Nghe bảo tôi là con gái của Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đang cùng người yêu trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất, đột nhiên tai vạ bất ngờ làm cô mất mạng oan uất... Không ngờ rằng lần nữa mở mắt, cô lại nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, còn có thân phận công chúa cao quý, nhưng đây lại là một thế giới trọng nam khinh nữ với tư tưởng vô cùng kỳ quái! Từ quốc chủ kiêm cha ruột....Thôi không nói dài, cùng Mê đọc truyện theo dõi bộ truyện này nhé
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 159 02-05-2021 12:53:18 Tải xuống
Chapter 156 30-11-2018 04:53:32 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 04:53:29 Tải xuống
Chapter 154 30-11-2018 04:53:29 Tải xuống
Chapter 153 30-11-2018 04:53:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 33 22-02-2021 19:49:27 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 04:51:23 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 04:51:24 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 04:51:27 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 04:51:28 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 04:51:28 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 04:51:30 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 04:51:31 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 04:51:33 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 04:51:35 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 04:51:36 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 04:51:38 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 04:51:39 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 04:51:40 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 04:51:41 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 04:51:43 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 04:51:44 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 04:51:45 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 04:51:47 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 04:51:47 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 04:51:47 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 04:51:49 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 04:51:54 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 04:51:59 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 04:51:59 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 04:52:02 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 04:52:05 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 04:52:06 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 04:52:07 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 04:52:09 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 04:52:09 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 04:52:12 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 04:52:13 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 04:52:14 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 04:52:17 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 04:52:18 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 04:52:19 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 04:52:20 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 04:52:20 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 04:52:22 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 04:52:22 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 04:52:23 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 04:52:24 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 04:52:26 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 04:52:30 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 04:52:30 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 04:52:33 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 04:52:35 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 04:52:36 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 04:52:37 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 04:52:38 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 04:52:38 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 04:52:39 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 04:52:41 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 04:52:41 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 04:52:43 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 04:52:44 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 04:52:46 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 04:52:49 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 04:52:50 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 04:52:50 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 04:52:52 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 04:52:53 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 04:52:55 Tải xuống
Chapter 129 02-05-2021 10:20:00 Tải xuống
Chapter 130 02-05-2021 11:42:37 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 04:52:58 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 04:52:58 Tải xuống
Chapter 134 20-06-2021 20:39:25 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 04:53:02 Tải xuống
Chapter 136 30-11-2018 04:53:01 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2018 04:53:04 Tải xuống
Chapter 138 30-11-2018 04:53:07 Tải xuống
Chapter 139 30-11-2018 04:53:07 Tải xuống
Chapter 140 30-11-2018 04:53:07 Tải xuống
Chapter 141 30-11-2018 04:53:08 Tải xuống
Chapter 142 02-05-2021 12:15:55 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 04:53:11 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 04:53:20 Tải xuống
Chapter 147 30-11-2018 04:53:23 Tải xuống
Chapter 148 30-11-2018 04:53:23 Tải xuống
Chapter 149 30-11-2018 04:53:24 Tải xuống
Chapter 150 30-11-2018 04:53:24 Tải xuống
Chapter 151 30-11-2018 04:53:26 Tải xuống
Chapter 152 30-11-2018 04:53:28 Tải xuống
Chapter 153 30-11-2018 04:53:28 Tải xuống
Chapter 154 30-11-2018 04:53:29 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 04:53:29 Tải xuống
Chapter 156 30-11-2018 04:53:32 Tải xuống
Chapter 159 02-05-2021 12:53:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh