Loading...

Anh Ấy Là Nữ Sinh Cấp 3

Tác giả: Baek Young Min
Thể loại: Action , Comedy , Gender Bender , Manhwa , School Life
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Choi Kang Be, hoàng đế đánh lộn, kẻ mạnh mẽ nhất tại trường trung học Wang Ji, ai ai cũng phải khiếp sợ, nhưng giờ đây anh lại phải giả gái làm nữ sinh để bảo vệ cho sự an toàn cho cô em gái bé bỏng của mình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 64 29-11-2018 22:02:33 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 22:02:32 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 22:02:31 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 22:02:30 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 22:02:29 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 22:01:29 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 22:01:29 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:01:31 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:01:32 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:01:33 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:01:34 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:01:34 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:01:35 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 22:01:36 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 22:01:37 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 22:01:38 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:01:40 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:01:41 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:01:42 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:01:43 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:01:43 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:01:45 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:01:46 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:01:46 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:01:47 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 22:01:48 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 22:01:49 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 22:01:50 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 22:01:51 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 22:01:52 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 22:01:53 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 22:01:54 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 22:01:56 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 22:01:56 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 22:01:57 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 22:01:58 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 22:01:59 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 22:02:01 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 22:02:02 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 22:02:02 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 22:02:06 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 22:02:06 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 22:02:06 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 22:02:06 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 22:02:08 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 22:02:08 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 22:02:09 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 22:02:11 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 22:02:12 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 22:02:12 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 22:02:13 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 22:02:15 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 22:02:16 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 22:02:17 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 22:02:18 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 22:02:19 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 22:02:20 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 22:02:21 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 22:02:22 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 22:02:23 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 22:02:24 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 22:02:25 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 22:02:26 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 22:02:27 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 22:02:28 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 22:02:29 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 22:02:30 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 22:02:31 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 22:02:32 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 22:02:33 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh