Loading...

Tóm lại là em dễ thương được chưa ?

Tác giả: Hata Kenjiro
Thể loại: Comedy , Manga , Romance , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 21-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một câu chuyện về tình yêu và hi vọng ,Tonikaku kawaii theo chân nhân vật chính với cái tên kì quặc Yuzaki Nasa ( Có ý nghĩa là bầu trời đầy sao theo tiếng nhật) ,Vào một ngày định mệnh ,chuẩn bị cho kì thi đầu vào quan trọng cậu gặp được một cô gái xinh đẹp. Với Nasa-kun đó dường như là định mệnh đang vẫy gọi mình rằng mình chính thức có gấu chó nhưng ngờ đâu…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 89 02-11-2019 08:49:18 Tải xuống
Chapter 88 21-11-2019 07:24:12 Tải xuống
Chapter 87 13-11-2019 09:32:26 Tải xuống
Chapter 86 07-11-2019 01:00:42 Tải xuống
Chapter 85 30-10-2019 23:36:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-05-2019 10:03:30 Tải xuống
Chapter 2 30-06-2019 19:38:51 Tải xuống
Chapter 3 30-06-2019 19:39:06 Tải xuống
Chapter 4 10-01-2019 01:02:24 Tải xuống
Chapter 5 10-01-2019 01:02:27 Tải xuống
Chapter 6 10-01-2019 01:02:30 Tải xuống
Chapter 7 10-01-2019 01:02:33 Tải xuống
Chapter 8 10-01-2019 01:02:35 Tải xuống
Chapter 8.5 10-01-2019 01:02:39 Tải xuống
Chapter 9 10-01-2019 01:02:42 Tải xuống
Chapter 10 10-01-2019 01:02:45 Tải xuống
Chapter 11 10-01-2019 01:02:48 Tải xuống
Chapter 12 10-01-2019 01:02:51 Tải xuống
Chapter 13 10-01-2019 01:02:54 Tải xuống
Chapter 14 10-01-2019 01:02:57 Tải xuống
Chapter 15 10-01-2019 01:03:00 Tải xuống
Chapter 16 10-01-2019 01:03:03 Tải xuống
Chapter 17 10-01-2019 01:03:06 Tải xuống
Chapter 18 10-01-2019 01:03:09 Tải xuống
Chapter 18.5 10-01-2019 01:03:12 Tải xuống
Chapter 19 10-01-2019 01:03:15 Tải xuống
Chapter 20 10-01-2019 01:03:18 Tải xuống
Chapter 21 10-01-2019 01:03:21 Tải xuống
Chapter 22 10-01-2019 01:03:24 Tải xuống
Chapter 23 10-01-2019 01:03:27 Tải xuống
Chapter 24 10-01-2019 01:03:30 Tải xuống
Chapter 25 10-01-2019 01:03:33 Tải xuống
Chapter 26 10-01-2019 01:03:36 Tải xuống
Chapter 27 10-01-2019 01:03:39 Tải xuống
Chapter 28 10-01-2019 01:03:42 Tải xuống
Chapter 29 10-01-2019 01:03:45 Tải xuống
Chapter 30 10-01-2019 01:03:48 Tải xuống
Chapter 31 10-01-2019 01:03:51 Tải xuống
Chapter 31.5 19-03-2019 01:00:32 Tải xuống
Chapter 32 10-01-2019 01:03:54 Tải xuống
Chapter 33 10-01-2019 01:03:57 Tải xuống
Chapter 34 10-01-2019 01:04:00 Tải xuống
Chapter 35 10-01-2019 01:04:03 Tải xuống
Chapter 36 10-01-2019 01:04:06 Tải xuống
Chapter 37 10-01-2019 01:04:09 Tải xuống
Chapter 38 10-01-2019 01:04:12 Tải xuống
Chapter 39 10-01-2019 01:04:15 Tải xuống
Chapter 40 10-01-2019 04:20:54 Tải xuống
Chapter 40.5 19-03-2019 01:00:35 Tải xuống
Chapter 41 10-01-2019 01:04:21 Tải xuống
Chapter 42 10-01-2019 01:04:24 Tải xuống
Chapter 43 10-01-2019 01:04:27 Tải xuống
Chapter 44 10-01-2019 01:04:30 Tải xuống
Chapter 45 10-01-2019 01:04:33 Tải xuống
Chapter 46 07-03-2019 00:48:08 Tải xuống
Chapter 47 07-03-2019 00:48:11 Tải xuống
Chapter 48 07-03-2019 00:48:14 Tải xuống
Chapter 49: - Dễ thương là chính nghĩa…tôi nghĩ là vậy 30-06-2019 11:30:30 Tải xuống
Chapter 49: - Dễ thương là chính nghĩa…tôi nghĩ là vậy 07-03-2019 00:48:17 Tải xuống
Chapter 50: - Cô dâu của Yuzaki. Tên của cậu viết là bầu trời đầy sao, đọc là Nasa 07-03-2019 00:48:20 Tải xuống
Chapter 50: - Cô dâu của Yuzaki. Tên của cậu viết là bầu trời đầy sao, đọc là Nasa 30-06-2019 11:30:30 Tải xuống
Chapter 51: - Khỏe mạnh là điều quan trọng nhất 30-06-2019 11:30:33 Tải xuống
Chapter 51: - Khỏe mạnh là điều quan trọng nhất 07-03-2019 00:48:23 Tải xuống
Chapter 52 07-03-2019 00:48:26 Tải xuống
Chapter 53 07-03-2019 00:48:29 Tải xuống
Chapter 54 19-03-2019 01:00:39 Tải xuống
Chapter 55 10-05-2019 12:02:15 Tải xuống
Chapter 56 10-05-2019 13:02:23 Tải xuống
Chapter 57 09-05-2019 23:06:08 Tải xuống
Chapter 58 09-05-2019 22:02:17 Tải xuống
Chapter 59 10-05-2019 07:02:41 Tải xuống
Chapter 60 10-05-2019 07:06:11 Tải xuống
Chapter 61 10-05-2019 17:03:23 Tải xuống
Chapter 62 16-05-2019 03:48:05 Tải xuống
Chapter 63 28-05-2019 17:02:03 Tải xuống
Chapter 64 13-06-2019 00:18:13 Tải xuống
Chapter 65 16-06-2019 08:09:51 Tải xuống
Chapter 66 13-06-2019 00:18:18 Tải xuống
Chapter 67 20-06-2019 19:18:13 Tải xuống
Chapter 68 30-06-2019 11:24:10 Tải xuống
Chapter 69 04-07-2019 11:06:11 Tải xuống
Chapter 70 12-07-2019 16:13:04 Tải xuống
Chapter 71 30-07-2019 10:06:23 Tải xuống
Chapter 72 30-07-2019 10:06:28 Tải xuống
Chapter 73 05-08-2019 21:50:37 Tải xuống
Chapter 74 08-08-2019 01:06:11 Tải xuống
Chapter 75 28-08-2019 08:14:47 Tải xuống
Chapter 76 29-08-2019 18:30:10 Tải xuống
Chapter 77 05-09-2019 00:36:05 Tải xuống
Chapter 78 11-09-2019 22:48:11 Tải xuống
Chapter 79 19-09-2019 16:08:10 Tải xuống
Chapter 80 26-09-2019 07:06:12 Tải xuống
Chapter 81 03-10-2019 23:49:51 Tải xuống
Chapter 82 10-10-2019 08:30:42 Tải xuống
Chapter 83 17-10-2019 09:24:44 Tải xuống
Chapter 84 23-10-2019 23:48:44 Tải xuống
Chapter 85 30-10-2019 23:36:49 Tải xuống
Chapter 86 07-11-2019 01:00:42 Tải xuống
Chapter 87 13-11-2019 09:32:26 Tải xuống
Chapter 88 21-11-2019 07:24:12 Tải xuống
Chapter 89 02-11-2019 08:49:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh