Loading...

Đấu La Đại Lục

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 262 15-09-2020 09:06:08 Tải xuống
Chapter 261.5 16-09-2020 16:00:06 Tải xuống
Chapter 261 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 260 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 259 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-09-2020 09:06:02 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2019 20:02:36 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 20:02:39 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2019 20:02:42 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2019 20:02:45 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2019 20:02:48 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 20:02:51 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2019 20:02:54 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2019 20:02:57 Tải xuống
Chapter 10 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2019 20:03:03 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 20:03:07 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 20:03:10 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 20:03:13 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2019 20:03:16 Tải xuống
Chapter 16 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 20:03:22 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 20:03:25 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 20:03:28 Tải xuống
Chapter 20 14-01-2019 20:03:30 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 20:03:34 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 20:03:36 Tải xuống
Chapter 23 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 20:03:43 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2019 20:03:46 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 20:03:49 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 20:03:52 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 20:03:55 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 20:03:57 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 20:04:01 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2019 20:04:04 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 20:04:06 Tải xuống
Chapter 33 23-03-2019 03:42:18 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 20:04:12 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 20:04:15 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 20:04:18 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 20:04:21 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 20:04:24 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 20:04:27 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 20:04:30 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 20:04:33 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2019 20:04:36 Tải xuống
Chapter 42.5 14-01-2019 20:04:38 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 20:04:42 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 20:04:45 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 20:04:48 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2019 20:04:51 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 20:04:54 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 20:04:57 Tải xuống
Chapter 48.5 14-01-2019 20:05:00 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2019 20:05:03 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2019 20:05:06 Tải xuống
Chapter 51 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 20:05:12 Tải xuống
Chapter 53 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 54 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 55 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 56 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 57 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 20:05:30 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2019 20:05:33 Tải xuống
Chapter 59.5 14-01-2019 20:05:36 Tải xuống
Chapter 60 14-01-2019 20:05:39 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 20:05:42 Tải xuống
Chapter 62 14-01-2019 20:05:45 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 20:05:48 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 20:05:51 Tải xuống
Chapter 65 14-01-2019 20:05:54 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 20:05:57 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 20:06:00 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 20:06:03 Tải xuống
Chapter 69 14-01-2019 20:06:06 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 20:06:09 Tải xuống
Chapter 71 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 20:06:15 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 74 14-01-2019 20:06:21 Tải xuống
Chapter 75 14-01-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 76 14-01-2019 20:06:27 Tải xuống
Chapter 77 14-01-2019 20:06:30 Tải xuống
Chapter 78 14-01-2019 20:06:33 Tải xuống
Chapter 79 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 80 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 81 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 82 14-01-2019 20:06:45 Tải xuống
Chapter 83 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 84 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 85 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 86 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 87 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 88 14-01-2019 20:07:03 Tải xuống
Chapter 89 14-01-2019 20:07:06 Tải xuống
Chapter 90 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 91 14-01-2019 20:07:12 Tải xuống
Chapter 92 14-01-2019 20:07:15 Tải xuống
Chapter 93 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 94 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 95 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 96 14-01-2019 20:07:27 Tải xuống
Chapter 97 14-01-2019 20:07:30 Tải xuống
Chapter 98 14-01-2019 20:07:33 Tải xuống
Chapter 99 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 100 14-01-2019 20:07:39 Tải xuống
Chapter 101 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 102 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 103 14-01-2019 20:07:48 Tải xuống
Chapter 104 14-01-2019 20:07:51 Tải xuống
Chapter 105 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 106 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 107 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 108 14-01-2019 20:08:04 Tải xuống
Chapter 109 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 110 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 111 14-01-2019 20:08:13 Tải xuống
Chapter 112 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 113 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 114 14-01-2019 20:08:22 Tải xuống
Chapter 115 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 116 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 117 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 118 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 119 14-01-2019 20:08:37 Tải xuống
Chapter 120 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 121 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 122 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 123 14-01-2019 20:08:49 Tải xuống
Chapter 124 14-01-2019 20:08:52 Tải xuống
Chapter 125 14-01-2019 20:08:55 Tải xuống
Chapter 126 14-01-2019 20:08:58 Tải xuống
Chapter 127 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 128 14-01-2019 20:09:04 Tải xuống
Chapter 129 14-01-2019 20:09:06 Tải xuống
Chapter 130 14-01-2019 20:09:09 Tải xuống
Chapter 131 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 132 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 133 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 134 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 135 14-01-2019 20:09:24 Tải xuống
Chapter 136 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 137 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 138 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 139 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 140 14-01-2019 20:09:39 Tải xuống
Chapter 141 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 142 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 143 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 144 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 144.5 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 145 14-01-2019 20:09:57 Tải xuống
Chapter 145.1 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 145.2 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 145.3 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 146 14-01-2019 20:10:00 Tải xuống
Chapter 146.1 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 146.2 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 146.5 14-01-2019 20:10:03 Tải xuống
Chapter 147 14-01-2019 20:10:06 Tải xuống
Chapter 147.1 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 147.2 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 147.3 16-09-2020 18:36:07 Tải xuống
Chapter 147.5 14-01-2019 20:10:09 Tải xuống
Chapter 148: - Hiểm Cảnh Đột Phá 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 149 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 150 14-01-2019 20:10:18 Tải xuống
Chapter 151 14-01-2019 20:10:21 Tải xuống
Chapter 152 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 153 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 154 17-09-2020 08:29:01 Tải xuống
Chapter 155 14-01-2019 20:10:30 Tải xuống
Chapter 155.5 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 156 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 157 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 158 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 159 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 160 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 161 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 162 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 163 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 164 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 165 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 166 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 167 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 168 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 169 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 170 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 171 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 172 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 173 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 174 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 175 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 175.5 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 176 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 177 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 178 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 179 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 180 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 181 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 182 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 183 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 184 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 185 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 185.5: Ngoại truyện 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 186 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 187 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 188 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 189 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 190 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 190.5: Ngoại truyện 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 191 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 192 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 193 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 194 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 195 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 195.5: Ngoại truyện 2 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 196 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 197 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 198 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 199 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 200 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 200.5: Ngoại truyện 3 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 200.6: Ngoại truyện 4 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 200.7: Ngoại truyện 5 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 201 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 202 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 202.5: Ngoại truyện 6 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 203 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 204 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 204.5 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 205 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 206 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 207 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 208 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 209 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 210 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 211 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 212 23-03-2019 03:44:59 Tải xuống
Chapter 213 14-01-2019 20:13:54 Tải xuống
Chapter 214 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 215 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 216 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 217 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 218 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 219 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 220 14-01-2019 20:14:15 Tải xuống
Chapter 220.1: - Ngoại truyện - Cướp ngôi 14-09-2019 00:00:21 Tải xuống
Chapter 220.2: - Ngoại truyện - Sát lục chi đô 14-09-2019 00:00:33 Tải xuống
Chapter 220.3: - Ngoại truyện - Vương giả quy lai 14-09-2019 00:00:18 Tải xuống
Chapter 221 14-01-2019 20:14:18 Tải xuống
Chapter 221.1: - Ngoại truyện 1 28-09-2019 00:03:21 Tải xuống
Chapter 221.2: - Ngoại truyện 2 14-09-2019 00:00:15 Tải xuống
Chapter 221.3: - Ngoại truyện 3 14-09-2019 00:00:13 Tải xuống
Chapter 221.4: - Ngoại truyện 4 14-09-2019 00:00:41 Tải xuống
Chapter 221.5: - Ngoại truyện 5 14-09-2019 00:00:42 Tải xuống
Chapter 221.6: - Ngoại truyện 6 13-09-2019 22:48:40 Tải xuống
Chapter 221.7: - Ngoại truyện 7 14-09-2019 00:00:47 Tải xuống
Chapter 222 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 223 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 224 14-01-2019 20:14:27 Tải xuống
Chapter 225 14-01-2019 20:14:30 Tải xuống
Chapter 226 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 227 20-01-2019 06:08:06 Tải xuống
Chapter 228 29-01-2019 21:16:12 Tải xuống
Chapter 229 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 230 15-09-2020 09:06:03 Tải xuống
Chapter 231 23-03-2019 03:45:18 Tải xuống
Chapter 232 23-03-2019 03:45:21 Tải xuống
Chapter 233 23-03-2019 03:45:24 Tải xuống
Chapter 234 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 235 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 236 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 237 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 238 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 239 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 240 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 241 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 242 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 243 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 244 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 245 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 246 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 247 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 248 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 249 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 250 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 251 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 252 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 253 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 254 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 255 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 256 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 257 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 258 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 259 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 260 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 261 15-09-2020 09:06:04 Tải xuống
Chapter 261.5 16-09-2020 16:00:06 Tải xuống
Chapter 262 15-09-2020 09:06:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Cuồng chuyện - 4 tháng trước
Tới chap 260 sao nghỉ ra rồi
Trả Lời
...
Son Son - 1 năm trước
Tập 66 là chương bao nhiêu nhi ada
Trả Lời
...
Thiên - 1 năm trước
Ra lâu v ad
Trả Lời
...
Ngoctai123 - 1 năm trước
Ra chape nhanh dùm cái ad
Trả Lời