Kẻ Bị Ruồng Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa , Martial Arts
Lần cập nhật cuối: 11-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tên khác: Greatest outcast. Thằng main siêu bá đạo, lạnh lùng, dạng một mình cân team và éo tha đứa nào, đảm bảo đọc xong follow luôn...
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 18-06-2019 08:37:12 Tải xuống
Chapter 1 14-10-2021 10:27:42 Tải xuống
Chapter 2 18-08-2019 14:32:48 Tải xuống
Chapter 3 07-07-2019 06:33:55 Tải xuống
Chapter 4 15-07-2019 06:13:41 Tải xuống
Chapter 5 08-05-2019 07:24:30 Tải xuống
Chapter 7 12-04-2019 18:48:49 Tải xuống
Chapter 8 05-08-2019 00:41:45 Tải xuống
Chapter 10 07-07-2019 07:39:51 Tải xuống
Chapter 11 07-07-2019 07:37:33 Tải xuống
Chapter 12 17-05-2019 13:07:04 Tải xuống
Chapter 13 17-05-2019 13:10:39 Tải xuống
Chapter 14 17-05-2019 13:14:58 Tải xuống
Chapter 15 07-07-2019 07:36:35 Tải xuống
Chapter 16 15-07-2019 06:52:27 Tải xuống
Chapter 17 21-04-2019 23:51:58 Tải xuống
Chapter 19 13-05-2019 20:27:18 Tải xuống
Chapter 20 13-05-2019 20:27:43 Tải xuống
Chapter 21 13-05-2019 20:28:03 Tải xuống
Chapter 22 04-04-2019 15:00:41 Tải xuống
Chapter 23 09-07-2019 20:11:51 Tải xuống
Chapter 24 14-07-2019 09:44:31 Tải xuống
Chapter 25 14-07-2019 09:46:18 Tải xuống
Chapter 26 13-05-2019 21:04:02 Tải xuống
Chapter 27 13-05-2019 21:04:58 Tải xuống
Chapter 28 08-09-2019 04:29:10 Tải xuống
Chapter 29 14-07-2019 09:59:09 Tải xuống
Chapter 30 21-07-2019 03:25:54 Tải xuống
Chapter 31 21-07-2019 03:29:04 Tải xuống
Chapter 32 21-07-2019 03:31:27 Tải xuống
Chapter 33 21-07-2019 03:35:20 Tải xuống
Chapter 34 21-07-2019 03:59:40 Tải xuống
Chapter 35 21-07-2019 04:02:42 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 18:25:37 Tải xuống
Chapter 37 12-04-2019 21:01:28 Tải xuống
Chapter 38 05-08-2019 14:48:39 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 18:25:43 Tải xuống
Chapter 40 12-04-2019 21:05:46 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 18:25:47 Tải xuống
Chapter 42 21-07-2019 05:00:18 Tải xuống
Chapter 43 21-07-2019 05:02:56 Tải xuống
Chapter 44 21-07-2019 05:05:09 Tải xuống
Chapter 45 21-07-2019 05:09:20 Tải xuống
Chapter 46 21-07-2019 05:13:16 Tải xuống
Chapter 47 21-07-2019 05:33:55 Tải xuống
Chapter 48 21-07-2019 05:40:01 Tải xuống
Chapter 49 21-07-2019 05:43:55 Tải xuống
Chapter 50 21-07-2019 05:46:44 Tải xuống
Chapter 51 21-07-2019 05:49:33 Tải xuống
Chapter 52 21-07-2019 05:51:13 Tải xuống
Chapter 53 21-07-2019 05:54:35 Tải xuống
Chapter 54 07-07-2019 21:10:34 Tải xuống
Chapter 55 21-07-2019 06:01:27 Tải xuống
Chapter 56 21-07-2019 06:04:04 Tải xuống
Chapter 57 21-07-2019 06:06:14 Tải xuống
Chapter 58 21-07-2019 06:15:43 Tải xuống
Chapter 59 21-07-2019 06:17:49 Tải xuống
Chapter 60 21-07-2019 06:19:52 Tải xuống
Chapter 61 21-07-2019 06:21:25 Tải xuống
Chapter 62 21-07-2019 06:31:07 Tải xuống
Chapter 63 21-07-2019 06:31:48 Tải xuống
Chapter 64 01-07-2019 03:18:15 Tải xuống
Chapter 65 01-07-2019 03:19:50 Tải xuống
Chapter 66 01-07-2019 03:21:33 Tải xuống
Chapter 67 01-07-2019 03:22:54 Tải xuống
Chapter 68 01-07-2019 03:24:36 Tải xuống
Chapter 68.5: Ngoại truyện 1 15-05-2019 18:49:50 Tải xuống
Chapter 69.1 01-07-2019 03:32:12 Tải xuống
Chapter 69.2: Side story 01-07-2019 03:14:18 Tải xuống
Chapter 69.3: Side story 21-07-2019 06:46:23 Tải xuống
Chapter 69.4: Side story 01-07-2019 03:14:50 Tải xuống
Chapter 69.5: Side story 01-07-2019 03:17:14 Tải xuống
Chapter 69.6: Side story 01-07-2019 03:17:59 Tải xuống
Chapter 69.7: Side story 30-06-2019 00:23:43 Tải xuống
Chapter 69: - kết thúc 05-11-2021 06:34:24 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh