Yêu Nhan Lệnh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 01-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cô sinh viên Sở Nhan xuyên không tới cổ đại và nhập vào thân xác của một tiểu Hoàng thượng bù nhìn , đối mặt với cô là một Hoàng hậu tinh quái, chỉ một lời không hợp liền bổ nhào vào cô ngay. “Trẫm là nữ cải nam trang, hoàng hậu sao có thể cùng trẫm làm những chuyện không thể diễn tả này được chứ? ”, “Thật trùng hợp, bổn cung cũng là nam cải nữ trang.” Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào tình tứ không biết ngượng ngùng là gì. Nhưng Sở Nhan dần dần phát hiện ra rằng, vận mệnh dường như vùi sâu cô vào vòng xoáy…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 101.9 01-11-2020 21:36:13 Tải xuống
Chapter 101.8 03-10-2020 23:36:21 Tải xuống
Chapter 101.7 03-10-2020 23:36:27 Tải xuống
Chapter 101.6 03-10-2020 23:36:47 Tải xuống
Chapter 101.5 03-10-2020 23:36:54 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 19-01-2019 01:48:11 Tải xuống
Chapter 2 19-01-2019 01:48:13 Tải xuống
Chapter 3 19-01-2019 01:48:16 Tải xuống
Chapter 4 19-01-2019 01:48:19 Tải xuống
Chapter 5 19-01-2019 01:48:21 Tải xuống
Chapter 6 19-01-2019 01:48:27 Tải xuống
Chapter 7 19-01-2019 01:48:29 Tải xuống
Chapter 8 19-01-2019 01:48:31 Tải xuống
Chapter 9 19-01-2019 01:48:33 Tải xuống
Chapter 10 19-01-2019 01:48:37 Tải xuống
Chapter 11 19-01-2019 01:48:40 Tải xuống
Chapter 12 19-01-2019 01:48:43 Tải xuống
Chapter 13 19-01-2019 01:48:46 Tải xuống
Chapter 14 19-01-2019 01:48:49 Tải xuống
Chapter 15 19-01-2019 01:48:52 Tải xuống
Chapter 16 19-01-2019 01:48:55 Tải xuống
Chapter 17 19-01-2019 01:48:58 Tải xuống
Chapter 18 19-01-2019 01:49:02 Tải xuống
Chapter 19 18-07-2019 23:01:51 Tải xuống
Chapter 20 14-07-2019 15:54:13 Tải xuống
Chapter 21 14-07-2019 15:55:57 Tải xuống
Chapter 22 08-02-2019 08:21:00 Tải xuống
Chapter 23 14-07-2019 15:59:01 Tải xuống
Chapter 24 14-07-2019 16:00:23 Tải xuống
Chapter 25 02-03-2019 00:00:57 Tải xuống
Chapter 26 05-05-2019 23:00:14 Tải xuống
Chapter 27 05-05-2019 23:00:17 Tải xuống
Chapter 28 05-05-2019 23:00:25 Tải xuống
Chapter 29 05-05-2019 23:00:27 Tải xuống
Chapter 30 05-05-2019 23:00:35 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 23:00:38 Tải xuống
Chapter 32 05-05-2019 23:00:41 Tải xuống
Chapter 33 05-05-2019 23:00:44 Tải xuống
Chapter 34 05-05-2019 23:06:11 Tải xuống
Chapter 34.5 12-05-2019 15:18:06 Tải xuống
Chapter 35 14-05-2019 04:00:27 Tải xuống
Chapter 35.5 23-06-2019 23:06:13 Tải xuống
Chapter 36 28-05-2019 11:09:21 Tải xuống
Chapter 37 02-06-2019 21:36:12 Tải xuống
Chapter 38 07-06-2019 19:12:50 Tải xuống
Chapter 38.5 15-06-2019 18:54:17 Tải xuống
Chapter 39 23-06-2019 20:30:09 Tải xuống
Chapter 40 27-06-2019 22:01:48 Tải xuống
Chapter 41 30-06-2019 20:12:09 Tải xuống
Chapter 42 05-07-2019 23:00:21 Tải xuống
Chapter 43 05-07-2019 21:12:09 Tải xuống
Chapter 44 10-07-2019 21:06:56 Tải xuống
Chapter 44.5 12-07-2019 14:28:07 Tải xuống
Chapter 45 20-07-2019 22:37:23 Tải xuống
Chapter 46 26-07-2019 14:02:25 Tải xuống
Chapter 47 30-07-2019 03:10:39 Tải xuống
Chapter 48 01-08-2019 14:24:25 Tải xuống
Chapter 49 07-08-2019 20:03:53 Tải xuống
Chapter 50 11-08-2019 20:36:26 Tải xuống
Chapter 51 17-08-2019 20:18:17 Tải xuống
Chapter 52 18-08-2019 21:18:16 Tải xuống
Chapter 53 25-08-2019 19:48:10 Tải xuống
Chapter 54 27-08-2019 21:06:22 Tải xuống
Chapter 55 31-08-2019 19:12:11 Tải xuống
Chapter 56 08-09-2019 20:06:22 Tải xuống
Chapter 57 08-09-2019 20:06:25 Tải xuống
Chapter 58 10-09-2019 17:48:11 Tải xuống
Chapter 59 13-09-2019 20:12:10 Tải xuống
Chapter 60 18-09-2019 14:03:14 Tải xuống
Chapter 61 23-09-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 63 29-09-2019 21:02:50 Tải xuống
Chapter 64 03-10-2019 21:24:40 Tải xuống
Chapter 65 07-10-2019 21:00:56 Tải xuống
Chapter 66 09-10-2019 20:55:14 Tải xuống
Chapter 67 14-10-2019 20:08:18 Tải xuống
Chapter 68 19-10-2019 21:26:20 Tải xuống
Chapter 69 23-10-2019 21:02:19 Tải xuống
Chapter 70 27-10-2019 20:13:16 Tải xuống
Chapter 71 30-10-2019 20:32:16 Tải xuống
Chapter 72 02-11-2019 20:18:47 Tải xuống
Chapter 73 06-11-2019 21:09:13 Tải xuống
Chapter 74 12-11-2019 12:23:48 Tải xuống
Chapter 75 15-11-2019 20:19:12 Tải xuống
Chapter 76 16-11-2019 20:24:19 Tải xuống
Chapter 77 22-11-2019 04:28:39 Tải xuống
Chapter 78 25-11-2019 21:19:12 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2019 19:18:58 Tải xuống
Chapter 80 10-12-2019 21:55:47 Tải xuống
Chapter 81 17-12-2019 18:19:43 Tải xuống
Chapter 82 22-12-2019 23:54:50 Tải xuống
Chapter 83 29-12-2019 19:54:13 Tải xuống
Chapter 84 06-01-2020 20:12:57 Tải xuống
Chapter 85 12-01-2020 22:17:18 Tải xuống
Chapter 86 19-01-2020 20:52:07 Tải xuống
Chapter 87 24-01-2020 21:07:10 Tải xuống
Chapter 88 02-02-2020 20:18:48 Tải xuống
Chapter 89 06-02-2020 19:42:41 Tải xuống
Chapter 90 13-02-2020 20:54:46 Tải xuống
Chapter 91 20-02-2020 21:03:42 Tải xuống
Chapter 92 01-03-2020 20:37:45 Tải xuống
Chapter 93 07-03-2020 20:23:31 Tải xuống
Chapter 94 11-03-2020 22:19:20 Tải xuống
Chapter 95 16-03-2020 20:17:13 Tải xuống
Chapter 96 18-04-2020 06:23:55 Tải xuống
Chapter 97 18-04-2020 06:23:01 Tải xuống
Chapter 98 18-04-2020 06:22:26 Tải xuống
Chapter 99 23-04-2020 20:32:45 Tải xuống
Chapter 100 10-05-2020 20:38:07 Tải xuống
Chapter 101 20-05-2020 21:00:11 Tải xuống
Chapter 101.1 03-10-2020 23:37:24 Tải xuống
Chapter 101.2 03-10-2020 23:37:16 Tải xuống
Chapter 101.3 03-10-2020 23:37:09 Tải xuống
Chapter 101.4 03-10-2020 23:37:02 Tải xuống
Chapter 101.5 03-10-2020 23:36:54 Tải xuống
Chapter 101.6 03-10-2020 23:36:47 Tải xuống
Chapter 101.7 03-10-2020 23:36:27 Tải xuống
Chapter 101.8 03-10-2020 23:36:21 Tải xuống
Chapter 101.9 01-11-2020 21:36:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh