Loading...

Hành Trình Đế Vương

Tác giả: NAM Heesung
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Martial Arts , Sci-fi , Seinen
Lần cập nhật cuối: 17-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Legendary Moonlight Sculptor – Con Đường Đế Vương là câu chuyện về kẻ bị thế giới ruồng bỏ, kẻ là nô lệ cho đồng tiền, và đồng thời cũng là Thần Chiến Tranh huyền thoại của trò chơi MMORPG nổi tiếng Lục Địa Phép Thuật. Trước khi quyết định nghỉ game để đi làm, chút nỗ lực bán acc để kiếm chút tiền còm lại tạo ra một điều không tưởng với cậu. Qua một chuỗi các sự kiện tình cờ, nhân vật huyền thoại của cậu được đấu giá lên tới 3,1 tỉ Won (2,7 triệu $). Vui mừng chưa hết thì cậu đã sớm bị lũ chủ nợ cho vay nặng lãi tới xâu xé. Nhận ra được khả năng kiếm tiền từ game, cậu vực dậy và dấn thân vào một thời đại mới mở ra của game, dẫn đầu bởi trò chơi thực tế ảo Royal Road – Con Đường Đế Vương. Legendary Moonlight Sculptor – Con Đường Đế Vương là huyền thoại về Lee Hyun trên con đường trở thành vị hoàng đế vĩ đại, tất cả chỉ nhờ vào tình yêu thương gia đình, sự khao khát giàu sang, một tinh thần gan góc và thân thể tôi luyện không ngừng. Một bộ truyện cực kỳ cuốn hút từ đầu chí cuối, kịch tính, nảy lửa, và sục sôi.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 162 17-09-2020 10:34:01 Tải xuống
Chapter 161 16-09-2020 15:44:01 Tải xuống
Chapter 160 15-09-2020 19:41:02 Tải xuống
Chapter 159 15-09-2020 12:20:02 Tải xuống
Chapter 158 14-09-2020 10:39:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 1 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 3 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 4 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 5 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 6 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 7 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 8 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 9 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 10 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 11 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 12 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 13 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 14 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 15 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 16 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 17 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 18 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 19 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 20 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 21 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 22 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 23 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 24 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 25 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 26 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 27 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 28 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 29 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 30 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 31 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 32 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 33 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 34 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 35 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 36 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 37 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 38 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 39 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 40 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 41 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 42 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 43 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 44 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 45 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 46 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 47 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 48 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 49 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 50 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 51 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 52 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 53 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 54 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 55 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 56 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 57 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 58 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 59 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 60 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 61 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 62 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 63 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 64 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 65 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 66 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 67 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 68 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 69 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 70 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 71 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 72 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 73 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 74 10-09-2020 11:56:16 Tải xuống
Chapter 75 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 76 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 77 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 78 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 79 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 80 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 81 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 82 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 83 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 84 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 85 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 86 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 87 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 88 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 89 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 90 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 91 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 92 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 93 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 94 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 95 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 96 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 97 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 98 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 99 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 100 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 101 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 102 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 103 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 104 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 105 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 106 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 107 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 108 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 109 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 110 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 111 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 112 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 113 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 114 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 115 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 116 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 117 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 118 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 119 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 120 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 121 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 122 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 122: Raw 15-10-2019 10:30:46 Tải xuống
Chapter 123 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 124 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 125 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 126 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 127 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 128 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 129 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 130 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 131 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 132 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 133 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 134 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 135 14-09-2020 11:49:01 Tải xuống
Chapter 136 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 137 14-09-2020 11:49:01 Tải xuống
Chapter 138 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 139 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 140 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 141 14-09-2020 11:48:01 Tải xuống
Chapter 142 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 143 14-09-2020 11:48:01 Tải xuống
Chapter 144 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 145 14-09-2020 11:58:01 Tải xuống
Chapter 146 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 147 14-09-2020 12:11:01 Tải xuống
Chapter 148 14-09-2020 12:09:02 Tải xuống
Chapter 149 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 150 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 151 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 152 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 153 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 154 10-09-2020 11:56:17 Tải xuống
Chapter 155 11-09-2020 12:52:01 Tải xuống
Chapter 156 12-09-2020 10:28:01 Tải xuống
Chapter 157 13-09-2020 09:52:02 Tải xuống
Chapter 158 14-09-2020 10:39:02 Tải xuống
Chapter 159 15-09-2020 12:20:02 Tải xuống
Chapter 160 15-09-2020 19:41:02 Tải xuống
Chapter 161 16-09-2020 15:44:01 Tải xuống
Chapter 162 17-09-2020 10:34:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh