Loading...

Dục huyết Thương hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 23-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Con gái của thương nhân là Nam Vận cùng với tướng quân Hoắc Minh Thành yêu nhau, trở thành Hoàng Hậu, không ngờ rằng Hoắc Minh Thành lại phản bội vì niềm vui mới mà giết chết Nam Vận. Tháng 6 tuyết rơi làm cho Nam Vận vì bị lừa gạt oán hận mà chết sống lại, sau khi sống lại Nam Vận một lòng báo thù quyết không thể để bị kịch xảy ra lại lần nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng ấy dần dần bị Ngôn Trạch Thần cảm động, không biết rằng chính bản thân mình đã từ từ yêu sự âm thầm bảo vệ của Ngôn Trạch Thần mất rồi, hóa ra kiếp sau hai người bọn họ lại gặp nhau…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 133 23-05-2020 21:36:38 Tải xuống
Chapter 132 22-05-2020 20:54:38 Tải xuống
Chapter 131 18-05-2020 12:13:07 Tải xuống
Chapter 130 17-05-2020 11:55:38 Tải xuống
Chapter 129 11-05-2020 20:36:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-06-2019 09:31:02 Tải xuống
Chapter 1.5 13-06-2019 09:32:41 Tải xuống
Chapter 2 13-06-2019 09:33:57 Tải xuống
Chapter 3 13-06-2019 09:34:56 Tải xuống
Chapter 4 13-06-2019 09:36:03 Tải xuống
Chapter 5 13-06-2019 09:37:15 Tải xuống
Chapter 6 13-06-2019 09:39:18 Tải xuống
Chapter 7 13-06-2019 09:40:10 Tải xuống
Chapter 8 13-06-2019 09:41:09 Tải xuống
Chapter 9 13-06-2019 09:42:12 Tải xuống
Chapter 10 22-09-2019 12:20:26 Tải xuống
Chapter 11 08-10-2019 14:06:42 Tải xuống
Chapter 12 14-07-2019 09:04:49 Tải xuống
Chapter 13 08-10-2019 14:08:57 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 01:58:32 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 01:58:34 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 01:58:36 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 01:58:39 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 01:58:43 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 01:58:46 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 01:58:49 Tải xuống
Chapter 21 13-06-2019 09:57:33 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 01:59:13 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 01:59:19 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 01:59:24 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 15:36:55 Tải xuống
Chapter 26 09-01-2019 06:48:13 Tải xuống
Chapter 27 09-06-2019 01:53:22 Tải xuống
Chapter 28 16-01-2019 05:22:07 Tải xuống
Chapter 29 09-06-2019 01:54:59 Tải xuống
Chapter 30 09-06-2019 01:55:19 Tải xuống
Chapter 31 24-01-2019 15:04:48 Tải xuống
Chapter 32 09-06-2019 01:57:51 Tải xuống
Chapter 33 09-06-2019 01:58:45 Tải xuống
Chapter 34 09-06-2019 02:01:21 Tải xuống
Chapter 35 09-06-2019 02:01:37 Tải xuống
Chapter 36 09-06-2019 02:02:20 Tải xuống
Chapter 37 09-06-2019 02:06:03 Tải xuống
Chapter 38 09-06-2019 02:10:42 Tải xuống
Chapter 39 09-06-2019 02:14:33 Tải xuống
Chapter 40 09-06-2019 02:16:50 Tải xuống
Chapter 41 09-06-2019 02:18:20 Tải xuống
Chapter 42 09-06-2019 02:20:51 Tải xuống
Chapter 43 09-06-2019 02:33:40 Tải xuống
Chapter 44 09-06-2019 02:39:53 Tải xuống
Chapter 45 09-06-2019 02:43:27 Tải xuống
Chapter 46 09-06-2019 02:49:19 Tải xuống
Chapter 47 09-06-2019 02:52:47 Tải xuống
Chapter 48 07-05-2019 22:04:36 Tải xuống
Chapter 49 07-05-2019 17:05:41 Tải xuống
Chapter 50 06-05-2019 20:36:43 Tải xuống
Chapter 51 14-05-2019 02:12:53 Tải xuống
Chapter 52 18-05-2019 20:06:09 Tải xuống
Chapter 53 28-05-2019 04:03:10 Tải xuống
Chapter 54 01-06-2019 12:33:14 Tải xuống
Chapter 55 08-06-2019 20:42:23 Tải xuống
Chapter 56 09-06-2019 22:12:09 Tải xuống
Chapter 57 15-06-2019 09:12:00 Tải xuống
Chapter 58 17-06-2019 21:54:13 Tải xuống
Chapter 59 22-06-2019 21:36:16 Tải xuống
Chapter 60 29-06-2019 01:00:15 Tải xuống
Chapter 61 13-07-2019 13:00:29 Tải xuống
Chapter 62 30-07-2019 04:04:21 Tải xuống
Chapter 63 30-07-2019 04:04:25 Tải xuống
Chapter 64 11-08-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 65 19-08-2019 20:48:11 Tải xuống
Chapter 66 20-08-2019 21:36:19 Tải xuống
Chapter 67 25-08-2019 20:18:13 Tải xuống
Chapter 68 28-08-2019 12:06:12 Tải xuống
Chapter 69 03-09-2019 11:54:19 Tải xuống
Chapter 70 03-09-2019 11:54:21 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2019 19:48:23 Tải xuống
Chapter 72 10-09-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 73 16-09-2019 20:30:30 Tải xuống
Chapter 74 18-09-2019 14:04:02 Tải xuống
Chapter 75 21-09-2019 20:24:19 Tải xuống
Chapter 76 24-09-2019 15:00:29 Tải xuống
Chapter 77 29-09-2019 20:05:08 Tải xuống
Chapter 78 04-10-2019 00:06:48 Tải xuống
Chapter 79 05-10-2019 22:05:22 Tải xuống
Chapter 80 08-10-2019 12:36:44 Tải xuống
Chapter 81 16-10-2019 21:20:15 Tải xuống
Chapter 82 17-10-2019 21:42:45 Tải xuống
Chapter 83 21-10-2019 00:49:48 Tải xuống
Chapter 84 21-10-2019 21:37:22 Tải xuống
Chapter 85 25-10-2019 20:42:49 Tải xuống
Chapter 86 29-10-2019 20:14:48 Tải xuống
Chapter 87 02-11-2019 20:49:57 Tải xuống
Chapter 88 06-11-2019 21:25:50 Tải xuống
Chapter 89 10-11-2019 12:26:20 Tải xuống
Chapter 90 13-11-2019 14:00:15 Tải xuống
Chapter 91 17-11-2019 19:27:22 Tải xuống
Chapter 92 23-11-2019 21:01:15 Tải xuống
Chapter 93 27-11-2019 21:18:47 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2019 21:50:43 Tải xuống
Chapter 95 05-12-2019 19:30:16 Tải xuống
Chapter 96 07-12-2019 04:17:45 Tải xuống
Chapter 97 11-12-2019 21:37:15 Tải xuống
Chapter 98 14-12-2019 18:42:11 Tải xuống
Chapter 99 19-12-2019 20:43:13 Tải xuống
Chapter 100 26-12-2019 21:00:48 Tải xuống
Chapter 101 28-12-2019 21:35:17 Tải xuống
Chapter 102 29-12-2019 22:09:14 Tải xuống
Chapter 103 04-01-2020 04:04:46 Tải xuống
Chapter 104 07-01-2020 20:54:48 Tải xuống
Chapter 105 12-01-2020 12:06:45 Tải xuống
Chapter 106 07-02-2020 21:12:43 Tải xuống
Chapter 107 08-02-2020 12:30:46 Tải xuống
Chapter 108 11-02-2020 11:42:42 Tải xuống
Chapter 109 12-02-2020 12:27:12 Tải xuống
Chapter 110 19-02-2020 21:37:12 Tải xuống
Chapter 111 20-02-2020 21:24:41 Tải xuống
Chapter 112 27-02-2020 12:12:39 Tải xuống
Chapter 113 29-02-2020 12:53:41 Tải xuống
Chapter 114 07-03-2020 00:39:44 Tải xuống
Chapter 115 25-03-2020 03:20:40 Tải xuống
Chapter 116 27-03-2020 17:06:16 Tải xuống
Chapter 117 30-03-2020 20:46:20 Tải xuống
Chapter 118 03-04-2020 10:06:09 Tải xuống
Chapter 119 05-04-2020 21:42:38 Tải xuống
Chapter 120 10-04-2020 12:42:33 Tải xuống
Chapter 121 11-04-2020 12:26:12 Tải xuống
Chapter 122 15-04-2020 12:24:38 Tải xuống
Chapter 123 16-04-2020 12:24:10 Tải xuống
Chapter 124 19-04-2020 12:42:47 Tải xuống
Chapter 125 24-04-2020 12:37:05 Tải xuống
Chapter 126 28-04-2020 12:12:38 Tải xuống
Chapter 127 29-04-2020 12:25:08 Tải xuống
Chapter 128 09-05-2020 20:37:43 Tải xuống
Chapter 129 11-05-2020 20:36:38 Tải xuống
Chapter 130 17-05-2020 11:55:38 Tải xuống
Chapter 131 18-05-2020 12:13:07 Tải xuống
Chapter 132 22-05-2020 20:54:38 Tải xuống
Chapter 133 23-05-2020 21:36:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh