Đấu La Đại Lục

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 279 14-05-2021 16:06:33 Tải xuống
Chapter 278.5 12-05-2021 00:29:29 Tải xuống
Chapter 278 26-04-2021 16:36:04 Tải xuống
Chapter 277.5 19-04-2021 19:24:05 Tải xuống
Chapter 277 16-04-2021 16:00:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 21-09-2020 22:41:35 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2019 20:02:36 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 20:02:39 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2019 20:02:42 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2019 20:02:45 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2019 20:02:48 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 20:02:51 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2019 20:02:54 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2019 20:02:57 Tải xuống
Chapter 10 21-09-2020 22:41:19 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2019 20:03:03 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 20:03:07 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 20:03:10 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 20:03:13 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2019 20:03:16 Tải xuống
Chapter 16 23-10-2020 07:49:00 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 20:03:22 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 20:03:25 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 20:03:28 Tải xuống
Chapter 20 14-01-2019 20:03:30 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 20:03:34 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 20:03:36 Tải xuống
Chapter 23 22-10-2020 21:18:41 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 20:03:43 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2019 20:03:46 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 20:03:49 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 20:03:52 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 20:03:55 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 20:03:57 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 20:04:01 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2019 20:04:04 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 20:04:06 Tải xuống
Chapter 33 23-03-2019 03:42:18 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 20:04:12 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 20:04:15 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 20:04:18 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 20:04:21 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 20:04:24 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 20:04:27 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 20:04:30 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 20:04:33 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2019 20:04:36 Tải xuống
Chapter 42.5 14-01-2019 20:04:38 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 20:04:42 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 20:04:45 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 20:04:48 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2019 20:04:51 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 20:04:54 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 20:04:57 Tải xuống
Chapter 48.5 14-01-2019 20:05:00 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2019 20:05:03 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2019 20:05:06 Tải xuống
Chapter 51 21-09-2020 22:41:03 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 20:05:12 Tải xuống
Chapter 53 09-10-2020 21:37:00 Tải xuống
Chapter 54 21-09-2020 22:40:21 Tải xuống
Chapter 55 21-09-2020 22:40:21 Tải xuống
Chapter 56 21-09-2020 22:40:12 Tải xuống
Chapter 57 21-09-2020 22:40:12 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 20:05:30 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2019 20:05:33 Tải xuống
Chapter 59.5 14-01-2019 20:05:36 Tải xuống
Chapter 60 14-01-2019 20:05:39 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 20:05:42 Tải xuống
Chapter 62 14-01-2019 20:05:45 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 20:05:48 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 20:05:51 Tải xuống
Chapter 65 14-01-2019 20:05:54 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 20:05:57 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 20:06:00 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 20:06:03 Tải xuống
Chapter 69 14-01-2019 20:06:06 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 20:06:09 Tải xuống
Chapter 71 03-10-2020 23:41:48 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 20:06:15 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 74 14-01-2019 20:06:21 Tải xuống
Chapter 75 14-01-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 76 14-01-2019 20:06:27 Tải xuống
Chapter 77 14-01-2019 20:06:30 Tải xuống
Chapter 78 14-01-2019 20:06:33 Tải xuống
Chapter 79 21-09-2020 22:39:07 Tải xuống
Chapter 80 21-09-2020 22:39:06 Tải xuống
Chapter 81 21-09-2020 22:39:06 Tải xuống
Chapter 82 14-01-2019 20:06:45 Tải xuống
Chapter 83 24-09-2020 16:09:42 Tải xuống
Chapter 84 24-09-2020 16:09:42 Tải xuống
Chapter 85 21-09-2020 22:30:13 Tải xuống
Chapter 86 21-09-2020 22:29:52 Tải xuống
Chapter 87 21-09-2020 22:29:52 Tải xuống
Chapter 88 14-01-2019 20:07:03 Tải xuống
Chapter 89 14-01-2019 20:07:06 Tải xuống
Chapter 90 21-09-2020 22:29:45 Tải xuống
Chapter 91 14-01-2019 20:07:12 Tải xuống
Chapter 92 14-01-2019 20:07:15 Tải xuống
Chapter 93 21-09-2020 22:29:43 Tải xuống
Chapter 94 21-09-2020 22:29:32 Tải xuống
Chapter 95 21-09-2020 22:29:32 Tải xuống
Chapter 96 14-01-2019 20:07:27 Tải xuống
Chapter 97 14-01-2019 20:07:30 Tải xuống
Chapter 98 14-01-2019 20:07:33 Tải xuống
Chapter 99 21-09-2020 22:29:20 Tải xuống
Chapter 100 14-01-2019 20:07:39 Tải xuống
Chapter 101 21-09-2020 22:29:05 Tải xuống
Chapter 102 21-09-2020 22:29:05 Tải xuống
Chapter 103 14-01-2019 20:07:48 Tải xuống
Chapter 104 14-01-2019 20:07:51 Tải xuống
Chapter 105 21-09-2020 22:28:54 Tải xuống
Chapter 106 21-09-2020 22:28:33 Tải xuống
Chapter 107 21-09-2020 22:28:33 Tải xuống
Chapter 108 14-01-2019 20:08:04 Tải xuống
Chapter 109 21-09-2020 22:28:13 Tải xuống
Chapter 110 21-09-2020 22:28:13 Tải xuống
Chapter 111 14-01-2019 20:08:13 Tải xuống
Chapter 112 21-09-2020 22:28:05 Tải xuống
Chapter 113 21-09-2020 22:27:51 Tải xuống
Chapter 114 14-01-2019 20:08:22 Tải xuống
Chapter 115 21-09-2020 22:27:51 Tải xuống
Chapter 116 21-09-2020 22:39:37 Tải xuống
Chapter 117 21-09-2020 22:26:10 Tải xuống
Chapter 118 21-09-2020 22:25:51 Tải xuống
Chapter 119 14-01-2019 20:08:37 Tải xuống
Chapter 120 21-09-2020 22:38:37 Tải xuống
Chapter 121 21-09-2020 22:23:03 Tải xuống
Chapter 122 21-09-2020 22:23:03 Tải xuống
Chapter 123 14-01-2019 20:08:49 Tải xuống
Chapter 124 14-01-2019 20:08:52 Tải xuống
Chapter 125 14-01-2019 20:08:55 Tải xuống
Chapter 126 14-01-2019 20:08:58 Tải xuống
Chapter 127 21-09-2020 22:22:46 Tải xuống
Chapter 128 14-01-2019 20:09:04 Tải xuống
Chapter 129 14-01-2019 20:09:06 Tải xuống
Chapter 130 14-01-2019 20:09:09 Tải xuống
Chapter 131 21-11-2020 06:58:07 Tải xuống
Chapter 132 21-09-2020 22:38:29 Tải xuống
Chapter 133 21-09-2020 22:22:05 Tải xuống
Chapter 134 21-09-2020 22:22:06 Tải xuống
Chapter 135 14-01-2019 20:09:24 Tải xuống
Chapter 136 21-09-2020 22:21:55 Tải xuống
Chapter 137 26-11-2020 14:54:49 Tải xuống
Chapter 138 09-01-2021 23:52:41 Tải xuống
Chapter 139 21-09-2020 22:20:44 Tải xuống
Chapter 140 14-01-2019 20:09:39 Tải xuống
Chapter 141 21-09-2020 22:20:44 Tải xuống
Chapter 142 21-09-2020 22:20:36 Tải xuống
Chapter 143 21-09-2020 22:20:36 Tải xuống
Chapter 144 21-09-2020 22:20:36 Tải xuống
Chapter 144.5 21-09-2020 22:20:03 Tải xuống
Chapter 145 14-01-2019 20:09:57 Tải xuống
Chapter 145.1 24-09-2020 15:49:12 Tải xuống
Chapter 145.2 24-09-2020 15:49:07 Tải xuống
Chapter 145.3 24-09-2020 15:49:07 Tải xuống
Chapter 146 14-01-2019 20:10:00 Tải xuống
Chapter 146.1 02-12-2020 13:23:34 Tải xuống
Chapter 146.2 02-12-2020 13:23:32 Tải xuống
Chapter 146.5 14-01-2019 20:10:03 Tải xuống
Chapter 147 14-01-2019 20:10:06 Tải xuống
Chapter 147.1 02-12-2020 13:23:29 Tải xuống
Chapter 147.2 02-12-2020 13:23:26 Tải xuống
Chapter 147.3 24-09-2020 15:48:53 Tải xuống
Chapter 147.5 14-01-2019 20:10:09 Tải xuống
Chapter 148: - Hiểm Cảnh Đột Phá 21-09-2020 22:38:18 Tải xuống
Chapter 149 21-09-2020 22:19:57 Tải xuống
Chapter 150 01-02-2021 11:44:04 Tải xuống
Chapter 151 14-01-2019 20:10:21 Tải xuống
Chapter 152 21-09-2020 22:19:24 Tải xuống
Chapter 153 21-09-2020 22:19:26 Tải xuống
Chapter 154 05-10-2020 17:07:07 Tải xuống
Chapter 155 14-01-2019 20:10:30 Tải xuống
Chapter 155.5 21-09-2020 22:19:09 Tải xuống
Chapter 156 21-09-2020 22:19:01 Tải xuống
Chapter 157 21-09-2020 22:18:31 Tải xuống
Chapter 158 21-09-2020 22:18:30 Tải xuống
Chapter 159 21-09-2020 22:18:16 Tải xuống
Chapter 160 21-09-2020 22:38:08 Tải xuống
Chapter 161 21-09-2020 22:17:34 Tải xuống
Chapter 162 21-09-2020 22:17:25 Tải xuống
Chapter 163 21-09-2020 22:17:22 Tải xuống
Chapter 164 21-09-2020 22:17:07 Tải xuống
Chapter 165 21-09-2020 22:17:07 Tải xuống
Chapter 166 21-09-2020 22:16:34 Tải xuống
Chapter 167 21-09-2020 22:16:09 Tải xuống
Chapter 168 21-09-2020 22:16:08 Tải xuống
Chapter 169 21-09-2020 22:26:52 Tải xuống
Chapter 170 21-09-2020 22:26:45 Tải xuống
Chapter 171 21-09-2020 22:15:42 Tải xuống
Chapter 172 21-09-2020 22:26:46 Tải xuống
Chapter 173 21-09-2020 22:15:12 Tải xuống
Chapter 174 21-09-2020 22:15:06 Tải xuống
Chapter 175 21-09-2020 22:15:06 Tải xuống
Chapter 175.5 21-09-2020 22:15:07 Tải xuống
Chapter 176 21-09-2020 22:14:42 Tải xuống
Chapter 177 21-09-2020 22:14:40 Tải xuống
Chapter 178 21-09-2020 22:14:06 Tải xuống
Chapter 179 21-09-2020 22:14:06 Tải xuống
Chapter 180 21-09-2020 22:13:29 Tải xuống
Chapter 181 21-09-2020 22:13:03 Tải xuống
Chapter 182 21-09-2020 22:12:57 Tải xuống
Chapter 183 21-09-2020 22:12:52 Tải xuống
Chapter 184 21-09-2020 22:16:34 Tải xuống
Chapter 185 21-09-2020 22:16:33 Tải xuống
Chapter 185.5: Ngoại truyện 21-09-2020 22:05:08 Tải xuống
Chapter 186 21-09-2020 22:04:40 Tải xuống
Chapter 187 21-09-2020 22:14:40 Tải xuống
Chapter 188 21-09-2020 22:14:30 Tải xuống
Chapter 189 21-09-2020 22:14:31 Tải xuống
Chapter 190 21-09-2020 22:14:22 Tải xuống
Chapter 190.5: Ngoại truyện 21-09-2020 22:03:41 Tải xuống
Chapter 191 21-09-2020 22:14:15 Tải xuống
Chapter 192 21-09-2020 22:03:22 Tải xuống
Chapter 193 21-09-2020 22:03:16 Tải xuống
Chapter 194 21-09-2020 22:03:10 Tải xuống
Chapter 195 21-09-2020 22:24:29 Tải xuống
Chapter 195.5: Ngoại truyện 2 21-09-2020 22:13:19 Tải xuống
Chapter 196 21-09-2020 22:12:47 Tải xuống
Chapter 197 21-09-2020 22:12:43 Tải xuống
Chapter 198 21-09-2020 22:12:40 Tải xuống
Chapter 199 21-09-2020 21:59:35 Tải xuống
Chapter 200 21-09-2020 21:59:35 Tải xuống
Chapter 200.5: Ngoại truyện 3 21-09-2020 21:59:14 Tải xuống
Chapter 200.6: Ngoại truyện 4 21-09-2020 22:12:36 Tải xuống
Chapter 200.7: Ngoại truyện 5 21-09-2020 21:57:28 Tải xuống
Chapter 201 21-09-2020 21:56:59 Tải xuống
Chapter 202 21-09-2020 21:56:58 Tải xuống
Chapter 202.5: Ngoại truyện 6 21-09-2020 21:56:35 Tải xuống
Chapter 203 21-09-2020 21:56:34 Tải xuống
Chapter 204 21-09-2020 21:56:18 Tải xuống
Chapter 204.5 21-09-2020 22:12:33 Tải xuống
Chapter 205 21-09-2020 21:55:47 Tải xuống
Chapter 206 21-09-2020 21:55:38 Tải xuống
Chapter 207 21-09-2020 21:55:04 Tải xuống
Chapter 208 21-09-2020 21:54:59 Tải xuống
Chapter 209 21-09-2020 21:54:59 Tải xuống
Chapter 210 21-09-2020 21:54:59 Tải xuống
Chapter 211 21-09-2020 21:54:51 Tải xuống
Chapter 212 23-03-2019 03:44:59 Tải xuống
Chapter 213 14-01-2019 20:13:54 Tải xuống
Chapter 214 21-09-2020 21:54:51 Tải xuống
Chapter 215 21-09-2020 21:54:43 Tải xuống
Chapter 216 21-09-2020 21:54:43 Tải xuống
Chapter 217 21-09-2020 21:54:33 Tải xuống
Chapter 218 21-09-2020 21:54:33 Tải xuống
Chapter 219 21-09-2020 21:54:22 Tải xuống
Chapter 220 14-01-2019 20:14:15 Tải xuống
Chapter 220.1: - Ngoại truyện - Cướp ngôi 14-09-2019 00:00:21 Tải xuống
Chapter 220.2: - Ngoại truyện - Sát lục chi đô 14-09-2019 00:00:33 Tải xuống
Chapter 220.3: - Ngoại truyện - Vương giả quy lai 14-09-2019 00:00:18 Tải xuống
Chapter 221 14-01-2019 20:14:18 Tải xuống
Chapter 221.1: - Ngoại truyện 1 28-09-2019 00:03:21 Tải xuống
Chapter 221.2: - Ngoại truyện 2 14-09-2019 00:00:15 Tải xuống
Chapter 221.3: - Ngoại truyện 3 14-09-2019 00:00:13 Tải xuống
Chapter 221.4: - Ngoại truyện 4 14-09-2019 00:00:41 Tải xuống
Chapter 221.5: - Ngoại truyện 5 14-09-2019 00:00:42 Tải xuống
Chapter 221.6: - Ngoại truyện 6 13-09-2019 22:48:40 Tải xuống
Chapter 221.7: - Ngoại truyện 7 14-09-2019 00:00:47 Tải xuống
Chapter 222 21-09-2020 21:54:22 Tải xuống
Chapter 223 21-09-2020 22:14:15 Tải xuống
Chapter 224 14-01-2019 20:14:27 Tải xuống
Chapter 225 14-01-2019 20:14:30 Tải xuống
Chapter 226 21-09-2020 21:53:09 Tải xuống
Chapter 227 20-01-2019 06:08:06 Tải xuống
Chapter 228 29-01-2019 21:16:12 Tải xuống
Chapter 229 21-09-2020 21:18:07 Tải xuống
Chapter 230 21-09-2020 21:18:06 Tải xuống
Chapter 231 23-03-2019 03:45:18 Tải xuống
Chapter 232 23-03-2019 03:45:21 Tải xuống
Chapter 233 23-03-2019 03:45:24 Tải xuống
Chapter 234 21-09-2020 21:17:56 Tải xuống
Chapter 235 21-09-2020 21:53:07 Tải xuống
Chapter 236 21-09-2020 21:52:58 Tải xuống
Chapter 237 21-09-2020 21:16:54 Tải xuống
Chapter 238 21-09-2020 21:16:49 Tải xuống
Chapter 239 21-09-2020 21:16:03 Tải xuống
Chapter 240 21-09-2020 21:52:39 Tải xuống
Chapter 241 21-09-2020 21:15:58 Tải xuống
Chapter 242 21-09-2020 21:15:54 Tải xuống
Chapter 243 21-09-2020 21:15:52 Tải xuống
Chapter 244 21-09-2020 21:15:44 Tải xuống
Chapter 245 21-09-2020 21:15:38 Tải xuống
Chapter 246 21-09-2020 21:15:28 Tải xuống
Chapter 247 21-09-2020 21:15:28 Tải xuống
Chapter 248 21-09-2020 21:15:14 Tải xuống
Chapter 249 05-10-2020 17:06:58 Tải xuống
Chapter 250 05-10-2020 17:06:51 Tải xuống
Chapter 251 21-09-2020 21:15:02 Tải xuống
Chapter 252 21-09-2020 21:14:49 Tải xuống
Chapter 253 21-09-2020 21:14:49 Tải xuống
Chapter 254 21-09-2020 21:14:49 Tải xuống
Chapter 255 05-10-2020 17:06:46 Tải xuống
Chapter 256 05-10-2020 17:06:46 Tải xuống
Chapter 257 21-09-2020 21:11:59 Tải xuống
Chapter 258 05-10-2020 17:06:41 Tải xuống
Chapter 259 21-09-2020 21:11:51 Tải xuống
Chapter 260 05-10-2020 17:06:35 Tải xuống
Chapter 261 21-09-2020 21:11:27 Tải xuống
Chapter 261.5 05-10-2020 17:06:30 Tải xuống
Chapter 262 05-10-2020 17:06:22 Tải xuống
Chapter 263 05-10-2020 17:06:15 Tải xuống
Chapter 263.5 02-12-2020 13:23:23 Tải xuống
Chapter 264 02-12-2020 13:23:20 Tải xuống
Chapter 264.5 02-12-2020 13:23:16 Tải xuống
Chapter 265 02-12-2020 13:23:15 Tải xuống
Chapter 265.5 02-12-2020 13:23:10 Tải xuống
Chapter 266 02-12-2020 13:23:06 Tải xuống
Chapter 266.5 02-12-2020 13:23:06 Tải xuống
Chapter 267 01-12-2020 05:15:23 Tải xuống
Chapter 267.5 07-12-2020 19:12:45 Tải xuống
Chapter 268 15-12-2020 08:54:30 Tải xuống
Chapter 268.5 21-12-2020 21:30:26 Tải xuống
Chapter 269 28-12-2020 16:06:20 Tải xuống
Chapter 269.5 05-01-2021 10:54:08 Tải xuống
Chapter 270 05-01-2021 18:36:28 Tải xuống
Chapter 271 05-01-2021 18:36:20 Tải xuống
Chapter 272 05-01-2021 18:36:22 Tải xuống
Chapter 273 25-02-2021 13:43:17 Tải xuống
Chapter 273.5 02-03-2021 11:36:04 Tải xuống
Chapter 274 09-03-2021 11:30:03 Tải xuống
Chapter 274.5 15-03-2021 21:12:05 Tải xuống
Chapter 275 10-04-2021 08:07:10 Tải xuống
Chapter 275.5 03-04-2021 04:55:47 Tải xuống
Chapter 276 08-04-2021 06:13:41 Tải xuống
Chapter 276.5 13-04-2021 15:05:49 Tải xuống
Chapter 277 16-04-2021 16:00:07 Tải xuống
Chapter 277.5 19-04-2021 19:24:05 Tải xuống
Chapter 278 26-04-2021 16:36:04 Tải xuống
Chapter 278.5 12-05-2021 00:29:29 Tải xuống
Chapter 279 14-05-2021 16:06:33 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Cuồng chuyện - 1 năm trước
Tới chap 260 sao nghỉ ra rồi
Trả Lời
...
Son Son - 1 năm trước
Tập 66 là chương bao nhiêu nhi ada
Trả Lời
...
Thiên - 2 năm trước
Ra lâu v ad
Trả Lời
...
Ngoctai123 - 2 năm trước
Ra chape nhanh dùm cái ad
Trả Lời