Loading...

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
~Tên khác:Tình Thâm Vì Phu Quân. ~Thể loại:Đô Thị,Ngôn Tình. ~Giới thiệu: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là.....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 265 17-10-2020 22:18:12 Tải xuống
Chapter 264 07-10-2020 21:00:14 Tải xuống
Chapter 263 07-10-2020 21:00:12 Tải xuống
Chapter 262 07-10-2020 21:12:50 Tải xuống
Chapter 261 29-09-2020 21:48:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 25-09-2020 18:49:51 Tải xuống
Chapter 1 20-01-2019 22:14:08 Tải xuống
Chapter 2 20-01-2019 22:14:11 Tải xuống
Chapter 3 20-01-2019 22:14:14 Tải xuống
Chapter 4 20-01-2019 22:14:17 Tải xuống
Chapter 5 20-01-2019 22:14:20 Tải xuống
Chapter 6 20-01-2019 22:14:23 Tải xuống
Chapter 7 20-01-2019 22:14:26 Tải xuống
Chapter 8 20-01-2019 22:14:29 Tải xuống
Chapter 9 20-01-2019 22:14:32 Tải xuống
Chapter 10 20-01-2019 22:14:35 Tải xuống
Chapter 11 20-01-2019 22:14:38 Tải xuống
Chapter 12 20-01-2019 22:14:41 Tải xuống
Chapter 13 20-01-2019 22:14:44 Tải xuống
Chapter 14 20-01-2019 22:14:47 Tải xuống
Chapter 15 20-01-2019 22:14:50 Tải xuống
Chapter 16 20-01-2019 22:14:53 Tải xuống
Chapter 17 20-01-2019 22:14:56 Tải xuống
Chapter 18 20-01-2019 22:14:59 Tải xuống
Chapter 19 20-01-2019 22:15:02 Tải xuống
Chapter 20 20-01-2019 22:15:06 Tải xuống
Chapter 21 20-01-2019 22:15:09 Tải xuống
Chapter 22 20-01-2019 22:15:12 Tải xuống
Chapter 23 20-01-2019 22:15:15 Tải xuống
Chapter 24 20-01-2019 22:15:18 Tải xuống
Chapter 25 20-01-2019 22:15:21 Tải xuống
Chapter 26 20-01-2019 22:15:24 Tải xuống
Chapter 27 20-01-2019 22:15:27 Tải xuống
Chapter 28 20-01-2019 22:15:30 Tải xuống
Chapter 29 20-01-2019 22:15:33 Tải xuống
Chapter 30 20-01-2019 22:15:36 Tải xuống
Chapter 31 20-01-2019 22:15:39 Tải xuống
Chapter 32 20-01-2019 22:15:42 Tải xuống
Chapter 33 20-01-2019 22:15:45 Tải xuống
Chapter 34 20-01-2019 22:15:48 Tải xuống
Chapter 35 20-01-2019 22:15:51 Tải xuống
Chapter 36 20-01-2019 22:15:54 Tải xuống
Chapter 37 20-01-2019 22:15:57 Tải xuống
Chapter 38 20-01-2019 22:16:00 Tải xuống
Chapter 39 20-01-2019 22:16:03 Tải xuống
Chapter 40 20-01-2019 22:16:06 Tải xuống
Chapter 41 20-01-2019 22:16:09 Tải xuống
Chapter 42 20-01-2019 22:16:12 Tải xuống
Chapter 43 20-01-2019 22:16:15 Tải xuống
Chapter 44 20-01-2019 22:16:18 Tải xuống
Chapter 45 20-01-2019 22:16:21 Tải xuống
Chapter 46 20-01-2019 22:16:24 Tải xuống
Chapter 47 20-01-2019 22:16:27 Tải xuống
Chapter 48 20-01-2019 22:16:30 Tải xuống
Chapter 49 20-01-2019 22:16:33 Tải xuống
Chapter 50 20-01-2019 22:16:36 Tải xuống
Chapter 51 20-01-2019 22:16:39 Tải xuống
Chapter 52 20-01-2019 22:16:42 Tải xuống
Chapter 53 20-01-2019 22:16:45 Tải xuống
Chapter 54 20-01-2019 22:16:48 Tải xuống
Chapter 55 20-01-2019 22:16:51 Tải xuống
Chapter 56 20-01-2019 22:16:54 Tải xuống
Chapter 57 20-01-2019 22:16:57 Tải xuống
Chapter 58 20-01-2019 22:17:00 Tải xuống
Chapter 59 20-01-2019 22:17:03 Tải xuống
Chapter 60 20-01-2019 22:17:06 Tải xuống
Chapter 61 20-01-2019 22:17:09 Tải xuống
Chapter 62 20-01-2019 22:17:12 Tải xuống
Chapter 63 20-01-2019 22:17:15 Tải xuống
Chapter 64 20-01-2019 22:17:17 Tải xuống
Chapter 65 20-01-2019 22:17:21 Tải xuống
Chapter 66 20-01-2019 22:17:24 Tải xuống
Chapter 67 20-01-2019 22:17:27 Tải xuống
Chapter 68 20-01-2019 22:17:30 Tải xuống
Chapter 69 20-01-2019 22:17:33 Tải xuống
Chapter 70 20-01-2019 22:17:36 Tải xuống
Chapter 71 20-01-2019 22:17:39 Tải xuống
Chapter 72 20-01-2019 22:17:41 Tải xuống
Chapter 73 20-01-2019 22:17:45 Tải xuống
Chapter 74 20-01-2019 22:17:48 Tải xuống
Chapter 75 21-01-2019 02:00:36 Tải xuống
Chapter 76 21-01-2019 03:00:21 Tải xuống
Chapter 77 27-01-2019 23:00:12 Tải xuống
Chapter 78 27-01-2019 21:06:18 Tải xuống
Chapter 79 30-01-2019 22:10:11 Tải xuống
Chapter 80 04-02-2019 02:52:11 Tải xuống
Chapter 81 01-03-2019 12:02:26 Tải xuống
Chapter 82 01-03-2019 11:03:41 Tải xuống
Chapter 83 01-03-2019 18:03:08 Tải xuống
Chapter 84 01-03-2019 19:04:41 Tải xuống
Chapter 85 01-03-2019 09:03:16 Tải xuống
Chapter 86 09-04-2019 02:15:24 Tải xuống
Chapter 87 09-04-2019 02:15:21 Tải xuống
Chapter 88 09-04-2019 02:15:26 Tải xuống
Chapter 89 09-04-2019 02:15:30 Tải xuống
Chapter 90 09-04-2019 02:15:33 Tải xuống
Chapter 91 09-04-2019 02:15:39 Tải xuống
Chapter 92 09-04-2019 02:15:41 Tải xuống
Chapter 93 09-04-2019 02:15:45 Tải xuống
Chapter 94 09-04-2019 02:15:48 Tải xuống
Chapter 95 09-04-2019 02:15:17 Tải xuống
Chapter 96 04-05-2019 18:00:08 Tải xuống
Chapter 97 04-05-2019 18:00:11 Tải xuống
Chapter 98 04-05-2019 18:00:15 Tải xuống
Chapter 99 04-05-2019 18:00:19 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 18:00:22 Tải xuống
Chapter 101 04-05-2019 18:00:23 Tải xuống
Chapter 102 09-05-2019 07:05:08 Tải xuống
Chapter 103 30-05-2019 08:07:17 Tải xuống
Chapter 104 30-05-2019 08:07:21 Tải xuống
Chapter 105 30-05-2019 08:07:23 Tải xuống
Chapter 106 30-05-2019 09:04:44 Tải xuống
Chapter 107 30-05-2019 09:04:47 Tải xuống
Chapter 108 30-05-2019 09:04:50 Tải xuống
Chapter 109 30-05-2019 09:04:53 Tải xuống
Chapter 110 30-05-2019 09:04:56 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2020 18:49:46 Tải xuống
Chapter 112 25-09-2020 18:49:41 Tải xuống
Chapter 113 25-09-2020 18:49:33 Tải xuống
Chapter 114 25-09-2020 18:49:11 Tải xuống
Chapter 115 25-09-2020 18:49:11 Tải xuống
Chapter 116 25-09-2020 18:49:07 Tải xuống
Chapter 117 25-09-2020 18:49:03 Tải xuống
Chapter 118 25-09-2020 18:49:03 Tải xuống
Chapter 119 25-09-2020 18:48:32 Tải xuống
Chapter 120 25-09-2020 18:47:56 Tải xuống
Chapter 121 25-09-2020 18:47:56 Tải xuống
Chapter 122 25-09-2020 18:47:52 Tải xuống
Chapter 123 25-09-2020 19:00:37 Tải xuống
Chapter 124 25-09-2020 18:47:50 Tải xuống
Chapter 125 25-09-2020 18:47:47 Tải xuống
Chapter 126 25-09-2020 18:47:45 Tải xuống
Chapter 127 25-09-2020 18:47:42 Tải xuống
Chapter 128 25-09-2020 18:47:39 Tải xuống
Chapter 129 25-09-2020 18:47:37 Tải xuống
Chapter 130 25-09-2020 18:47:45 Tải xuống
Chapter 131 25-09-2020 18:47:31 Tải xuống
Chapter 132 25-09-2020 19:00:32 Tải xuống
Chapter 133 25-09-2020 18:47:14 Tải xuống
Chapter 134 25-09-2020 18:58:43 Tải xuống
Chapter 135 25-09-2020 18:46:48 Tải xuống
Chapter 136 25-09-2020 18:46:53 Tải xuống
Chapter 137 25-09-2020 18:58:31 Tải xuống
Chapter 138 25-09-2020 18:46:34 Tải xuống
Chapter 139 25-09-2020 18:46:38 Tải xuống
Chapter 140 25-09-2020 18:45:11 Tải xuống
Chapter 141 25-09-2020 18:58:30 Tải xuống
Chapter 142 25-09-2020 18:44:49 Tải xuống
Chapter 143 25-09-2020 18:58:27 Tải xuống
Chapter 144 25-09-2020 18:44:24 Tải xuống
Chapter 145 25-09-2020 18:44:30 Tải xuống
Chapter 146 25-09-2020 18:44:16 Tải xuống
Chapter 147 25-09-2020 18:44:13 Tải xuống
Chapter 148 25-09-2020 18:44:08 Tải xuống
Chapter 149 25-09-2020 18:44:08 Tải xuống
Chapter 150 25-09-2020 18:44:04 Tải xuống
Chapter 151 25-09-2020 18:54:52 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2020 18:43:54 Tải xuống
Chapter 153 25-09-2020 18:43:42 Tải xuống
Chapter 154 25-09-2020 18:43:38 Tải xuống
Chapter 155 25-09-2020 18:43:28 Tải xuống
Chapter 156 25-09-2020 18:43:28 Tải xuống
Chapter 157 25-09-2020 18:43:12 Tải xuống
Chapter 158 25-09-2020 18:54:48 Tải xuống
Chapter 159 25-09-2020 18:42:59 Tải xuống
Chapter 160 25-09-2020 18:43:09 Tải xuống
Chapter 161 25-09-2020 18:54:44 Tải xuống
Chapter 162 25-09-2020 18:42:02 Tải xuống
Chapter 163 25-09-2020 18:41:56 Tải xuống
Chapter 164 25-09-2020 18:41:56 Tải xuống
Chapter 165 25-09-2020 18:54:44 Tải xuống
Chapter 166 25-09-2020 18:41:52 Tải xuống
Chapter 167 25-09-2020 18:41:49 Tải xuống
Chapter 168 25-09-2020 18:41:49 Tải xuống
Chapter 169 25-09-2020 18:41:45 Tải xuống
Chapter 170 25-09-2020 18:41:45 Tải xuống
Chapter 171 25-09-2020 18:41:41 Tải xuống
Chapter 172 25-09-2020 18:41:37 Tải xuống
Chapter 173 25-09-2020 18:41:32 Tải xuống
Chapter 174 25-09-2020 18:41:27 Tải xuống
Chapter 175 25-09-2020 18:41:24 Tải xuống
Chapter 176 25-09-2020 18:41:21 Tải xuống
Chapter 177 25-09-2020 18:41:28 Tải xuống
Chapter 178 25-09-2020 18:41:14 Tải xuống
Chapter 179 25-09-2020 18:41:08 Tải xuống
Chapter 180 25-09-2020 18:41:10 Tải xuống
Chapter 181 25-09-2020 18:40:56 Tải xuống
Chapter 182 25-09-2020 18:40:52 Tải xuống
Chapter 183 25-09-2020 18:40:48 Tải xuống
Chapter 184 25-09-2020 18:40:48 Tải xuống
Chapter 185 25-09-2020 18:40:44 Tải xuống
Chapter 186 25-09-2020 18:40:27 Tải xuống
Chapter 187 25-09-2020 18:51:40 Tải xuống
Chapter 188 25-09-2020 18:40:17 Tải xuống
Chapter 189 25-09-2020 18:51:40 Tải xuống
Chapter 190 25-09-2020 18:39:57 Tải xuống
Chapter 191 25-09-2020 18:39:51 Tải xuống
Chapter 192 25-09-2020 18:39:12 Tải xuống
Chapter 193 25-09-2020 18:38:56 Tải xuống
Chapter 194 25-09-2020 18:51:36 Tải xuống
Chapter 195 25-09-2020 18:38:42 Tải xuống
Chapter 196 25-09-2020 18:38:45 Tải xuống
Chapter 197 25-09-2020 18:38:32 Tải xuống
Chapter 198 25-09-2020 18:38:32 Tải xuống
Chapter 199 25-09-2020 18:38:27 Tải xuống
Chapter 200 25-09-2020 18:51:21 Tải xuống
Chapter 201 25-09-2020 18:38:24 Tải xuống
Chapter 202 25-09-2020 18:38:22 Tải xuống
Chapter 203 25-09-2020 18:38:19 Tải xuống
Chapter 204 25-09-2020 18:38:17 Tải xuống
Chapter 205 25-09-2020 18:38:24 Tải xuống
Chapter 206 25-09-2020 18:38:15 Tải xuống
Chapter 207 25-09-2020 18:38:11 Tải xuống
Chapter 208 25-09-2020 18:38:11 Tải xuống
Chapter 209 25-09-2020 18:38:08 Tải xuống
Chapter 210 25-09-2020 18:38:04 Tải xuống
Chapter 211 25-09-2020 18:37:59 Tải xuống
Chapter 212 25-09-2020 18:37:54 Tải xuống
Chapter 213 25-09-2020 18:37:38 Tải xuống
Chapter 214 25-09-2020 18:37:13 Tải xuống
Chapter 215 25-09-2020 18:48:55 Tải xuống
Chapter 216 25-09-2020 18:48:52 Tải xuống
Chapter 217 25-09-2020 18:37:06 Tải xuống
Chapter 218 25-09-2020 18:37:09 Tải xuống
Chapter 219 25-09-2020 18:36:50 Tải xuống
Chapter 220 25-09-2020 18:48:50 Tải xuống
Chapter 221 25-09-2020 18:36:42 Tải xuống
Chapter 222 25-09-2020 18:36:32 Tải xuống
Chapter 223 25-09-2020 18:36:27 Tải xuống
Chapter 224 25-09-2020 18:36:12 Tải xuống
Chapter 225 25-09-2020 18:48:56 Tải xuống
Chapter 226 25-09-2020 18:36:08 Tải xuống
Chapter 227 25-09-2020 18:36:05 Tải xuống
Chapter 228 25-09-2020 18:36:04 Tải xuống
Chapter 229 25-09-2020 18:36:00 Tải xuống
Chapter 230 25-09-2020 18:35:56 Tải xuống
Chapter 231 25-09-2020 18:35:53 Tải xuống
Chapter 232 25-09-2020 18:35:52 Tải xuống
Chapter 233 25-09-2020 18:35:49 Tải xuống
Chapter 234 25-09-2020 18:35:44 Tải xuống
Chapter 235 25-09-2020 18:35:39 Tải xuống
Chapter 236 25-09-2020 18:35:17 Tải xuống
Chapter 237 25-09-2020 18:35:17 Tải xuống
Chapter 238 25-09-2020 18:35:13 Tải xuống
Chapter 239 25-09-2020 18:35:09 Tải xuống
Chapter 240 25-09-2020 18:35:09 Tải xuống
Chapter 241 25-09-2020 18:35:05 Tải xuống
Chapter 242 25-09-2020 18:35:01 Tải xuống
Chapter 243 25-09-2020 18:34:56 Tải xuống
Chapter 244 25-09-2020 18:34:52 Tải xuống
Chapter 245 25-09-2020 18:34:52 Tải xuống
Chapter 246 25-09-2020 18:34:47 Tải xuống
Chapter 247 12-09-2020 21:47:39 Tải xuống
Chapter 248 25-09-2020 18:34:38 Tải xuống
Chapter 249 25-09-2020 18:34:38 Tải xuống
Chapter 250 25-09-2020 18:34:34 Tải xuống
Chapter 251 25-09-2020 18:34:30 Tải xuống
Chapter 252 25-09-2020 18:34:25 Tải xuống
Chapter 253 25-09-2020 18:46:25 Tải xuống
Chapter 254 29-09-2020 21:36:31 Tải xuống
Chapter 255 29-09-2020 21:36:27 Tải xuống
Chapter 256 29-09-2020 21:36:22 Tải xuống
Chapter 257 29-09-2020 21:36:26 Tải xuống
Chapter 258 29-09-2020 21:36:16 Tải xuống
Chapter 259 29-09-2020 21:48:21 Tải xuống
Chapter 260 29-09-2020 21:48:12 Tải xuống
Chapter 261 29-09-2020 21:48:12 Tải xuống
Chapter 262 07-10-2020 21:12:50 Tải xuống
Chapter 263 07-10-2020 21:00:12 Tải xuống
Chapter 264 07-10-2020 21:00:14 Tải xuống
Chapter 265 17-10-2020 22:18:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh