Loading...

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

Tác giả: Tsukiyo Rui - Haga Souken
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Ecchi , Fantasy , Harem , Psychological , Shounen , Smut , Tragedy ,
Lần cập nhật cuối: 26-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên ... chuyện gì sẽ xảy ra?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 18.2 18-07-2019 23:38:59 Tải xuống
Chapter 18.1 03-07-2019 11:48:10 Tải xuống
Chapter 17.3 04-06-2019 20:24:11 Tải xuống
Chapter 17.2 29-05-2019 09:03:44 Tải xuống
Chapter 17.1 29-05-2019 09:03:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 24-11-2019 15:14:07 Tải xuống
Chapter 2.1 22-11-2019 17:20:57 Tải xuống
Chapter 2.2 21-01-2019 09:40:18 Tải xuống
Chapter 3.1 21-01-2019 09:40:21 Tải xuống
Chapter 3.2 21-01-2019 09:40:24 Tải xuống
Chapter 4 12-10-2019 22:16:50 Tải xuống
Chapter 4.1 12-10-2019 21:09:47 Tải xuống
Chapter 4.2 21-01-2019 09:40:30 Tải xuống
Chapter 5 12-10-2019 17:08:41 Tải xuống
Chapter 5.1 21-01-2019 09:40:33 Tải xuống
Chapter 5.2 21-01-2019 09:40:36 Tải xuống
Chapter 6.1 12-10-2019 22:34:10 Tải xuống
Chapter 6.2 21-01-2019 09:40:42 Tải xuống
Chapter 7 29-12-2018 06:01:34 Tải xuống
Chapter 7.1 21-01-2019 09:40:45 Tải xuống
Chapter 7.2 21-01-2019 09:40:48 Tải xuống
Chapter 8 15-09-2019 23:08:30 Tải xuống
Chapter 8.1 21-11-2019 20:50:18 Tải xuống
Chapter 8.2 21-11-2019 23:15:45 Tải xuống
Chapter 9 29-12-2018 06:01:40 Tải xuống
Chapter 9.1 21-01-2019 09:40:57 Tải xuống
Chapter 9.2 21-01-2019 09:41:00 Tải xuống
Chapter 10 29-12-2018 06:01:43 Tải xuống
Chapter 10.1 21-01-2019 09:41:03 Tải xuống
Chapter 10.2 21-01-2019 09:41:06 Tải xuống
Chapter 11 29-12-2018 06:01:46 Tải xuống
Chapter 11.1 21-01-2019 09:41:09 Tải xuống
Chapter 11.2 21-01-2019 09:41:13 Tải xuống
Chapter 12 29-12-2018 06:02:35 Tải xuống
Chapter 12.1 21-01-2019 09:41:15 Tải xuống
Chapter 12.2 21-01-2019 09:41:19 Tải xuống
Chapter 13.1 21-01-2019 09:41:22 Tải xuống
Chapter 13.2 21-01-2019 09:41:25 Tải xuống
Chapter 14.1 29-08-2019 00:39:04 Tải xuống
Chapter 14.2 29-05-2019 09:03:23 Tải xuống
Chapter 14.3 29-05-2019 09:03:27 Tải xuống
Chapter 15.1 29-05-2019 09:03:29 Tải xuống
Chapter 15.2 29-05-2019 09:02:55 Tải xuống
Chapter 16.1 29-05-2019 09:03:33 Tải xuống
Chapter 16.2 29-05-2019 09:03:35 Tải xuống
Chapter 16.3 29-05-2019 09:03:38 Tải xuống
Chapter 17.1 29-05-2019 09:03:41 Tải xuống
Chapter 17.2 29-05-2019 09:03:44 Tải xuống
Chapter 17.3 04-06-2019 20:24:11 Tải xuống
Chapter 18.1 03-07-2019 11:48:10 Tải xuống
Chapter 18.2 18-07-2019 23:38:59 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh