Thiền Tâm Vấn Đạo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Mystery , Slice of Life , Supernatural , Webtoon , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vô Cương, hoàng tử nước Phi Ngư, không yêu giang sơn, chỉ thích Phật Pháp. Hạ Mặc, đạo sĩ hồ đồ, hàng yêu trừ ma, vì sinh kế và nuôi đồ đệ. Đời này ân oán dây dưa, lưới tình khó dứt. Nhân duyên kiếp trước, đại chiến ma tộc, số mạng khó đoán.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 64 16-01-2020 13:49:22 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2020 14:36:45 Tải xuống
Chapter 62 31-12-2019 14:28:15 Tải xuống
Chapter 61 21-12-2019 13:42:49 Tải xuống
Chapter 60 14-12-2019 13:48:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 07-01-2019 10:14:06 Tải xuống
Chapter 1 07-01-2019 10:14:09 Tải xuống
Chapter 2 07-01-2019 10:14:12 Tải xuống
Chapter 3 07-01-2019 10:14:16 Tải xuống
Chapter 4 07-01-2019 10:14:19 Tải xuống
Chapter 5 07-01-2019 10:14:22 Tải xuống
Chapter 6 07-01-2019 10:14:25 Tải xuống
Chapter 7 07-01-2019 10:14:28 Tải xuống
Chapter 8 07-01-2019 10:14:31 Tải xuống
Chapter 9 07-01-2019 10:14:34 Tải xuống
Chapter 10 07-01-2019 10:14:37 Tải xuống
Chapter 11 07-01-2019 10:14:40 Tải xuống
Chapter 12 07-01-2019 10:14:43 Tải xuống
Chapter 13 07-01-2019 10:14:46 Tải xuống
Chapter 14 07-01-2019 10:14:49 Tải xuống
Chapter 15 07-01-2019 10:14:52 Tải xuống
Chapter 16 07-01-2019 10:14:54 Tải xuống
Chapter 17 07-01-2019 10:14:58 Tải xuống
Chapter 18 07-01-2019 10:15:01 Tải xuống
Chapter 19 07-01-2019 10:15:04 Tải xuống
Chapter 20 07-01-2019 10:15:07 Tải xuống
Chapter 21 07-01-2019 10:15:10 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 04:22:16 Tải xuống
Chapter 23 01-03-2019 11:09:58 Tải xuống
Chapter 24 07-01-2019 10:15:13 Tải xuống
Chapter 25 01-03-2019 18:03:00 Tải xuống
Chapter 26 01-03-2019 11:10:01 Tải xuống
Chapter 27 01-03-2019 19:04:31 Tải xuống
Chapter 28 01-03-2019 12:02:18 Tải xuống
Chapter 29 06-05-2019 10:24:40 Tải xuống
Chapter 30 10-05-2019 15:06:01 Tải xuống
Chapter 31 30-05-2019 01:04:20 Tải xuống
Chapter 32 30-05-2019 01:04:26 Tải xuống
Chapter 33 30-05-2019 01:04:27 Tải xuống
Chapter 34 30-05-2019 01:04:32 Tải xuống
Chapter 35 03-06-2019 14:18:23 Tải xuống
Chapter 36 08-06-2019 14:24:40 Tải xuống
Chapter 37 16-06-2019 01:12:35 Tải xuống
Chapter 38 16-06-2019 09:54:14 Tải xuống
Chapter 39 18-06-2019 12:36:12 Tải xuống
Chapter 40 25-06-2019 14:24:15 Tải xuống
Chapter 41 05-07-2019 13:00:34 Tải xuống
Chapter 42 13-07-2019 14:36:12 Tải xuống
Chapter 43 24-07-2019 15:03:25 Tải xuống
Chapter 44 30-07-2019 02:06:55 Tải xuống
Chapter 45 31-07-2019 12:24:16 Tải xuống
Chapter 46 07-08-2019 13:06:17 Tải xuống
Chapter 47 14-08-2019 12:48:15 Tải xuống
Chapter 48 19-08-2019 13:00:23 Tải xuống
Chapter 49 25-08-2019 15:12:26 Tải xuống
Chapter 50 04-09-2019 13:00:16 Tải xuống
Chapter 51 11-09-2019 13:36:11 Tải xuống
Chapter 52 16-09-2019 14:30:12 Tải xuống
Chapter 53 24-09-2019 13:02:07 Tải xuống
Chapter 54 09-10-2019 14:54:19 Tải xuống
Chapter 55 20-10-2019 14:05:31 Tải xuống
Chapter 56 30-10-2019 13:01:00 Tải xuống
Chapter 57 14-11-2019 12:12:15 Tải xuống
Chapter 58 28-11-2019 13:35:38 Tải xuống
Chapter 59 06-12-2019 12:37:24 Tải xuống
Chapter 60 14-12-2019 13:48:16 Tải xuống
Chapter 61 21-12-2019 13:42:49 Tải xuống
Chapter 62 31-12-2019 14:28:15 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2020 14:36:45 Tải xuống
Chapter 64 16-01-2020 13:49:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh