One Outs

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Sports , Seinen , Psychological , Manga ,
Lần cập nhật cuối: 18-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện bắt đầu với chuyến tập huấn ở Okinawa của Hiromichi Kojima - batter chủ lực của Lycaons, một đội bóng yếu với thành tích toàn thua. Kojima muốn thông qua chuyến tập huấn để tìm ra lý do vì sao anh không thể cô địch. Ở đó, anh đã khám phá ra One Outs, một trò cá cược bằng bóng chày và nhà vô địch của One Outs là Tokuchi Toua. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần batter đánh được bóng của pitcher ra đến sân ngoài trong vòng 3 lượt ném là sẽ thắng. Và đó là lần gặp gỡ làm thay đổi số phận của Tokuchi và cả đội Lycaons, câu chuyện bắt đầu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 164 18-10-2019 21:09:48 Tải xuống
Chapter 163 16-10-2019 21:00:47 Tải xuống
Chapter 162 14-10-2019 21:00:43 Tải xuống
Chapter 161 12-10-2019 21:43:12 Tải xuống
Chapter 160 04-10-2019 00:01:46 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 04:08:08 Tải xuống
Chapter 2 04-05-2019 19:00:47 Tải xuống
Chapter 3 04-05-2019 19:00:50 Tải xuống
Chapter 4 04-05-2019 19:00:53 Tải xuống
Chapter 5 04-05-2019 19:00:58 Tải xuống
Chapter 6 04-05-2019 19:01:01 Tải xuống
Chapter 7 04-05-2019 19:01:02 Tải xuống
Chapter 8 04-05-2019 19:01:05 Tải xuống
Chapter 9 04-05-2019 19:01:08 Tải xuống
Chapter 10 04-05-2019 19:01:11 Tải xuống
Chapter 11 04-05-2019 19:01:14 Tải xuống
Chapter 12 04-05-2019 19:01:18 Tải xuống
Chapter 13 04-05-2019 19:01:20 Tải xuống
Chapter 14 04-05-2019 19:01:23 Tải xuống
Chapter 15 04-05-2019 19:01:26 Tải xuống
Chapter 16 04-05-2019 19:01:31 Tải xuống
Chapter 17 04-05-2019 19:01:33 Tải xuống
Chapter 18 04-05-2019 19:01:35 Tải xuống
Chapter 19 04-05-2019 19:01:39 Tải xuống
Chapter 20 04-05-2019 19:01:41 Tải xuống
Chapter 21 04-05-2019 19:01:44 Tải xuống
Chapter 22 04-05-2019 19:01:47 Tải xuống
Chapter 23 04-05-2019 19:01:50 Tải xuống
Chapter 24 04-05-2019 19:01:53 Tải xuống
Chapter 25 04-05-2019 19:01:56 Tải xuống
Chapter 26 04-05-2019 19:02:00 Tải xuống
Chapter 27 04-05-2019 19:02:04 Tải xuống
Chapter 28 04-05-2019 19:02:05 Tải xuống
Chapter 29 04-05-2019 19:02:08 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 19:02:11 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 19:02:14 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 19:02:17 Tải xuống
Chapter 33 10-06-2019 21:36:21 Tải xuống
Chapter 82 04-05-2019 19:02:22 Tải xuống
Chapter 83 04-05-2019 19:02:23 Tải xuống
Chapter 84 04-05-2019 19:02:26 Tải xuống
Chapter 85 04-05-2019 19:02:29 Tải xuống
Chapter 86 04-05-2019 19:02:32 Tải xuống
Chapter 87 04-05-2019 19:02:36 Tải xuống
Chapter 88 04-05-2019 19:02:40 Tải xuống
Chapter 89 04-05-2019 19:02:42 Tải xuống
Chapter 90 04-05-2019 19:02:44 Tải xuống
Chapter 91 04-05-2019 19:02:47 Tải xuống
Chapter 92 04-05-2019 19:02:50 Tải xuống
Chapter 93 04-05-2019 19:02:53 Tải xuống
Chapter 94 04-05-2019 19:02:56 Tải xuống
Chapter 95 04-05-2019 19:02:59 Tải xuống
Chapter 96 04-05-2019 19:03:03 Tải xuống
Chapter 97 04-05-2019 19:03:06 Tải xuống
Chapter 98 04-05-2019 19:03:09 Tải xuống
Chapter 99 04-05-2019 19:03:11 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 19:03:17 Tải xuống
Chapter 101 04-05-2019 19:03:18 Tải xuống
Chapter 102 04-05-2019 19:03:21 Tải xuống
Chapter 103 04-05-2019 19:03:24 Tải xuống
Chapter 104 04-05-2019 19:03:26 Tải xuống
Chapter 105 04-05-2019 19:03:29 Tải xuống
Chapter 106 04-05-2019 19:03:34 Tải xuống
Chapter 107 04-05-2019 19:03:36 Tải xuống
Chapter 108 04-05-2019 19:03:39 Tải xuống
Chapter 109 04-05-2019 19:03:43 Tải xuống
Chapter 109.2 04-05-2019 19:03:45 Tải xuống
Chapter 110 04-05-2019 19:03:48 Tải xuống
Chapter 110.2 04-05-2019 19:03:51 Tải xuống
Chapter 111 04-05-2019 19:03:53 Tải xuống
Chapter 112 04-05-2019 19:03:56 Tải xuống
Chapter 113 04-05-2019 19:04:00 Tải xuống
Chapter 114 04-05-2019 19:04:03 Tải xuống
Chapter 115 04-05-2019 19:04:05 Tải xuống
Chapter 116: Điềm báo 04-05-2019 19:04:10 Tải xuống
Chapter 117: Trá hình 04-05-2019 19:04:11 Tải xuống
Chapter 118 04-05-2019 19:04:14 Tải xuống
Chapter 119: Sụp đổ 09-05-2019 07:07:11 Tải xuống
Chapter 120: Kền kền 30-05-2019 17:03:59 Tải xuống
Chapter 121: Âm mưu giấu kín 30-05-2019 17:04:02 Tải xuống
Chapter 122: Niềm tin 30-05-2019 17:04:07 Tải xuống
Chapter 123: Lễ ra mắt 30-05-2019 17:04:09 Tải xuống
Chapter 124: Chế độ lão trị 30-05-2019 17:04:12 Tải xuống
Chapter 125: Điều kiện 04-06-2019 20:36:13 Tải xuống
Chapter 126: Chất xúc tác 10-06-2019 21:36:24 Tải xuống
Chapter 127: Hòa hợp 10-06-2019 21:36:28 Tải xuống
Chapter 128: Hỗn độn 14-06-2019 21:00:10 Tải xuống
Chapter 129 18-06-2019 19:48:10 Tải xuống
Chapter 130 19-06-2019 20:06:16 Tải xuống
Chapter 131 21-06-2019 20:24:10 Tải xuống
Chapter 132 22-06-2019 13:18:09 Tải xuống
Chapter 133 24-06-2019 19:48:13 Tải xuống
Chapter 134 27-06-2019 19:48:10 Tải xuống
Chapter 135 30-06-2019 19:48:23 Tải xuống
Chapter 136 03-07-2019 20:24:06 Tải xuống
Chapter 137 05-07-2019 21:00:27 Tải xuống
Chapter 138 08-07-2019 20:30:09 Tải xuống
Chapter 139 11-07-2019 15:08:11 Tải xuống
Chapter 140 13-07-2019 20:54:10 Tải xuống
Chapter 141 25-07-2019 10:08:58 Tải xuống
Chapter 142 30-07-2019 10:02:55 Tải xuống
Chapter 143 25-07-2019 20:43:42 Tải xuống
Chapter 144 30-07-2019 06:07:36 Tải xuống
Chapter 145 30-07-2019 20:48:26 Tải xuống
Chapter 146 02-08-2019 20:18:15 Tải xuống
Chapter 147 07-08-2019 20:43:46 Tải xuống
Chapter 148 10-08-2019 18:06:10 Tải xuống
Chapter 149 11-08-2019 20:06:16 Tải xuống
Chapter 150 12-08-2019 19:42:31 Tải xuống
Chapter 151 14-08-2019 20:00:28 Tải xuống
Chapter 152 16-08-2019 20:00:17 Tải xuống
Chapter 153 20-08-2019 19:12:14 Tải xuống
Chapter 154 22-08-2019 15:54:17 Tải xuống
Chapter 155 05-09-2019 19:54:09 Tải xuống
Chapter 156 21-09-2019 21:24:15 Tải xuống
Chapter 157 23-09-2019 22:12:08 Tải xuống
Chapter 158 29-09-2019 20:10:26 Tải xuống
Chapter 159 01-10-2019 14:07:53 Tải xuống
Chapter 160 04-10-2019 00:01:46 Tải xuống
Chapter 161 12-10-2019 21:43:12 Tải xuống
Chapter 162 14-10-2019 21:00:43 Tải xuống
Chapter 163 16-10-2019 21:00:47 Tải xuống
Chapter 164 18-10-2019 21:09:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh