Bakemonogatari

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Mystery , Romance , School Life , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 28-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Được chuyển thể từ LN và Anime.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 140: Và giờ, thời điểm [X] đã tới 18-12-2019 11:13:39 Tải xuống
Chapter 140 18-12-2019 11:13:12 Tải xuống
Chapter 59 28-06-2020 22:02:38 Tải xuống
Chapter 58 17-06-2020 16:36:27 Tải xuống
Chapter 57 12-02-2020 23:21:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-11-2019 19:58:23 Tải xuống
Chapter 2 01-11-2019 19:57:30 Tải xuống
Chapter 3 01-11-2019 19:35:13 Tải xuống
Chapter 4 01-11-2019 19:34:50 Tải xuống
Chapter 5 01-11-2019 19:34:22 Tải xuống
Chapter 6 01-11-2019 19:33:49 Tải xuống
Chapter 7 01-11-2019 19:33:27 Tải xuống
Chapter 8 01-11-2019 19:32:56 Tải xuống
Chapter 9 01-11-2019 19:32:22 Tải xuống
Chapter 10 01-11-2019 19:31:49 Tải xuống
Chapter 11 01-11-2019 19:31:33 Tải xuống
Chapter 12 01-11-2019 19:30:52 Tải xuống
Chapter 13 01-11-2019 19:30:29 Tải xuống
Chapter 14 01-11-2019 19:29:41 Tải xuống
Chapter 15 01-11-2019 19:29:17 Tải xuống
Chapter 16 01-11-2019 19:28:44 Tải xuống
Chapter 17 01-11-2019 19:28:27 Tải xuống
Chapter 18 01-11-2019 19:27:46 Tải xuống
Chapter 19 01-11-2019 19:27:19 Tải xuống
Chapter 20 01-11-2019 19:25:50 Tải xuống
Chapter 21 01-11-2019 19:25:14 Tải xuống
Chapter 22 01-11-2019 19:24:41 Tải xuống
Chapter 23 01-11-2019 19:24:11 Tải xuống
Chapter 24 01-11-2019 19:23:40 Tải xuống
Chapter 25 01-11-2019 19:23:10 Tải xuống
Chapter 26 01-11-2019 19:22:54 Tải xuống
Chapter 27 01-11-2019 19:22:14 Tải xuống
Chapter 28 01-11-2019 19:21:42 Tải xuống
Chapter 29 01-11-2019 19:21:13 Tải xuống
Chapter 30 01-11-2019 19:20:44 Tải xuống
Chapter 31 01-11-2019 19:20:21 Tải xuống
Chapter 32 01-11-2019 19:19:44 Tải xuống
Chapter 33 01-11-2019 19:17:43 Tải xuống
Chapter 34 01-11-2019 19:17:20 Tải xuống
Chapter 35 01-11-2019 19:16:46 Tải xuống
Chapter 36 01-11-2019 19:16:15 Tải xuống
Chapter 37 01-11-2019 19:59:31 Tải xuống
Chapter 38 01-11-2019 19:26:13 Tải xuống
Chapter 39 01-11-2019 19:14:43 Tải xuống
Chapter 40 01-11-2019 19:14:20 Tải xuống
Chapter 41 01-11-2019 19:13:42 Tải xuống
Chapter 42 01-11-2019 19:13:15 Tải xuống
Chapter 43 01-11-2019 19:12:41 Tải xuống
Chapter 44 01-11-2019 19:12:11 Tải xuống
Chapter 45 01-11-2019 19:11:41 Tải xuống
Chapter 46 01-11-2019 19:11:11 Tải xuống
Chapter 47 01-11-2019 19:10:41 Tải xuống
Chapter 48 01-11-2019 19:10:10 Tải xuống
Chapter 49 01-11-2019 19:09:41 Tải xuống
Chapter 50 01-11-2019 19:09:12 Tải xuống
Chapter 51 01-11-2019 19:08:54 Tải xuống
Chapter 52 01-11-2019 19:19:12 Tải xuống
Chapter 53 01-11-2019 19:18:12 Tải xuống
Chapter 54 08-11-2019 23:18:39 Tải xuống
Chapter 55 13-11-2019 19:54:40 Tải xuống
Chapter 56 05-12-2019 21:53:11 Tải xuống
Chapter 57 12-02-2020 23:21:15 Tải xuống
Chapter 58 17-06-2020 16:36:27 Tải xuống
Chapter 59 28-06-2020 22:02:38 Tải xuống
Chapter 140 18-12-2019 11:13:12 Tải xuống
Chapter 140: Và giờ, thời điểm [X] đã tới 18-12-2019 11:13:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh