter 182.5 13-01-2019 17:04:18 Tải xuống
Chapter 183 13-01-2019 17:04:21 Tải xuống
Chapter 183.5 13-01-2019 17:04:24 Tải xuống
Chapter 184 13-01-2019 17:04:27 Tải xuống
Chapter 184.5 13-01-2019 17:04:30 Tải xuống
Chapter 185 13-01-2019 17:04:33 Tải xuống
Chapter 185.5 13-01-2019 17:04:36 Tải xuống
Chapter 186 13-01-2019 17:04:39 Tải xuống
Chapter 186.5 13-01-2019 17:04:42 Tải xuống
Chapter 187.5 10-05-2019 08:06:02 Tải xuống
Chapter 187: - một đêm sau trận đại chiến 13-01-2019 17:04:45 Tải xuống
Chapter 188.5 13-01-2019 17:04:54 Tải xuống
Chapter 188: - Rời khỏi Thành Chủ Phủ 10-05-2019 13:03:47 Tải xuống
Chapter 189 13-01-2019 17:04:57 Tải xuống
Chapter 190 28-06-2019 04:24:05 Tải xuống
Chapter 191 13-01-2019 17:05:03 Tải xuống
Chapter 192 13-01-2019 17:05:07 Tải xuống
Chapter 193 13-01-2019 17:05:10 Tải xuống
Chapter 194 13-01-2019 17:05:12 Tải xuống
Chapter 194.5 13-01-2019 17:05:15 Tải xuống
Chapter 195 13-01-2019 17:05:18 Tải xuống
Chapter 195.5 13-01-2019 17:05:23 Tải xuống
Chapter 196 13-01-2019 17:05:24 Tải xuống
Chapter 196.5 13-01-2019 17:05:27 Tải xuống
Chapter 197 13-01-2019 17:05:30 Tải xuống
Chapter 197.5 13-01-2019 17:05:33 Tải xuống
Chapter 198 13-01-2019 17:05:36 Tải xuống
Chapter 198.5 13-01-2019 17:05:39 Tải xuống
Chapter 199 13-01-2019 17:05:42 Tải xuống
Chapter 199.5 13-01-2019 17:05:45 Tải xuống
Chapter 200 13-01-2019 17:05:48 Tải xuống
Chapter 200.5 13-01-2019 17:05:51 Tải xuống
Chapter 201 13-01-2019 17:05:54 Tải xuống
Chapter 201.5 15-07-2019 17:18:11 Tải xuống
Chapter 201: video 04-12-2018 00:35:01 Tải xuống
Chapter 202 13-01-2019 17:06:00 Tải xuống
Chapter 202.5 13-01-2019 17:06:03 Tải xuống
Chapter 203 13-01-2019 17:06:06 Tải xuống
Chapter 203.5 13-01-2019 17:06:10 Tải xuống
Chapter 204 13-01-2019 17:06:12 Tải xuống
Chapter 204.5 13-01-2019 17:06:15 Tải xuống
Chapter 205 13-01-2019 17:06:18 Tải xuống
Chapter 205.5 27-01-2019 12:50:11 Tải xuống
Chapter 205.5: video 13-01-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 206 13-01-2019 17:06:24 Tải xuống
Chapter 207 27-01-2019 12:50:18 Tải xuống
Chapter 208 27-01-2019 12:50:24 Tải xuống
Chapter 209 09-05-2019 17:51:56 Tải xuống
Chapter 210 09-05-2019 17:52:02 Tải xuống
Chapter 211 10-05-2019 15:01:11 Tải xuống
Chapter 212 08-04-2019 22:42:21 Tải xuống
Chapter 213 08-04-2019 22:42:24 Tải xuống
Chapter 214 08-04-2019 22:42:30 Tải xuống
Chapter 214.5 08-04-2019 21:16:16 Tải xuống
Chapter 215 10-05-2019 09:05:56 Tải xuống
Chapter 215.5 09-05-2019 23:07:38 Tải xuống
Chapter 216 10-05-2019 12:01:11 Tải xuống
Chapter 216.5 10-05-2019 10:01:11 Tải xuống
Chapter 217 10-05-2019 09:01:11 Tải xuống
Chapter 217.5 09-05-2019 17:52:20 Tải xuống
Chapter 218 10-05-2019 15:04:08 Tải xuống
Chapter 218.5 09-05-2019 23:01:41 Tải xuống
Chapter 219 10-05-2019 15:04:11 Tải xuống
Chapter 219.5 09-05-2019 23:07:47 Tải xuống
Chapter 220 10-05-2019 15:01:07 Tải xuống
Chapter 220.5 11-05-2019 22:12:29 Tải xuống
Chapter 221 05-06-2019 12:30:26 Tải xuống
Chapter 221.5 02-10-2019 13:46:07 Tải xuống
Chapter 222 09-06-2019 18:00:21 Tải xuống
Chapter 222.5 19-06-2019 21:38:06 Tải xuống
Chapter 223 21-06-2019 21:18:08 Tải xuống
Chapter 223.5 23-06-2019 21:00:16 Tải xuống
Chapter 224 26-06-2019 18:06:19 Tải xuống
Chapter 225 05-07-2019 12:00:55 Tải xuống
Chapter 226 20-07-2019 21:12:24 Tải xuống
Chapter 227 26-07-2019 12:04:30 Tải xuống
Chapter 228 03-08-2019 12:26:13 Tải xuống
Chapter 229 27-10-2019 11:47:22 Tải xuống
Chapter 230 17-10-2019 23:22:21 Tải xuống
Chapter 231 24-08-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 232 24-08-2019 17:06:15 Tải xuống
Chapter 233 24-08-2019 17:06:20 Tải xuống
Chapter 234 24-08-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 235 24-08-2019 17:06:24 Tải xuống
Chapter 236 24-08-2019 17:00:14 Tải xuống
Chapter 237 25-08-2019 12:54:12 Tải xuống
Chapter 237.5 29-08-2019 19:03:00 Tải xuống
Chapter 238 08-09-2019 09:06:20 Tải xuống
Chapter 238.5 13-09-2019 09:06:10 Tải xuống
Chapter 239 08-09-2019 09:06:19 Tải xuống
Chapter 239.5 15-09-2019 09:00:15 Tải xuống
Chapter 240 28-09-2019 20:19:17 Tải xuống
Chapter 240.5 21-09-2019 12:06:15 Tải xuống
Chapter 241 27-09-2019 18:12:21 Tải xuống
Chapter 241.5 04-10-2019 03:26:48 Tải xuống
Chapter 242 04-10-2019 20:06:47 Tải xuống
Chapter 242.5 08-10-2019 18:00:53 Tải xuống
Chapter 243 14-10-2019 09:00:44 Tải xuống
Chapter 243.5 17-10-2019 11:07:12 Tải xuống
Chapter 244 21-10-2019 11:07:29 Tải xuống
Chapter 244.5 25-10-2019 21:06:52 Tải xuống
Chapter 245 28-10-2019 21:07:18 Tải xuống
Chapter 245.5 01-11-2019 18:13:09 Tải xuống
Chapter 246 04-11-2019 18:08:18 Tải xuống
Chapter 246.5 21-11-2019 11:37:48 Tải xuống
Chapter 247 25-11-2019 12:00:43 Tải xuống
Chapter 247.5 08-12-2019 10:43:11 Tải xuống
Chapter 248 10-12-2019 19:48:41 Tải xuống
Chapter 248.5 17-12-2019 20:53:47 Tải xuống
Chapter 249 28-12-2019 18:30:59 Tải xuống
Chapter 249.5 05-01-2020 04:27:41 Tải xuống
Chapter 250 15-01-2020 10:48:41 Tải xuống
Chapter 250.5 19-01-2020 21:23:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM