Loading...

Cơ Trưởng Ngài Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 01-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cơ trưởng cao lãnh cấm dục gặp được thiếu nữ ngoan cường thần bí, rốt cục từng bước biến thành một người điên cuồng sủng thê, ở độ cao năm ngàn thước trên không không ngừng phát cẩu lương ( chu ngũ canh)
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 22 02-01-2019 07:03:32 Tải xuống
Chapter 21 27-12-2018 13:14:38 Tải xuống
Chapter 20 25-12-2018 14:40:33 Tải xuống
Chapter 19 23-12-2018 13:12:32 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:15:51 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-10-2019 06:01:15 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:15:20 Tải xuống
Chapter 3 04-10-2019 09:33:56 Tải xuống
Chapter 4 04-10-2019 09:32:58 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:15:29 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:15:28 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:15:29 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 22:15:31 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 22:15:33 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 22:15:35 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:15:37 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:15:39 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:15:41 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:15:43 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:15:45 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:15:47 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:15:49 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:15:51 Tải xuống
Chapter 19 23-12-2018 13:12:32 Tải xuống
Chapter 20 25-12-2018 14:40:33 Tải xuống
Chapter 21 27-12-2018 13:14:38 Tải xuống
Chapter 22 02-01-2019 07:03:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh