Loading...

Hỗn Độn Kiếm Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Fantasy , Manhua , Mystery , Sci-fi , Supernatural , Chuyển Sinh , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 09-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kiếm Trần, đệ nhất cao thủ được giang hồ công nhận, khoái kiếm xuất thần nhập hóa, không ai phá được, sau trận chiến tuyệt thế với Độc Cô Cầu Bại đã thân vong, chuyển sinh đến Thiên Vô Đại Lục.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 187 09-05-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 186 07-05-2020 12:06:07 Tải xuống
Chapter 185 05-05-2020 12:06:08 Tải xuống
Chapter 184 03-05-2020 12:18:07 Tải xuống
Chapter 183 01-05-2020 12:06:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 16:27:32 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 16:27:32 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 16:27:33 Tải xuống
Chapter 4 24-03-2020 12:54:08 Tải xuống
Chapter 4: Chap 3 09-02-2020 15:31:13 Tải xuống
Chapter 5 30-09-2019 15:00:51 Tải xuống
Chapter 6 30-09-2019 15:00:47 Tải xuống
Chapter 7 11-01-2020 18:26:48 Tải xuống
Chapter 8 11-01-2020 18:26:07 Tải xuống
Chapter 9 11-01-2020 18:36:13 Tải xuống
Chapter 10 11-01-2020 18:25:07 Tải xuống
Chapter 11 19-01-2020 20:53:13 Tải xuống
Chapter 12 19-01-2020 20:52:42 Tải xuống
Chapter 13 19-01-2020 20:14:52 Tải xuống
Chapter 14 19-01-2020 20:14:13 Tải xuống
Chapter 15 19-01-2020 20:13:57 Tải xuống
Chapter 16 05-02-2020 13:08:40 Tải xuống
Chapter 17 05-02-2020 13:08:10 Tải xuống
Chapter 18 05-02-2020 13:07:40 Tải xuống
Chapter 19 10-04-2020 13:11:45 Tải xuống
Chapter 20 05-02-2020 13:07:06 Tải xuống
Chapter 21 16-02-2020 11:32:14 Tải xuống
Chapter 22 16-02-2020 11:20:53 Tải xuống
Chapter 23 16-02-2020 10:49:45 Tải xuống
Chapter 24 16-02-2020 10:49:10 Tải xuống
Chapter 25 16-02-2020 10:48:57 Tải xuống
Chapter 26 28-02-2020 16:51:15 Tải xuống
Chapter 27 28-02-2020 16:50:38 Tải xuống
Chapter 28 28-02-2020 16:50:11 Tải xuống
Chapter 28.5 28-02-2020 16:49:39 Tải xuống
Chapter 29 10-04-2020 13:34:47 Tải xuống
Chapter 30 28-02-2020 16:48:10 Tải xuống
Chapter 31 14-03-2020 10:50:41 Tải xuống
Chapter 32 14-03-2020 10:50:11 Tải xuống
Chapter 33 14-03-2020 10:49:40 Tải xuống
Chapter 34 14-03-2020 10:49:11 Tải xuống
Chapter 35 14-03-2020 10:48:43 Tải xuống
Chapter 124 19-10-2019 18:01:20 Tải xuống
Chapter 125 21-10-2019 18:07:16 Tải xuống
Chapter 126 23-10-2019 18:00:16 Tải xuống
Chapter 127 10-01-2020 12:00:11 Tải xuống
Chapter 128 12-01-2020 12:01:14 Tải xuống
Chapter 129 14-01-2020 12:00:12 Tải xuống
Chapter 130 16-01-2020 12:17:41 Tải xuống
Chapter 131 18-01-2020 12:29:09 Tải xuống
Chapter 132 20-01-2020 12:08:11 Tải xuống
Chapter 133 22-01-2020 12:06:11 Tải xuống
Chapter 134 24-01-2020 12:07:11 Tải xuống
Chapter 135 26-01-2020 19:20:42 Tải xuống
Chapter 136 28-01-2020 12:30:42 Tải xuống
Chapter 137 30-01-2020 12:12:40 Tải xuống
Chapter 138 01-02-2020 12:13:15 Tải xuống
Chapter 139 03-02-2020 12:12:11 Tải xuống
Chapter 140 05-02-2020 12:00:41 Tải xuống
Chapter 141 07-02-2020 12:42:40 Tải xuống
Chapter 142 09-02-2020 12:34:12 Tải xuống
Chapter 143 11-02-2020 12:02:13 Tải xuống
Chapter 144 13-02-2020 12:13:21 Tải xuống
Chapter 145 15-02-2020 12:02:07 Tải xuống
Chapter 146 17-02-2020 12:07:17 Tải xuống
Chapter 147 19-02-2020 17:13:10 Tải xuống
Chapter 148 21-02-2020 12:18:41 Tải xuống
Chapter 149 23-02-2020 12:06:40 Tải xuống
Chapter 150 25-02-2020 12:06:51 Tải xuống
Chapter 151 27-02-2020 12:16:37 Tải xuống
Chapter 152 29-02-2020 12:07:42 Tải xuống
Chapter 153 02-03-2020 12:00:29 Tải xuống
Chapter 154 04-03-2020 12:12:11 Tải xuống
Chapter 155 06-03-2020 12:02:25 Tải xuống
Chapter 156 08-03-2020 12:00:31 Tải xuống
Chapter 157 10-03-2020 12:00:13 Tải xuống
Chapter 158 12-03-2020 15:37:39 Tải xuống
Chapter 159 14-03-2020 12:01:13 Tải xuống
Chapter 160 16-03-2020 12:46:53 Tải xuống
Chapter 161 18-03-2020 12:06:40 Tải xuống
Chapter 162 20-03-2020 12:12:09 Tải xuống
Chapter 163 22-03-2020 12:12:50 Tải xuống
Chapter 164 24-03-2020 23:39:39 Tải xuống
Chapter 165 18-04-2020 00:24:25 Tải xuống
Chapter 166 18-04-2020 00:13:29 Tải xuống
Chapter 167 18-04-2020 00:24:18 Tải xuống
Chapter 168 18-04-2020 00:33:16 Tải xuống
Chapter 169 18-04-2020 00:10:44 Tải xuống
Chapter 170 18-04-2020 00:10:33 Tải xuống
Chapter 171 18-04-2020 00:06:49 Tải xuống
Chapter 172 18-04-2020 00:17:29 Tải xuống
Chapter 173 18-04-2020 00:37:09 Tải xuống
Chapter 174 18-04-2020 00:04:14 Tải xuống
Chapter 175 18-04-2020 00:03:43 Tải xuống
Chapter 176 17-04-2020 12:14:35 Tải xuống
Chapter 177 19-04-2020 12:31:40 Tải xuống
Chapter 178 21-04-2020 12:00:12 Tải xuống
Chapter 179 23-04-2020 12:01:08 Tải xuống
Chapter 180 27-04-2020 12:18:09 Tải xuống
Chapter 181 27-04-2020 12:06:38 Tải xuống
Chapter 182 29-04-2020 12:06:37 Tải xuống
Chapter 183 01-05-2020 12:06:40 Tải xuống
Chapter 184 03-05-2020 12:18:07 Tải xuống
Chapter 185 05-05-2020 12:06:08 Tải xuống
Chapter 186 07-05-2020 12:06:07 Tải xuống
Chapter 187 09-05-2020 12:12:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
NoName - 3 tháng trước
Sao nhảy chap vậy trời ?
Trả Lời