Loading...

5 Toubun no Hanayome

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Harem , Romance , School Life ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một bộ tình cảm rất hot nhe Một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi, gặp một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, ấn tượng ban đầu méo tốt, thế nhưng trời xui đất khiến, anh main nhà ta phải làm gia sư cho cô nàng đó, à không, làm gia sư tận 5 cô lận, vì sao tới 5 cô ư? đón xem nhé! cô nào cũng đẹp như thú
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 106 17-10-2019 09:49:12 Tải xuống
Chapter 105 09-10-2019 19:30:44 Tải xuống
Chapter 104 04-10-2019 02:50:19 Tải xuống
Chapter 103 21-09-2019 23:00:30 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2019 00:06:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 12-07-2019 19:12:18 Tải xuống
Chapter 1 11-07-2019 14:25:23 Tải xuống
Chapter 2 11-07-2019 14:25:26 Tải xuống
Chapter 3 11-07-2019 14:25:27 Tải xuống
Chapter 4 11-07-2019 14:25:31 Tải xuống
Chapter 5 12-07-2019 14:04:51 Tải xuống
Chapter 6 12-07-2019 15:12:24 Tải xuống
Chapter 7 11-07-2019 14:25:40 Tải xuống
Chapter 8 11-07-2019 14:25:43 Tải xuống
Chapter 9 11-07-2019 14:25:47 Tải xuống
Chapter 10 11-07-2019 14:25:50 Tải xuống
Chapter 11 11-07-2019 14:25:53 Tải xuống
Chapter 12 12-07-2019 18:12:16 Tải xuống
Chapter 13 11-07-2019 14:25:58 Tải xuống
Chapter 14 12-07-2019 15:12:19 Tải xuống
Chapter 15 12-07-2019 15:12:21 Tải xuống
Chapter 16 12-07-2019 14:05:24 Tải xuống
Chapter 17 12-07-2019 15:12:28 Tải xuống
Chapter 18 11-07-2019 14:26:12 Tải xuống
Chapter 19 11-07-2019 14:26:17 Tải xuống
Chapter 20 11-07-2019 14:26:23 Tải xuống
Chapter 21 11-07-2019 14:26:26 Tải xuống
Chapter 22 11-07-2019 14:26:26 Tải xuống
Chapter 23 12-07-2019 15:12:15 Tải xuống
Chapter 24 11-07-2019 14:26:34 Tải xuống
Chapter 25 11-07-2019 14:26:37 Tải xuống
Chapter 26 11-07-2019 14:26:40 Tải xuống
Chapter 27 11-07-2019 14:26:42 Tải xuống
Chapter 28 11-07-2019 14:26:44 Tải xuống
Chapter 29 12-07-2019 15:12:09 Tải xuống
Chapter 30 13-07-2019 21:57:17 Tải xuống
Chapter 31 13-07-2019 21:57:47 Tải xuống
Chapter 32 12-07-2019 18:12:04 Tải xuống
Chapter 33 12-07-2019 17:12:47 Tải xuống
Chapter 34 11-07-2019 14:27:03 Tải xuống
Chapter 35 11-07-2019 14:27:06 Tải xuống
Chapter 36 11-07-2019 14:27:08 Tải xuống
Chapter 37 12-07-2019 15:12:06 Tải xuống
Chapter 38 12-07-2019 15:12:12 Tải xuống
Chapter 39 11-07-2019 14:27:19 Tải xuống
Chapter 40 11-07-2019 14:27:22 Tải xuống
Chapter 41 11-07-2019 14:27:23 Tải xuống
Chapter 42 11-07-2019 14:27:26 Tải xuống
Chapter 42.5: - Extra 1 11-07-2019 14:27:33 Tải xuống
Chapter 43 12-07-2019 14:06:45 Tải xuống
Chapter 44 12-07-2019 14:06:46 Tải xuống
Chapter 45 11-07-2019 14:27:42 Tải xuống
Chapter 46 12-07-2019 15:11:59 Tải xuống
Chapter 47 12-07-2019 15:12:00 Tải xuống
Chapter 48 11-07-2019 14:27:53 Tải xuống
Chapter 49 11-07-2019 14:27:55 Tải xuống
Chapter 50 12-07-2019 14:06:49 Tải xuống
Chapter 51 11-07-2019 14:28:00 Tải xuống
Chapter 52 11-07-2019 14:28:03 Tải xuống
Chapter 53 11-07-2019 14:28:06 Tải xuống
Chapter 54 11-07-2019 14:28:09 Tải xuống
Chapter 55 11-07-2019 14:28:14 Tải xuống
Chapter 56 12-07-2019 14:06:52 Tải xuống
Chapter 57 12-07-2019 14:06:54 Tải xuống
Chapter 58 11-07-2019 14:28:21 Tải xuống
Chapter 59 11-07-2019 14:28:25 Tải xuống
Chapter 60 11-07-2019 14:28:27 Tải xuống
Chapter 61 11-07-2019 14:28:31 Tải xuống
Chapter 62 11-07-2019 14:28:33 Tải xuống
Chapter 63 12-07-2019 14:06:57 Tải xuống
Chapter 64 12-07-2019 14:07:00 Tải xuống
Chapter 65 12-07-2019 14:07:03 Tải xuống
Chapter 66 12-07-2019 19:11:27 Tải xuống
Chapter 67 11-07-2019 14:28:48 Tải xuống
Chapter 68 11-07-2019 14:28:53 Tải xuống
Chapter 69 11-07-2019 14:28:55 Tải xuống
Chapter 70 11-07-2019 14:28:57 Tải xuống
Chapter 71 12-07-2019 14:07:05 Tải xuống
Chapter 72 12-07-2019 14:07:09 Tải xuống
Chapter 73 12-07-2019 18:11:33 Tải xuống
Chapter 74 11-07-2019 14:29:10 Tải xuống
Chapter 75 11-07-2019 14:29:13 Tải xuống
Chapter 76 11-07-2019 14:29:14 Tải xuống
Chapter 77 11-07-2019 14:29:18 Tải xuống
Chapter 78 12-07-2019 14:07:12 Tải xuống
Chapter 79 12-07-2019 14:07:14 Tải xuống
Chapter 80 12-07-2019 19:11:22 Tải xuống
Chapter 81 12-07-2019 14:07:20 Tải xuống
Chapter 82 11-07-2019 14:29:32 Tải xuống
Chapter 83 11-07-2019 14:29:36 Tải xuống
Chapter 84 11-07-2019 14:29:40 Tải xuống
Chapter 85 11-07-2019 14:29:41 Tải xuống
Chapter 86 11-07-2019 14:29:46 Tải xuống
Chapter 87 12-07-2019 14:07:23 Tải xuống
Chapter 88 12-07-2019 14:07:26 Tải xuống
Chapter 89 12-07-2019 14:07:32 Tải xuống
Chapter 90 11-07-2019 14:29:56 Tải xuống
Chapter 91 11-07-2019 14:29:59 Tải xuống
Chapter 92 11-07-2019 14:30:04 Tải xuống
Chapter 93 11-07-2019 14:30:09 Tải xuống
Chapter 94 15-07-2019 17:00:10 Tải xuống
Chapter 95 23-07-2019 23:18:14 Tải xuống
Chapter 96 30-07-2019 23:30:18 Tải xuống
Chapter 97 07-08-2019 12:54:13 Tải xuống
Chapter 98 20-08-2019 20:24:29 Tải xuống
Chapter 99 30-08-2019 18:20:14 Tải xuống
Chapter 100 03-09-2019 20:42:31 Tải xuống
Chapter 101 10-09-2019 13:30:16 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2019 00:06:09 Tải xuống
Chapter 103 21-09-2019 23:00:30 Tải xuống
Chapter 104 04-10-2019 02:50:19 Tải xuống
Chapter 105 09-10-2019 19:30:44 Tải xuống
Chapter 106 17-10-2019 09:49:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh