Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Harem , Manhua , Xuyên Không , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 01-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng là nữ cảnh sát từ thế kỉ hiện đại , tưởng đâu xuyên không ngã trên giường của mĩ nam , không ngờ lại gặp phải tên bạo quân .Đẹp trai thì sao chứ ? đẹp trai muốn làm gì cũng được à ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 160 01-02-2021 12:24:32 Tải xuống
Chapter 159 26-01-2021 05:30:24 Tải xuống
Chapter 158 24-01-2021 00:55:45 Tải xuống
Chapter 157 23-01-2021 14:00:18 Tải xuống
Chapter 156 23-01-2021 04:31:34 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-01-2019 09:19:27 Tải xuống
Chapter 2 30-05-2019 01:05:06 Tải xuống
Chapter 3 15-01-2019 09:19:36 Tải xuống
Chapter 4 15-01-2019 09:19:39 Tải xuống
Chapter 5 15-01-2019 09:19:42 Tải xuống
Chapter 6 15-01-2019 09:19:45 Tải xuống
Chapter 7 15-01-2019 09:00:16 Tải xuống
Chapter 8 15-01-2019 09:19:48 Tải xuống
Chapter 9 15-01-2019 09:19:51 Tải xuống
Chapter 10 15-01-2019 09:19:54 Tải xuống
Chapter 11 15-01-2019 09:19:57 Tải xuống
Chapter 12 15-01-2019 09:20:00 Tải xuống
Chapter 13 15-01-2019 09:20:03 Tải xuống
Chapter 14 15-01-2019 09:00:13 Tải xuống
Chapter 15 15-01-2019 09:20:06 Tải xuống
Chapter 16 15-01-2019 09:20:09 Tải xuống
Chapter 17 15-01-2019 09:20:12 Tải xuống
Chapter 18 15-01-2019 09:20:15 Tải xuống
Chapter 19 15-01-2019 09:20:18 Tải xuống
Chapter 20 15-01-2019 09:20:21 Tải xuống
Chapter 21 15-01-2019 09:00:10 Tải xuống
Chapter 22 15-01-2019 09:20:25 Tải xuống
Chapter 23 15-01-2019 09:20:27 Tải xuống
Chapter 24 15-01-2019 09:20:30 Tải xuống
Chapter 25 15-01-2019 09:20:33 Tải xuống
Chapter 26 11-02-2019 23:02:21 Tải xuống
Chapter 27 19-02-2019 20:02:58 Tải xuống
Chapter 28 20-02-2019 20:25:23 Tải xuống
Chapter 29 19-02-2019 05:06:39 Tải xuống
Chapter 30 24-02-2019 04:05:12 Tải xuống
Chapter 31 23-02-2019 15:02:58 Tải xuống
Chapter 32 04-03-2019 04:02:17 Tải xuống
Chapter 33 04-03-2019 05:02:26 Tải xuống
Chapter 34 03-03-2019 13:01:23 Tải xuống
Chapter 35 03-03-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 36 02-03-2019 04:48:23 Tải xuống
Chapter 37 07-05-2019 17:43:15 Tải xuống
Chapter 38 11-05-2019 14:54:29 Tải xuống
Chapter 39 30-05-2019 01:05:09 Tải xuống
Chapter 40 30-05-2019 01:05:12 Tải xuống
Chapter 41 30-05-2019 01:05:16 Tải xuống
Chapter 42 30-05-2019 01:05:18 Tải xuống
Chapter 43 20-09-2020 13:13:54 Tải xuống
Chapter 44 20-09-2020 13:13:44 Tải xuống
Chapter 45 20-09-2020 13:13:44 Tải xuống
Chapter 46 20-09-2020 13:13:44 Tải xuống
Chapter 47 20-09-2020 13:13:33 Tải xuống
Chapter 48 20-09-2020 13:13:33 Tải xuống
Chapter 49 20-09-2020 13:13:22 Tải xuống
Chapter 50 20-09-2020 13:13:10 Tải xuống
Chapter 51 20-09-2020 13:12:50 Tải xuống
Chapter 52 20-09-2020 13:12:15 Tải xuống
Chapter 53 20-09-2020 13:12:15 Tải xuống
Chapter 54 20-09-2020 13:11:55 Tải xuống
Chapter 55 20-09-2020 13:11:56 Tải xuống
Chapter 56 20-09-2020 13:10:59 Tải xuống
Chapter 57 20-09-2020 13:10:59 Tải xuống
Chapter 58 20-09-2020 13:28:11 Tải xuống
Chapter 59 20-09-2020 13:10:22 Tải xuống
Chapter 60 20-09-2020 13:10:03 Tải xuống
Chapter 61 20-09-2020 13:10:02 Tải xuống
Chapter 62 20-09-2020 13:09:43 Tải xuống
Chapter 63 20-09-2020 13:00:09 Tải xuống
Chapter 64 20-09-2020 12:59:56 Tải xuống
Chapter 65 20-09-2020 12:59:14 Tải xuống
Chapter 66 20-09-2020 12:59:13 Tải xuống
Chapter 67 20-09-2020 12:58:52 Tải xuống
Chapter 68 20-09-2020 12:58:51 Tải xuống
Chapter 69 20-09-2020 12:58:51 Tải xuống
Chapter 70 20-09-2020 13:09:15 Tải xuống
Chapter 71 20-09-2020 12:58:17 Tải xuống
Chapter 72 20-09-2020 12:58:17 Tải xuống
Chapter 73 20-09-2020 12:58:02 Tải xuống
Chapter 74 20-09-2020 12:58:03 Tải xuống
Chapter 75 20-09-2020 12:57:54 Tải xuống
Chapter 76 20-09-2020 12:57:54 Tải xuống
Chapter 77 20-09-2020 12:57:46 Tải xuống
Chapter 78 20-09-2020 12:57:46 Tải xuống
Chapter 79 20-09-2020 12:56:16 Tải xuống
Chapter 80 20-09-2020 12:56:17 Tải xuống
Chapter 81 20-09-2020 12:56:17 Tải xuống
Chapter 82 20-09-2020 13:09:15 Tải xuống
Chapter 83 20-09-2020 12:55:06 Tải xuống
Chapter 84 20-09-2020 12:54:31 Tải xuống
Chapter 85 20-09-2020 13:09:07 Tải xuống
Chapter 86 20-09-2020 12:53:50 Tải xuống
Chapter 87 20-09-2020 12:53:50 Tải xuống
Chapter 88 20-09-2020 12:53:50 Tải xuống
Chapter 89 20-09-2020 12:53:42 Tải xuống
Chapter 90 20-09-2020 12:53:32 Tải xuống
Chapter 91 20-09-2020 12:53:19 Tải xuống
Chapter 92 20-09-2020 12:52:52 Tải xuống
Chapter 93 20-09-2020 13:08:54 Tải xuống
Chapter 94 20-09-2020 13:24:19 Tải xuống
Chapter 95 20-09-2020 13:06:14 Tải xuống
Chapter 96 20-09-2020 13:17:07 Tải xuống
Chapter 97 20-09-2020 12:49:53 Tải xuống
Chapter 98 20-09-2020 12:59:27 Tải xuống
Chapter 99 20-09-2020 12:48:57 Tải xuống
Chapter 100 20-09-2020 12:48:56 Tải xuống
Chapter 101 20-09-2020 12:48:49 Tải xuống
Chapter 102 20-09-2020 12:48:39 Tải xuống
Chapter 103 20-09-2020 12:48:17 Tải xuống
Chapter 104 20-09-2020 12:48:09 Tải xuống
Chapter 105 20-09-2020 12:58:11 Tải xuống
Chapter 106 20-09-2020 12:47:15 Tải xuống
Chapter 107 20-09-2020 12:47:13 Tải xuống
Chapter 108 20-09-2020 12:52:16 Tải xuống
Chapter 109 16-09-2020 05:44:38 Tải xuống
Chapter 110 16-09-2020 05:56:39 Tải xuống
Chapter 111 20-09-2020 12:43:37 Tải xuống
Chapter 112 20-09-2020 12:52:16 Tải xuống
Chapter 113 16-09-2020 05:44:09 Tải xuống
Chapter 114 16-09-2020 05:43:44 Tải xuống
Chapter 115 20-09-2020 12:41:55 Tải xuống
Chapter 116 16-09-2020 05:31:39 Tải xuống
Chapter 117 16-09-2020 05:09:17 Tải xuống
Chapter 118 20-09-2020 12:41:17 Tải xuống
Chapter 119 20-09-2020 12:41:17 Tải xuống
Chapter 120 16-09-2020 05:52:09 Tải xuống
Chapter 121 20-09-2020 12:40:54 Tải xuống
Chapter 122 20-09-2020 12:39:56 Tải xuống
Chapter 123 20-09-2020 12:39:56 Tải xuống
Chapter 124 20-09-2020 12:39:56 Tải xuống
Chapter 125 16-09-2020 05:26:40 Tải xuống
Chapter 126 16-09-2020 05:59:12 Tải xuống
Chapter 127 20-09-2020 12:39:35 Tải xuống
Chapter 128 20-09-2020 12:39:35 Tải xuống
Chapter 129 16-09-2020 05:13:38 Tải xuống
Chapter 130 16-09-2020 05:24:39 Tải xuống
Chapter 131 16-09-2020 05:23:08 Tải xuống
Chapter 132 16-09-2020 05:12:09 Tải xuống
Chapter 133 28-09-2020 03:42:33 Tải xuống
Chapter 134 28-09-2020 03:42:26 Tải xuống
Chapter 135 29-09-2020 09:48:14 Tải xuống
Chapter 136 02-12-2020 04:02:39 Tải xuống
Chapter 137 02-12-2020 04:02:35 Tải xuống
Chapter 138 03-12-2020 04:01:12 Tải xuống
Chapter 139 06-12-2020 04:00:30 Tải xuống
Chapter 140 11-12-2020 08:54:18 Tải xuống
Chapter 141 18-12-2020 03:06:14 Tải xuống
Chapter 142 21-12-2020 07:03:01 Tải xuống
Chapter 143 22-12-2020 13:06:52 Tải xuống
Chapter 144 22-12-2020 13:06:43 Tải xuống
Chapter 145 25-12-2020 03:24:12 Tải xuống
Chapter 146 27-12-2020 05:00:19 Tải xuống
Chapter 147 29-12-2020 04:18:12 Tải xuống
Chapter 148 29-12-2020 08:30:11 Tải xuống
Chapter 149 30-12-2020 07:24:13 Tải xuống
Chapter 150 01-01-2021 09:18:26 Tải xuống
Chapter 151 01-01-2021 09:18:20 Tải xuống
Chapter 152 01-01-2021 09:18:15 Tải xuống
Chapter 153 13-01-2021 22:54:28 Tải xuống
Chapter 154 15-01-2021 03:18:24 Tải xuống
Chapter 155 17-01-2021 03:13:06 Tải xuống
Chapter 156 23-01-2021 04:31:34 Tải xuống
Chapter 157 23-01-2021 14:00:18 Tải xuống
Chapter 158 24-01-2021 00:55:45 Tải xuống
Chapter 159 26-01-2021 05:30:24 Tải xuống
Chapter 160 01-02-2021 12:24:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh