Loading...

xxxHolic

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Psychological , Seinen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
xxxHOLiC giống như một tuyển tập các “chuyện thường ngày” của Watanuki Kimihiro, một nam sinh trung học có ngoại hình bình thường, tính cách không có gì nổi bật (các bạn đã thấy nhàm chưa ^^?) trừ một điều khiến cho cuộc sống của anh chàng này “phong phú” bội phần đó là khả năng nhìn thấy những linh hồn, được di truyền lại. Câu chuyện bắt đầu với cuộc rượt buổi không mấy gì làm ngoạn mục đẩy Watanuki (may mắn?) thoát khỏi đám hồn ma vào cửa tiệm kỳ lạ chuyên nhiệm màu các ước muốn của con người. Wantanuki muốn thoát khỏi khả năng “kỳ diệu” của mình, đổi lại Yuuko Hajiwara, cô chủ của cửa hàng buộc cậu phải trả một cái giá tương xứng cho ước muốn này. Đó là gì?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 213 01-12-2018 12:18:16 Tải xuống
Chapter 212 01-12-2018 12:18:15 Tải xuống
Chapter 211 01-12-2018 12:18:14 Tải xuống
Chapter 210 01-12-2018 12:18:13 Tải xuống
Chapter 209 01-12-2018 12:18:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 12:15:32 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 12:15:33 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 12:15:34 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 12:15:34 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 12:15:36 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 12:15:36 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 12:15:38 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 12:15:38 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 12:15:40 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 12:15:40 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 12:15:42 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 12:15:43 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 12:15:43 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 12:15:44 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 12:15:46 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 12:15:47 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 12:15:49 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 12:15:48 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 12:15:50 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 12:15:50 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 12:15:51 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 12:15:52 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 12:15:54 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 12:15:55 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 12:15:56 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 12:15:57 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 12:15:57 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 12:15:58 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 12:16:00 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 12:16:01 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 12:16:02 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 12:16:05 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 12:16:05 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 12:16:06 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 12:16:07 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 12:16:08 Tải xuống
Chapter 37 06-07-2019 09:21:30 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 12:16:10 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 12:16:11 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 12:16:13 Tải xuống
Chapter 41 06-07-2019 09:27:27 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 12:16:14 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 12:16:15 Tải xuống
Chapter 44 06-07-2019 09:35:22 Tải xuống
Chapter 45 06-07-2019 09:38:18 Tải xuống
Chapter 46 06-07-2019 09:42:47 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 12:16:20 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 12:16:20 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 12:16:24 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 12:16:23 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2018 12:16:23 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2018 12:16:25 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2018 12:16:26 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 12:16:26 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 12:16:27 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 12:16:29 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 12:16:29 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 12:16:30 Tải xuống
Chapter 59 01-12-2018 12:16:31 Tải xuống
Chapter 60 01-12-2018 12:16:33 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 12:16:33 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 12:16:34 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 12:16:36 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 12:16:37 Tải xuống
Chapter 65 01-12-2018 12:16:37 Tải xuống
Chapter 66 01-12-2018 12:16:38 Tải xuống
Chapter 67 01-12-2018 12:16:39 Tải xuống
Chapter 68 01-12-2018 12:16:40 Tải xuống
Chapter 69 01-12-2018 12:16:42 Tải xuống
Chapter 70 01-12-2018 12:16:42 Tải xuống
Chapter 71 01-12-2018 12:16:43 Tải xuống
Chapter 72 01-12-2018 12:16:44 Tải xuống
Chapter 73 01-12-2018 12:16:45 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2018 12:16:46 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2018 12:16:48 Tải xuống
Chapter 76 01-12-2018 12:16:48 Tải xuống
Chapter 77 01-12-2018 12:16:48 Tải xuống
Chapter 78 01-12-2018 12:16:49 Tải xuống
Chapter 79 01-12-2018 12:16:51 Tải xuống
Chapter 80 01-12-2018 12:16:52 Tải xuống
Chapter 81 01-12-2018 12:16:52 Tải xuống
Chapter 82 01-12-2018 12:16:54 Tải xuống
Chapter 83 01-12-2018 12:16:56 Tải xuống
Chapter 84 01-12-2018 12:16:57 Tải xuống
Chapter 85 01-12-2018 12:16:57 Tải xuống
Chapter 86 01-12-2018 12:16:58 Tải xuống
Chapter 109 01-12-2018 12:16:59 Tải xuống
Chapter 110 01-12-2018 12:17:00 Tải xuống
Chapter 111 01-12-2018 12:17:01 Tải xuống
Chapter 112 01-12-2018 12:17:02 Tải xuống
Chapter 113 01-12-2018 12:17:03 Tải xuống
Chapter 114 01-12-2018 12:17:05 Tải xuống
Chapter 115 01-12-2018 12:17:06 Tải xuống
Chapter 116 01-12-2018 12:17:07 Tải xuống
Chapter 117 01-12-2018 12:17:08 Tải xuống
Chapter 118 01-12-2018 12:17:08 Tải xuống
Chapter 119 01-12-2018 12:17:10 Tải xuống
Chapter 120 01-12-2018 12:17:11 Tải xuống
Chapter 121 01-12-2018 12:17:12 Tải xuống
Chapter 122 01-12-2018 12:17:13 Tải xuống
Chapter 123 01-12-2018 12:17:14 Tải xuống
Chapter 124 01-12-2018 12:17:15 Tải xuống
Chapter 125 01-12-2018 12:17:16 Tải xuống
Chapter 127 01-12-2018 12:17:17 Tải xuống
Chapter 128 01-12-2018 12:17:18 Tải xuống
Chapter 129 01-12-2018 12:17:19 Tải xuống
Chapter 130 01-12-2018 12:17:20 Tải xuống
Chapter 131 01-12-2018 12:17:21 Tải xuống
Chapter 132 01-12-2018 12:17:22 Tải xuống
Chapter 161 01-12-2018 12:17:22 Tải xuống
Chapter 162 01-12-2018 12:17:24 Tải xuống
Chapter 163 01-12-2018 12:17:25 Tải xuống
Chapter 164 01-12-2018 12:17:26 Tải xuống
Chapter 165 01-12-2018 12:17:26 Tải xuống
Chapter 166 01-12-2018 12:17:27 Tải xuống
Chapter 167 01-12-2018 12:17:29 Tải xuống
Chapter 168 01-12-2018 12:17:30 Tải xuống
Chapter 169 01-12-2018 12:17:30 Tải xuống
Chapter 170 01-12-2018 12:17:32 Tải xuống
Chapter 171 01-12-2018 12:17:33 Tải xuống
Chapter 172 01-12-2018 12:17:34 Tải xuống
Chapter 173 01-12-2018 12:17:34 Tải xuống
Chapter 174 01-12-2018 12:17:36 Tải xuống
Chapter 175 01-12-2018 12:17:36 Tải xuống
Chapter 176 01-12-2018 12:17:38 Tải xuống
Chapter 177 01-12-2018 12:17:38 Tải xuống
Chapter 178 01-12-2018 12:17:39 Tải xuống
Chapter 179 01-12-2018 12:17:40 Tải xuống
Chapter 180 01-12-2018 12:17:41 Tải xuống
Chapter 181 01-12-2018 12:17:43 Tải xuống
Chapter 182 01-12-2018 12:17:43 Tải xuống
Chapter 183 01-12-2018 12:17:45 Tải xuống
Chapter 184 01-12-2018 12:17:46 Tải xuống
Chapter 185 01-12-2018 12:17:47 Tải xuống
Chapter 186 01-12-2018 12:17:48 Tải xuống
Chapter 187 01-12-2018 12:17:49 Tải xuống
Chapter 188 01-12-2018 12:17:50 Tải xuống
Chapter 189 01-12-2018 12:17:51 Tải xuống
Chapter 190 01-12-2018 12:17:52 Tải xuống
Chapter 191 01-12-2018 12:17:53 Tải xuống
Chapter 192 01-12-2018 12:17:54 Tải xuống
Chapter 193 01-12-2018 12:17:55 Tải xuống
Chapter 194 01-12-2018 12:17:56 Tải xuống
Chapter 195 01-12-2018 12:17:57 Tải xuống
Chapter 196 01-12-2018 12:17:58 Tải xuống
Chapter 197 01-12-2018 12:17:59 Tải xuống
Chapter 198 01-12-2018 12:18:00 Tải xuống
Chapter 199 01-12-2018 12:18:01 Tải xuống
Chapter 200 01-12-2018 12:18:03 Tải xuống
Chapter 201 01-12-2018 12:18:04 Tải xuống
Chapter 202 01-12-2018 12:18:05 Tải xuống
Chapter 203 01-12-2018 12:18:06 Tải xuống
Chapter 204 01-12-2018 12:18:07 Tải xuống
Chapter 205 01-12-2018 12:18:09 Tải xuống
Chapter 206 01-12-2018 12:18:10 Tải xuống
Chapter 207 01-12-2018 12:18:10 Tải xuống
Chapter 208 01-12-2018 12:18:11 Tải xuống
Chapter 209 01-12-2018 12:18:12 Tải xuống
Chapter 210 01-12-2018 12:18:13 Tải xuống
Chapter 211 01-12-2018 12:18:14 Tải xuống
Chapter 212 01-12-2018 12:18:15 Tải xuống
Chapter 213 01-12-2018 12:18:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh