Please don't bully me - Nagatoro-san

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Slice of Life , School Life , Romance , Comedy ,
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 2021 08-04-2021 05:06:25 Tải xuống
Chapter 69 02-10-2020 22:42:21 Tải xuống
Chapter 68 23-09-2020 00:30:15 Tải xuống
Chapter 67 20-08-2020 17:48:16 Tải xuống
Chapter 66 20-08-2020 16:43:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 18-03-2019 19:22:55 Tải xuống
Chapter 1 18-03-2019 19:22:39 Tải xuống
Chapter 2 18-03-2019 19:22:41 Tải xuống
Chapter 3 18-03-2019 15:11:21 Tải xuống
Chapter 4 18-03-2019 19:23:09 Tải xuống
Chapter 5 18-03-2019 01:06:56 Tải xuống
Chapter 5.5 18-03-2019 01:06:59 Tải xuống
Chapter 6 18-03-2019 19:22:23 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 11:55:54 Tải xuống
Chapter 8 18-03-2019 07:04:28 Tải xuống
Chapter 9 18-03-2019 19:23:09 Tải xuống
Chapter 10 18-03-2019 07:01:35 Tải xuống
Chapter 11 18-03-2019 19:21:47 Tải xuống
Chapter 12 18-03-2019 15:11:29 Tải xuống
Chapter 12.5: - Bonus 08-08-2020 22:03:41 Tải xuống
Chapter 13 18-03-2019 01:07:16 Tải xuống
Chapter 13.5: - Bonus 08-08-2020 22:07:40 Tải xuống
Chapter 14 18-03-2019 19:20:53 Tải xuống
Chapter 14.1 18-03-2019 01:07:22 Tải xuống
Chapter 14.2 18-03-2019 19:20:56 Tải xuống
Chapter 15 18-03-2019 15:09:50 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 11:56:14 Tải xuống
Chapter 16.5 09-08-2020 10:18:12 Tải xuống
Chapter 17 18-03-2019 19:20:50 Tải xuống
Chapter 18 18-03-2019 01:07:28 Tải xuống
Chapter 19 18-03-2019 19:20:59 Tải xuống
Chapter 19.5 17-03-2019 20:02:07 Tải xuống
Chapter 20 18-03-2019 15:11:39 Tải xuống
Chapter 20.5: Omake 001 08-08-2020 22:37:12 Tải xuống
Chapter 21 18-03-2019 13:05:30 Tải xuống
Chapter 22 18-03-2019 15:11:42 Tải xuống
Chapter 23 18-03-2019 15:11:45 Tải xuống
Chapter 24 18-03-2019 13:04:20 Tải xuống
Chapter 25 18-03-2019 13:05:32 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2019 07:01:30 Tải xuống
Chapter 27 18-03-2019 19:20:12 Tải xuống
Chapter 27.1 18-03-2019 13:05:35 Tải xuống
Chapter 27.2 18-03-2019 13:05:38 Tải xuống
Chapter 27.3 18-03-2019 01:01:50 Tải xuống
Chapter 28 18-03-2019 19:19:44 Tải xuống
Chapter 29 18-03-2019 19:19:14 Tải xuống
Chapter 29.1 18-03-2019 19:19:17 Tải xuống
Chapter 29.2 18-03-2019 15:11:50 Tải xuống
Chapter 29.3 18-03-2019 15:11:55 Tải xuống
Chapter 30 18-03-2019 19:19:11 Tải xuống
Chapter 31 18-03-2019 19:19:25 Tải xuống
Chapter 31.5 18-03-2019 15:11:59 Tải xuống
Chapter 32 18-03-2019 01:01:47 Tải xuống
Chapter 33 18-03-2019 19:19:23 Tải xuống
Chapter 34 17-03-2019 18:11:56 Tải xuống
Chapter 34.1 18-03-2019 19:19:26 Tải xuống
Chapter 34.2 18-03-2019 19:19:29 Tải xuống
Chapter 34.3 18-03-2019 19:19:40 Tải xuống
Chapter 35 18-03-2019 19:19:35 Tải xuống
Chapter 36 18-03-2019 19:19:04 Tải xuống
Chapter 37 17-03-2019 02:18:05 Tải xuống
Chapter 38 11-04-2019 08:28:46 Tải xuống
Chapter 38.5 08-04-2019 11:02:03 Tải xuống
Chapter 39 17-06-2019 10:16:47 Tải xuống
Chapter 40 13-06-2019 15:00:42 Tải xuống
Chapter 41 13-06-2019 14:30:29 Tải xuống
Chapter 42 17-06-2019 10:16:50 Tải xuống
Chapter 42.1 13-06-2019 16:12:25 Tải xuống
Chapter 42.2 13-06-2019 14:30:30 Tải xuống
Chapter 42.3 16-06-2019 02:09:53 Tải xuống
Chapter 42.4 13-06-2019 14:30:36 Tải xuống
Chapter 42.5 15-06-2019 12:36:43 Tải xuống
Chapter 42.6 17-06-2019 10:16:41 Tải xuống
Chapter 43 24-07-2019 23:53:35 Tải xuống
Chapter 44 04-08-2019 23:00:46 Tải xuống
Chapter 45 22-08-2019 04:32:55 Tải xuống
Chapter 45: Chap 43 08-08-2020 20:13:16 Tải xuống
Chapter 46 03-09-2019 12:12:10 Tải xuống
Chapter 46: Chap 44 08-04-2021 05:06:37 Tải xuống
Chapter 47 03-09-2019 12:12:13 Tải xuống
Chapter 48 03-09-2019 12:12:15 Tải xuống
Chapter 49 12-09-2019 19:54:13 Tải xuống
Chapter 50 08-08-2020 20:34:15 Tải xuống
Chapter 51 08-08-2020 22:34:12 Tải xuống
Chapter 51.1 08-08-2020 22:05:42 Tải xuống
Chapter 51.2 08-08-2020 22:16:11 Tải xuống
Chapter 52 08-08-2020 22:04:42 Tải xuống
Chapter 53 08-08-2020 22:37:57 Tải xuống
Chapter 54 08-08-2020 21:59:45 Tải xuống
Chapter 55 08-08-2020 22:45:28 Tải xuống
Chapter 56 08-08-2020 22:25:57 Tải xuống
Chapter 57 08-08-2020 22:02:15 Tải xuống
Chapter 58 08-08-2020 22:23:18 Tải xuống
Chapter 59 08-08-2020 22:01:12 Tải xuống
Chapter 59.1 08-08-2020 22:11:14 Tải xuống
Chapter 59.2 08-08-2020 22:00:15 Tải xuống
Chapter 59.3 08-08-2020 22:32:45 Tải xuống
Chapter 59.4 08-08-2020 22:32:16 Tải xuống
Chapter 60 08-08-2020 22:20:43 Tải xuống
Chapter 61 08-08-2020 22:31:12 Tải xuống
Chapter 62 08-08-2020 22:19:42 Tải xuống
Chapter 63 08-08-2020 22:19:21 Tải xuống
Chapter 64 08-08-2020 22:24:49 Tải xuống
Chapter 65 08-08-2020 22:24:11 Tải xuống
Chapter 66 20-08-2020 16:43:27 Tải xuống
Chapter 67 20-08-2020 17:48:16 Tải xuống
Chapter 68 23-09-2020 00:30:15 Tải xuống
Chapter 69 02-10-2020 22:42:21 Tải xuống
Chapter 2021 08-04-2021 05:06:25 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh