Collide

Tác giả: Wann
Thể loại: Fantasy , Manhwa , Mature ,
Lần cập nhật cuối: 09-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Joy chưa bao giờ là một cô nàng nổi bật. Thế nhưng đến 1 ngày, lần gặp gỡ định mệnh ấy đã mang MooWon đến với cô - một người siêu nhiên như anh đã bị cuốn hút và khuấy động bởi gen đặc biệt mà cô không bao giờ nghĩ đến là mình có trong người. Mặc dù nhiệm vụ của anh là bảo vệ Joy khỏi cuộc chiến bất ngờ mà cô đã bị kéo vào, MooWon bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi cô... đó là phải chỉ là do gen của cô hay một thứ gì đó sâu sắc hơn đang lớn lên trong anh?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 87 08-09-2019 10:42:33 Tải xuống
Chapter 86 08-09-2019 10:42:30 Tải xuống
Chapter 85 05-09-2019 13:30:15 Tải xuống
Chapter 84 05-09-2019 13:30:26 Tải xuống
Chapter 83 03-09-2019 07:00:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-08-2019 09:00:23 Tải xuống
Chapter 2 22-08-2019 09:00:24 Tải xuống
Chapter 3 22-08-2019 09:00:26 Tải xuống
Chapter 4 22-08-2019 09:00:31 Tải xuống
Chapter 5 22-08-2019 09:00:34 Tải xuống
Chapter 6 22-08-2019 09:00:36 Tải xuống
Chapter 7 22-08-2019 09:00:41 Tải xuống
Chapter 8 22-08-2019 09:00:43 Tải xuống
Chapter 9 22-08-2019 09:00:46 Tải xuống
Chapter 10 22-08-2019 09:00:48 Tải xuống
Chapter 11 22-08-2019 09:00:51 Tải xuống
Chapter 12 22-08-2019 09:00:54 Tải xuống
Chapter 13 22-08-2019 09:00:56 Tải xuống
Chapter 14 22-08-2019 09:01:00 Tải xuống
Chapter 15 22-08-2019 09:01:03 Tải xuống
Chapter 16 22-08-2019 09:01:05 Tải xuống
Chapter 17 22-08-2019 09:01:08 Tải xuống
Chapter 18 22-08-2019 09:01:11 Tải xuống
Chapter 19 22-08-2019 09:01:15 Tải xuống
Chapter 20 22-08-2019 09:01:18 Tải xuống
Chapter 21 22-08-2019 09:01:21 Tải xuống
Chapter 22 22-08-2019 09:01:25 Tải xuống
Chapter 23 22-08-2019 09:01:27 Tải xuống
Chapter 24 22-08-2019 09:01:30 Tải xuống
Chapter 25 22-08-2019 09:01:33 Tải xuống
Chapter 26 22-08-2019 09:01:37 Tải xuống
Chapter 27 22-08-2019 09:01:43 Tải xuống
Chapter 28 22-08-2019 09:01:49 Tải xuống
Chapter 29 22-08-2019 09:01:44 Tải xuống
Chapter 30 22-08-2019 09:01:47 Tải xuống
Chapter 31 22-08-2019 09:01:59 Tải xuống
Chapter 32 22-08-2019 09:01:54 Tải xuống
Chapter 33 22-08-2019 09:01:56 Tải xuống
Chapter 34 22-08-2019 09:02:00 Tải xuống
Chapter 35 22-08-2019 09:02:03 Tải xuống
Chapter 36 22-08-2019 09:02:05 Tải xuống
Chapter 37 22-08-2019 09:02:08 Tải xuống
Chapter 38 22-08-2019 09:02:11 Tải xuống
Chapter 39 22-08-2019 09:02:22 Tải xuống
Chapter 40 22-08-2019 09:02:17 Tải xuống
Chapter 41 22-08-2019 09:02:22 Tải xuống
Chapter 42 22-08-2019 09:02:24 Tải xuống
Chapter 43 22-08-2019 09:02:26 Tải xuống
Chapter 44 22-08-2019 09:02:29 Tải xuống
Chapter 45 22-08-2019 09:02:33 Tải xuống
Chapter 46 22-08-2019 09:02:36 Tải xuống
Chapter 47 22-08-2019 09:02:39 Tải xuống
Chapter 48 22-08-2019 09:02:41 Tải xuống
Chapter 49 22-08-2019 09:02:44 Tải xuống
Chapter 50 22-08-2019 09:02:55 Tải xuống
Chapter 51 22-08-2019 09:02:51 Tải xuống
Chapter 52 22-08-2019 09:02:54 Tải xuống
Chapter 53 22-08-2019 09:02:56 Tải xuống
Chapter 54 22-08-2019 09:02:59 Tải xuống
Chapter 55 22-08-2019 09:03:10 Tải xuống
Chapter 56 22-08-2019 09:03:06 Tải xuống
Chapter 57 22-08-2019 09:03:10 Tải xuống
Chapter 58 22-08-2019 09:03:13 Tải xuống
Chapter 59 22-08-2019 09:03:15 Tải xuống
Chapter 60 22-08-2019 09:03:26 Tải xuống
Chapter 61 22-08-2019 09:03:20 Tải xuống
Chapter 62 22-08-2019 09:03:23 Tải xuống
Chapter 63 22-08-2019 09:03:26 Tải xuống
Chapter 64 22-08-2019 09:03:30 Tải xuống
Chapter 65 22-08-2019 09:03:34 Tải xuống
Chapter 66 22-08-2019 09:03:36 Tải xuống
Chapter 67 22-08-2019 09:03:39 Tải xuống
Chapter 68 22-08-2019 09:03:42 Tải xuống
Chapter 69 22-08-2019 09:03:57 Tải xuống
Chapter 70 22-08-2019 09:04:04 Tải xuống
Chapter 71 22-08-2019 09:03:50 Tải xuống
Chapter 72 22-08-2019 09:03:55 Tải xuống
Chapter 73 22-08-2019 09:03:57 Tải xuống
Chapter 74 22-08-2019 09:12:27 Tải xuống
Chapter 75 30-08-2019 11:14:14 Tải xuống
Chapter 76 30-08-2019 11:13:21 Tải xuống
Chapter 77 30-08-2019 11:16:46 Tải xuống
Chapter 78 30-08-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 79 30-08-2019 12:00:20 Tải xuống
Chapter 80 30-08-2019 12:18:23 Tải xuống
Chapter 81 03-09-2019 06:30:22 Tải xuống
Chapter 82 03-09-2019 06:42:14 Tải xuống
Chapter 83 03-09-2019 07:00:27 Tải xuống
Chapter 84 05-09-2019 13:30:26 Tải xuống
Chapter 85 05-09-2019 13:30:15 Tải xuống
Chapter 86 08-09-2019 10:42:30 Tải xuống
Chapter 87 08-09-2019 10:42:33 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh