Hare Kon

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Ecchi , Harem , Manga , Romance , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 26-02-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một thị trấn nơi đa thê là hợp pháp, một chàng trai coi vấn đề cưới vợ chỉ như trò chơi, một cô gái trẻ vì vài lí do nên toàn hốt phải "chồng người ta" và đã không còn tin vào tình yêu chân chính. Cuộc đời của họ sẽ đổi thay như thế nào, mời các bạn đón xem.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 2 04-05-2023 19:28:07 Tải xuống
Chapter 3 29-03-2023 08:03:57 Tải xuống
Chapter 4 16-02-2019 13:02:24 Tải xuống
Chapter 5 16-02-2019 13:02:27 Tải xuống
Chapter 6 16-02-2019 10:57:50 Tải xuống
Chapter 7 16-02-2019 10:57:54 Tải xuống
Chapter 8 16-02-2019 12:01:03 Tải xuống
Chapter 9 16-02-2019 12:07:08 Tải xuống
Chapter 10 16-02-2019 10:58:03 Tải xuống
Chapter 11: - Cô nàng e thẹn 16-02-2019 12:00:57 Tải xuống
Chapter 12: - Cô nàng bị bắt quả tang 16-02-2019 10:58:09 Tải xuống
Chapter 13 16-02-2019 15:00:57 Tải xuống
Chapter 14 16-02-2019 10:58:14 Tải xuống
Chapter 15 16-02-2019 13:01:12 Tải xuống
Chapter 16 16-02-2019 15:00:54 Tải xuống
Chapter 17 16-02-2019 13:01:14 Tải xuống
Chapter 18 16-02-2019 13:02:46 Tải xuống
Chapter 19 16-02-2019 10:58:29 Tải xuống
Chapter 20 16-02-2019 13:01:09 Tải xuống
Chapter 21 16-02-2019 12:07:11 Tải xuống
Chapter 22 16-02-2019 11:00:11 Tải xuống
Chapter 23 16-02-2019 11:01:17 Tải xuống
Chapter 24 16-02-2019 15:00:51 Tải xuống
Chapter 25 16-02-2019 11:06:20 Tải xuống
Chapter 26 16-02-2019 10:58:50 Tải xuống
Chapter 27 16-02-2019 10:58:53 Tải xuống
Chapter 28 16-02-2019 15:03:48 Tải xuống
Chapter 29 16-02-2019 10:58:59 Tải xuống
Chapter 30 16-02-2019 15:03:51 Tải xuống
Chapter 31 16-02-2019 12:07:17 Tải xuống
Chapter 32 16-02-2019 10:59:09 Tải xuống
Chapter 33 16-02-2019 10:59:12 Tải xuống
Chapter 34 17-02-2019 08:49:57 Tải xuống
Chapter 35 17-02-2019 08:50:00 Tải xuống
Chapter 36 16-02-2019 11:06:23 Tải xuống
Chapter 37 16-02-2019 12:00:48 Tải xuống
Chapter 38 16-02-2019 10:59:27 Tải xuống
Chapter 39 17-02-2019 08:50:03 Tải xuống
Chapter 40 17-02-2019 08:50:05 Tải xuống
Chapter 41 17-02-2019 08:50:08 Tải xuống
Chapter 42 16-02-2019 15:00:48 Tải xuống
Chapter 43 16-02-2019 15:03:53 Tải xuống
Chapter 44 16-02-2019 15:03:56 Tải xuống
Chapter 45 16-02-2019 13:00:56 Tải xuống
Chapter 46 17-02-2019 08:50:11 Tải xuống
Chapter 47 16-02-2019 10:59:54 Tải xuống
Chapter 48 16-02-2019 10:59:57 Tải xuống
Chapter 49 16-02-2019 15:00:45 Tải xuống
Chapter 50 16-02-2019 12:00:45 Tải xuống
Chapter 51 16-02-2019 11:00:06 Tải xuống
Chapter 52 19-02-2019 19:10:36 Tải xuống
Chapter 53 19-02-2019 19:10:35 Tải xuống
Chapter 54 16-02-2019 11:06:35 Tải xuống
Chapter 55 16-02-2019 13:00:50 Tải xuống
Chapter 56 16-02-2019 11:06:42 Tải xuống
Chapter 57 16-02-2019 11:06:44 Tải xuống
Chapter 58 16-02-2019 11:06:47 Tải xuống
Chapter 59 19-02-2019 19:10:17 Tải xuống
Chapter 60 16-02-2019 13:00:53 Tải xuống
Chapter 61 16-02-2019 11:06:56 Tải xuống
Chapter 62 16-02-2019 11:06:59 Tải xuống
Chapter 63 16-02-2019 15:00:39 Tải xuống
Chapter 64 16-02-2019 15:03:59 Tải xuống
Chapter 65 19-02-2019 19:10:13 Tải xuống
Chapter 66 19-02-2019 19:10:14 Tải xuống
Chapter 67 19-02-2019 20:13:17 Tải xuống
Chapter 68 16-02-2019 11:07:17 Tải xuống
Chapter 69 19-02-2019 20:13:21 Tải xuống
Chapter 70 16-02-2019 15:00:36 Tải xuống
Chapter 71 19-02-2019 20:13:15 Tải xuống
Chapter 72 16-02-2019 11:07:30 Tải xuống
Chapter 73 19-02-2019 20:13:23 Tải xuống
Chapter 74 16-02-2019 11:07:36 Tải xuống
Chapter 75 19-02-2019 19:10:05 Tải xuống
Chapter 76 16-02-2019 11:07:42 Tải xuống
Chapter 77 16-02-2019 15:04:12 Tải xuống
Chapter 78 19-02-2019 20:13:09 Tải xuống
Chapter 79 16-02-2019 15:04:14 Tải xuống
Chapter 80 19-02-2019 20:13:12 Tải xuống
Chapter 81 19-02-2019 19:10:05 Tải xuống
Chapter 82 16-02-2019 11:08:00 Tải xuống
Chapter 83 16-02-2019 11:08:03 Tải xuống
Chapter 84 16-02-2019 13:00:35 Tải xuống
Chapter 85 16-02-2019 13:00:41 Tải xuống
Chapter 86 16-02-2019 11:08:11 Tải xuống
Chapter 87 16-02-2019 11:08:14 Tải xuống
Chapter 88 16-02-2019 15:00:30 Tải xuống
Chapter 89 16-02-2019 11:08:20 Tải xuống
Chapter 90 19-02-2019 20:13:00 Tải xuống
Chapter 91 16-02-2019 11:08:26 Tải xuống
Chapter 92 16-02-2019 11:08:30 Tải xuống
Chapter 93 19-02-2019 20:12:57 Tải xuống
Chapter 94 16-02-2019 15:00:33 Tải xuống
Chapter 95 16-02-2019 11:08:38 Tải xuống
Chapter 96 19-02-2019 19:09:45 Tải xuống
Chapter 97 16-02-2019 11:08:44 Tải xuống
Chapter 98 14-03-2019 10:10:40 Tải xuống
Chapter 99 19-02-2019 19:09:48 Tải xuống
Chapter 100 19-02-2019 19:09:51 Tải xuống
Chapter 101 16-02-2019 12:00:24 Tải xuống
Chapter 102 16-02-2019 13:00:44 Tải xuống
Chapter 103 19-02-2019 20:12:46 Tải xuống
Chapter 104 16-02-2019 13:01:02 Tải xuống
Chapter 105 16-02-2019 11:09:09 Tải xuống
Chapter 106 19-02-2019 17:07:30 Tải xuống
Chapter 107 16-02-2019 11:09:15 Tải xuống
Chapter 108 19-02-2019 20:12:39 Tải xuống
Chapter 109 16-02-2019 13:00:26 Tải xuống
Chapter 110 19-02-2019 20:12:41 Tải xuống
Chapter 111 16-02-2019 11:09:27 Tải xuống
Chapter 112 16-02-2019 11:09:30 Tải xuống
Chapter 113 16-02-2019 15:04:27 Tải xuống
Chapter 114 16-02-2019 12:00:21 Tải xuống
Chapter 115 19-02-2019 20:12:35 Tải xuống
Chapter 116 19-02-2019 19:09:30 Tải xuống
Chapter 117 19-02-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 118 19-02-2019 19:09:33 Tải xuống
Chapter 119 16-02-2019 15:04:30 Tải xuống
Chapter 120 19-02-2019 19:09:36 Tải xuống
Chapter 121: Anh chàng đội mũ 19-02-2019 20:12:30 Tải xuống
Chapter 122: Cô nàng lần đầu 19-02-2019 20:12:48 Tải xuống
Chapter 123: Anh chàng không có chỗ dựa. 16-02-2019 11:10:03 Tải xuống
Chapter 124: Những anh chàng và cô nàng bị nguyền rủa 16-02-2019 15:00:18 Tải xuống
Chapter 125: Cô nàng không thể nhìn trực diện 16-02-2019 12:07:26 Tải xuống
Chapter 126: Anh chàng không tốt 16-02-2019 11:10:11 Tải xuống
Chapter 127: Anh chàng bất hảo 29-11-2018 13:17:53 Tải xuống
Chapter 128: Cô nàng được yêu 19-02-2019 20:12:25 Tải xuống
Chapter 129: Cô nàng đánh mất bản thân 19-02-2019 17:07:27 Tải xuống
Chapter 130: Anh chàng trở về 16-02-2019 11:10:23 Tải xuống
Chapter 131: Anh chàng và Anh chàng 16-02-2019 11:10:26 Tải xuống
Chapter 132: Cô nàng ngay thẳng ngốc nghếch 19-02-2019 20:12:21 Tải xuống
Chapter 133: Cô nàng bán kính 5m 16-02-2019 12:07:29 Tải xuống
Chapter 134: Cô nàng không có nước 16-02-2019 15:00:15 Tải xuống
Chapter 135: Cô nàng cá heo 19-02-2019 19:08:57 Tải xuống
Chapter 136: Cô nàng chiến thắng 19-02-2019 19:09:00 Tải xuống
Chapter 137: Hai bà mẹ 19-02-2019 20:12:18 Tải xuống
Chapter 138: Anh chàng đầy tâm trạng 19-02-2019 19:09:03 Tải xuống
Chapter 139: Anh chàng đã thành cha 16-02-2019 11:10:50 Tải xuống
Chapter 140: Cô nàng không được mọi người thích 16-02-2019 13:00:11 Tải xuống
Chapter 141 16-02-2019 11:10:56 Tải xuống
Chapter 142 16-02-2019 17:06:14 Tải xuống
Chapter 143 16-02-2019 17:05:15 Tải xuống
Chapter 144 16-02-2019 11:11:06 Tải xuống
Chapter 145 19-02-2019 17:07:06 Tải xuống
Chapter 146: Anh chàng của số phận 19-02-2019 16:10:33 Tải xuống
Chapter 147: Con cái 19-02-2019 16:10:36 Tải xuống
Chapter 148: Bà mẹ chăm chỉ 19-02-2019 10:02:24 Tải xuống
Chapter 149: Ông bố ngày chủ nhật 19-02-2019 17:10:20 Tải xuống
Chapter 150: Cô nàng nhu mềm 19-02-2019 13:01:00 Tải xuống
Chapter 151: Cô nàng xấu xa 18-02-2019 14:18:06 Tải xuống
Chapter 153: Cô nàng kề bên 19-02-2019 16:10:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh