Khai Phong Kỳ Đàm

Tác giả: Hiểu Thần Thú
Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Shounen , Việt Nam , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 14-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư, Một Công Tôn Sách ôn tồn nho nhã, Một Triển Chiêu chính khí lẫm liệt... Tất cả đều không xuất hiện trong bộ truyện này =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 73 13-05-2020 22:12:16 Tải xuống
Chapter 72 13-05-2020 22:13:39 Tải xuống
Chapter 71 13-05-2020 22:14:13 Tải xuống
Chapter 70 13-05-2020 22:14:40 Tải xuống
Chapter 69 13-05-2020 22:15:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-05-2019 18:27:36 Tải xuống
Chapter 1.1 14-05-2020 03:10:13 Tải xuống
Chapter 1.2 14-05-2020 03:09:41 Tải xuống
Chapter 1.5 02-05-2019 08:05:29 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 13:18:17 Tải xuống
Chapter 2.1 14-05-2020 03:09:08 Tải xuống
Chapter 2.2 30-11-2018 13:18:19 Tải xuống
Chapter 2.5: 2.5 14-05-2020 03:19:11 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 13:18:20 Tải xuống
Chapter 3.1: 3.1 14-05-2020 03:08:14 Tải xuống
Chapter 3.2 30-11-2018 13:18:20 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 13:18:22 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 13:18:22 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 13:18:23 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 13:18:25 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 13:18:24 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 13:18:27 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 13:18:28 Tải xuống
Chapter 10.1 30-11-2018 13:18:28 Tải xuống
Chapter 10.2 30-11-2018 13:18:29 Tải xuống
Chapter 10.5 30-11-2018 13:18:30 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 13:18:31 Tải xuống
Chapter 12.1 30-11-2018 13:18:34 Tải xuống
Chapter 12.2 30-11-2018 13:18:33 Tải xuống
Chapter 12.5 30-11-2018 13:18:34 Tải xuống
Chapter 12: 12 30-11-2018 13:18:32 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 13:18:36 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 13:18:37 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 13:18:38 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 13:18:39 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 13:18:41 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 13:18:41 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 13:18:42 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 13:18:44 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 13:18:44 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 13:18:46 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 13:18:46 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 13:18:48 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 13:18:48 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 13:18:49 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 13:18:50 Tải xuống
Chapter 27.5 30-11-2018 13:18:51 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 13:18:52 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 13:18:53 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 13:18:54 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 13:18:55 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 13:18:55 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 13:18:57 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 13:18:58 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 13:18:59 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 13:19:00 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 13:19:02 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 13:19:02 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 13:19:03 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 13:19:05 Tải xuống
Chapter 40.1 14-05-2020 03:07:41 Tải xuống
Chapter 40.5 30-11-2018 13:19:05 Tải xuống
Chapter 40.6 30-11-2018 13:19:07 Tải xuống
Chapter 40.7 30-11-2018 13:19:08 Tải xuống
Chapter 40.8 30-11-2018 13:19:10 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 13:19:09 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 13:19:11 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 13:19:11 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 13:19:13 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 13:19:14 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 13:19:15 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 13:19:16 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 13:19:17 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 13:19:17 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 13:19:19 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 13:19:19 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 13:19:20 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 13:19:22 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 13:19:23 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 13:19:24 Tải xuống
Chapter 56: » Đoạt mạng 30-11-2018 13:19:25 Tải xuống
Chapter 57: » Diêm Vương 30-11-2018 13:19:25 Tải xuống
Chapter 58: » Mỗi nhà một họ 30-11-2018 13:19:26 Tải xuống
Chapter 59 18-03-2019 20:45:02 Tải xuống
Chapter 60 10-05-2020 20:14:06 Tải xuống
Chapter 61 10-05-2020 20:30:18 Tải xuống
Chapter 62 10-05-2020 20:29:13 Tải xuống
Chapter 63 11-05-2020 20:01:37 Tải xuống
Chapter 64 11-05-2020 20:01:08 Tải xuống
Chapter 65 11-05-2020 20:00:42 Tải xuống
Chapter 66 12-05-2020 21:01:41 Tải xuống
Chapter 67 12-05-2020 21:01:14 Tải xuống
Chapter 68 12-05-2020 21:00:51 Tải xuống
Chapter 69 13-05-2020 22:15:12 Tải xuống
Chapter 70 13-05-2020 22:14:40 Tải xuống
Chapter 71 13-05-2020 22:14:13 Tải xuống
Chapter 72 13-05-2020 22:13:39 Tải xuống
Chapter 73 13-05-2020 22:12:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh