Hồi sinh thế giới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Shounen , Supernatural , , Manga
Lần cập nhật cuối: 23-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau 1 trận đại dịch không rõ nguồn gốc khiến loài người trên toàn thể địa cầu biến thành đá trải qua mấy ngàn năm sau 2 thanh niên chính của chúng ta là Senkuu và Taiju phá đá thoát ra và bắt đầu lập kế hoạch để cùng nhau tái thiết lập lại thế giới theo cách của họ…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 185 25-02-2021 14:00:04 Tải xuống
Chapter 184: Raw 15-02-2021 09:36:24 Tải xuống
Chapter 184 15-02-2021 10:54:17 Tải xuống
Chapter 183: Raw 15-02-2021 09:36:34 Tải xuống
Chapter 183 15-02-2021 10:54:25 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 23-09-2020 17:30:41 Tải xuống
Chapter 2 23-09-2020 17:19:20 Tải xuống
Chapter 3 23-09-2020 17:19:19 Tải xuống
Chapter 4 06-01-2019 14:07:18 Tải xuống
Chapter 5 23-09-2020 17:19:13 Tải xuống
Chapter 6 06-01-2019 14:07:24 Tải xuống
Chapter 7 06-01-2019 14:07:27 Tải xuống
Chapter 8 06-01-2019 14:07:30 Tải xuống
Chapter 8.5 06-01-2019 14:07:32 Tải xuống
Chapter 9 06-01-2019 14:07:36 Tải xuống
Chapter 10 06-01-2019 14:07:39 Tải xuống
Chapter 11 06-01-2019 14:07:42 Tải xuống
Chapter 12 06-01-2019 14:07:45 Tải xuống
Chapter 13 06-01-2019 14:07:48 Tải xuống
Chapter 14 06-01-2019 14:07:51 Tải xuống
Chapter 15 06-01-2019 14:07:54 Tải xuống
Chapter 16 06-01-2019 14:07:57 Tải xuống
Chapter 17 06-01-2019 14:08:00 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 14:08:03 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 14:08:06 Tải xuống
Chapter 20 06-01-2019 14:08:09 Tải xuống
Chapter 21 06-01-2019 14:08:12 Tải xuống
Chapter 22 06-01-2019 14:08:15 Tải xuống
Chapter 23 06-01-2019 14:08:18 Tải xuống
Chapter 24 06-01-2019 14:08:21 Tải xuống
Chapter 25 06-01-2019 14:08:24 Tải xuống
Chapter 26 06-01-2019 14:08:27 Tải xuống
Chapter 27 06-01-2019 14:08:30 Tải xuống
Chapter 28 06-01-2019 14:08:33 Tải xuống
Chapter 29 06-01-2019 14:08:37 Tải xuống
Chapter 30 06-01-2019 14:08:40 Tải xuống
Chapter 31 06-01-2019 14:08:42 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2019 14:08:45 Tải xuống
Chapter 33 23-09-2020 17:18:47 Tải xuống
Chapter 34 23-09-2020 17:18:47 Tải xuống
Chapter 35 23-09-2020 17:18:21 Tải xuống
Chapter 36 23-09-2020 17:18:06 Tải xuống
Chapter 37 13-08-2019 21:50:11 Tải xuống
Chapter 38 13-08-2019 21:50:18 Tải xuống
Chapter 39 23-09-2020 17:17:57 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2019 14:09:09 Tải xuống
Chapter 41 06-01-2019 14:09:12 Tải xuống
Chapter 42 06-01-2019 14:09:15 Tải xuống
Chapter 43 06-01-2019 14:09:18 Tải xuống
Chapter 44 06-01-2019 14:09:21 Tải xuống
Chapter 45 06-01-2019 14:09:24 Tải xuống
Chapter 46: Thạch chiến 23-09-2020 17:17:56 Tải xuống
Chapter 47: Khoa học Vs. Sức mạnh 23-09-2020 17:17:40 Tải xuống
Chapter 48: Lưỡi kiếm của khoa học. 23-09-2020 17:17:13 Tải xuống
Chapter 49: Và giờ, tới kỉ nguyên hiện đại 23-09-2020 17:17:12 Tải xuống
Chapter 50: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 23-09-2020 17:17:04 Tải xuống
Chapter 51: Vị ngọt trong thạch giới này. 23-09-2020 17:17:05 Tải xuống
Chapter 52: Kỉ nguyên của sức mạnh máy móc 29-08-2019 20:54:24 Tải xuống
Chapter 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 23-09-2020 17:15:06 Tải xuống
Chapter 54: Viên lam ngọc lấp lánh 29-08-2019 21:13:57 Tải xuống
Chapter 55: Dungeon kho báu bắt đầu! 23-09-2020 17:15:06 Tải xuống
Chapter 56: Kho báu 23-09-2020 17:15:06 Tải xuống
Chapter 57: Trái tim nóng 23-09-2020 17:14:48 Tải xuống
Chapter 58: Làn sóng khoa học 23-09-2020 17:14:48 Tải xuống
Chapter 59: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 23-09-2020 17:14:40 Tải xuống
Chapter 60: Bài hát của thiên thần và lời thì thầm của quỷ. 23-09-2020 17:14:33 Tải xuống
Chapter 61: Thạch chiến bắt đầu! 23-09-2020 17:14:25 Tải xuống
Chapter 62: Đuổi bắt kép. 23-09-2020 17:14:25 Tải xuống
Chapter 63: Cuộc chiến thông tin 23-09-2020 17:14:15 Tải xuống
Chapter 64: Đường dây nóng 23-09-2020 17:13:51 Tải xuống
Chapter 65: Cuộc gọi từ cõi âm 23-09-2020 17:13:37 Tải xuống
Chapter 66: Kẻ nói dối, người nói thật. 23-09-2020 17:13:13 Tải xuống
Chapter 67: Tổng tấn công 23-09-2020 17:13:12 Tải xuống
Chapter 68: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 23-09-2020 17:37:31 Tải xuống
Chapter 69: Khỉ đột hơi nước 23-09-2020 17:24:21 Tải xuống
Chapter 70: Giáp giấy 23-09-2020 17:24:16 Tải xuống
Chapter 71: Vượt ngục 23-09-2020 17:24:16 Tải xuống
Chapter 72: Điểm kinh nghiệm 23-09-2020 17:12:02 Tải xuống
Chapter 73: Nhiệm vụ tối mật 23-09-2020 17:24:16 Tải xuống
Chapter 74: Hai mươi giây định mệnh 23-09-2020 17:11:02 Tải xuống
Chapter 75: Count down 20 23-09-2020 17:10:55 Tải xuống
Chapter 76: Trận chiến cuối cùng 23-09-2020 17:10:55 Tải xuống
Chapter 77: Sức mạnh của khoa học 23-09-2020 17:10:55 Tải xuống
Chapter 78 23-09-2020 17:10:48 Tải xuống
Chapter 79 23-09-2020 17:10:48 Tải xuống
Chapter 80 23-09-2020 17:10:44 Tải xuống
Chapter 81 23-09-2020 17:10:30 Tải xuống
Chapter 82 09-09-2019 17:08:17 Tải xuống
Chapter 82: Hạ màn cuộc chiến thạch giới 23-09-2020 17:10:26 Tải xuống
Chapter 83 23-09-2020 17:10:26 Tải xuống
Chapter 84 23-09-2020 17:10:21 Tải xuống
Chapter 85 23-09-2020 17:10:21 Tải xuống
Chapter 86 23-09-2020 17:10:16 Tải xuống
Chapter 87 23-09-2020 17:10:16 Tải xuống
Chapter 88 23-09-2020 17:10:11 Tải xuống
Chapter 89 08-10-2020 14:54:25 Tải xuống
Chapter 90 23-09-2020 17:10:06 Tải xuống
Chapter 90.2: ản đồ thế giới mới 01-03-2020 23:31:18 Tải xuống
Chapter 91 23-09-2020 17:10:01 Tải xuống
Chapter 92 23-09-2020 17:09:56 Tải xuống
Chapter 93 23-09-2020 17:09:21 Tải xuống
Chapter 94 23-09-2020 17:09:21 Tải xuống
Chapter 95 23-09-2020 17:21:53 Tải xuống
Chapter 96 23-09-2020 17:21:44 Tải xuống
Chapter 97 23-09-2020 17:08:43 Tải xuống
Chapter 98 23-09-2020 17:08:38 Tải xuống
Chapter 99 23-09-2020 17:18:21 Tải xuống
Chapter 100 23-09-2020 17:18:14 Tải xuống
Chapter 101 23-09-2020 17:06:47 Tải xuống
Chapter 102 23-09-2020 17:06:44 Tải xuống
Chapter 103 23-09-2020 17:06:40 Tải xuống
Chapter 104 23-09-2020 17:06:35 Tải xuống
Chapter 105 23-09-2020 17:06:35 Tải xuống
Chapter 106 23-09-2020 17:06:13 Tải xuống
Chapter 107 23-09-2020 17:06:13 Tải xuống
Chapter 108 23-09-2020 17:06:04 Tải xuống
Chapter 109 23-09-2020 17:16:50 Tải xuống
Chapter 110 23-09-2020 17:04:49 Tải xuống
Chapter 111 23-09-2020 17:16:50 Tải xuống
Chapter 112 23-09-2020 17:04:43 Tải xuống
Chapter 113 23-09-2020 17:16:50 Tải xuống
Chapter 114 23-09-2020 17:04:15 Tải xuống
Chapter 115 23-09-2020 17:04:08 Tải xuống
Chapter 116 23-09-2020 17:04:08 Tải xuống
Chapter 117 23-09-2020 17:04:08 Tải xuống
Chapter 118 23-09-2020 17:16:36 Tải xuống
Chapter 119 23-09-2020 17:03:40 Tải xuống
Chapter 120 23-09-2020 17:03:40 Tải xuống
Chapter 121 23-09-2020 17:03:33 Tải xuống
Chapter 122 23-09-2020 17:03:00 Tải xuống
Chapter 123 23-09-2020 17:16:08 Tải xuống
Chapter 124 23-09-2020 17:02:08 Tải xuống
Chapter 125 23-09-2020 17:02:08 Tải xuống
Chapter 126 23-09-2020 17:02:01 Tải xuống
Chapter 127 23-09-2020 17:01:51 Tải xuống
Chapter 128 23-09-2020 17:01:50 Tải xuống
Chapter 129 23-09-2020 17:00:22 Tải xuống
Chapter 130 23-09-2020 16:59:48 Tải xuống
Chapter 131 23-09-2020 16:59:47 Tải xuống
Chapter 132 23-09-2020 16:59:34 Tải xuống
Chapter 133 23-09-2020 16:58:59 Tải xuống
Chapter 134 23-09-2020 16:58:54 Tải xuống
Chapter 135: Tính toán. 23-09-2020 17:09:50 Tải xuống
Chapter 136 23-09-2020 16:57:40 Tải xuống
Chapter 137 23-09-2020 17:09:28 Tải xuống
Chapter 138: Mr.Why trở lại! (Kết thúc phần 3 của mạch truyện chính). 23-09-2020 16:56:56 Tải xuống
Chapter 139: Giấc mộng đầu tiên. 23-09-2020 16:56:55 Tải xuống
Chapter 140: Những phi công của thế giới mới. 23-09-2020 16:56:49 Tải xuống
Chapter 141 23-09-2020 16:56:33 Tải xuống
Chapter 142 23-09-2020 16:56:33 Tải xuống
Chapter 143: Ryusui vs Senku. 23-09-2020 16:56:33 Tải xuống
Chapter 144: Ruysui & Gen vs Senku & Kohaku. 23-09-2020 16:56:26 Tải xuống
Chapter 145: Quầy bar Francois. 23-09-2020 16:56:26 Tải xuống
Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 23-09-2020 16:56:18 Tải xuống
Chapter 147.5: THÔNG BÁO 28-04-2020 20:49:06 Tải xuống
Chapter 147: Hành trình khoa học. 23-09-2020 16:56:11 Tải xuống
Chapter 148 23-09-2020 16:56:10 Tải xuống
Chapter 148: THÔNG BÁO 28-04-2020 16:01:43 Tải xuống
Chapter 149 23-09-2020 16:56:02 Tải xuống
Chapter 150 23-09-2020 16:56:03 Tải xuống
Chapter 150: Những tháng ngày bên nhau. 19-05-2020 06:33:36 Tải xuống
Chapter 151 23-09-2020 16:55:55 Tải xuống
Chapter 151: Chạm trán. 25-05-2020 00:38:09 Tải xuống
Chapter 152: Doctor vs Doctor 23-09-2020 16:55:48 Tải xuống
Chapter 153 23-09-2020 16:55:48 Tải xuống
Chapter 153: Não to vs Não to. 07-06-2020 05:40:18 Tải xuống
Chapter 154 23-09-2020 16:55:35 Tải xuống
Chapter 155 23-09-2020 16:54:34 Tải xuống
Chapter 156: Hai nhà khoa học. 23-09-2020 16:53:59 Tải xuống
Chapter 157 23-09-2020 16:53:58 Tải xuống
Chapter 158: Ai là nhà khoa học? 23-09-2020 16:53:47 Tải xuống
Chapter 159 23-09-2020 16:53:46 Tải xuống
Chapter 160 23-09-2020 16:53:40 Tải xuống
Chapter 161 23-09-2020 17:01:41 Tải xuống
Chapter 162: Con đường dưới lòng đất. 23-09-2020 17:01:08 Tải xuống
Chapter 163 23-09-2020 17:12:08 Tải xuống
Chapter 163: Raw 02-09-2020 06:06:08 Tải xuống
Chapter 164 22-09-2020 21:01:05 Tải xuống
Chapter 164: Cuộc chiến không khoan nhượng! 03-09-2020 03:43:36 Tải xuống
Chapter 164: Raw 23-09-2020 16:47:53 Tải xuống
Chapter 165 22-09-2020 21:01:05 Tải xuống
Chapter 165: Raw 23-09-2020 16:47:48 Tải xuống
Chapter 166 08-10-2020 15:30:27 Tải xuống
Chapter 166: Raw 22-09-2020 21:01:04 Tải xuống
Chapter 167 01-12-2020 11:08:03 Tải xuống
Chapter 167: Raw 08-10-2020 14:54:18 Tải xuống
Chapter 168 01-12-2020 11:07:56 Tải xuống
Chapter 168: Raw 08-10-2020 15:12:18 Tải xuống
Chapter 169 01-12-2020 11:07:46 Tải xuống
Chapter 169: Chọn con tim hay là nghe lý trí. 18-10-2020 13:42:11 Tải xuống
Chapter 170 01-12-2020 11:07:39 Tải xuống
Chapter 171 01-12-2020 11:07:15 Tải xuống
Chapter 172 01-12-2020 12:15:09 Tải xuống
Chapter 173 13-11-2020 06:24:22 Tải xuống
Chapter 174 10-12-2020 06:48:38 Tải xuống
Chapter 174: Raw 24-11-2020 15:00:44 Tải xuống
Chapter 175 10-12-2020 06:48:21 Tải xuống
Chapter 175: Raw 02-12-2020 07:48:14 Tải xuống
Chapter 176 10-12-2020 06:48:17 Tải xuống
Chapter 176: Raw 02-12-2020 07:06:18 Tải xuống
Chapter 177 10-12-2020 10:12:21 Tải xuống
Chapter 177: Raw 10-12-2020 06:48:20 Tải xuống
Chapter 178 22-12-2020 07:00:44 Tải xuống
Chapter 179 29-12-2020 00:42:25 Tải xuống
Chapter 179: Raw 02-01-2021 08:48:29 Tải xuống
Chapter 180 22-01-2021 09:25:53 Tải xuống
Chapter 180: Raw 06-01-2021 11:42:29 Tải xuống
Chapter 181 22-01-2021 09:25:54 Tải xuống
Chapter 182 31-01-2021 11:27:54 Tải xuống
Chapter 183 15-02-2021 10:54:25 Tải xuống
Chapter 183: Raw 15-02-2021 09:36:34 Tải xuống
Chapter 184 15-02-2021 10:54:17 Tải xuống
Chapter 184: Raw 15-02-2021 09:36:24 Tải xuống
Chapter 185 25-02-2021 14:00:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh