Loading...

Đấu La Đại Lục

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 24-04-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 236 02-05-2019 05:04:20 Tải xuống
Chapter 235 18-04-2019 04:47:25 Tải xuống
Chapter 234 08-04-2019 05:12:00 Tải xuống
Chapter 233 22-03-2019 20:45:24 Tải xuống
Chapter 232 22-03-2019 20:45:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 11:06:21 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2019 13:02:36 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 13:02:39 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2019 13:02:42 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2019 13:02:45 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2019 13:02:48 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 13:02:51 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2019 13:02:54 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2019 13:02:57 Tải xuống
Chapter 10 14-01-2019 13:03:00 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2019 13:03:03 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 13:03:07 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 13:03:10 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 13:03:13 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2019 13:03:16 Tải xuống
Chapter 16 18-04-2019 12:19:16 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 13:03:22 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 13:03:25 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 13:03:28 Tải xuống
Chapter 20 14-01-2019 13:03:30 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 13:03:34 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 13:03:36 Tải xuống
Chapter 23 14-01-2019 13:03:40 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 13:03:43 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2019 13:03:46 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 13:03:49 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 13:03:52 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 13:03:55 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 13:03:57 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 13:04:01 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2019 13:04:04 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 13:04:06 Tải xuống
Chapter 33 22-03-2019 20:42:18 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 13:04:12 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 13:04:15 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 13:04:18 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 13:04:21 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 13:04:24 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 13:04:27 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 13:04:30 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 13:04:33 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2019 13:04:36 Tải xuống
Chapter 42.5 14-01-2019 13:04:38 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 13:04:42 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 13:04:45 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 13:04:48 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2019 13:04:51 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 13:04:54 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 13:04:57 Tải xuống
Chapter 48.5 14-01-2019 13:05:00 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2019 13:05:03 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2019 13:05:06 Tải xuống
Chapter 51 07-04-2019 03:58:37 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 13:05:12 Tải xuống
Chapter 53 07-04-2019 04:44:04 Tải xuống
Chapter 54 07-04-2019 04:45:22 Tải xuống
Chapter 55 07-04-2019 04:02:48 Tải xuống
Chapter 56 07-04-2019 04:03:07 Tải xuống
Chapter 57 07-04-2019 04:46:18 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 13:05:30 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2019 13:05:33 Tải xuống
Chapter 59.5 14-01-2019 13:05:36 Tải xuống
Chapter 60 14-01-2019 13:05:39 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 13:05:42 Tải xuống
Chapter 62 14-01-2019 13:05:45 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 13:05:48 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 13:05:51 Tải xuống
Chapter 65 14-01-2019 13:05:54 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 13:05:57 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 13:06:00 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 13:06:03 Tải xuống
Chapter 69 14-01-2019 13:06:06 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 13:06:09 Tải xuống
Chapter 71 14-01-2019 13:06:12 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 13:06:15 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 13:06:18 Tải xuống
Chapter 74 14-01-2019 13:06:21 Tải xuống
Chapter 75 14-01-2019 13:06:24 Tải xuống
Chapter 76 14-01-2019 13:06:27 Tải xuống
Chapter 77 14-01-2019 13:06:30 Tải xuống
Chapter 78 14-01-2019 13:06:33 Tải xuống
Chapter 79 14-01-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 80 14-01-2019 13:06:39 Tải xuống
Chapter 81 05-04-2019 15:14:34 Tải xuống
Chapter 82 14-01-2019 13:06:45 Tải xuống
Chapter 83 14-01-2019 13:06:48 Tải xuống
Chapter 84 14-01-2019 13:06:51 Tải xuống
Chapter 85 08-04-2019 17:32:34 Tải xuống
Chapter 86 11-05-2019 01:13:03 Tải xuống
Chapter 87 02-04-2019 05:03:02 Tải xuống
Chapter 88 14-01-2019 13:07:03 Tải xuống
Chapter 89 14-01-2019 13:07:06 Tải xuống
Chapter 90 07-04-2019 00:34:34 Tải xuống
Chapter 91 14-01-2019 13:07:12 Tải xuống
Chapter 92 14-01-2019 13:07:15 Tải xuống
Chapter 93 14-01-2019 13:07:18 Tải xuống
Chapter 94 22-03-2019 20:42:24 Tải xuống
Chapter 95 12-04-2019 16:43:31 Tải xuống
Chapter 96 14-01-2019 13:07:27 Tải xuống
Chapter 97 14-01-2019 13:07:30 Tải xuống
Chapter 98 14-01-2019 13:07:33 Tải xuống
Chapter 99 14-01-2019 13:07:36 Tải xuống
Chapter 100 14-01-2019 13:07:39 Tải xuống
Chapter 101 05-05-2019 17:44:06 Tải xuống
Chapter 102 14-01-2019 13:07:45 Tải xuống
Chapter 103 14-01-2019 13:07:48 Tải xuống
Chapter 104 14-01-2019 13:07:51 Tải xuống
Chapter 105 14-01-2019 13:07:54 Tải xuống
Chapter 106 14-01-2019 13:07:57 Tải xuống
Chapter 107 05-05-2019 18:01:54 Tải xuống
Chapter 108 14-01-2019 13:08:04 Tải xuống
Chapter 109 07-04-2019 02:33:54 Tải xuống
Chapter 110 14-01-2019 13:08:10 Tải xuống
Chapter 111 14-01-2019 13:08:13 Tải xuống
Chapter 112 07-04-2019 03:35:33 Tải xuống
Chapter 113 05-05-2019 18:14:45 Tải xuống
Chapter 114 14-01-2019 13:08:22 Tải xuống
Chapter 115 02-04-2019 03:02:20 Tải xuống
Chapter 116 05-05-2019 18:21:29 Tải xuống
Chapter 117 07-04-2019 04:33:27 Tải xuống
Chapter 118 05-05-2019 18:24:25 Tải xuống
Chapter 119 14-01-2019 13:08:37 Tải xuống
Chapter 120 07-04-2019 05:20:12 Tải xuống
Chapter 121 07-04-2019 05:25:32 Tải xuống
Chapter 122 07-04-2019 08:56:00 Tải xuống
Chapter 123 14-01-2019 13:08:49 Tải xuống
Chapter 124 14-01-2019 13:08:52 Tải xuống
Chapter 125 14-01-2019 13:08:55 Tải xuống
Chapter 126 14-01-2019 13:08:58 Tải xuống
Chapter 127 07-04-2019 10:50:31 Tải xuống
Chapter 128 14-01-2019 13:09:04 Tải xuống
Chapter 129 14-01-2019 13:09:06 Tải xuống
Chapter 130 14-01-2019 13:09:09 Tải xuống
Chapter 131 20-04-2019 04:59:31 Tải xuống
Chapter 132 14-01-2019 13:09:15 Tải xuống
Chapter 133 14-01-2019 13:09:18 Tải xuống
Chapter 134 14-01-2019 13:09:21 Tải xuống
Chapter 135 14-01-2019 13:09:24 Tải xuống
Chapter 136 01-05-2019 23:47:29 Tải xuống
Chapter 137 06-05-2019 05:47:34 Tải xuống
Chapter 138 06-05-2019 06:04:10 Tải xuống
Chapter 139 06-05-2019 06:08:05 Tải xuống
Chapter 140 14-01-2019 13:09:39 Tải xuống
Chapter 141 14-01-2019 13:09:42 Tải xuống
Chapter 142 06-05-2019 06:32:27 Tải xuống
Chapter 143 03-04-2019 06:21:03 Tải xuống
Chapter 144 14-01-2019 13:09:51 Tải xuống
Chapter 144.5 14-01-2019 13:09:54 Tải xuống
Chapter 145 14-01-2019 13:09:57 Tải xuống
Chapter 146 14-01-2019 13:10:00 Tải xuống
Chapter 146.5 14-01-2019 13:10:03 Tải xuống
Chapter 147 14-01-2019 13:10:06 Tải xuống
Chapter 147.5 14-01-2019 13:10:09 Tải xuống
Chapter 148: - Hiểm Cảnh Đột Phá 06-05-2019 08:04:14 Tải xuống
Chapter 149 01-04-2019 04:00:39 Tải xuống
Chapter 150 14-01-2019 13:10:18 Tải xuống
Chapter 151 14-01-2019 13:10:21 Tải xuống
Chapter 152 02-04-2019 16:06:28 Tải xuống
Chapter 153 06-05-2019 08:22:54 Tải xuống
Chapter 155 14-01-2019 13:10:30 Tải xuống
Chapter 155.5 08-04-2019 15:39:31 Tải xuống
Chapter 156 06-05-2019 08:29:40 Tải xuống
Chapter 157 14-01-2019 13:10:39 Tải xuống
Chapter 158 08-04-2019 16:32:31 Tải xuống
Chapter 159 06-05-2019 08:39:01 Tải xuống
Chapter 160 17-04-2019 11:38:21 Tải xuống
Chapter 161 09-04-2019 06:26:22 Tải xuống
Chapter 162 20-04-2019 10:47:34 Tải xuống
Chapter 163 06-05-2019 08:46:34 Tải xuống
Chapter 164 06-05-2019 08:47:07 Tải xuống
Chapter 165 12-04-2019 03:42:03 Tải xuống
Chapter 166 20-04-2019 07:59:45 Tải xuống
Chapter 167 22-04-2019 19:25:52 Tải xuống
Chapter 168 12-04-2019 04:31:25 Tải xuống
Chapter 169 12-04-2019 04:42:16 Tải xuống
Chapter 170 02-04-2019 23:36:33 Tải xuống
Chapter 171 07-05-2019 05:32:30 Tải xuống
Chapter 172 12-04-2019 05:01:52 Tải xuống
Chapter 173 02-04-2019 23:49:00 Tải xuống
Chapter 174 08-04-2019 07:17:16 Tải xuống
Chapter 175 08-04-2019 15:39:34 Tải xuống
Chapter 175.5 18-04-2019 09:35:12 Tải xuống
Chapter 176 12-04-2019 05:41:06 Tải xuống
Chapter 177 07-05-2019 08:56:59 Tải xuống
Chapter 178 12-04-2019 05:47:41 Tải xuống
Chapter 179 12-04-2019 05:54:19 Tải xuống
Chapter 180 12-04-2019 06:01:42 Tải xuống
Chapter 181 12-04-2019 06:06:21 Tải xuống
Chapter 182 12-04-2019 06:11:40 Tải xuống
Chapter 183 12-04-2019 06:15:25 Tải xuống
Chapter 184 07-05-2019 21:36:32 Tải xuống
Chapter 185 07-05-2019 21:48:44 Tải xuống
Chapter 185.5: Ngoại truyện 12-04-2019 06:38:16 Tải xuống
Chapter 186 12-04-2019 06:43:25 Tải xuống
Chapter 187 12-04-2019 06:47:55 Tải xuống
Chapter 188 12-04-2019 06:52:40 Tải xuống
Chapter 189 12-04-2019 07:00:06 Tải xuống
Chapter 190 12-04-2019 07:06:03 Tải xuống
Chapter 190.5: Ngoại truyện 22-03-2019 20:43:35 Tải xuống
Chapter 191 12-04-2019 07:12:01 Tải xuống
Chapter 192 12-04-2019 07:20:27 Tải xuống
Chapter 193 12-04-2019 07:25:43 Tải xuống
Chapter 194 12-04-2019 07:30:58 Tải xuống
Chapter 195 22-03-2019 20:43:53 Tải xuống
Chapter 195.5: Ngoại truyện 2 12-04-2019 07:38:52 Tải xuống
Chapter 196 12-04-2019 05:48:24 Tải xuống
Chapter 197 12-04-2019 05:52:41 Tải xuống
Chapter 198 12-04-2019 05:57:22 Tải xuống
Chapter 199 12-04-2019 06:02:04 Tải xuống
Chapter 200 12-04-2019 06:06:27 Tải xuống
Chapter 200.5: Ngoại truyện 3 12-04-2019 06:11:43 Tải xuống
Chapter 200.6: Ngoại truyện 4 12-04-2019 06:13:51 Tải xuống
Chapter 200.7: Ngoại truyện 5 12-04-2019 08:08:34 Tải xuống
Chapter 201 12-04-2019 06:14:34 Tải xuống
Chapter 202 12-04-2019 06:20:04 Tải xuống
Chapter 202.5: Ngoại truyện 6 12-04-2019 08:20:31 Tải xuống
Chapter 203 12-04-2019 06:25:55 Tải xuống
Chapter 204 22-03-2019 20:44:36 Tải xuống
Chapter 204.5 12-04-2019 06:39:58 Tải xuống
Chapter 205 12-04-2019 06:40:49 Tải xuống
Chapter 206 12-04-2019 06:48:09 Tải xuống
Chapter 207 12-04-2019 06:55:45 Tải xuống
Chapter 208 12-04-2019 07:02:07 Tải xuống
Chapter 209 09-05-2019 15:53:48 Tải xuống
Chapter 210 12-04-2019 09:03:46 Tải xuống
Chapter 211 22-03-2019 20:44:56 Tải xuống
Chapter 212 22-03-2019 20:44:59 Tải xuống
Chapter 213 14-01-2019 13:13:54 Tải xuống
Chapter 214 28-04-2019 09:21:41 Tải xuống
Chapter 215 12-04-2019 09:39:01 Tải xuống
Chapter 216 07-05-2019 06:23:18 Tải xuống
Chapter 217 09-05-2019 23:59:45 Tải xuống
Chapter 218 13-04-2019 13:34:25 Tải xuống
Chapter 219 10-04-2019 15:38:19 Tải xuống
Chapter 220 14-01-2019 13:14:15 Tải xuống
Chapter 221 14-01-2019 13:14:18 Tải xuống
Chapter 222 12-04-2019 11:13:04 Tải xuống
Chapter 223 12-04-2019 11:23:52 Tải xuống
Chapter 224 14-01-2019 13:14:27 Tải xuống
Chapter 225 14-01-2019 13:14:30 Tải xuống
Chapter 226 17-01-2019 11:41:51 Tải xuống
Chapter 227 19-01-2019 23:08:06 Tải xuống
Chapter 228 29-01-2019 14:16:12 Tải xuống
Chapter 229 11-04-2019 15:10:58 Tải xuống
Chapter 230 22-03-2019 20:45:15 Tải xuống
Chapter 231 22-03-2019 20:45:18 Tải xuống
Chapter 232 22-03-2019 20:45:21 Tải xuống
Chapter 233 22-03-2019 20:45:24 Tải xuống
Chapter 234 08-04-2019 05:12:00 Tải xuống
Chapter 235 18-04-2019 04:47:25 Tải xuống
Chapter 236 02-05-2019 05:04:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Thiên - 1 tháng trước
Ra lâu v ad
Trả Lời
...
Ngoctai123 - 2 tháng trước
Ra chape nhanh dùm cái ad
Trả Lời
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM