Loading...

Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 12-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê 100 tệ, phí khổ sở, đi không tiễn. " Đương đường là Đế thiếu, lại bị một nhau đầu làm thuốc giải! Lợi dụng thiếu gia đây rồi, còn muốn chạy? Ai cho cô cái dũng khí đó!
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: - Đêm Trước Cơn Ác Mộng 29-11-2018 17:04:27 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 17:04:28 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 17:04:31 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 17:04:32 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 17:04:34 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 17:04:36 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 17:04:38 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 17:04:40 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 17:04:42 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 17:04:45 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 17:04:46 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 17:04:48 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 17:04:50 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 17:04:52 Tải xuống
Chapter 15 13-05-2019 07:48:47 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 17:04:56 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 17:04:59 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 17:05:00 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 17:05:04 Tải xuống
Chapter 20 04-07-2019 12:58:56 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 17:05:08 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 17:05:10 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 17:05:12 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 17:05:13 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 17:05:16 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 17:05:18 Tải xuống
Chapter 27 13-05-2019 14:51:16 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 17:05:22 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 17:05:24 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 17:05:26 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 17:05:28 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 17:05:30 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 17:05:32 Tải xuống
Chapter 34 13-05-2019 15:44:45 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 17:05:36 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 17:05:38 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 17:05:40 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 17:05:42 Tải xuống
Chapter 39 12-05-2019 14:18:19 Tải xuống
Chapter 40 12-05-2019 14:18:22 Tải xuống
Chapter 41 12-05-2019 14:18:25 Tải xuống
Chapter 42 12-05-2019 14:18:28 Tải xuống
Chapter 43 12-05-2019 14:18:32 Tải xuống
Chapter 44 12-05-2019 14:18:34 Tải xuống
Chapter 45 12-05-2019 14:18:37 Tải xuống
Chapter 46 12-05-2019 14:18:40 Tải xuống
Chapter 47 12-05-2019 14:18:43 Tải xuống
Chapter 48 12-05-2019 14:18:46 Tải xuống
Chapter 49 12-05-2019 14:18:49 Tải xuống
Chapter 50 12-05-2019 14:18:52 Tải xuống
Chapter 51 12-05-2019 14:18:55 Tải xuống
Chapter 52 12-05-2019 14:18:57 Tải xuống
Chapter 53 12-05-2019 14:19:00 Tải xuống
Chapter 54 12-05-2019 14:19:03 Tải xuống
Chapter 55: Thiếu chủ Tần Môn 12-05-2019 14:19:06 Tải xuống
Chapter 56: Tập kích Tần Môn trong đêm 12-05-2019 14:19:09 Tải xuống
Chapter 57: Tìm kiếm Dung Tuần 12-05-2019 14:19:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh