Loading...

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 22-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
~Tên khác:Tình Thâm Vì Phu Quân. ~Thể loại:Đô Thị,Ngôn Tình. ~Giới thiệu: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là.....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 225 22-05-2020 21:18:07 Tải xuống
Chapter 224 22-05-2020 21:18:37 Tải xuống
Chapter 223 22-05-2020 21:19:06 Tải xuống
Chapter 222 11-05-2020 20:13:37 Tải xuống
Chapter 221 08-05-2020 12:43:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-11-2019 22:23:07 Tải xuống
Chapter 1 20-01-2019 22:14:08 Tải xuống
Chapter 2 20-01-2019 22:14:11 Tải xuống
Chapter 3 20-01-2019 22:14:14 Tải xuống
Chapter 4 20-01-2019 22:14:17 Tải xuống
Chapter 5 20-01-2019 22:14:20 Tải xuống
Chapter 6 20-01-2019 22:14:23 Tải xuống
Chapter 7 20-01-2019 22:14:26 Tải xuống
Chapter 8 20-01-2019 22:14:29 Tải xuống
Chapter 9 20-01-2019 22:14:32 Tải xuống
Chapter 10 20-01-2019 22:14:35 Tải xuống
Chapter 11 20-01-2019 22:14:38 Tải xuống
Chapter 12 20-01-2019 22:14:41 Tải xuống
Chapter 13 20-01-2019 22:14:44 Tải xuống
Chapter 14 20-01-2019 22:14:47 Tải xuống
Chapter 15 20-01-2019 22:14:50 Tải xuống
Chapter 16 20-01-2019 22:14:53 Tải xuống
Chapter 17 20-01-2019 22:14:56 Tải xuống
Chapter 18 20-01-2019 22:14:59 Tải xuống
Chapter 19 20-01-2019 22:15:02 Tải xuống
Chapter 20 20-01-2019 22:15:06 Tải xuống
Chapter 21 20-01-2019 22:15:09 Tải xuống
Chapter 22 20-01-2019 22:15:12 Tải xuống
Chapter 23 20-01-2019 22:15:15 Tải xuống
Chapter 24 20-01-2019 22:15:18 Tải xuống
Chapter 25 20-01-2019 22:15:21 Tải xuống
Chapter 26 20-01-2019 22:15:24 Tải xuống
Chapter 27 20-01-2019 22:15:27 Tải xuống
Chapter 28 20-01-2019 22:15:30 Tải xuống
Chapter 29 20-01-2019 22:15:33 Tải xuống
Chapter 30 20-01-2019 22:15:36 Tải xuống
Chapter 31 20-01-2019 22:15:39 Tải xuống
Chapter 32 20-01-2019 22:15:42 Tải xuống
Chapter 33 20-01-2019 22:15:45 Tải xuống
Chapter 34 20-01-2019 22:15:48 Tải xuống
Chapter 35 20-01-2019 22:15:51 Tải xuống
Chapter 36 20-01-2019 22:15:54 Tải xuống
Chapter 37 20-01-2019 22:15:57 Tải xuống
Chapter 38 20-01-2019 22:16:00 Tải xuống
Chapter 39 20-01-2019 22:16:03 Tải xuống
Chapter 40 20-01-2019 22:16:06 Tải xuống
Chapter 41 20-01-2019 22:16:09 Tải xuống
Chapter 42 20-01-2019 22:16:12 Tải xuống
Chapter 43 20-01-2019 22:16:15 Tải xuống
Chapter 44 20-01-2019 22:16:18 Tải xuống
Chapter 45 20-01-2019 22:16:21 Tải xuống
Chapter 46 20-01-2019 22:16:24 Tải xuống
Chapter 47 20-01-2019 22:16:27 Tải xuống
Chapter 48 20-01-2019 22:16:30 Tải xuống
Chapter 49 20-01-2019 22:16:33 Tải xuống
Chapter 50 20-01-2019 22:16:36 Tải xuống
Chapter 51 20-01-2019 22:16:39 Tải xuống
Chapter 52 20-01-2019 22:16:42 Tải xuống
Chapter 53 20-01-2019 22:16:45 Tải xuống
Chapter 54 20-01-2019 22:16:48 Tải xuống
Chapter 55 20-01-2019 22:16:51 Tải xuống
Chapter 56 20-01-2019 22:16:54 Tải xuống
Chapter 57 20-01-2019 22:16:57 Tải xuống
Chapter 58 20-01-2019 22:17:00 Tải xuống
Chapter 59 20-01-2019 22:17:03 Tải xuống
Chapter 60 20-01-2019 22:17:06 Tải xuống
Chapter 61 20-01-2019 22:17:09 Tải xuống
Chapter 62 20-01-2019 22:17:12 Tải xuống
Chapter 63 20-01-2019 22:17:15 Tải xuống
Chapter 64 20-01-2019 22:17:17 Tải xuống
Chapter 65 20-01-2019 22:17:21 Tải xuống
Chapter 66 20-01-2019 22:17:24 Tải xuống
Chapter 67 20-01-2019 22:17:27 Tải xuống
Chapter 68 20-01-2019 22:17:30 Tải xuống
Chapter 69 20-01-2019 22:17:33 Tải xuống
Chapter 70 20-01-2019 22:17:36 Tải xuống
Chapter 71 20-01-2019 22:17:39 Tải xuống
Chapter 72 20-01-2019 22:17:41 Tải xuống
Chapter 73 20-01-2019 22:17:45 Tải xuống
Chapter 74 20-01-2019 22:17:48 Tải xuống
Chapter 75 21-01-2019 02:00:36 Tải xuống
Chapter 76 21-01-2019 03:00:21 Tải xuống
Chapter 77 27-01-2019 23:00:12 Tải xuống
Chapter 78 27-01-2019 21:06:18 Tải xuống
Chapter 79 30-01-2019 22:10:11 Tải xuống
Chapter 80 04-02-2019 02:52:11 Tải xuống
Chapter 81 01-03-2019 12:02:26 Tải xuống
Chapter 82 01-03-2019 11:03:41 Tải xuống
Chapter 83 01-03-2019 18:03:08 Tải xuống
Chapter 84 01-03-2019 19:04:41 Tải xuống
Chapter 85 01-03-2019 09:03:16 Tải xuống
Chapter 86 09-04-2019 02:15:24 Tải xuống
Chapter 87 09-04-2019 02:15:21 Tải xuống
Chapter 88 09-04-2019 02:15:26 Tải xuống
Chapter 89 09-04-2019 02:15:30 Tải xuống
Chapter 90 09-04-2019 02:15:33 Tải xuống
Chapter 91 09-04-2019 02:15:39 Tải xuống
Chapter 92 09-04-2019 02:15:41 Tải xuống
Chapter 93 09-04-2019 02:15:45 Tải xuống
Chapter 94 09-04-2019 02:15:48 Tải xuống
Chapter 95 09-04-2019 02:15:17 Tải xuống
Chapter 96 04-05-2019 18:00:08 Tải xuống
Chapter 97 04-05-2019 18:00:11 Tải xuống
Chapter 98 04-05-2019 18:00:15 Tải xuống
Chapter 99 04-05-2019 18:00:19 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 18:00:22 Tải xuống
Chapter 101 04-05-2019 18:00:23 Tải xuống
Chapter 102 09-05-2019 07:05:08 Tải xuống
Chapter 103 30-05-2019 08:07:17 Tải xuống
Chapter 104 30-05-2019 08:07:21 Tải xuống
Chapter 105 30-05-2019 08:07:23 Tải xuống
Chapter 106 30-05-2019 09:04:44 Tải xuống
Chapter 107 30-05-2019 09:04:47 Tải xuống
Chapter 108 30-05-2019 09:04:50 Tải xuống
Chapter 109 30-05-2019 09:04:53 Tải xuống
Chapter 110 30-05-2019 09:04:56 Tải xuống
Chapter 111 01-06-2019 13:48:12 Tải xuống
Chapter 112 05-06-2019 12:00:08 Tải xuống
Chapter 113 08-06-2019 18:18:15 Tải xuống
Chapter 114 10-06-2019 20:12:16 Tải xuống
Chapter 115 16-06-2019 02:12:30 Tải xuống
Chapter 116 16-06-2019 06:03:53 Tải xuống
Chapter 117 17-06-2019 19:48:09 Tải xuống
Chapter 118 19-06-2019 18:18:22 Tải xuống
Chapter 119 21-06-2019 18:00:15 Tải xuống
Chapter 120 24-06-2019 20:06:10 Tải xuống
Chapter 121 26-06-2019 20:48:43 Tải xuống
Chapter 122 28-06-2019 19:54:15 Tải xuống
Chapter 123 01-07-2019 21:00:53 Tải xuống
Chapter 124 03-07-2019 17:42:15 Tải xuống
Chapter 125 06-07-2019 19:18:05 Tải xuống
Chapter 126 08-07-2019 20:01:04 Tải xuống
Chapter 127 10-07-2019 22:30:08 Tải xuống
Chapter 128 12-07-2019 18:00:18 Tải xuống
Chapter 129 13-07-2019 19:00:28 Tải xuống
Chapter 130 20-07-2019 22:37:16 Tải xuống
Chapter 131 20-07-2019 22:37:19 Tải xuống
Chapter 132 30-07-2019 07:52:34 Tải xuống
Chapter 133 28-07-2019 14:17:31 Tải xuống
Chapter 134 30-07-2019 02:05:27 Tải xuống
Chapter 135 30-07-2019 04:01:04 Tải xuống
Chapter 136 31-07-2019 21:00:12 Tải xuống
Chapter 137 05-08-2019 21:53:46 Tải xuống
Chapter 138 05-08-2019 20:48:36 Tải xuống
Chapter 139 08-08-2019 19:48:13 Tải xuống
Chapter 140 12-08-2019 20:18:10 Tải xuống
Chapter 141 16-08-2019 20:18:12 Tải xuống
Chapter 142 22-08-2019 12:42:09 Tải xuống
Chapter 143 26-08-2019 20:36:15 Tải xuống
Chapter 144 28-08-2019 21:06:09 Tải xuống
Chapter 145 03-09-2019 20:12:12 Tải xuống
Chapter 146 04-09-2019 21:42:08 Tải xuống
Chapter 147 06-09-2019 21:36:13 Tải xuống
Chapter 148 07-09-2019 22:00:16 Tải xuống
Chapter 149 11-09-2019 21:00:09 Tải xuống
Chapter 150 13-09-2019 19:54:10 Tải xuống
Chapter 151 16-09-2019 20:00:17 Tải xuống
Chapter 152 19-09-2019 16:06:52 Tải xuống
Chapter 153 23-09-2019 19:48:12 Tải xuống
Chapter 154 28-09-2019 09:01:23 Tải xuống
Chapter 155 01-10-2019 14:09:05 Tải xuống
Chapter 156 05-10-2019 20:24:43 Tải xuống
Chapter 157 10-10-2019 20:25:12 Tải xuống
Chapter 158 12-10-2019 21:19:00 Tải xuống
Chapter 159 14-10-2019 20:08:46 Tải xuống
Chapter 160 18-10-2019 20:07:17 Tải xuống
Chapter 161 21-10-2019 20:48:51 Tải xuống
Chapter 162 27-10-2019 20:19:14 Tải xuống
Chapter 163 30-10-2019 20:31:44 Tải xuống
Chapter 164 03-11-2019 19:00:48 Tải xuống
Chapter 165 05-11-2019 20:14:47 Tải xuống
Chapter 166 08-11-2019 23:15:17 Tải xuống
Chapter 167 14-11-2019 19:54:12 Tải xuống
Chapter 168 17-11-2019 19:00:47 Tải xuống
Chapter 169 22-11-2019 21:20:11 Tải xuống
Chapter 170 24-11-2019 21:47:44 Tải xuống
Chapter 171 26-11-2019 21:19:11 Tải xuống
Chapter 172 29-11-2019 23:26:10 Tải xuống
Chapter 173 01-12-2019 19:47:50 Tải xuống
Chapter 174 07-12-2019 04:20:43 Tải xuống
Chapter 175 11-12-2019 21:40:17 Tải xuống
Chapter 176 14-12-2019 20:25:23 Tải xuống
Chapter 177 15-12-2019 20:34:55 Tải xuống
Chapter 178 18-12-2019 20:48:43 Tải xuống
Chapter 179 23-12-2019 08:44:42 Tải xuống
Chapter 180 25-12-2019 21:32:35 Tải xuống
Chapter 181 29-12-2019 19:32:11 Tải xuống
Chapter 182 31-12-2019 21:13:13 Tải xuống
Chapter 183 04-01-2020 21:20:28 Tải xuống
Chapter 184 09-01-2020 00:19:11 Tải xuống
Chapter 185 11-01-2020 20:41:10 Tải xuống
Chapter 186 14-01-2020 20:42:42 Tải xuống
Chapter 187 17-01-2020 21:00:44 Tải xuống
Chapter 188 21-01-2020 20:12:44 Tải xuống
Chapter 189 26-01-2020 20:58:12 Tải xuống
Chapter 190 31-01-2020 19:59:09 Tải xuống
Chapter 191 02-02-2020 22:12:38 Tải xuống
Chapter 192 04-02-2020 20:55:11 Tải xuống
Chapter 193 05-02-2020 20:18:42 Tải xuống
Chapter 194 11-02-2020 21:05:01 Tải xuống
Chapter 195 12-02-2020 23:04:01 Tải xuống
Chapter 196 18-02-2020 21:18:13 Tải xuống
Chapter 197 21-02-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 198 24-02-2020 21:36:44 Tải xuống
Chapter 199 27-02-2020 20:48:43 Tải xuống
Chapter 200 04-03-2020 20:59:46 Tải xuống
Chapter 201 05-03-2020 20:21:10 Tải xuống
Chapter 202 10-03-2020 20:00:57 Tải xuống
Chapter 203 13-03-2020 19:10:44 Tải xuống
Chapter 204 15-03-2020 19:50:08 Tải xuống
Chapter 205 17-03-2020 20:07:14 Tải xuống
Chapter 206 19-03-2020 20:38:14 Tải xuống
Chapter 207 25-03-2020 04:02:09 Tải xuống
Chapter 208 25-03-2020 20:09:12 Tải xuống
Chapter 209 28-03-2020 20:49:10 Tải xuống
Chapter 210 30-03-2020 20:36:39 Tải xuống
Chapter 211 08-04-2020 21:21:39 Tải xuống
Chapter 212 08-04-2020 21:21:09 Tải xuống
Chapter 213 10-04-2020 21:54:38 Tải xuống
Chapter 214 14-04-2020 23:35:40 Tải xuống
Chapter 215 19-04-2020 20:39:38 Tải xuống
Chapter 216 23-04-2020 20:43:42 Tải xuống
Chapter 217 23-04-2020 20:54:11 Tải xuống
Chapter 218 28-04-2020 21:49:37 Tải xuống
Chapter 219 03-05-2020 20:31:36 Tải xuống
Chapter 220 05-05-2020 19:42:38 Tải xuống
Chapter 221 08-05-2020 12:43:39 Tải xuống
Chapter 222 11-05-2020 20:13:37 Tải xuống
Chapter 223 22-05-2020 21:19:06 Tải xuống
Chapter 224 22-05-2020 21:18:37 Tải xuống
Chapter 225 22-05-2020 21:18:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh