Phong Vân

Tác giả: Mã Vinh Thành
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Martial Arts , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 03-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bộ truyện bất hủ của Mã bựa! Dài hơi quá! Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 677 04-04-2021 04:33:43 Tải xuống
Chapter 676 04-04-2021 05:09:25 Tải xuống
Chapter 675: Hồi cuối 01-12-2018 04:38:21 Tải xuống
Chapter 674 01-12-2018 04:38:20 Tải xuống
Chapter 673 01-12-2018 04:38:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 06-09-2019 03:19:41 Tải xuống
Chapter 1 06-09-2019 03:19:44 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 04:26:59 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 04:27:00 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 04:27:00 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 04:27:02 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 04:27:05 Tải xuống
Chapter 6.5 30-09-2019 07:07:04 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 04:27:05 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 04:27:06 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 04:27:06 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 04:27:07 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 04:27:08 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 04:27:09 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 04:27:10 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 04:27:11 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 04:27:12 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 04:27:13 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 04:27:14 Tải xuống
Chapter 18 01-12-2018 04:27:15 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 04:27:16 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 04:27:17 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 04:27:18 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 04:27:19 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 04:27:20 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 04:27:21 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 04:27:22 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 04:27:23 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 04:27:24 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 04:27:25 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 04:27:26 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 04:27:27 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 04:27:28 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 04:27:29 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 04:27:30 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 04:27:31 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 04:27:32 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 04:27:33 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 04:27:34 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 04:27:35 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 04:27:36 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 04:27:37 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2018 04:27:38 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 04:27:39 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 04:27:40 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2018 04:27:41 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2018 04:27:42 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2018 04:27:44 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 04:27:44 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 04:27:45 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 04:27:45 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 04:27:47 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2018 04:27:48 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2018 04:27:49 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2018 04:27:50 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 04:27:51 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 04:27:52 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 04:27:53 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 04:27:54 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 04:27:55 Tải xuống
Chapter 59 01-12-2018 04:27:56 Tải xuống
Chapter 60 01-12-2018 04:27:57 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 04:27:58 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 04:27:59 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 04:28:00 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 04:28:01 Tải xuống
Chapter 65 01-12-2018 04:28:03 Tải xuống
Chapter 66 01-12-2018 04:28:05 Tải xuống
Chapter 67 01-12-2018 04:28:06 Tải xuống
Chapter 68 01-12-2018 04:28:07 Tải xuống
Chapter 69 01-12-2018 04:28:08 Tải xuống
Chapter 70 01-12-2018 04:28:09 Tải xuống
Chapter 71 01-12-2018 04:28:10 Tải xuống
Chapter 72 01-12-2018 04:28:11 Tải xuống
Chapter 73 01-12-2018 04:28:12 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2018 04:28:13 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2018 04:28:14 Tải xuống
Chapter 76 01-12-2018 04:28:15 Tải xuống
Chapter 77 01-12-2018 04:28:16 Tải xuống
Chapter 78 01-12-2018 04:28:17 Tải xuống
Chapter 79 01-12-2018 04:28:18 Tải xuống
Chapter 80 01-12-2018 04:28:19 Tải xuống
Chapter 81 01-12-2018 04:28:20 Tải xuống
Chapter 82 01-12-2018 04:28:21 Tải xuống
Chapter 83 01-12-2018 04:28:22 Tải xuống
Chapter 84 01-12-2018 04:28:23 Tải xuống
Chapter 85 01-12-2018 04:28:23 Tải xuống
Chapter 86 01-12-2018 04:28:25 Tải xuống
Chapter 87 01-12-2018 04:28:26 Tải xuống
Chapter 88 01-12-2018 04:28:27 Tải xuống
Chapter 89 01-12-2018 04:28:28 Tải xuống
Chapter 90 01-12-2018 04:28:28 Tải xuống
Chapter 91 01-12-2018 04:28:30 Tải xuống
Chapter 92 01-12-2018 04:28:30 Tải xuống
Chapter 93 01-12-2018 04:28:31 Tải xuống
Chapter 94 01-12-2018 04:28:32 Tải xuống
Chapter 95 01-12-2018 04:28:34 Tải xuống
Chapter 96 01-12-2018 04:28:35 Tải xuống
Chapter 97 01-12-2018 04:28:36 Tải xuống
Chapter 98 01-12-2018 04:28:36 Tải xuống
Chapter 99 01-12-2018 04:28:38 Tải xuống
Chapter 100 01-12-2018 04:28:38 Tải xuống
Chapter 101 01-12-2018 04:28:40 Tải xuống
Chapter 102 01-12-2018 04:28:41 Tải xuống
Chapter 103 01-12-2018 04:28:41 Tải xuống
Chapter 104 01-12-2018 04:28:41 Tải xuống
Chapter 105 01-12-2018 04:28:43 Tải xuống
Chapter 106 01-12-2018 04:28:44 Tải xuống
Chapter 107 01-12-2018 04:28:46 Tải xuống
Chapter 108 01-12-2018 04:28:46 Tải xuống
Chapter 109 01-12-2018 04:28:47 Tải xuống
Chapter 110 01-12-2018 04:28:49 Tải xuống
Chapter 111 01-12-2018 04:28:50 Tải xuống
Chapter 112 01-12-2018 04:28:51 Tải xuống
Chapter 113 01-12-2018 04:28:51 Tải xuống
Chapter 114 01-12-2018 04:28:52 Tải xuống
Chapter 115 01-12-2018 04:28:53 Tải xuống
Chapter 116 01-12-2018 04:28:54 Tải xuống
Chapter 117 01-12-2018 04:28:55 Tải xuống
Chapter 118 01-12-2018 04:28:57 Tải xuống
Chapter 119 01-12-2018 04:28:58 Tải xuống
Chapter 120 01-12-2018 04:28:58 Tải xuống
Chapter 121 01-12-2018 04:28:59 Tải xuống
Chapter 122 01-12-2018 04:29:00 Tải xuống
Chapter 123 01-12-2018 04:29:02 Tải xuống
Chapter 124 01-12-2018 04:29:04 Tải xuống
Chapter 125 01-12-2018 04:29:05 Tải xuống
Chapter 126 01-12-2018 04:29:06 Tải xuống
Chapter 127 01-12-2018 04:29:07 Tải xuống
Chapter 128 01-12-2018 04:29:08 Tải xuống
Chapter 129 01-12-2018 04:29:09 Tải xuống
Chapter 130 01-12-2018 04:29:10 Tải xuống
Chapter 131 01-12-2018 04:29:11 Tải xuống
Chapter 132 01-12-2018 04:29:12 Tải xuống
Chapter 133 01-12-2018 04:29:13 Tải xuống
Chapter 134 01-12-2018 04:29:14 Tải xuống
Chapter 135 01-12-2018 04:29:15 Tải xuống
Chapter 136 01-12-2018 04:29:16 Tải xuống
Chapter 137 01-12-2018 04:29:17 Tải xuống
Chapter 138 01-12-2018 04:29:18 Tải xuống
Chapter 139 01-12-2018 04:29:19 Tải xuống
Chapter 140 01-12-2018 04:29:20 Tải xuống
Chapter 141 01-12-2018 04:29:21 Tải xuống
Chapter 142 01-12-2018 04:29:22 Tải xuống
Chapter 143 01-12-2018 04:29:23 Tải xuống
Chapter 144 01-12-2018 04:29:24 Tải xuống
Chapter 145 01-12-2018 04:29:25 Tải xuống
Chapter 146 01-12-2018 04:29:26 Tải xuống
Chapter 147 01-12-2018 04:29:27 Tải xuống
Chapter 148 01-12-2018 04:29:28 Tải xuống
Chapter 149 01-12-2018 04:29:29 Tải xuống
Chapter 150 01-12-2018 04:29:30 Tải xuống
Chapter 151 01-12-2018 04:29:30 Tải xuống
Chapter 152 01-12-2018 04:29:32 Tải xuống
Chapter 153 01-12-2018 04:29:33 Tải xuống
Chapter 154 01-12-2018 04:29:34 Tải xuống
Chapter 155 01-12-2018 04:29:35 Tải xuống
Chapter 156 01-12-2018 04:29:36 Tải xuống
Chapter 157 01-12-2018 04:29:37 Tải xuống
Chapter 158 01-12-2018 04:29:38 Tải xuống
Chapter 159 01-12-2018 04:29:39 Tải xuống
Chapter 160 01-12-2018 04:29:40 Tải xuống
Chapter 161 01-12-2018 04:29:41 Tải xuống
Chapter 162 01-12-2018 04:29:42 Tải xuống
Chapter 163 01-12-2018 04:29:43 Tải xuống
Chapter 164 01-12-2018 04:29:44 Tải xuống
Chapter 165 01-12-2018 04:29:45 Tải xuống
Chapter 166 01-12-2018 04:29:46 Tải xuống
Chapter 167 01-12-2018 04:29:47 Tải xuống
Chapter 168 01-12-2018 04:29:48 Tải xuống
Chapter 169 01-12-2018 04:29:49 Tải xuống
Chapter 170 01-12-2018 04:29:50 Tải xuống
Chapter 171 01-12-2018 04:29:51 Tải xuống
Chapter 172 01-12-2018 04:29:52 Tải xuống
Chapter 173 01-12-2018 04:29:53 Tải xuống
Chapter 174 01-12-2018 04:29:54 Tải xuống
Chapter 175 01-12-2018 04:29:57 Tải xuống
Chapter 176 01-12-2018 04:29:57 Tải xuống
Chapter 177 01-12-2018 04:29:57 Tải xuống
Chapter 178 01-12-2018 04:29:58 Tải xuống
Chapter 179 01-12-2018 04:29:59 Tải xuống
Chapter 180 01-12-2018 04:30:00 Tải xuống
Chapter 181 01-12-2018 04:30:01 Tải xuống
Chapter 182 01-12-2018 04:30:02 Tải xuống
Chapter 183 01-12-2018 04:30:05 Tải xuống
Chapter 184 01-12-2018 04:30:05 Tải xuống
Chapter 185 01-12-2018 04:30:06 Tải xuống
Chapter 186 01-12-2018 04:30:07 Tải xuống
Chapter 187 01-12-2018 04:30:07 Tải xuống
Chapter 188 01-12-2018 04:30:09 Tải xuống
Chapter 189 01-12-2018 04:30:09 Tải xuống
Chapter 190 01-12-2018 04:30:10 Tải xuống
Chapter 191 01-12-2018 04:30:12 Tải xuống
Chapter 192 01-12-2018 04:30:13 Tải xuống
Chapter 193 01-12-2018 04:30:13 Tải xuống
Chapter 194 01-12-2018 04:30:15 Tải xuống
Chapter 195 01-12-2018 04:30:15 Tải xuống
Chapter 196 01-12-2018 04:30:17 Tải xuống
Chapter 197 01-12-2018 04:30:17 Tải xuống
Chapter 198 01-12-2018 04:30:18 Tải xuống
Chapter 199 01-12-2018 04:30:20 Tải xuống
Chapter 200 01-12-2018 04:30:21 Tải xuống
Chapter 201 01-12-2018 04:30:22 Tải xuống
Chapter 202 01-12-2018 04:30:23 Tải xuống
Chapter 203 01-12-2018 04:30:23 Tải xuống
Chapter 204 01-12-2018 04:30:24 Tải xuống
Chapter 205 01-12-2018 04:30:25 Tải xuống
Chapter 206 01-12-2018 04:30:26 Tải xuống
Chapter 207 01-12-2018 04:30:27 Tải xuống
Chapter 208 01-12-2018 04:30:28 Tải xuống
Chapter 209 01-12-2018 04:30:29 Tải xuống
Chapter 210 01-12-2018 04:30:30 Tải xuống
Chapter 211 01-12-2018 04:30:31 Tải xuống
Chapter 212 01-12-2018 04:30:32 Tải xuống
Chapter 213 01-12-2018 04:30:34 Tải xuống
Chapter 214 01-12-2018 04:30:35 Tải xuống
Chapter 215 01-12-2018 04:30:35 Tải xuống
Chapter 216 01-12-2018 04:30:36 Tải xuống
Chapter 217 01-12-2018 04:30:37 Tải xuống
Chapter 218 01-12-2018 04:30:38 Tải xuống
Chapter 219 01-12-2018 04:30:39 Tải xuống
Chapter 220 01-12-2018 04:30:40 Tải xuống
Chapter 221 01-12-2018 04:30:41 Tải xuống
Chapter 222 01-12-2018 04:30:42 Tải xuống
Chapter 223 01-12-2018 04:30:45 Tải xuống
Chapter 224 01-12-2018 04:30:45 Tải xuống
Chapter 225 01-12-2018 04:30:45 Tải xuống
Chapter 226 01-12-2018 04:30:46 Tải xuống
Chapter 227 01-12-2018 04:30:47 Tải xuống
Chapter 228 01-12-2018 04:30:48 Tải xuống
Chapter 229 01-12-2018 04:30:50 Tải xuống
Chapter 230 01-12-2018 04:30:50 Tải xuống
Chapter 231 01-12-2018 04:30:52 Tải xuống
Chapter 232 01-12-2018 04:30:53 Tải xuống
Chapter 233 01-12-2018 04:30:53 Tải xuống
Chapter 234 01-12-2018 04:30:54 Tải xuống
Chapter 235 01-12-2018 04:30:55 Tải xuống
Chapter 236 01-12-2018 04:30:56 Tải xuống
Chapter 237 01-12-2018 04:30:57 Tải xuống
Chapter 238 01-12-2018 04:30:58 Tải xuống
Chapter 239 01-12-2018 04:30:59 Tải xuống
Chapter 240 01-12-2018 04:31:00 Tải xuống
Chapter 241 01-12-2018 04:31:02 Tải xuống
Chapter 242 01-12-2018 04:31:04 Tải xuống
Chapter 243 01-12-2018 04:31:04 Tải xuống
Chapter 244 01-12-2018 04:31:05 Tải xuống
Chapter 245 01-12-2018 04:31:06 Tải xuống
Chapter 246 01-12-2018 04:31:07 Tải xuống
Chapter 247 01-12-2018 04:31:08 Tải xuống
Chapter 248 01-12-2018 04:31:09 Tải xuống
Chapter 249 01-12-2018 04:31:10 Tải xuống
Chapter 250 01-12-2018 04:31:11 Tải xuống
Chapter 251 01-12-2018 04:31:12 Tải xuống
Chapter 252 01-12-2018 04:31:13 Tải xuống
Chapter 253 30-09-2019 22:08:23 Tải xuống
Chapter 254 30-09-2019 08:01:53 Tải xuống
Chapter 260 01-12-2018 04:31:14 Tải xuống
Chapter 261 01-12-2018 04:31:15 Tải xuống
Chapter 262 01-12-2018 04:31:16 Tải xuống
Chapter 263 01-12-2018 04:31:17 Tải xuống
Chapter 264 01-12-2018 04:31:18 Tải xuống
Chapter 265 01-12-2018 04:31:19 Tải xuống
Chapter 266 01-12-2018 04:31:21 Tải xuống
Chapter 267 01-12-2018 04:31:21 Tải xuống
Chapter 268 01-12-2018 04:31:22 Tải xuống
Chapter 269 01-12-2018 04:31:23 Tải xuống
Chapter 270 01-12-2018 04:31:24 Tải xuống
Chapter 271 01-12-2018 04:31:25 Tải xuống
Chapter 272 01-12-2018 04:31:26 Tải xuống
Chapter 273 01-12-2018 04:31:27 Tải xuống
Chapter 274 01-12-2018 04:31:28 Tải xuống
Chapter 275 01-12-2018 04:31:29 Tải xuống
Chapter 276 01-12-2018 04:31:30 Tải xuống
Chapter 277 01-12-2018 04:31:31 Tải xuống
Chapter 278 01-12-2018 04:31:32 Tải xuống
Chapter 279 01-12-2018 04:31:33 Tải xuống
Chapter 280 01-12-2018 04:31:34 Tải xuống
Chapter 281 01-12-2018 04:31:35 Tải xuống
Chapter 282 01-12-2018 04:31:36 Tải xuống
Chapter 283 01-12-2018 04:31:37 Tải xuống
Chapter 284 01-12-2018 04:31:38 Tải xuống
Chapter 285 01-12-2018 04:31:39 Tải xuống
Chapter 286 01-12-2018 04:31:40 Tải xuống
Chapter 287 01-12-2018 04:31:41 Tải xuống
Chapter 288 01-12-2018 04:31:42 Tải xuống
Chapter 289 01-12-2018 04:31:43 Tải xuống
Chapter 290 01-12-2018 04:31:44 Tải xuống
Chapter 291: Tâm Dịch Phong Đao Thần Phong 01-12-2018 04:31:45 Tải xuống
Chapter 292: Động 01-12-2018 04:31:46 Tải xuống
Chapter 293: Lam Nguyệt thành bại nhất chiến ... 01-12-2018 04:31:47 Tải xuống
Chapter 294 01-12-2018 04:31:48 Tải xuống
Chapter 295 01-12-2018 04:31:49 Tải xuống
Chapter 296 01-12-2018 04:31:50 Tải xuống
Chapter 297 01-12-2018 04:31:51 Tải xuống
Chapter 298 01-12-2018 04:31:52 Tải xuống
Chapter 299 01-12-2018 04:31:53 Tải xuống
Chapter 300 01-12-2018 04:31:54 Tải xuống
Chapter 301 01-12-2018 04:31:55 Tải xuống
Chapter 302 01-12-2018 04:31:56 Tải xuống
Chapter 303 01-12-2018 04:31:57 Tải xuống
Chapter 304 01-12-2018 04:31:58 Tải xuống
Chapter 305 01-12-2018 04:31:59 Tải xuống
Chapter 306 01-12-2018 04:32:00 Tải xuống
Chapter 307 01-12-2018 04:32:01 Tải xuống
Chapter 308 01-12-2018 04:32:02 Tải xuống
Chapter 309 01-12-2018 04:32:04 Tải xuống
Chapter 310 01-12-2018 04:32:06 Tải xuống
Chapter 311 01-12-2018 04:32:06 Tải xuống
Chapter 312 01-12-2018 04:32:07 Tải xuống
Chapter 313 01-12-2018 04:32:08 Tải xuống
Chapter 314 01-12-2018 04:32:09 Tải xuống
Chapter 315 01-12-2018 04:32:10 Tải xuống
Chapter 316 01-12-2018 04:32:11 Tải xuống
Chapter 317 01-12-2018 04:32:12 Tải xuống
Chapter 318 01-12-2018 04:32:13 Tải xuống
Chapter 319 01-12-2018 04:32:15 Tải xuống
Chapter 320 01-12-2018 04:32:15 Tải xuống
Chapter 321 01-12-2018 04:32:16 Tải xuống
Chapter 322 01-12-2018 04:32:17 Tải xuống
Chapter 323 01-12-2018 04:32:18 Tải xuống
Chapter 324 01-12-2018 04:32:19 Tải xuống
Chapter 325 01-12-2018 04:32:20 Tải xuống
Chapter 326 01-12-2018 04:32:21 Tải xuống
Chapter 327 01-12-2018 04:32:22 Tải xuống
Chapter 328 01-12-2018 04:32:23 Tải xuống
Chapter 329 01-12-2018 04:32:24 Tải xuống
Chapter 330 01-12-2018 04:32:25 Tải xuống
Chapter 331 01-12-2018 04:32:27 Tải xuống
Chapter 332 01-12-2018 04:32:28 Tải xuống
Chapter 333 01-12-2018 04:32:29 Tải xuống
Chapter 334 01-12-2018 04:32:30 Tải xuống
Chapter 335 01-12-2018 04:32:31 Tải xuống
Chapter 336 01-12-2018 04:32:32 Tải xuống
Chapter 337 01-12-2018 04:32:33 Tải xuống
Chapter 338 01-12-2018 04:32:34 Tải xuống
Chapter 339 01-12-2018 04:32:35 Tải xuống
Chapter 340 01-12-2018 04:32:36 Tải xuống
Chapter 341 01-12-2018 04:32:37 Tải xuống
Chapter 342 01-12-2018 04:32:38 Tải xuống
Chapter 343 01-12-2018 04:32:39 Tải xuống
Chapter 344 01-12-2018 04:32:40 Tải xuống
Chapter 345 01-12-2018 04:32:41 Tải xuống
Chapter 346 01-12-2018 04:32:42 Tải xuống
Chapter 347 01-12-2018 04:32:43 Tải xuống
Chapter 348 01-12-2018 04:32:44 Tải xuống
Chapter 349 01-12-2018 04:32:45 Tải xuống
Chapter 350 01-12-2018 04:32:46 Tải xuống
Chapter 351 01-12-2018 04:32:47 Tải xuống
Chapter 352 01-12-2018 04:32:48 Tải xuống
Chapter 353 01-12-2018 04:32:49 Tải xuống
Chapter 354 01-12-2018 04:32:49 Tải xuống
Chapter 355 01-12-2018 04:32:51 Tải xuống
Chapter 356 01-12-2018 04:32:52 Tải xuống
Chapter 357 01-12-2018 04:32:53 Tải xuống
Chapter 358 01-12-2018 04:32:54 Tải xuống
Chapter 359 01-12-2018 04:32:55 Tải xuống
Chapter 360 01-12-2018 04:32:56 Tải xuống
Chapter 361 01-12-2018 04:32:57 Tải xuống
Chapter 362 01-12-2018 04:32:58 Tải xuống
Chapter 363 01-12-2018 04:32:59 Tải xuống
Chapter 364 01-12-2018 04:33:00 Tải xuống
Chapter 365 01-12-2018 04:33:00 Tải xuống
Chapter 366 01-12-2018 04:33:03 Tải xuống
Chapter 367 01-12-2018 04:33:04 Tải xuống
Chapter 368 01-12-2018 04:33:05 Tải xuống
Chapter 369 01-12-2018 04:33:06 Tải xuống
Chapter 370 01-12-2018 04:33:07 Tải xuống
Chapter 371 01-12-2018 04:33:08 Tải xuống
Chapter 372 01-12-2018 04:33:09 Tải xuống
Chapter 373 01-12-2018 04:33:10 Tải xuống
Chapter 374 01-12-2018 04:33:11 Tải xuống
Chapter 375 01-12-2018 04:33:12 Tải xuống
Chapter 376 01-12-2018 04:33:13 Tải xuống
Chapter 377 01-12-2018 04:33:16 Tải xuống
Chapter 378 01-12-2018 04:33:16 Tải xuống
Chapter 379 01-12-2018 04:33:16 Tải xuống
Chapter 380 01-12-2018 04:33:17 Tải xuống
Chapter 381 01-12-2018 04:33:18 Tải xuống
Chapter 382 01-12-2018 04:33:19 Tải xuống
Chapter 383 01-12-2018 04:33:20 Tải xuống
Chapter 384 01-12-2018 04:33:21 Tải xuống
Chapter 385 01-12-2018 04:33:22 Tải xuống
Chapter 386 01-12-2018 04:33:23 Tải xuống
Chapter 387 01-12-2018 04:33:24 Tải xuống
Chapter 388 01-12-2018 04:33:25 Tải xuống
Chapter 389 01-12-2018 04:33:26 Tải xuống
Chapter 390 01-12-2018 04:33:27 Tải xuống
Chapter 391 01-12-2018 04:33:28 Tải xuống
Chapter 392 01-12-2018 04:33:29 Tải xuống
Chapter 393 01-12-2018 04:33:30 Tải xuống
Chapter 394 01-12-2018 04:33:31 Tải xuống
Chapter 395 01-12-2018 04:33:32 Tải xuống
Chapter 396 01-12-2018 04:33:33 Tải xuống
Chapter 397 01-12-2018 04:33:34 Tải xuống
Chapter 398 01-12-2018 04:33:35 Tải xuống
Chapter 399 01-12-2018 04:33:36 Tải xuống
Chapter 400 01-12-2018 04:33:37 Tải xuống
Chapter 401 01-12-2018 04:33:38 Tải xuống
Chapter 402 01-12-2018 04:33:39 Tải xuống
Chapter 403 01-12-2018 04:33:40 Tải xuống
Chapter 404 01-12-2018 04:33:41 Tải xuống
Chapter 405 01-12-2018 04:33:42 Tải xuống
Chapter 406 01-12-2018 04:33:43 Tải xuống
Chapter 407 01-12-2018 04:33:44 Tải xuống
Chapter 408 01-12-2018 04:33:45 Tải xuống
Chapter 409 01-12-2018 04:33:46 Tải xuống
Chapter 410 01-12-2018 04:33:47 Tải xuống
Chapter 411 01-12-2018 04:33:48 Tải xuống
Chapter 412 01-12-2018 04:33:49 Tải xuống
Chapter 413 01-12-2018 04:33:50 Tải xuống
Chapter 414 01-12-2018 04:33:51 Tải xuống
Chapter 415 01-12-2018 04:33:52 Tải xuống
Chapter 416 01-12-2018 04:33:53 Tải xuống
Chapter 417 01-12-2018 04:33:54 Tải xuống
Chapter 418 01-12-2018 04:33:55 Tải xuống
Chapter 419 01-12-2018 04:33:56 Tải xuống
Chapter 420 01-12-2018 04:33:57 Tải xuống
Chapter 421 01-12-2018 04:33:58 Tải xuống
Chapter 422 01-12-2018 04:33:59 Tải xuống
Chapter 423 01-12-2018 04:34:00 Tải xuống
Chapter 424 01-12-2018 04:34:01 Tải xuống
Chapter 425 01-12-2018 04:34:02 Tải xuống
Chapter 426 01-12-2018 04:34:05 Tải xuống
Chapter 427 01-12-2018 04:34:06 Tải xuống
Chapter 428 01-12-2018 04:34:07 Tải xuống
Chapter 429 01-12-2018 04:34:08 Tải xuống
Chapter 430 01-12-2018 04:34:09 Tải xuống
Chapter 431 01-12-2018 04:34:10 Tải xuống
Chapter 432 01-12-2018 04:34:11 Tải xuống
Chapter 433 01-12-2018 04:34:12 Tải xuống
Chapter 434 01-12-2018 04:34:13 Tải xuống
Chapter 435 01-12-2018 04:34:14 Tải xuống
Chapter 436 01-12-2018 04:34:15 Tải xuống
Chapter 437 01-12-2018 04:34:16 Tải xuống
Chapter 438 01-12-2018 04:34:17 Tải xuống
Chapter 439 01-12-2018 04:34:17 Tải xuống
Chapter 440 01-12-2018 04:34:18 Tải xuống
Chapter 441 01-12-2018 04:34:20 Tải xuống
Chapter 442 01-12-2018 04:34:20 Tải xuống
Chapter 443 01-12-2018 04:34:22 Tải xuống
Chapter 444 01-12-2018 04:34:23 Tải xuống
Chapter 445 01-12-2018 04:34:24 Tải xuống
Chapter 446 01-12-2018 04:34:24 Tải xuống
Chapter 447 01-12-2018 04:34:25 Tải xuống
Chapter 448 01-12-2018 04:34:26 Tải xuống
Chapter 449 01-12-2018 04:34:27 Tải xuống
Chapter 450 01-12-2018 04:34:28 Tải xuống
Chapter 451 01-12-2018 04:34:29 Tải xuống
Chapter 452 01-12-2018 04:34:30 Tải xuống
Chapter 453 01-12-2018 04:34:32 Tải xuống
Chapter 454 01-12-2018 04:34:32 Tải xuống
Chapter 455 01-12-2018 04:34:33 Tải xuống
Chapter 456 01-12-2018 04:34:35 Tải xuống
Chapter 457 01-12-2018 04:34:35 Tải xuống
Chapter 458 01-12-2018 04:34:36 Tải xuống
Chapter 459 01-12-2018 04:34:38 Tải xuống
Chapter 460 01-12-2018 04:34:39 Tải xuống
Chapter 461 01-12-2018 04:34:39 Tải xuống
Chapter 462 01-12-2018 04:34:40 Tải xuống
Chapter 463 01-12-2018 04:34:41 Tải xuống
Chapter 464 01-12-2018 04:34:42 Tải xuống
Chapter 465 01-12-2018 04:34:43 Tải xuống
Chapter 466 01-12-2018 04:34:44 Tải xuống
Chapter 467 01-12-2018 04:34:45 Tải xuống
Chapter 468 01-12-2018 04:34:46 Tải xuống
Chapter 469 01-12-2018 04:34:47 Tải xuống
Chapter 470 01-12-2018 04:34:48 Tải xuống
Chapter 471 01-12-2018 04:34:49 Tải xuống
Chapter 472 01-12-2018 04:34:50 Tải xuống
Chapter 473 01-12-2018 04:34:52 Tải xuống
Chapter 474 01-12-2018 04:34:52 Tải xuống
Chapter 475 01-12-2018 04:34:53 Tải xuống
Chapter 476 01-12-2018 04:34:55 Tải xuống
Chapter 477 01-12-2018 04:34:55 Tải xuống
Chapter 478 01-12-2018 04:34:56 Tải xuống
Chapter 479 01-12-2018 04:34:57 Tải xuống
Chapter 480 01-12-2018 04:34:58 Tải xuống
Chapter 481 01-12-2018 04:34:59 Tải xuống
Chapter 482 01-12-2018 04:35:01 Tải xuống
Chapter 483 01-12-2018 04:35:02 Tải xuống
Chapter 484 01-12-2018 04:35:04 Tải xuống
Chapter 485 01-12-2018 04:35:05 Tải xuống
Chapter 486 01-12-2018 04:35:06 Tải xuống
Chapter 487 01-12-2018 04:35:06 Tải xuống
Chapter 488 01-12-2018 04:35:07 Tải xuống
Chapter 489 01-12-2018 04:35:08 Tải xuống
Chapter 490 01-12-2018 04:35:09 Tải xuống
Chapter 491 01-12-2018 04:35:10 Tải xuống
Chapter 492 01-12-2018 04:35:11 Tải xuống
Chapter 493 01-12-2018 04:35:13 Tải xuống
Chapter 494 01-12-2018 04:35:13 Tải xuống
Chapter 495 01-12-2018 04:35:15 Tải xuống
Chapter 496 01-12-2018 04:35:15 Tải xuống
Chapter 497 01-12-2018 04:35:16 Tải xuống
Chapter 498 01-12-2018 04:35:17 Tải xuống
Chapter 499 01-12-2018 04:35:18 Tải xuống
Chapter 500 01-12-2018 04:35:20 Tải xuống
Chapter 501 01-12-2018 04:35:20 Tải xuống
Chapter 502 01-12-2018 04:35:22 Tải xuống
Chapter 503 01-12-2018 04:35:22 Tải xuống
Chapter 504 01-12-2018 04:35:23 Tải xuống
Chapter 505 01-12-2018 04:35:24 Tải xuống
Chapter 506 01-12-2018 04:35:26 Tải xuống
Chapter 507 01-12-2018 04:35:26 Tải xuống
Chapter 508 01-12-2018 04:35:27 Tải xuống
Chapter 509 01-12-2018 04:35:28 Tải xuống
Chapter 510 01-12-2018 04:35:29 Tải xuống
Chapter 511 01-12-2018 04:35:30 Tải xuống
Chapter 512 01-12-2018 04:35:31 Tải xuống
Chapter 513 01-12-2018 04:35:32 Tải xuống
Chapter 514 01-12-2018 04:35:33 Tải xuống
Chapter 515 01-12-2018 04:35:35 Tải xuống
Chapter 516 01-12-2018 04:35:35 Tải xuống
Chapter 517 01-12-2018 04:35:36 Tải xuống
Chapter 518 01-12-2018 04:35:37 Tải xuống
Chapter 519 01-12-2018 04:35:39 Tải xuống
Chapter 520 01-12-2018 04:35:39 Tải xuống
Chapter 521 01-12-2018 04:35:41 Tải xuống
Chapter 522 01-12-2018 04:35:41 Tải xuống
Chapter 523 01-12-2018 04:35:42 Tải xuống
Chapter 524 01-12-2018 04:35:43 Tải xuống
Chapter 525 01-12-2018 04:35:44 Tải xuống
Chapter 526 01-12-2018 04:35:45 Tải xuống
Chapter 527 01-12-2018 04:35:47 Tải xuống
Chapter 528 01-12-2018 04:35:47 Tải xuống
Chapter 529 01-12-2018 04:35:48 Tải xuống
Chapter 530 01-12-2018 04:35:49 Tải xuống
Chapter 531 01-12-2018 04:35:50 Tải xuống
Chapter 532 01-12-2018 04:35:51 Tải xuống
Chapter 533 01-12-2018 04:35:52 Tải xuống
Chapter 534 01-12-2018 04:35:53 Tải xuống
Chapter 535 01-12-2018 04:35:55 Tải xuống
Chapter 536 01-12-2018 04:35:55 Tải xuống
Chapter 537 01-12-2018 04:35:56 Tải xuống
Chapter 538 01-12-2018 04:35:57 Tải xuống
Chapter 539 01-12-2018 04:35:58 Tải xuống
Chapter 540 01-12-2018 04:36:00 Tải xuống
Chapter 541 01-12-2018 04:36:00 Tải xuống
Chapter 542 01-12-2018 04:36:02 Tải xuống
Chapter 543 01-12-2018 04:36:03 Tải xuống
Chapter 544 01-12-2018 04:36:05 Tải xuống
Chapter 545 01-12-2018 04:36:06 Tải xuống
Chapter 546 01-12-2018 04:36:07 Tải xuống
Chapter 547 01-12-2018 04:36:08 Tải xuống
Chapter 548 01-12-2018 04:36:09 Tải xuống
Chapter 549 01-12-2018 04:36:10 Tải xuống
Chapter 550 01-12-2018 04:36:11 Tải xuống
Chapter 551 01-12-2018 04:36:12 Tải xuống
Chapter 552 01-12-2018 04:36:13 Tải xuống
Chapter 553 01-12-2018 04:36:15 Tải xuống
Chapter 554 01-12-2018 04:36:15 Tải xuống
Chapter 555 01-12-2018 04:36:16 Tải xuống
Chapter 556 01-12-2018 04:36:17 Tải xuống
Chapter 557 01-12-2018 04:36:18 Tải xuống
Chapter 558 01-12-2018 04:36:19 Tải xuống
Chapter 559 01-12-2018 04:36:20 Tải xuống
Chapter 560 01-12-2018 04:36:21 Tải xuống
Chapter 561 01-12-2018 04:36:22 Tải xuống
Chapter 562 01-12-2018 04:36:23 Tải xuống
Chapter 563 01-12-2018 04:36:24 Tải xuống
Chapter 564 01-12-2018 04:36:25 Tải xuống
Chapter 565 01-12-2018 04:36:26 Tải xuống
Chapter 566 01-12-2018 04:36:27 Tải xuống
Chapter 567 01-12-2018 04:36:27 Tải xuống
Chapter 568 01-12-2018 04:36:27 Tải xuống
Chapter 569 01-12-2018 04:36:30 Tải xuống
Chapter 570 01-12-2018 04:36:31 Tải xuống
Chapter 571 01-12-2018 04:36:32 Tải xuống
Chapter 572 01-12-2018 04:36:33 Tải xuống
Chapter 573 01-12-2018 04:36:34 Tải xuống
Chapter 574 01-12-2018 04:36:35 Tải xuống
Chapter 575 01-12-2018 04:36:36 Tải xuống
Chapter 576 01-12-2018 04:36:37 Tải xuống
Chapter 577 01-12-2018 04:36:38 Tải xuống
Chapter 578 01-12-2018 04:36:39 Tải xuống
Chapter 579 01-12-2018 04:36:40 Tải xuống
Chapter 580 01-12-2018 04:36:41 Tải xuống
Chapter 581 01-12-2018 04:36:42 Tải xuống
Chapter 582 01-12-2018 04:36:44 Tải xuống
Chapter 583 01-12-2018 04:36:44 Tải xuống
Chapter 584 01-12-2018 04:36:45 Tải xuống
Chapter 585 01-12-2018 04:36:46 Tải xuống
Chapter 586 01-12-2018 04:36:47 Tải xuống
Chapter 587 01-12-2018 04:36:47 Tải xuống
Chapter 588 01-12-2018 04:36:48 Tải xuống
Chapter 589 01-12-2018 04:36:50 Tải xuống
Chapter 590 01-12-2018 04:36:51 Tải xuống
Chapter 591 01-12-2018 04:36:52 Tải xuống
Chapter 592 01-12-2018 04:36:53 Tải xuống
Chapter 593 01-12-2018 04:36:53 Tải xuống
Chapter 594 01-12-2018 04:36:55 Tải xuống
Chapter 595 01-12-2018 04:36:56 Tải xuống
Chapter 596 01-12-2018 04:36:57 Tải xuống
Chapter 597 01-12-2018 04:36:58 Tải xuống
Chapter 597: Chap 557 03-04-2021 22:22:37 Tải xuống
Chapter 598 01-12-2018 04:36:59 Tải xuống
Chapter 599 01-12-2018 04:37:00 Tải xuống
Chapter 600 01-12-2018 04:37:00 Tải xuống
Chapter 601 01-12-2018 04:37:02 Tải xuống
Chapter 602 01-12-2018 04:37:04 Tải xuống
Chapter 603 01-12-2018 04:37:04 Tải xuống
Chapter 604 01-12-2018 04:37:05 Tải xuống
Chapter 605 01-12-2018 04:37:06 Tải xuống
Chapter 606 01-12-2018 04:37:07 Tải xuống
Chapter 607 01-12-2018 04:37:08 Tải xuống
Chapter 608 01-12-2018 04:37:09 Tải xuống
Chapter 609 01-12-2018 04:37:10 Tải xuống
Chapter 610 01-12-2018 04:37:11 Tải xuống
Chapter 611 01-12-2018 04:37:12 Tải xuống
Chapter 612 01-12-2018 04:37:13 Tải xuống
Chapter 613 01-12-2018 04:37:14 Tải xuống
Chapter 614 01-12-2018 04:37:15 Tải xuống
Chapter 615 01-12-2018 04:37:16 Tải xuống
Chapter 616 01-12-2018 04:37:17 Tải xuống
Chapter 617 01-12-2018 04:37:18 Tải xuống
Chapter 618 01-12-2018 04:37:19 Tải xuống
Chapter 619 01-12-2018 04:37:20 Tải xuống
Chapter 620 01-12-2018 04:37:21 Tải xuống
Chapter 621 01-12-2018 04:37:22 Tải xuống
Chapter 622 01-12-2018 04:37:23 Tải xuống
Chapter 623 01-12-2018 04:37:24 Tải xuống
Chapter 624 01-12-2018 04:37:25 Tải xuống
Chapter 625 01-12-2018 04:37:26 Tải xuống
Chapter 626 01-12-2018 04:37:27 Tải xuống
Chapter 627 01-12-2018 04:37:28 Tải xuống
Chapter 628 01-12-2018 04:37:29 Tải xuống
Chapter 629 01-12-2018 04:37:30 Tải xuống
Chapter 630 01-12-2018 04:37:31 Tải xuống
Chapter 631 01-12-2018 04:37:32 Tải xuống
Chapter 632 01-12-2018 04:37:33 Tải xuống
Chapter 633 01-12-2018 04:37:34 Tải xuống
Chapter 634 01-12-2018 04:37:35 Tải xuống
Chapter 635 01-12-2018 04:37:36 Tải xuống
Chapter 636 01-12-2018 04:37:37 Tải xuống
Chapter 637 01-12-2018 04:37:38 Tải xuống
Chapter 638 01-12-2018 04:37:39 Tải xuống
Chapter 639 01-12-2018 04:37:40 Tải xuống
Chapter 640 01-12-2018 04:37:41 Tải xuống
Chapter 641 01-12-2018 04:37:42 Tải xuống
Chapter 642 01-12-2018 04:37:43 Tải xuống
Chapter 643 01-12-2018 04:37:44 Tải xuống
Chapter 644 01-12-2018 04:37:45 Tải xuống
Chapter 645 01-12-2018 04:37:46 Tải xuống
Chapter 646 01-12-2018 04:37:47 Tải xuống
Chapter 647 01-12-2018 04:37:48 Tải xuống
Chapter 648 01-12-2018 04:37:50 Tải xuống
Chapter 649 01-12-2018 04:37:50 Tải xuống
Chapter 650 01-12-2018 04:37:51 Tải xuống
Chapter 651 01-12-2018 04:37:52 Tải xuống
Chapter 652 01-12-2018 04:37:53 Tải xuống
Chapter 653 01-12-2018 04:37:54 Tải xuống
Chapter 654 01-12-2018 04:37:55 Tải xuống
Chapter 655 01-12-2018 04:37:56 Tải xuống
Chapter 656 01-12-2018 04:37:57 Tải xuống
Chapter 657 01-12-2018 04:37:58 Tải xuống
Chapter 658 01-12-2018 04:37:59 Tải xuống
Chapter 659 01-12-2018 04:38:00 Tải xuống
Chapter 660 01-12-2018 04:38:01 Tải xuống
Chapter 661 01-12-2018 04:38:03 Tải xuống
Chapter 662 01-12-2018 04:38:04 Tải xuống
Chapter 663 01-12-2018 04:38:06 Tải xuống
Chapter 664 01-12-2018 04:38:08 Tải xuống
Chapter 665 01-12-2018 04:38:08 Tải xuống
Chapter 666 01-12-2018 04:38:11 Tải xuống
Chapter 667 01-12-2018 04:38:10 Tải xuống
Chapter 668 03-09-2020 03:59:13 Tải xuống
Chapter 668.1 01-12-2018 04:38:10 Tải xuống
Chapter 668.2 01-12-2018 04:38:12 Tải xuống
Chapter 669 01-12-2018 04:38:14 Tải xuống
Chapter 670 01-12-2018 04:38:14 Tải xuống
Chapter 671 03-09-2020 04:44:44 Tải xuống
Chapter 671.1 01-12-2018 04:38:14 Tải xuống
Chapter 671.2 01-12-2018 04:38:15 Tải xuống
Chapter 672 01-12-2018 04:38:17 Tải xuống
Chapter 673 01-12-2018 04:38:18 Tải xuống
Chapter 674 01-12-2018 04:38:20 Tải xuống
Chapter 675: Hồi cuối 01-12-2018 04:38:21 Tải xuống
Chapter 676 04-04-2021 05:09:25 Tải xuống
Chapter 677 04-04-2021 04:33:43 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh