Loading...

Solo Đi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 19-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây" Cái gì ! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 62 22-04-2019 20:20:04 Tải xuống
Chapter 58 19-09-2019 16:09:10 Tải xuống
Chapter 57 12-09-2019 18:54:08 Tải xuống
Chapter 56 30-08-2019 17:12:09 Tải xuống
Chapter 55 29-08-2019 19:54:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-01-2019 10:07:53 Tải xuống
Chapter 2 25-01-2019 10:07:53 Tải xuống
Chapter 3 25-01-2019 10:07:55 Tải xuống
Chapter 4 25-01-2019 10:07:57 Tải xuống
Chapter 5 25-01-2019 10:08:03 Tải xuống
Chapter 6 25-01-2019 10:08:08 Tải xuống
Chapter 7 25-01-2019 10:08:18 Tải xuống
Chapter 8 25-01-2019 10:08:24 Tải xuống
Chapter 9 25-01-2019 10:08:31 Tải xuống
Chapter 10 25-01-2019 10:08:36 Tải xuống
Chapter 11 25-01-2019 10:08:43 Tải xuống
Chapter 12 25-01-2019 10:08:48 Tải xuống
Chapter 13 25-01-2019 10:08:54 Tải xuống
Chapter 14 25-01-2019 10:09:01 Tải xuống
Chapter 15 25-01-2019 10:09:06 Tải xuống
Chapter 16 25-01-2019 10:09:12 Tải xuống
Chapter 17 25-01-2019 10:09:18 Tải xuống
Chapter 18 25-01-2019 10:09:24 Tải xuống
Chapter 19 01-03-2019 11:48:08 Tải xuống
Chapter 20 02-03-2019 01:02:05 Tải xuống
Chapter 21 02-06-2019 13:34:18 Tải xuống
Chapter 22 02-06-2019 13:34:32 Tải xuống
Chapter 23 02-06-2019 13:34:14 Tải xuống
Chapter 24 02-06-2019 13:34:36 Tải xuống
Chapter 25 02-06-2019 14:19:59 Tải xuống
Chapter 26 02-06-2019 12:14:36 Tải xuống
Chapter 27 02-06-2019 14:19:56 Tải xuống
Chapter 28 02-06-2019 15:17:04 Tải xuống
Chapter 29 02-06-2019 15:17:07 Tải xuống
Chapter 30 02-06-2019 14:19:51 Tải xuống
Chapter 31 02-06-2019 14:19:47 Tải xuống
Chapter 32 02-06-2019 15:16:57 Tải xuống
Chapter 33 30-05-2019 17:47:14 Tải xuống
Chapter 34 03-07-2019 20:00:11 Tải xuống
Chapter 34: VIDEO 03-06-2019 18:24:29 Tải xuống
Chapter 35 16-06-2019 16:49:11 Tải xuống
Chapter 36 13-06-2019 16:12:21 Tải xuống
Chapter 37 16-06-2019 16:12:10 Tải xuống
Chapter 38 16-06-2019 16:12:13 Tải xuống
Chapter 39 17-06-2019 19:30:17 Tải xuống
Chapter 40 18-06-2019 16:00:21 Tải xuống
Chapter 41 21-06-2019 16:30:14 Tải xuống
Chapter 42 24-06-2019 16:18:27 Tải xuống
Chapter 43 03-07-2019 20:00:13 Tải xuống
Chapter 44 08-07-2019 20:18:06 Tải xuống
Chapter 45 09-07-2019 20:00:21 Tải xuống
Chapter 46 10-07-2019 11:18:24 Tải xuống
Chapter 47 16-07-2019 11:18:07 Tải xuống
Chapter 48 30-07-2019 06:10:05 Tải xuống
Chapter 49 30-07-2019 19:18:15 Tải xuống
Chapter 50 07-08-2019 15:54:13 Tải xuống
Chapter 51 09-08-2019 16:24:20 Tải xuống
Chapter 52 11-08-2019 16:24:12 Tải xuống
Chapter 53 25-08-2019 22:24:17 Tải xuống
Chapter 54 27-08-2019 18:00:33 Tải xuống
Chapter 55 29-08-2019 19:54:24 Tải xuống
Chapter 56 30-08-2019 17:12:09 Tải xuống
Chapter 57 12-09-2019 18:54:08 Tải xuống
Chapter 58 19-09-2019 16:09:10 Tải xuống
Chapter 62 22-04-2019 20:20:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh