Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 04-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cuộc sống đầu tiên của cô là Nữ hoàng tà ác của đế quốc, bởi vì lòng đố kỵ làm hại nước mất nhà tan, cuối cùng bị hoàng đế thiêu chết; mà cuộc sống thứ hai của cô là bác sĩ thiên tài khoa ngoại, quyết tâm cứu sống bệnh nhân, chuộc lại những tội lỗi mà cô đã phạm phải. Nhưng mà, thiên tài bác sĩ khoa ngoại Tống Trí Hiền lại ở một lần tai nạn trên không trung đã xuyên trở về thời thiếu nữ! cô quyết định lần này tẩy tẫn duyên trần, trở thành một bác sĩ thiện lương! Nhưng ‘ hắn ’ cứ lởn vởn bên cạnh cô? Hơn nữa tiếp cận cô không chỉ có một mình hắn
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 106 04-12-2021 05:40:02 Tải xuống
Chapter 105 21-04-2022 13:23:18 Tải xuống
Chapter 104 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 103 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 102 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Giới thiệu 19-09-2021 01:52:31 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 22:10:15 Tải xuống
Chapter 1: Bác Sĩ Thiên Tài Xuyên Về Kiếp Trước 13-11-2021 09:50:07 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:10:16 Tải xuống
Chapter 2: Trùng Phùng 19-09-2021 01:52:18 Tải xuống
Chapter 3: Là Thiên Thần Hay LÀ Ác Quỷ? 04-12-2021 05:40:02 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:10:19 Tải xuống
Chapter 4: Đại Ca Độc Miệng 19-09-2021 01:51:45 Tải xuống
Chapter 5 19-09-2021 01:51:32 Tải xuống
Chapter 5: Vào Cung 22-08-2021 06:17:51 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:10:20 Tải xuống
Chapter 6: Lâm Khắc Xuất Hiện! 19-09-2021 01:50:32 Tải xuống
Chapter 7: Lớn Mật Góp Ý! 27-10-2021 03:40:10 Tải xuống
Chapter 8 19-06-2019 23:50:14 Tải xuống
Chapter 8: Bệnh Của Bệ Hạ! 19-09-2021 02:06:16 Tải xuống
Chapter 9: Giải Trừ Hôn Ước 22-09-2021 11:13:36 Tải xuống
Chapter 10: Đánh Cược 19-09-2021 01:48:39 Tải xuống
Chapter 11: Em Gái Ta Là Thiên Tài? 19-09-2021 01:48:38 Tải xuống
Chapter 12: Giáo Sư Nóng Tính 19-09-2021 01:48:19 Tải xuống
Chapter 13: Muốn Ta Tự Sinh Tự Diệt? ! 19-09-2021 01:47:47 Tải xuống
Chapter 14: Đưa Ta Dao Giải Phẫu 19-09-2021 01:47:48 Tải xuống
Chapter 15: Lâm Khắc Điều Tra 19-09-2021 01:47:28 Tải xuống
Chapter 16: Con Bé Là "Thiên Tài!" 19-09-2021 01:47:28 Tải xuống
Chapter 17: Thần Lực Của Thiếu Nữ 19-09-2021 01:47:09 Tải xuống
Chapter 18: Bọn Ta Không Giống Nhau 19-09-2021 01:46:51 Tải xuống
Chapter 19: Lâm Khắc Gặp Nạn 19-09-2021 01:46:51 Tải xuống
Chapter 20: Hình Như Cô Ấy Gầy Đi! 19-09-2021 01:46:32 Tải xuống
Chapter 21: Lâm Khắc Tham Gia Giải Phẫu 19-09-2021 01:46:09 Tải xuống
Chapter 22: Lâm Khắc Chóng Mặt 19-09-2021 01:45:26 Tải xuống
Chapter 23: Mổ Chính Thần Bí 06-11-2021 02:00:09 Tải xuống
Chapter 24: Quá Khứ Của Thiếu Gia 19-09-2021 01:45:09 Tải xuống
Chapter 25: Nghệ Thuật Nói Dối! 13-11-2021 09:50:07 Tải xuống
Chapter 26: Bệnh Nhân Ngoài Ý Muốn!! 26-10-2021 15:50:06 Tải xuống
Chapter 27: Kiểm Tra Đặc Biệt! 19-09-2021 01:44:10 Tải xuống
Chapter 28: Dò Xét! 19-09-2021 01:43:50 Tải xuống
Chapter 29: Phát Sốt? 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 30: Tình Địch? ! 19-09-2021 01:43:20 Tải xuống
Chapter 31: Nam Nhân Nguy Hiểm? ! 01-11-2021 03:20:02 Tải xuống
Chapter 32: Anh Ấy Đặc Biệt Chăm Sóc! 04-11-2021 08:30:06 Tải xuống
Chapter 33: Tuyên Ngôn Của Hoàng Đế! 19-09-2021 01:42:44 Tải xuống
Chapter 34: Đàm Phán 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 35: Cấp Cứu! 19-09-2021 01:40:50 Tải xuống
Chapter 36: Khách Tới Thăm Ngoài Ý Muốn 19-09-2021 01:39:57 Tải xuống
Chapter 37: Đã Từng Là Bạn Thân 19-09-2021 01:39:46 Tải xuống
Chapter 38.1: Cuộc Thi Bắt Đầu 19-09-2021 01:39:42 Tải xuống
Chapter 38.2: Cuộc Thi Bắt Đầu 19-09-2021 01:39:28 Tải xuống
Chapter 39.1: Muốn Gặp Ngươi! 19-09-2021 01:39:15 Tải xuống
Chapter 39.2: Muốn Gặp Ngươi! 19-09-2021 01:39:03 Tải xuống
Chapter 40.1: Cảm Giác Quen Thuộc 27-09-2021 02:01:28 Tải xuống
Chapter 40.2: Cảm Giác Quen Thuộc 27-09-2021 02:01:28 Tải xuống
Chapter 41.1: Nói! Ngươi Thích Cái Gì? 19-09-2021 01:38:19 Tải xuống
Chapter 41.2 19-09-2021 01:38:07 Tải xuống
Chapter 42 19-09-2021 01:37:38 Tải xuống
Chapter 43 19-09-2021 01:37:38 Tải xuống
Chapter 44 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 45 26-10-2021 15:50:08 Tải xuống
Chapter 46 26-10-2021 15:50:08 Tải xuống
Chapter 47 22-09-2021 11:13:19 Tải xuống
Chapter 48 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 49 19-09-2021 01:37:04 Tải xuống
Chapter 50 19-09-2021 01:36:31 Tải xuống
Chapter 51 19-09-2021 01:36:31 Tải xuống
Chapter 52 19-09-2021 01:36:23 Tải xuống
Chapter 53 19-09-2021 01:51:19 Tải xuống
Chapter 54 19-09-2021 01:35:55 Tải xuống
Chapter 55 19-09-2021 01:35:49 Tải xuống
Chapter 56 19-09-2021 01:35:46 Tải xuống
Chapter 57 19-09-2021 01:35:38 Tải xuống
Chapter 58 19-09-2021 01:35:39 Tải xuống
Chapter 59 19-09-2021 01:35:28 Tải xuống
Chapter 60 19-09-2021 01:35:07 Tải xuống
Chapter 61 19-09-2021 01:30:46 Tải xuống
Chapter 62 08-10-2021 06:10:33 Tải xuống
Chapter 63 22-09-2021 11:13:19 Tải xuống
Chapter 64 22-09-2021 11:13:10 Tải xuống
Chapter 65 22-09-2021 11:13:10 Tải xuống
Chapter 66 22-09-2021 11:13:00 Tải xuống
Chapter 67 22-09-2021 11:13:00 Tải xuống
Chapter 68 22-09-2021 11:12:51 Tải xuống
Chapter 69 22-09-2021 11:12:42 Tải xuống
Chapter 70 26-10-2021 15:50:08 Tải xuống
Chapter 71 22-09-2021 11:12:21 Tải xuống
Chapter 72 22-09-2021 11:12:12 Tải xuống
Chapter 73 22-09-2021 11:12:00 Tải xuống
Chapter 74 08-10-2021 06:10:33 Tải xuống
Chapter 75 22-09-2021 09:06:45 Tải xuống
Chapter 76 27-09-2021 02:01:14 Tải xuống
Chapter 77 27-09-2021 02:01:01 Tải xuống
Chapter 78 27-09-2021 10:01:28 Tải xuống
Chapter 79 27-09-2021 10:01:19 Tải xuống
Chapter 80 30-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 81 30-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 82 30-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 83 30-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 84 30-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 85 30-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 86 30-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 87 08-10-2021 06:10:33 Tải xuống
Chapter 88 08-10-2021 06:10:33 Tải xuống
Chapter 89 08-10-2021 06:10:33 Tải xuống
Chapter 90 08-10-2021 06:10:33 Tải xuống
Chapter 91 26-10-2021 16:20:06 Tải xuống
Chapter 92 28-10-2021 11:50:06 Tải xuống
Chapter 93 01-11-2021 03:20:03 Tải xuống
Chapter 94 01-11-2021 18:00:20 Tải xuống
Chapter 95 04-12-2021 05:40:02 Tải xuống
Chapter 96 06-11-2021 02:00:10 Tải xuống
Chapter 97 06-11-2021 02:00:10 Tải xuống
Chapter 98 11-11-2021 16:00:08 Tải xuống
Chapter 99 11-11-2021 16:00:08 Tải xuống
Chapter 100 13-11-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 101 13-11-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 102 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 103 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 104 22-11-2021 08:20:09 Tải xuống
Chapter 105 21-04-2022 13:23:18 Tải xuống
Chapter 106 04-12-2021 05:40:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh