Tôi không phải nữ phụ ác độc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cô gái chuyên đóng vai Nữ phụ ác độc vì muốn được đi lên, "hiến thân" cho ảnh đế có sở thích xấu xa khác với vẻ bề ngoài, cùng xem "đồ đê tiện đẹp đẽ" dũng đấu như thế nào với trà xanh biểu bạch liên hoa
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 84 26-03-2020 10:49:19 Tải xuống
Chapter 83 26-03-2020 11:00:22 Tải xuống
Chapter 82 26-03-2020 11:13:09 Tải xuống
Chapter 81 26-03-2020 11:14:26 Tải xuống
Chapter 80 26-03-2020 10:53:32 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Giới thiệu 05-03-2019 21:02:17 Tải xuống
Chapter 1 06-03-2019 02:02:02 Tải xuống
Chapter 1.2 18-05-2019 14:54:14 Tải xuống
Chapter 2 06-03-2019 03:01:53 Tải xuống
Chapter 3 06-03-2019 04:01:59 Tải xuống
Chapter 4 06-03-2019 03:05:59 Tải xuống
Chapter 5 06-03-2019 04:05:42 Tải xuống
Chapter 6 05-03-2019 05:00:39 Tải xuống
Chapter 7 06-03-2019 01:06:15 Tải xuống
Chapter 8 05-03-2019 21:02:15 Tải xuống
Chapter 9 06-03-2019 01:06:18 Tải xuống
Chapter 10 06-03-2019 02:02:00 Tải xuống
Chapter 11 06-03-2019 03:01:51 Tải xuống
Chapter 12 06-03-2019 02:01:58 Tải xuống
Chapter 13 06-03-2019 04:01:56 Tải xuống
Chapter 14 05-03-2019 21:07:12 Tải xuống
Chapter 15 06-03-2019 04:05:45 Tải xuống
Chapter 16 05-03-2019 22:02:05 Tải xuống
Chapter 17 06-03-2019 00:01:57 Tải xuống
Chapter 18 05-03-2019 22:02:21 Tải xuống
Chapter 19 06-03-2019 04:05:48 Tải xuống
Chapter 20 06-03-2019 02:02:09 Tải xuống
Chapter 21 05-03-2019 05:01:25 Tải xuống
Chapter 22 05-03-2019 21:02:12 Tải xuống
Chapter 23 06-03-2019 02:01:54 Tải xuống
Chapter 24 06-03-2019 02:05:51 Tải xuống
Chapter 25 05-03-2019 23:01:54 Tải xuống
Chapter 26 05-03-2019 21:07:24 Tải xuống
Chapter 27 04-08-2019 06:02:56 Tải xuống
Chapter 28 06-03-2019 03:01:45 Tải xuống
Chapter 29 05-03-2019 05:01:48 Tải xuống
Chapter 30 06-03-2019 03:06:09 Tải xuống
Chapter 31 05-03-2019 05:01:54 Tải xuống
Chapter 32 06-03-2019 03:06:12 Tải xuống
Chapter 33 06-03-2019 01:01:48 Tải xuống
Chapter 34 19-01-2019 19:36:07 Tải xuống
Chapter 35 06-03-2019 03:06:15 Tải xuống
Chapter 36 04-08-2019 06:38:10 Tải xuống
Chapter 37 04-08-2019 06:38:41 Tải xuống
Chapter 38 04-08-2019 06:39:47 Tải xuống
Chapter 39 12-03-2019 19:20:48 Tải xuống
Chapter 39.6 29-05-2019 07:06:48 Tải xuống
Chapter 39.7 29-05-2019 07:06:51 Tải xuống
Chapter 39.8 29-05-2019 07:06:54 Tải xuống
Chapter 39.9 29-05-2019 07:06:57 Tải xuống
Chapter 40 29-05-2019 07:07:00 Tải xuống
Chapter 41 29-05-2019 07:07:03 Tải xuống
Chapter 42 29-05-2019 07:04:06 Tải xuống
Chapter 43 29-05-2019 08:07:51 Tải xuống
Chapter 44 29-05-2019 08:07:55 Tải xuống
Chapter 45 29-05-2019 08:07:59 Tải xuống
Chapter 46 29-05-2019 08:08:00 Tải xuống
Chapter 47 29-05-2019 08:07:48 Tải xuống
Chapter 48 29-05-2019 08:08:03 Tải xuống
Chapter 49 29-05-2019 08:08:05 Tải xuống
Chapter 50 29-05-2019 08:08:08 Tải xuống
Chapter 51 31-05-2019 23:33:48 Tải xuống
Chapter 52 31-05-2019 01:28:13 Tải xuống
Chapter 53 02-06-2019 01:18:09 Tải xuống
Chapter 54 03-06-2019 01:18:09 Tải xuống
Chapter 55 04-06-2019 01:06:10 Tải xuống
Chapter 56 05-06-2019 01:06:05 Tải xuống
Chapter 57 13-07-2019 09:56:23 Tải xuống
Chapter 58 15-07-2019 01:12:14 Tải xuống
Chapter 59 19-07-2019 01:06:27 Tải xuống
Chapter 60 19-07-2019 01:06:29 Tải xuống
Chapter 61 24-07-2019 08:04:15 Tải xuống
Chapter 62 30-07-2019 00:55:21 Tải xuống
Chapter 63 26-07-2019 06:12:45 Tải xuống
Chapter 64 29-07-2019 19:09:39 Tải xuống
Chapter 65 01-08-2019 22:21:49 Tải xuống
Chapter 66 04-08-2019 01:12:08 Tải xuống
Chapter 67 21-01-2020 23:13:48 Tải xuống
Chapter 68 21-01-2020 23:13:19 Tải xuống
Chapter 69 02-02-2020 11:31:24 Tải xuống
Chapter 70 02-02-2020 12:15:21 Tải xuống
Chapter 71 02-02-2020 11:42:30 Tải xuống
Chapter 72 02-02-2020 11:38:27 Tải xuống
Chapter 73 02-02-2020 12:21:13 Tải xuống
Chapter 74 02-02-2020 11:37:12 Tải xuống
Chapter 75 02-02-2020 11:36:46 Tải xuống
Chapter 76 26-03-2020 10:44:39 Tải xuống
Chapter 77 26-03-2020 10:55:46 Tải xuống
Chapter 78 26-03-2020 10:43:56 Tải xuống
Chapter 79 26-03-2020 11:27:10 Tải xuống
Chapter 80 26-03-2020 10:53:32 Tải xuống
Chapter 81 26-03-2020 11:14:26 Tải xuống
Chapter 82 26-03-2020 11:13:09 Tải xuống
Chapter 83 26-03-2020 11:00:22 Tải xuống
Chapter 84 26-03-2020 10:49:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh