Nhất Đại Linh Hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Romance , Shoujo , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 25-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Muốn leo lên được quyền lực cao nhất phải trả giá bao nhiêu? Là bị nhân thế hiểu lầm khinh bỉ, mang tội danh" yêu nữ" , hay phải tự bản thân giết chết người mình yêu nhất? đứa trẻ mồ côi Linh tộc có năng lực dự đoán trước tương lai, ở nơi cung đấu, niết bàn trọng sinh , trở thành một vị hoàng hậu đương thời vạn người bái lạy!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 119.4 25-01-2021 08:30:20 Tải xuống
Chapter 119.3 25-01-2021 08:30:25 Tải xuống
Chapter 119.2 11-01-2021 05:19:26 Tải xuống
Chapter 119.1 11-01-2021 05:19:47 Tải xuống
Chapter 119 04-01-2021 09:18:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 17-01-2019 10:16:40 Tải xuống
Chapter 1 17-01-2019 10:16:43 Tải xuống
Chapter 2 17-01-2019 10:16:45 Tải xuống
Chapter 3 17-01-2019 10:16:49 Tải xuống
Chapter 4 17-01-2019 10:16:52 Tải xuống
Chapter 5 17-01-2019 10:16:55 Tải xuống
Chapter 6 17-01-2019 10:16:58 Tải xuống
Chapter 7 17-01-2019 10:17:02 Tải xuống
Chapter 8 17-01-2019 10:17:04 Tải xuống
Chapter 9 17-01-2019 10:17:08 Tải xuống
Chapter 10 17-01-2019 10:17:10 Tải xuống
Chapter 11 17-01-2019 10:17:13 Tải xuống
Chapter 12 17-01-2019 10:17:16 Tải xuống
Chapter 13 17-01-2019 10:17:19 Tải xuống
Chapter 14 17-01-2019 10:17:22 Tải xuống
Chapter 15 17-01-2019 10:17:25 Tải xuống
Chapter 16 17-01-2019 10:17:28 Tải xuống
Chapter 17 17-01-2019 10:17:31 Tải xuống
Chapter 18 17-01-2019 10:17:33 Tải xuống
Chapter 19 17-01-2019 10:17:37 Tải xuống
Chapter 20 17-01-2019 10:17:39 Tải xuống
Chapter 21 17-01-2019 10:17:43 Tải xuống
Chapter 22 17-01-2019 10:17:46 Tải xuống
Chapter 23 17-01-2019 10:17:49 Tải xuống
Chapter 24 17-01-2019 10:17:52 Tải xuống
Chapter 25 17-01-2019 10:17:55 Tải xuống
Chapter 26 17-01-2019 10:17:57 Tải xuống
Chapter 27 17-01-2019 10:18:01 Tải xuống
Chapter 28 17-01-2019 10:18:04 Tải xuống
Chapter 29 17-01-2019 10:18:07 Tải xuống
Chapter 30 17-01-2019 10:18:10 Tải xuống
Chapter 31 17-01-2019 10:18:13 Tải xuống
Chapter 32 17-01-2019 10:18:15 Tải xuống
Chapter 33 17-01-2019 10:18:18 Tải xuống
Chapter 34 17-01-2019 10:18:22 Tải xuống
Chapter 35 17-01-2019 10:18:24 Tải xuống
Chapter 36 17-01-2019 10:18:27 Tải xuống
Chapter 37 17-01-2019 10:18:30 Tải xuống
Chapter 38 17-01-2019 10:18:35 Tải xuống
Chapter 39 17-01-2019 10:18:36 Tải xuống
Chapter 40 17-01-2019 10:18:40 Tải xuống
Chapter 41 17-01-2019 10:18:43 Tải xuống
Chapter 41.5 17-01-2019 10:18:45 Tải xuống
Chapter 42 17-01-2019 10:18:49 Tải xuống
Chapter 43 17-01-2019 10:18:51 Tải xuống
Chapter 44 17-01-2019 10:18:55 Tải xuống
Chapter 45 17-01-2019 11:00:49 Tải xuống
Chapter 45: (End phần 1) 31-03-2019 07:55:15 Tải xuống
Chapter 46 28-01-2019 19:16:48 Tải xuống
Chapter 47 28-01-2019 19:16:54 Tải xuống
Chapter 48 06-02-2019 09:03:55 Tải xuống
Chapter 49 15-02-2019 13:03:42 Tải xuống
Chapter 50 06-03-2019 11:00:20 Tải xuống
Chapter 51 06-03-2019 08:00:14 Tải xuống
Chapter 52 17-03-2019 16:09:57 Tải xuống
Chapter 53 21-03-2019 19:00:27 Tải xuống
Chapter 54 31-03-2019 07:55:17 Tải xuống
Chapter 55 08-11-2019 00:54:50 Tải xuống
Chapter 55.1 21-09-2020 06:41:29 Tải xuống
Chapter 55.2 21-09-2020 06:41:05 Tải xuống
Chapter 55.5 08-11-2019 00:54:17 Tải xuống
Chapter 55.6 08-11-2019 00:53:47 Tải xuống
Chapter 56 08-11-2019 00:53:18 Tải xuống
Chapter 56.1 21-09-2020 06:41:06 Tải xuống
Chapter 56.2 21-09-2020 06:40:14 Tải xuống
Chapter 56.5 08-11-2019 00:52:51 Tải xuống
Chapter 56.6 08-11-2019 00:52:17 Tải xuống
Chapter 57.1 21-09-2020 06:39:30 Tải xuống
Chapter 57.2 21-09-2020 06:38:59 Tải xuống
Chapter 57.6 08-11-2019 00:51:48 Tải xuống
Chapter 58 08-11-2019 00:51:20 Tải xuống
Chapter 58.1 21-09-2020 06:38:59 Tải xuống
Chapter 58.2 21-09-2020 06:38:49 Tải xuống
Chapter 58.5 08-11-2019 00:50:46 Tải xuống
Chapter 59 08-11-2019 00:50:18 Tải xuống
Chapter 59.1 21-09-2020 06:38:50 Tải xuống
Chapter 59.2 21-09-2020 06:49:24 Tải xuống
Chapter 59.5 08-11-2019 00:49:47 Tải xuống
Chapter 60 08-11-2019 00:49:20 Tải xuống
Chapter 60.1 21-09-2020 06:38:25 Tải xuống
Chapter 60.2 21-09-2020 06:38:17 Tải xuống
Chapter 60.5 08-11-2019 00:48:18 Tải xuống
Chapter 61 08-11-2019 00:47:52 Tải xuống
Chapter 61.1 21-09-2020 06:48:11 Tải xuống
Chapter 61.2 21-09-2020 06:37:58 Tải xuống
Chapter 61.5 08-11-2019 00:47:18 Tải xuống
Chapter 62 08-11-2019 00:46:51 Tải xuống
Chapter 62.1 21-09-2020 06:37:58 Tải xuống
Chapter 62.2 21-09-2020 06:37:53 Tải xuống
Chapter 62.5 08-11-2019 00:46:21 Tải xuống
Chapter 63 21-09-2020 06:37:53 Tải xuống
Chapter 64 21-09-2020 06:37:53 Tải xuống
Chapter 65 08-11-2019 00:45:58 Tải xuống
Chapter 65.1 21-09-2020 06:37:31 Tải xuống
Chapter 65.2 21-09-2020 06:37:00 Tải xuống
Chapter 65.5 08-11-2019 00:56:22 Tải xuống
Chapter 66 21-09-2020 06:37:01 Tải xuống
Chapter 67 21-09-2020 06:36:53 Tải xuống
Chapter 68 21-09-2020 06:36:52 Tải xuống
Chapter 69 08-11-2019 01:06:17 Tải xuống
Chapter 69.1 21-09-2020 06:36:29 Tải xuống
Chapter 69.2 21-09-2020 06:36:28 Tải xuống
Chapter 69.5 08-11-2019 00:44:29 Tải xuống
Chapter 70 08-11-2019 00:43:51 Tải xuống
Chapter 70.1 21-09-2020 06:36:20 Tải xuống
Chapter 70.2 21-09-2020 06:36:20 Tải xuống
Chapter 70.5 08-11-2019 00:43:05 Tải xuống
Chapter 71 21-09-2020 06:36:21 Tải xuống
Chapter 72 21-09-2020 06:36:07 Tải xuống
Chapter 73 21-09-2020 06:36:05 Tải xuống
Chapter 74 21-09-2020 06:36:07 Tải xuống
Chapter 75 21-09-2020 06:35:26 Tải xuống
Chapter 76 21-09-2020 06:35:26 Tải xuống
Chapter 77 21-09-2020 06:45:18 Tải xuống
Chapter 78 21-09-2020 06:34:52 Tải xuống
Chapter 79 21-09-2020 06:34:38 Tải xuống
Chapter 80 21-09-2020 06:34:37 Tải xuống
Chapter 81 21-09-2020 06:34:09 Tải xuống
Chapter 82 21-09-2020 06:34:09 Tải xuống
Chapter 83 21-09-2020 06:34:07 Tải xuống
Chapter 84 21-09-2020 06:33:39 Tải xuống
Chapter 85 21-09-2020 06:33:41 Tải xuống
Chapter 86 21-09-2020 06:33:17 Tải xuống
Chapter 87 21-09-2020 06:33:16 Tải xuống
Chapter 88 21-09-2020 06:33:07 Tải xuống
Chapter 89 21-09-2020 06:32:00 Tải xuống
Chapter 90 21-09-2020 06:31:45 Tải xuống
Chapter 91 21-09-2020 06:31:10 Tải xuống
Chapter 92 21-09-2020 06:31:10 Tải xuống
Chapter 93 21-09-2020 06:31:02 Tải xuống
Chapter 94 21-09-2020 06:31:04 Tải xuống
Chapter 95 21-09-2020 06:31:04 Tải xuống
Chapter 96 21-09-2020 06:30:55 Tải xuống
Chapter 97 21-09-2020 06:40:39 Tải xuống
Chapter 98 21-09-2020 06:29:28 Tải xuống
Chapter 99 21-09-2020 06:39:45 Tải xuống
Chapter 100 21-09-2020 06:28:57 Tải xuống
Chapter 101 21-09-2020 06:28:55 Tải xuống
Chapter 102 21-09-2020 06:28:47 Tải xuống
Chapter 103 21-09-2020 06:28:47 Tải xuống
Chapter 104 21-09-2020 06:28:47 Tải xuống
Chapter 105 21-09-2020 06:28:21 Tải xuống
Chapter 106 21-09-2020 06:28:21 Tải xuống
Chapter 107 21-09-2020 06:38:28 Tải xuống
Chapter 108 21-09-2020 06:27:53 Tải xuống
Chapter 109 21-09-2020 06:27:34 Tải xuống
Chapter 110 05-10-2020 21:42:23 Tải xuống
Chapter 111 05-10-2020 21:30:11 Tải xuống
Chapter 112 05-10-2020 22:24:22 Tải xuống
Chapter 113 02-12-2020 13:19:23 Tải xuống
Chapter 114 17-11-2020 12:36:23 Tải xuống
Chapter 115 21-11-2020 22:12:11 Tải xuống
Chapter 116 13-12-2020 22:36:25 Tải xuống
Chapter 117 27-12-2020 23:00:22 Tải xuống
Chapter 118 01-01-2021 22:18:31 Tải xuống
Chapter 119 04-01-2021 09:18:31 Tải xuống
Chapter 119.1 11-01-2021 05:19:47 Tải xuống
Chapter 119.2 11-01-2021 05:19:26 Tải xuống
Chapter 119.3 25-01-2021 08:30:25 Tải xuống
Chapter 119.4 25-01-2021 08:30:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh