Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho

Tác giả: Nishi Yoshiyuki
Thể loại: Comedy , Horror , Mystery , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 31-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hãy cùng người thực thi pháp luật ma thuật Muhyo, một người có khả năng truy tố những hồn ma phạm tội và đưa chúng sang thế giới bên kia và trợ lý Roujie điều tra những sự việc liên quan đến ma quỷ và đưa chúng ra ánh sáng.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 144 05-01-2019 07:22:06 Tải xuống
Chapter 143 05-01-2019 07:10:09 Tải xuống
Chapter 142 05-01-2019 07:08:03 Tải xuống
Chapter 141 05-01-2019 06:56:06 Tải xuống
Chapter 140: 05/01/2019 05-01-2019 05:13:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-01-2019 11:00:05 Tải xuống
Chapter 1.1 19-12-2018 04:58:36 Tải xuống
Chapter 1.2 19-12-2018 04:58:39 Tải xuống
Chapter 2 19-12-2018 04:58:41 Tải xuống
Chapter 3 19-12-2018 04:58:44 Tải xuống
Chapter 4 19-12-2018 04:58:47 Tải xuống
Chapter 5 19-12-2018 04:59:33 Tải xuống
Chapter 6 19-12-2018 04:59:36 Tải xuống
Chapter 7 19-12-2018 04:59:39 Tải xuống
Chapter 8 19-12-2018 04:59:42 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 01:33:49 Tải xuống
Chapter 9: 05/12/2018 19-12-2018 04:59:45 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 01:34:33 Tải xuống
Chapter 10: 08/12/2018 19-12-2018 04:59:48 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2019 01:34:36 Tải xuống
Chapter 11: 05/12/2018 19-12-2018 05:00:36 Tải xuống
Chapter 12 19-12-2018 05:00:39 Tải xuống
Chapter 13 19-12-2018 05:00:41 Tải xuống
Chapter 14 19-12-2018 05:00:45 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 01:34:39 Tải xuống
Chapter 15: 14/12/2018 19-12-2018 05:00:47 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 01:34:42 Tải xuống
Chapter 16: 14/12/2018 19-12-2018 05:01:39 Tải xuống
Chapter 17 19-12-2018 05:01:42 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 01:34:45 Tải xuống
Chapter 18: 17/12/2018 19-12-2018 05:01:45 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 01:34:48 Tải xuống
Chapter 19: 17/12/2018 19-12-2018 05:01:48 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 01:35:33 Tải xuống
Chapter 20: 18/12/2018 19-12-2018 05:02:35 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 11:17:45 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 01:35:36 Tải xuống
Chapter 23: + 23.5 20/12/2018 04-01-2019 01:35:39 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 01:35:42 Tải xuống
Chapter 25 09-01-2019 03:12:45 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 01:35:44 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 01:35:48 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 01:36:34 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 01:36:36 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 01:36:40 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 01:36:42 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 01:36:45 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 01:36:49 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 19:56:06 Tải xuống
Chapter 34: 07/01/2019 07-01-2019 04:00:07 Tải xuống
Chapter 35 23-01-2019 08:36:14 Tải xuống
Chapter 35: 15/01/2019 16-01-2019 10:46:06 Tải xuống
Chapter 36 23-01-2019 08:36:14 Tải xuống
Chapter 36: 16/01/2019 16-01-2019 10:46:09 Tải xuống
Chapter 37 24-01-2019 02:20:12 Tải xuống
Chapter 37: 23/01/2019 23-01-2019 08:36:15 Tải xuống
Chapter 38 31-01-2019 07:04:05 Tải xuống
Chapter 39 31-01-2019 07:04:11 Tải xuống
Chapter 131 04-01-2019 01:37:33 Tải xuống
Chapter 132 04-01-2019 01:37:36 Tải xuống
Chapter 133 04-01-2019 01:37:39 Tải xuống
Chapter 134 04-01-2019 01:37:42 Tải xuống
Chapter 135 04-01-2019 01:37:45 Tải xuống
Chapter 136 04-01-2019 01:37:48 Tải xuống
Chapter 137 04-01-2019 01:38:33 Tải xuống
Chapter 138 09-01-2019 19:56:09 Tải xuống
Chapter 138: 05/01/2019 05-01-2019 05:13:02 Tải xuống
Chapter 139 09-01-2019 19:56:12 Tải xuống
Chapter 139: 05/01/2019 05-01-2019 05:13:05 Tải xuống
Chapter 140 09-01-2019 19:56:15 Tải xuống
Chapter 140: 05/01/2019 05-01-2019 05:13:08 Tải xuống
Chapter 141 05-01-2019 06:56:06 Tải xuống
Chapter 142 05-01-2019 07:08:03 Tải xuống
Chapter 143 05-01-2019 07:10:09 Tải xuống
Chapter 144 05-01-2019 07:22:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh