Love-X

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Ecchi , Harem , Manhua , Romance , School Life , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 27-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao?" ~~ Một câu chuyện tình cảm học đường lãng mạn đón chờ bạn đọc
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 138: (end ss1) 27-09-2020 12:42:09 Tải xuống
Chapter 137 22-09-2020 12:58:16 Tải xuống
Chapter 136 22-09-2020 12:58:20 Tải xuống
Chapter 135 27-09-2020 18:56:50 Tải xuống
Chapter 134 27-09-2020 18:56:53 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 27-09-2020 18:58:34 Tải xuống
Chapter 1 27-09-2020 18:58:32 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 18:58:30 Tải xuống
Chapter 3 27-09-2020 18:58:28 Tải xuống
Chapter 4 27-09-2020 18:58:26 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 18:58:24 Tải xuống
Chapter 6 27-09-2020 18:58:23 Tải xuống
Chapter 7 27-09-2020 18:58:20 Tải xuống
Chapter 8 27-09-2020 18:58:20 Tải xuống
Chapter 9 27-09-2020 18:58:16 Tải xuống
Chapter 10 27-09-2020 18:58:17 Tải xuống
Chapter 11 27-09-2020 18:58:13 Tải xuống
Chapter 12 27-09-2020 18:58:13 Tải xuống
Chapter 13 27-09-2020 18:58:10 Tải xuống
Chapter 14 27-09-2020 18:58:10 Tải xuống
Chapter 15 15-01-2019 08:03:51 Tải xuống
Chapter 16 15-01-2019 08:02:33 Tải xuống
Chapter 17 15-01-2019 08:03:54 Tải xuống
Chapter 18 15-01-2019 08:03:57 Tải xuống
Chapter 19 15-01-2019 08:04:00 Tải xuống
Chapter 20 15-01-2019 08:04:03 Tải xuống
Chapter 21 15-01-2019 08:04:05 Tải xuống
Chapter 22 15-01-2019 08:04:08 Tải xuống
Chapter 23 15-01-2019 08:04:13 Tải xuống
Chapter 24 15-01-2019 08:04:14 Tải xuống
Chapter 25 15-01-2019 08:04:17 Tải xuống
Chapter 26 15-01-2019 08:04:20 Tải xuống
Chapter 27 15-01-2019 08:02:30 Tải xuống
Chapter 28 15-01-2019 08:04:23 Tải xuống
Chapter 29 15-01-2019 08:04:26 Tải xuống
Chapter 30 15-01-2019 08:04:30 Tải xuống
Chapter 31 15-01-2019 08:04:32 Tải xuống
Chapter 32 15-01-2019 08:04:35 Tải xuống
Chapter 33 15-01-2019 08:04:38 Tải xuống
Chapter 34 15-01-2019 08:02:27 Tải xuống
Chapter 35 15-01-2019 08:04:41 Tải xuống
Chapter 36 15-01-2019 08:04:44 Tải xuống
Chapter 37 15-01-2019 08:04:47 Tải xuống
Chapter 38 15-01-2019 08:04:50 Tải xuống
Chapter 39 15-01-2019 08:04:53 Tải xuống
Chapter 40 15-01-2019 08:04:56 Tải xuống
Chapter 41 15-01-2019 08:04:59 Tải xuống
Chapter 42 15-01-2019 08:05:02 Tải xuống
Chapter 43 15-01-2019 08:05:05 Tải xuống
Chapter 44 15-01-2019 08:05:08 Tải xuống
Chapter 45 15-01-2019 08:02:24 Tải xuống
Chapter 46 15-01-2019 08:05:13 Tải xuống
Chapter 47 15-01-2019 08:05:15 Tải xuống
Chapter 48 15-01-2019 08:05:18 Tải xuống
Chapter 49 15-01-2019 08:05:21 Tải xuống
Chapter 50 15-01-2019 08:05:23 Tải xuống
Chapter 51 12-09-2021 16:13:01 Tải xuống
Chapter 52 15-01-2019 08:02:21 Tải xuống
Chapter 53 15-01-2019 08:05:30 Tải xuống
Chapter 54 15-01-2019 08:05:33 Tải xuống
Chapter 55 15-01-2019 08:05:36 Tải xuống
Chapter 56 15-01-2019 08:02:18 Tải xuống
Chapter 57 15-01-2019 08:05:39 Tải xuống
Chapter 58 15-01-2019 08:05:41 Tải xuống
Chapter 59 15-01-2019 08:05:44 Tải xuống
Chapter 60 15-01-2019 08:05:48 Tải xuống
Chapter 61 15-01-2019 08:05:50 Tải xuống
Chapter 62 15-01-2019 08:05:54 Tải xuống
Chapter 63 15-01-2019 08:05:57 Tải xuống
Chapter 64 15-01-2019 08:06:00 Tải xuống
Chapter 65 15-01-2019 08:06:03 Tải xuống
Chapter 66 15-01-2019 08:06:05 Tải xuống
Chapter 67 15-01-2019 08:02:15 Tải xuống
Chapter 68 15-01-2019 08:06:08 Tải xuống
Chapter 69 15-01-2019 08:06:11 Tải xuống
Chapter 70 15-01-2019 08:06:14 Tải xuống
Chapter 71 15-01-2019 08:06:17 Tải xuống
Chapter 72 15-01-2019 08:06:20 Tải xuống
Chapter 73 15-01-2019 08:06:24 Tải xuống
Chapter 74 15-01-2019 08:06:26 Tải xuống
Chapter 75 15-01-2019 08:06:29 Tải xuống
Chapter 76 15-01-2019 08:02:12 Tải xuống
Chapter 77 27-09-2020 18:58:07 Tải xuống
Chapter 78 15-01-2019 08:06:35 Tải xuống
Chapter 79 15-01-2019 08:06:38 Tải xuống
Chapter 80 15-01-2019 08:06:41 Tải xuống
Chapter 81 15-01-2019 08:06:44 Tải xuống
Chapter 82 15-01-2019 08:06:48 Tải xuống
Chapter 83 15-01-2019 08:06:50 Tải xuống
Chapter 84 15-01-2019 08:06:53 Tải xuống
Chapter 85 15-01-2019 08:02:09 Tải xuống
Chapter 86 15-01-2019 08:06:56 Tải xuống
Chapter 87 15-01-2019 08:06:59 Tải xuống
Chapter 88 15-01-2019 08:07:02 Tải xuống
Chapter 89 15-01-2019 08:07:06 Tải xuống
Chapter 90 15-01-2019 08:07:10 Tải xuống
Chapter 90.1: Đôi chút về lịch ra chap 24-11-2019 04:59:34 Tải xuống
Chapter 91 15-01-2019 08:07:12 Tải xuống
Chapter 92 15-01-2019 08:07:15 Tải xuống
Chapter 93 15-01-2019 08:02:06 Tải xuống
Chapter 94 15-01-2019 08:07:18 Tải xuống
Chapter 95 15-01-2019 08:07:21 Tải xuống
Chapter 96 15-01-2019 08:07:24 Tải xuống
Chapter 97 15-01-2019 08:07:27 Tải xuống
Chapter 98 15-01-2019 08:07:30 Tải xuống
Chapter 99 15-01-2019 08:07:33 Tải xuống
Chapter 100 15-01-2019 08:07:36 Tải xuống
Chapter 100.2 15-01-2019 08:07:39 Tải xuống
Chapter 101 15-01-2019 09:02:57 Tải xuống
Chapter 102 15-01-2019 09:03:00 Tải xuống
Chapter 103 15-01-2019 09:03:03 Tải xuống
Chapter 104 15-01-2019 09:02:54 Tải xuống
Chapter 105 15-01-2019 09:03:06 Tải xuống
Chapter 106 15-01-2019 09:03:09 Tải xuống
Chapter 106.1 15-01-2019 09:03:12 Tải xuống
Chapter 107 15-01-2019 09:03:15 Tải xuống
Chapter 107.5 15-01-2019 09:02:51 Tải xuống
Chapter 108 15-01-2019 09:03:18 Tải xuống
Chapter 108.5 15-01-2019 09:03:21 Tải xuống
Chapter 109 15-01-2019 09:03:24 Tải xuống
Chapter 110 15-01-2019 09:03:27 Tải xuống
Chapter 111 15-01-2019 09:02:48 Tải xuống
Chapter 112 24-02-2019 08:05:56 Tải xuống
Chapter 113 22-02-2019 13:12:53 Tải xuống
Chapter 114 27-09-2020 18:58:05 Tải xuống
Chapter 115 27-09-2020 18:58:02 Tải xuống
Chapter 116 27-09-2020 18:58:02 Tải xuống
Chapter 117 27-09-2020 18:57:59 Tải xuống
Chapter 118 27-09-2020 18:57:58 Tải xuống
Chapter 119 27-09-2020 18:57:56 Tải xuống
Chapter 120 27-09-2020 18:57:54 Tải xuống
Chapter 121 27-09-2020 18:57:52 Tải xuống
Chapter 122 27-09-2020 18:57:51 Tải xuống
Chapter 123 27-09-2020 18:57:48 Tải xuống
Chapter 124 27-09-2020 18:57:48 Tải xuống
Chapter 125 27-09-2020 18:57:45 Tải xuống
Chapter 126 27-09-2020 18:57:45 Tải xuống
Chapter 127 27-09-2020 18:57:42 Tải xuống
Chapter 128 27-09-2020 18:57:04 Tải xuống
Chapter 129 27-09-2020 18:57:04 Tải xuống
Chapter 130 27-09-2020 18:57:00 Tải xuống
Chapter 131 27-09-2020 18:57:00 Tải xuống
Chapter 132 27-09-2020 18:56:57 Tải xuống
Chapter 133 27-09-2020 18:56:56 Tải xuống
Chapter 134 27-09-2020 18:56:53 Tải xuống
Chapter 135 27-09-2020 18:56:50 Tải xuống
Chapter 136 22-09-2020 12:58:20 Tải xuống
Chapter 137 22-09-2020 12:58:16 Tải xuống
Chapter 138: (end ss1) 27-09-2020 12:42:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh