Loading...

Tháng Sáu Kì Diệu

Tác giả: Lục Sài
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 01-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cửu Cửu là một tác giả manhua BL, chợt phát hiện có soái ca chuyển đến nhà mình. Hơn nữa, soái ca còn là người nổi tiếng.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65.6 01-06-2019 18:12:14 Tải xuống
Chapter 65.5 01-06-2019 17:36:10 Tải xuống
Chapter 65 28-05-2019 17:10:52 Tải xuống
Chapter 64 28-05-2019 05:11:30 Tải xuống
Chapter 63 18-05-2019 14:24:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 12-05-2019 22:33:29 Tải xuống
Chapter 1 18-01-2019 08:18:19 Tải xuống
Chapter 2 18-01-2019 08:18:22 Tải xuống
Chapter 3 18-01-2019 08:18:26 Tải xuống
Chapter 4 18-01-2019 08:18:28 Tải xuống
Chapter 5 18-01-2019 08:18:31 Tải xuống
Chapter 6 18-01-2019 08:18:34 Tải xuống
Chapter 7 18-01-2019 08:18:36 Tải xuống
Chapter 8 18-01-2019 08:18:40 Tải xuống
Chapter 9 04-05-2019 18:12:21 Tải xuống
Chapter 10 18-01-2019 08:18:46 Tải xuống
Chapter 11 20-01-2019 16:37:33 Tải xuống
Chapter 12 20-01-2019 16:37:36 Tải xuống
Chapter 13 22-01-2019 10:12:13 Tải xuống
Chapter 14 01-02-2019 17:24:07 Tải xuống
Chapter 15 01-02-2019 17:24:13 Tải xuống
Chapter 16 02-02-2019 17:20:30 Tải xuống
Chapter 17 05-02-2019 09:08:12 Tải xuống
Chapter 18 12-02-2019 06:02:08 Tải xuống
Chapter 19 12-02-2019 06:02:21 Tải xuống
Chapter 20 24-02-2019 15:03:09 Tải xuống
Chapter 21 22-02-2019 18:12:12 Tải xuống
Chapter 22 22-02-2019 18:12:15 Tải xuống
Chapter 22.5 24-02-2019 12:04:33 Tải xuống
Chapter 22.6 24-02-2019 11:02:45 Tải xuống
Chapter 23 13-03-2019 11:06:03 Tải xuống
Chapter 24 13-03-2019 09:01:59 Tải xuống
Chapter 25 13-03-2019 16:09:14 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2019 15:15:45 Tải xuống
Chapter 27 18-03-2019 17:39:59 Tải xuống
Chapter 28 18-03-2019 15:15:51 Tải xuống
Chapter 29 19-03-2019 08:00:06 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 18:12:24 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 18:12:27 Tải xuống
Chapter 31.5 04-05-2019 18:12:30 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 18:12:33 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 18:12:37 Tải xuống
Chapter 34 04-05-2019 18:12:40 Tải xuống
Chapter 35 04-05-2019 18:12:42 Tải xuống
Chapter 36 04-05-2019 18:12:45 Tải xuống
Chapter 37 04-05-2019 18:12:50 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 18:12:53 Tải xuống
Chapter 39 04-05-2019 18:12:56 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 18:12:57 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 18:13:01 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 18:13:04 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 18:13:06 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 18:13:08 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 18:13:13 Tải xuống
Chapter 46 04-05-2019 18:13:17 Tải xuống
Chapter 47 04-05-2019 18:13:19 Tải xuống
Chapter 48 04-05-2019 18:13:23 Tải xuống
Chapter 49 04-05-2019 18:13:24 Tải xuống
Chapter 50 04-05-2019 18:13:27 Tải xuống
Chapter 51 04-05-2019 18:13:31 Tải xuống
Chapter 52 04-05-2019 18:13:33 Tải xuống
Chapter 53 04-05-2019 18:13:40 Tải xuống
Chapter 54 04-05-2019 18:13:39 Tải xuống
Chapter 55 04-05-2019 18:13:41 Tải xuống
Chapter 56 05-05-2019 10:24:09 Tải xuống
Chapter 57 07-05-2019 15:03:33 Tải xuống
Chapter 58 08-05-2019 18:01:35 Tải xuống
Chapter 59 12-05-2019 03:42:44 Tải xuống
Chapter 60 12-05-2019 20:42:07 Tải xuống
Chapter 61 14-05-2019 00:42:12 Tải xuống
Chapter 62 14-05-2019 18:42:10 Tải xuống
Chapter 63 18-05-2019 14:24:07 Tải xuống
Chapter 64 28-05-2019 05:11:30 Tải xuống
Chapter 65 28-05-2019 17:10:52 Tải xuống
Chapter 65.5 01-06-2019 17:36:10 Tải xuống
Chapter 65.6 01-06-2019 18:12:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh