Loading...

Yozakura Quartet

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Ecchi , Manga , Mystery , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện kể về 4 thành viên của hội cố vấn cuộc sống Youkai,họ có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người và Youkai trong thị trấn Sakurashin,ngăn chặn những Youkai có ý định xấu....nói chung là ai xấu xa sẽ bị trừng phạt !
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 20-02-2019 22:05:00 Tải xuống
Chapter 2 22-02-2019 22:06:32 Tải xuống
Chapter 3 22-02-2019 22:06:48 Tải xuống
Chapter 4 20-02-2019 22:05:09 Tải xuống
Chapter 5 20-02-2019 22:05:12 Tải xuống
Chapter 5.5: extra vol 1 20-02-2019 22:05:14 Tải xuống
Chapter 6 20-02-2019 22:05:18 Tải xuống
Chapter 7 20-02-2019 22:05:20 Tải xuống
Chapter 8 20-02-2019 22:05:24 Tải xuống
Chapter 9 21-02-2019 06:23:01 Tải xuống
Chapter 10 22-02-2019 22:06:29 Tải xuống
Chapter 11 20-02-2019 22:05:32 Tải xuống
Chapter 11.5: extra vol 2 20-02-2019 22:05:35 Tải xuống
Chapter 12 22-02-2019 22:06:27 Tải xuống
Chapter 13 16-05-2019 17:25:18 Tải xuống
Chapter 14 16-05-2019 17:29:18 Tải xuống
Chapter 15 22-02-2019 22:07:03 Tải xuống
Chapter 16 16-05-2019 17:33:55 Tải xuống
Chapter 17 20-02-2019 22:05:54 Tải xuống
Chapter 17.5: Extra vol 3 16-05-2019 17:41:29 Tải xuống
Chapter 18 20-02-2019 22:06:00 Tải xuống
Chapter 19 20-02-2019 22:06:03 Tải xuống
Chapter 20 16-05-2019 17:51:00 Tải xuống
Chapter 21 16-05-2019 17:55:09 Tải xuống
Chapter 22 20-02-2019 22:06:12 Tải xuống
Chapter 22.1 20-02-2019 22:06:14 Tải xuống
Chapter 22.5: Extra vol 4 22-02-2019 22:06:20 Tải xuống
Chapter 23 20-02-2019 22:06:21 Tải xuống
Chapter 24 16-05-2019 18:13:00 Tải xuống
Chapter 25 16-05-2019 18:30:33 Tải xuống
Chapter 26 20-02-2019 22:06:30 Tải xuống
Chapter 27 20-02-2019 22:06:33 Tải xuống
Chapter 27.5: Extra vol 5 20-02-2019 22:06:35 Tải xuống
Chapter 28 22-02-2019 22:06:15 Tải xuống
Chapter 29 20-02-2019 22:06:42 Tải xuống
Chapter 30 20-02-2019 22:06:45 Tải xuống
Chapter 31 20-02-2019 22:06:48 Tải xuống
Chapter 32 20-02-2019 22:06:51 Tải xuống
Chapter 33 20-02-2019 22:06:54 Tải xuống
Chapter 33.5: Extra vol 6 20-02-2019 22:06:56 Tải xuống
Chapter 34 20-02-2019 22:07:00 Tải xuống
Chapter 35 20-02-2019 22:07:03 Tải xuống
Chapter 36 20-02-2019 22:07:06 Tải xuống
Chapter 37 20-02-2019 22:07:09 Tải xuống
Chapter 38 20-02-2019 22:07:12 Tải xuống
Chapter 39 20-02-2019 22:07:15 Tải xuống
Chapter 39.5: Extra vol 7 20-02-2019 22:07:17 Tải xuống
Chapter 40 20-02-2019 22:07:21 Tải xuống
Chapter 41 20-02-2019 22:07:24 Tải xuống
Chapter 42 20-02-2019 22:07:27 Tải xuống
Chapter 43 20-02-2019 22:07:30 Tải xuống
Chapter 44 20-02-2019 22:07:33 Tải xuống
Chapter 44.5: Extra vol 8 20-02-2019 22:07:48 Tải xuống
Chapter 45 20-02-2019 22:07:39 Tải xuống
Chapter 46 20-02-2019 22:07:48 Tải xuống
Chapter 46.5: - Extra Vol 001 20-02-2019 22:07:47 Tải xuống
Chapter 47 20-02-2019 22:07:48 Tải xuống
Chapter 48 20-02-2019 22:07:51 Tải xuống
Chapter 49: Khúc ca của hoa (phần 6) 20-02-2019 22:07:54 Tải xuống
Chapter 50.5: Extra vol 9 20-02-2019 22:07:59 Tải xuống
Chapter 50: Khúc ca của hoa (kết) 20-02-2019 22:07:57 Tải xuống
Chapter 51: Mỗi người mỗi khác (phần 1) 20-02-2019 22:08:03 Tải xuống
Chapter 52: Mỗi người mỗi khác (phần 2) 20-02-2019 22:08:06 Tải xuống
Chapter 53: Mỗi người mỗi khác (kết) 20-02-2019 22:08:10 Tải xuống
Chapter 54: Mùa hè đang đến (phần 1) 20-02-2019 22:08:12 Tải xuống
Chapter 55: Mùa hè đang đến (phần 2) 20-02-2019 22:08:15 Tải xuống
Chapter 56.5 16-12-2018 02:01:32 Tải xuống
Chapter 56.6: Extra Vol 10 20-02-2019 22:08:21 Tải xuống
Chapter 56: Mùa hè đang đến (kết) 20-02-2019 22:08:18 Tải xuống
Chapter 57.1: Ngọn núi ngoại thành PLUS 20-02-2019 22:08:27 Tải xuống
Chapter 57: Ngọn núi ngoại thành 20-02-2019 22:08:24 Tải xuống
Chapter 58: Khóc dưới ánh trăng (phần 1) 20-02-2019 22:08:30 Tải xuống
Chapter 59: Khóc dưới ánh trăng (phần 2) 20-02-2019 22:08:33 Tải xuống
Chapter 60: Khóc dưới ánh trăng (phần 3) 20-02-2019 22:08:36 Tải xuống
Chapter 61: Khóc dưới ánh trăng (phần 4) 13-03-2019 05:04:57 Tải xuống
Chapter 62.5: Extra vol 11 09-05-2019 17:36:07 Tải xuống
Chapter 62: Khóc dưới ánh trăng (kết) 13-03-2019 07:04:51 Tải xuống
Chapter 63: Chuyện nọ chuyện kia. 10-05-2019 08:01:45 Tải xuống
Chapter 64: Chuyện nọ chuyện kìa (phần 2) 10-05-2019 12:03:48 Tải xuống
Chapter 65: Chuyện nọ chuyện kia (phần 3) 10-05-2019 13:03:30 Tải xuống
Chapter 66: Chuyện nọ chuyện kia (phần 4) 09-05-2019 17:36:20 Tải xuống
Chapter 67: Chuyện nọ chuyện kia (phần 5) 10-05-2019 07:02:07 Tải xuống
Chapter 68.5: Extra vol 12 16-05-2019 00:03:35 Tải xuống
Chapter 68: Chuyện nọ chuyện kia (Kết) 09-05-2019 17:57:40 Tải xuống
Chapter 69: Câu chuyện của quỷ (phần 1) 16-05-2019 00:03:40 Tải xuống
Chapter 70: Câu chuyện của quỷ (phần 2) 19-05-2019 13:08:41 Tải xuống
Chapter 71: Câu chuyện của quỷ (phần 3) 19-05-2019 17:54:09 Tải xuống
Chapter 72: Câu chuyện của quỷ (phần 4) 28-05-2019 10:19:24 Tải xuống
Chapter 73.5: Extra vol 13 30-05-2019 20:45:47 Tải xuống
Chapter 73: Câu chuyện của quỷ (kết) 28-05-2019 13:10:08 Tải xuống
Chapter 74: Mùa hè đang đến 30-05-2019 22:24:47 Tải xuống
Chapter 75: Mùa hè đang đến (phần 1) 01-06-2019 19:48:22 Tải xuống
Chapter 76: Mùa hè đang đến (phần 2) 03-06-2019 16:24:10 Tải xuống
Chapter 77: Mùa hè đang đến (phần 3) 07-06-2019 00:00:18 Tải xuống
Chapter 78: Mùa hè đang đến (kết) 10-06-2019 19:00:09 Tải xuống
Chapter 79.5: Extra vol 14 16-06-2019 01:01:41 Tải xuống
Chapter 79: Bầu trời trong xanh (Tiền) 15-06-2019 12:38:26 Tải xuống
Chapter 80: Bầu trời trong xanh (hậu) 17-06-2019 19:21:07 Tải xuống
Chapter 81: Mỗi người mỗi ngã 20-06-2019 19:18:16 Tải xuống
Chapter 82.1: Ngôn thuật sư (phần 2) 30-06-2019 11:48:21 Tải xuống
Chapter 82: Ngôn thuật sư (phần 1) 24-06-2019 15:00:15 Tải xuống
Chapter 83: Ngôn thuật sư (phần 3) 30-06-2019 11:48:25 Tải xuống
Chapter 84 08-07-2019 12:12:12 Tải xuống
Chapter 84: Ngôn thuật sư (phần 4) 08-07-2019 13:36:15 Tải xuống
Chapter 85.1: One-shot 12-07-2019 14:27:22 Tải xuống
Chapter 85.5: Extra vol 15 12-07-2019 21:48:16 Tải xuống
Chapter 85: Ngôn thuật sư (phần 5) 08-07-2019 19:36:14 Tải xuống
Chapter 86: Ngôn thuật sư (phần 6) 14-07-2019 20:12:15 Tải xuống
Chapter 87: Ngôn thuật sư (phần 7) 18-07-2019 23:40:26 Tải xuống
Chapter 88: Ngôn thuật sư (phần 8) 18-07-2019 23:40:29 Tải xuống
Chapter 89: Ngôn thuật sư (phần 9) 21-07-2019 12:54:13 Tải xuống
Chapter 90: +1: Ngôn thuật sư (kết) 26-07-2019 13:02:28 Tải xuống
Chapter 91 26-07-2019 13:00:27 Tải xuống
Chapter 91.1: Ngoại truyện của cô nàng cá heo. 27-07-2019 17:13:39 Tải xuống
Chapter 91.5: Extra vol 16 30-07-2019 10:09:05 Tải xuống
Chapter 92: Ngoại truyện của Cá heo-chan 30-07-2019 05:08:14 Tải xuống
Chapter 93: Qúa khứ và hiện tại (phần 1) 30-07-2019 05:08:18 Tải xuống
Chapter 94: Qúa khứ và hiện tại (phần 2) 30-07-2019 03:01:08 Tải xuống
Chapter 95: Quá khứ và hiện tại (kết) 30-07-2019 23:24:20 Tải xuống
Chapter 96: Con gái 01-08-2019 23:06:15 Tải xuống
Chapter 97: Con trai 02-08-2019 23:54:13 Tải xuống
Chapter 98: Bông hoa hẹn ước 07-08-2019 23:36:13 Tải xuống
Chapter 99.5: Extra vol 17 07-08-2019 23:36:18 Tải xuống
Chapter 99: Những đứa trẻ vùng ngoại ô 07-08-2019 23:36:17 Tải xuống
Chapter 100: Bão cát 15-08-2019 02:06:11 Tải xuống
Chapter 101: Bão tuyết 16-08-2019 23:00:19 Tải xuống
Chapter 102: Ngôi nhà của những vị thần (phần 1) 18-08-2019 23:42:11 Tải xuống
Chapter 103: Ngôi nhà của những vị thần (phần 2) 21-08-2019 00:18:14 Tải xuống
Chapter 104: Ngôi nhà của những vị thần (phần 3) 23-08-2019 00:36:15 Tải xuống
Chapter 105.5: Extra vol 18 03-09-2019 19:12:18 Tải xuống
Chapter 105: Ngôi nhà của những vị thần (phần 5) 25-08-2019 15:30:36 Tải xuống
Chapter 107: Chim vỗ cách bay (phần 1) 05-09-2019 22:48:09 Tải xuống
Chapter 108: Chim vỗ cánh bay (phần 2) 10-09-2019 19:30:20 Tải xuống
Chapter 109: Chim vỗ cánh bay (phần 3) 15-09-2019 09:36:06 Tải xuống
Chapter 110: Chim vỗ cánh bay (phần 4) 19-09-2019 16:03:35 Tải xuống
Chapter 111: Chim vỗ cánh bay (phần 5) 24-09-2019 22:48:11 Tải xuống
Chapter 112.5: Extra vol 19 30-09-2019 15:04:16 Tải xuống
Chapter 112: Chim vỗ cánh bay (kết) 28-09-2019 09:03:26 Tải xuống
Chapter 113: Hải Nữ (phần 1) 05-10-2019 00:17:28 Tải xuống
Chapter 114: Hải Nữ (phần 2) 10-10-2019 21:52:14 Tải xuống
Chapter 115: Hải Nữ (phần 3) 13-10-2019 00:18:45 Tải xuống
Chapter 116: Hải Nữ (phần 4) 17-10-2019 02:55:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh