Loading...

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Harem , Manhua , Xuyên Không , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng là nữ cảnh sát từ thế kỉ hiện đại , tưởng đâu xuyên không ngã trên giường của mĩ nam , không ngờ lại gặp phải tên bạo quân .Đẹp trai thì sao chứ ? đẹp trai muốn làm gì cũng được à ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 133 16-09-2020 12:33:09 Tải xuống
Chapter 132 16-09-2020 12:12:09 Tải xuống
Chapter 131 16-09-2020 12:23:08 Tải xuống
Chapter 130 16-09-2020 12:24:39 Tải xuống
Chapter 129 16-09-2020 12:13:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-01-2019 16:19:27 Tải xuống
Chapter 2 30-05-2019 08:05:06 Tải xuống
Chapter 3 15-01-2019 16:19:36 Tải xuống
Chapter 4 15-01-2019 16:19:39 Tải xuống
Chapter 5 15-01-2019 16:19:42 Tải xuống
Chapter 6 15-01-2019 16:19:45 Tải xuống
Chapter 7 15-01-2019 16:00:16 Tải xuống
Chapter 8 15-01-2019 16:19:48 Tải xuống
Chapter 9 15-01-2019 16:19:51 Tải xuống
Chapter 10 15-01-2019 16:19:54 Tải xuống
Chapter 11 15-01-2019 16:19:57 Tải xuống
Chapter 12 15-01-2019 16:20:00 Tải xuống
Chapter 13 15-01-2019 16:20:03 Tải xuống
Chapter 14 15-01-2019 16:00:13 Tải xuống
Chapter 15 15-01-2019 16:20:06 Tải xuống
Chapter 16 15-01-2019 16:20:09 Tải xuống
Chapter 17 15-01-2019 16:20:12 Tải xuống
Chapter 18 15-01-2019 16:20:15 Tải xuống
Chapter 19 15-01-2019 16:20:18 Tải xuống
Chapter 20 15-01-2019 16:20:21 Tải xuống
Chapter 21 15-01-2019 16:00:10 Tải xuống
Chapter 22 15-01-2019 16:20:25 Tải xuống
Chapter 23 15-01-2019 16:20:27 Tải xuống
Chapter 24 15-01-2019 16:20:30 Tải xuống
Chapter 25 15-01-2019 16:20:33 Tải xuống
Chapter 26 12-02-2019 06:02:21 Tải xuống
Chapter 27 20-02-2019 03:02:58 Tải xuống
Chapter 28 21-02-2019 03:25:23 Tải xuống
Chapter 29 19-02-2019 12:06:39 Tải xuống
Chapter 30 24-02-2019 11:05:12 Tải xuống
Chapter 31 23-02-2019 22:02:58 Tải xuống
Chapter 32 04-03-2019 11:02:17 Tải xuống
Chapter 33 04-03-2019 12:02:26 Tải xuống
Chapter 34 03-03-2019 20:01:23 Tải xuống
Chapter 35 03-03-2019 20:01:26 Tải xuống
Chapter 36 02-03-2019 11:48:23 Tải xuống
Chapter 37 08-05-2019 00:43:15 Tải xuống
Chapter 38 11-05-2019 21:54:29 Tải xuống
Chapter 39 30-05-2019 08:05:09 Tải xuống
Chapter 40 30-05-2019 08:05:12 Tải xuống
Chapter 41 30-05-2019 08:05:16 Tải xuống
Chapter 42 30-05-2019 08:05:18 Tải xuống
Chapter 43 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 44 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 45 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 46 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 47 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 48 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 49 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 50 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 51 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 52 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 53 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 54 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 55 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 56 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 57 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 58 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 59 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 60 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 61 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 62 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 63 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 64 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 65 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 66 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 67 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 68 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 69 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 70 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 71 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 72 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 73 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 74 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 75 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 76 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 77 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 78 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 79 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 80 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 81 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 82 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 83 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 84 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 85 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 86 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 87 16-09-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 88 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 89 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 90 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 91 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 92 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 93 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 94 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 95 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 96 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 97 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 98 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 99 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 100 16-09-2020 12:00:22 Tải xuống
Chapter 101 16-09-2020 13:06:01 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2020 13:06:01 Tải xuống
Chapter 103 16-09-2020 13:05:01 Tải xuống
Chapter 104 16-09-2020 13:02:01 Tải xuống
Chapter 105 16-09-2020 13:01:01 Tải xuống
Chapter 106 16-09-2020 13:10:02 Tải xuống
Chapter 107 16-09-2020 13:08:02 Tải xuống
Chapter 108 16-09-2020 13:08:02 Tải xuống
Chapter 109 16-09-2020 12:44:38 Tải xuống
Chapter 110 16-09-2020 12:56:39 Tải xuống
Chapter 111 16-09-2020 13:07:01 Tải xuống
Chapter 112 16-09-2020 13:04:01 Tải xuống
Chapter 113 16-09-2020 12:44:09 Tải xuống
Chapter 114 16-09-2020 12:43:44 Tải xuống
Chapter 115 16-09-2020 13:05:01 Tải xuống
Chapter 116 16-09-2020 12:31:39 Tải xuống
Chapter 117 16-09-2020 12:09:17 Tải xuống
Chapter 118 16-09-2020 13:04:01 Tải xuống
Chapter 119 16-09-2020 13:03:01 Tải xuống
Chapter 120 16-09-2020 12:52:09 Tải xuống
Chapter 121 16-09-2020 13:02:01 Tải xuống
Chapter 122 16-09-2020 13:01:01 Tải xuống
Chapter 123 16-09-2020 13:00:03 Tải xuống
Chapter 124 16-09-2020 13:00:03 Tải xuống
Chapter 125 16-09-2020 12:26:40 Tải xuống
Chapter 126 16-09-2020 12:59:12 Tải xuống
Chapter 127 16-09-2020 13:09:02 Tải xuống
Chapter 128 16-09-2020 13:09:02 Tải xuống
Chapter 129 16-09-2020 12:13:38 Tải xuống
Chapter 130 16-09-2020 12:24:39 Tải xuống
Chapter 131 16-09-2020 12:23:08 Tải xuống
Chapter 132 16-09-2020 12:12:09 Tải xuống
Chapter 133 16-09-2020 12:33:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh