Loading...

Thông số tình yêu

Tác giả: Insane - kkun
Thể loại: Adult , Ecchi , Harem , Manhwa , Romance , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bạn bị cận ư? hãy mua mắt kính của tui hiệu 69 - nó sẽ đo thông số cảm xúc của một con người và nhiều thứ khác nữa - đây là bộ truyện dành kể về thằng mù vớt mắt kính xịn để cua gái - đón xem nhé!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 112 02-05-2019 15:48:35 Tải xuống
Chapter 111: - END 30-11-2018 13:02:22 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 13:02:21 Tải xuống
Chapter 109 25-05-2019 14:17:46 Tải xuống
Chapter 108 04-07-2019 02:09:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2020 14:50:00 Tải xuống
Chapter 2 14-05-2019 18:35:35 Tải xuống
Chapter 3 14-05-2019 18:38:51 Tải xuống
Chapter 4 14-05-2019 18:38:56 Tải xuống
Chapter 6 14-06-2019 06:03:25 Tải xuống
Chapter 7 14-05-2019 18:46:50 Tải xuống
Chapter 8 14-05-2019 18:51:18 Tải xuống
Chapter 10 14-05-2019 18:51:29 Tải xuống
Chapter 11 14-05-2019 18:58:58 Tải xuống
Chapter 12 14-05-2019 18:58:42 Tải xuống
Chapter 13 14-05-2019 18:58:48 Tải xuống
Chapter 15 14-05-2019 19:04:50 Tải xuống
Chapter 16 14-05-2019 19:04:56 Tải xuống
Chapter 18 21-07-2019 11:48:35 Tải xuống
Chapter 21 28-08-2019 01:26:31 Tải xuống
Chapter 22 28-08-2019 01:26:20 Tải xuống
Chapter 23 28-08-2019 01:29:23 Tải xuống
Chapter 24 28-08-2019 01:31:53 Tải xuống
Chapter 25 28-08-2019 01:34:44 Tải xuống
Chapter 26 28-08-2019 01:37:33 Tải xuống
Chapter 27 28-08-2019 01:40:08 Tải xuống
Chapter 28 28-08-2019 01:42:53 Tải xuống
Chapter 29 05-10-2019 13:33:45 Tải xuống
Chapter 30 03-09-2019 11:23:56 Tải xuống
Chapter 31 02-10-2019 15:47:43 Tải xuống
Chapter 32 02-10-2019 15:49:55 Tải xuống
Chapter 33 02-10-2019 16:43:55 Tải xuống
Chapter 34 02-10-2019 16:45:12 Tải xuống
Chapter 35 02-10-2019 16:45:53 Tải xuống
Chapter 36 17-08-2019 14:45:52 Tải xuống
Chapter 37 17-08-2019 14:48:43 Tải xuống
Chapter 38 17-08-2019 14:51:36 Tải xuống
Chapter 39 17-08-2019 14:54:14 Tải xuống
Chapter 40 29-07-2019 10:18:41 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 13:01:13 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 13:01:15 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 13:01:16 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 13:01:17 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 13:01:18 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 13:01:19 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 13:01:20 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 13:01:21 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 13:01:23 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 13:01:23 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 13:01:25 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 13:01:27 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 13:01:26 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 13:01:27 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 13:01:29 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 13:01:30 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 13:01:31 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 13:01:32 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 13:01:33 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 13:01:34 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 13:01:36 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 13:01:37 Tải xuống
Chapter 68 15-08-2019 16:42:19 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 13:01:39 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 13:01:40 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 13:01:41 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 13:01:42 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 13:01:43 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 13:01:44 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 13:01:45 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 13:01:46 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 13:01:47 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 13:01:48 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 13:01:49 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 13:01:50 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 13:01:51 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 13:01:52 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 13:01:53 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 13:01:54 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 13:01:55 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 13:01:56 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 13:01:57 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 13:01:58 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 13:01:59 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 13:02:00 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 13:02:00 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 13:02:02 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 13:02:04 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 13:02:05 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 13:02:06 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 13:02:07 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 13:02:08 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 13:02:09 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 13:02:10 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 13:02:11 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 13:02:12 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 13:02:13 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 13:02:14 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 13:02:15 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 13:02:16 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 13:02:17 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 13:02:18 Tải xuống
Chapter 108 04-07-2019 02:09:18 Tải xuống
Chapter 109 25-05-2019 14:17:46 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 13:02:21 Tải xuống
Chapter 111: - END 30-11-2018 13:02:22 Tải xuống
Chapter 112 02-05-2019 15:48:35 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh