Tiếng gáy sát thủ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Drama , Fantasy , Horror , Manga , Mature , School Life , Sci-fi ,
Lần cập nhật cuối: 10-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Enji Yuu đã có một giấc mơ kì quái, trong đó lũ gà tấn công con người. Nhưng hình như đó không phải là mơ...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55: (END) 10-07-2019 07:00:32 Tải xuống
Chapter 54 09-07-2019 13:36:14 Tải xuống
Chapter 53 08-07-2019 12:54:35 Tải xuống
Chapter 52 05-07-2019 06:18:12 Tải xuống
Chapter 51 11-07-2019 10:57:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-11-2020 14:06:26 Tải xuống
Chapter 2 29-01-2019 06:44:31 Tải xuống
Chapter 3 29-01-2019 06:44:35 Tải xuống
Chapter 4 29-01-2019 06:44:41 Tải xuống
Chapter 5 29-01-2019 06:44:48 Tải xuống
Chapter 6 29-01-2019 06:44:53 Tải xuống
Chapter 7 29-01-2019 06:45:00 Tải xuống
Chapter 8 29-01-2019 06:45:06 Tải xuống
Chapter 9 29-01-2019 06:45:12 Tải xuống
Chapter 10 29-01-2019 06:45:18 Tải xuống
Chapter 10.5 29-01-2019 06:45:24 Tải xuống
Chapter 11 29-01-2019 06:45:31 Tải xuống
Chapter 12 29-01-2019 06:45:36 Tải xuống
Chapter 13 29-01-2019 06:45:43 Tải xuống
Chapter 14 29-01-2019 06:45:48 Tải xuống
Chapter 15 08-04-2019 13:19:55 Tải xuống
Chapter 16 29-01-2019 06:46:00 Tải xuống
Chapter 17 29-01-2019 06:46:07 Tải xuống
Chapter 18 29-01-2019 06:46:18 Tải xuống
Chapter 19 29-01-2019 06:46:24 Tải xuống
Chapter 20 26-04-2019 05:41:03 Tải xuống
Chapter 20.5 07-02-2019 03:08:05 Tải xuống
Chapter 21 07-02-2019 22:14:54 Tải xuống
Chapter 22 13-02-2019 17:41:57 Tải xuống
Chapter 23 18-03-2019 06:03:23 Tải xuống
Chapter 24 03-04-2019 22:12:42 Tải xuống
Chapter 25 04-04-2019 22:03:06 Tải xuống
Chapter 26 05-04-2019 13:38:27 Tải xuống
Chapter 27 08-04-2019 01:13:52 Tải xuống
Chapter 28 08-04-2019 13:24:36 Tải xuống
Chapter 29 26-04-2019 13:31:44 Tải xuống
Chapter 30 27-04-2019 13:48:08 Tải xuống
Chapter 31 10-06-2019 12:30:28 Tải xuống
Chapter 32 11-06-2019 12:30:09 Tải xuống
Chapter 33 12-06-2019 14:00:30 Tải xuống
Chapter 34 13-06-2019 12:12:14 Tải xuống
Chapter 35 15-06-2019 23:03:51 Tải xuống
Chapter 36 17-06-2019 13:42:19 Tải xuống
Chapter 37 18-06-2019 06:18:08 Tải xuống
Chapter 38 19-06-2019 13:42:16 Tải xuống
Chapter 39 20-06-2019 12:48:11 Tải xuống
Chapter 40 21-06-2019 13:30:14 Tải xuống
Chapter 41 26-06-2019 11:27:26 Tải xuống
Chapter 42 23-06-2019 13:06:30 Tải xuống
Chapter 43 24-06-2019 06:48:10 Tải xuống
Chapter 44 25-06-2019 06:18:16 Tải xuống
Chapter 45 26-06-2019 06:30:25 Tải xuống
Chapter 46 27-06-2019 06:36:10 Tải xuống
Chapter 47 28-06-2019 06:30:14 Tải xuống
Chapter 48 29-06-2019 07:06:19 Tải xuống
Chapter 49 30-06-2019 06:48:10 Tải xuống
Chapter 50 01-07-2019 07:00:15 Tải xuống
Chapter 51 11-07-2019 10:57:28 Tải xuống
Chapter 52 05-07-2019 06:18:12 Tải xuống
Chapter 53 08-07-2019 12:54:35 Tải xuống
Chapter 54 09-07-2019 13:36:14 Tải xuống
Chapter 55: (END) 10-07-2019 07:00:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh