Sweet Home

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adult , Drama , Fantasy , Horror , Manhwa , Mature , Psychological , Sci-fi , Slice of Life , Tragedy , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 11-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cha Hyun Soo, cậu học sinh cấp 3 ghét xã hội, có tiền sử tự tử, và sống ích kỷ. Vào 1 ngày đẹp trời, cậu mất tất cả người thân và phải tự mình bương trải với đờ. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Cậu nhận ra có những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh chính mình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 130 14-05-2020 16:42:40 Tải xuống
Chapter 126 11-06-2020 21:09:07 Tải xuống
Chapter 125 04-06-2020 21:01:26 Tải xuống
Chapter 124 28-05-2020 20:41:07 Tải xuống
Chapter 123 22-05-2020 01:37:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-05-2019 09:06:30 Tải xuống
Chapter 1 29-05-2019 09:06:34 Tải xuống
Chapter 2 12-01-2022 21:03:25 Tải xuống
Chapter 3: - Bắt đầu có biến 11-01-2019 17:58:23 Tải xuống
Chapter 4 11-01-2019 17:58:26 Tải xuống
Chapter 5 11-01-2019 17:58:29 Tải xuống
Chapter 6 11-01-2019 17:58:32 Tải xuống
Chapter 7 11-01-2019 17:58:35 Tải xuống
Chapter 8: 335750 - Ahihi lại tận thế nữa rồi 29-06-2019 15:25:08 Tải xuống
Chapter 8: 335750 - Ahihi lại tận thế nữa rồi 11-01-2019 17:58:38 Tải xuống
Chapter 9: - Anh main tỉnh lại - tôi là đâu, đây là ai? 11-01-2019 17:58:41 Tải xuống
Chapter 10 11-01-2019 17:58:44 Tải xuống
Chapter 11 11-01-2019 17:58:47 Tải xuống
Chapter 12 04-05-2019 20:48:36 Tải xuống
Chapter 13 04-05-2019 20:48:40 Tải xuống
Chapter 14 11-01-2019 17:58:55 Tải xuống
Chapter 15 11-01-2019 17:58:58 Tải xuống
Chapter 16 11-01-2019 17:59:01 Tải xuống
Chapter 17 11-01-2019 17:59:04 Tải xuống
Chapter 18 11-01-2019 17:59:08 Tải xuống
Chapter 19 11-01-2019 17:59:10 Tải xuống
Chapter 20 11-01-2019 17:59:13 Tải xuống
Chapter 21 11-01-2019 17:59:16 Tải xuống
Chapter 22 11-01-2019 17:59:19 Tải xuống
Chapter 23 04-05-2019 20:48:40 Tải xuống
Chapter 24 04-05-2019 20:48:45 Tải xuống
Chapter 25 11-01-2019 17:59:28 Tải xuống
Chapter 26 11-01-2019 17:59:31 Tải xuống
Chapter 27 11-01-2019 17:59:34 Tải xuống
Chapter 28 04-05-2019 20:48:46 Tải xuống
Chapter 29 11-01-2019 17:59:40 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 20:48:49 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 20:48:55 Tải xuống
Chapter 32 11-01-2019 17:59:49 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 20:48:56 Tải xuống
Chapter 34 04-05-2019 20:48:59 Tải xuống
Chapter 35 17-01-2019 16:50:14 Tải xuống
Chapter 36 24-01-2019 21:10:02 Tải xuống
Chapter 37 25-01-2019 15:42:38 Tải xuống
Chapter 38 29-01-2019 13:34:14 Tải xuống
Chapter 39 02-02-2019 16:25:37 Tải xuống
Chapter 40 02-02-2019 16:25:43 Tải xuống
Chapter 41 24-02-2019 12:06:24 Tải xuống
Chapter 42 24-02-2019 13:04:13 Tải xuống
Chapter 43 24-02-2019 11:04:24 Tải xuống
Chapter 44 06-03-2019 09:05:39 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 20:49:01 Tải xuống
Chapter 46 04-05-2019 20:49:06 Tải xuống
Chapter 47 05-05-2019 00:54:39 Tải xuống
Chapter 48 05-05-2019 14:42:47 Tải xuống
Chapter 49 08-05-2019 00:13:27 Tải xuống
Chapter 50 09-05-2019 07:01:51 Tải xuống
Chapter 51 10-05-2019 10:00:16 Tải xuống
Chapter 52 10-05-2019 22:12:14 Tải xuống
Chapter 53 12-05-2019 21:03:28 Tải xuống
Chapter 54 29-05-2019 09:06:37 Tải xuống
Chapter 55 29-05-2019 09:06:41 Tải xuống
Chapter 56 29-05-2019 09:06:41 Tải xuống
Chapter 57 29-05-2019 09:06:44 Tải xuống
Chapter 58 29-05-2019 09:06:47 Tải xuống
Chapter 59 29-05-2019 09:06:50 Tải xuống
Chapter 60 29-05-2019 09:06:53 Tải xuống
Chapter 61 29-05-2019 09:06:56 Tải xuống
Chapter 62 29-05-2019 09:06:59 Tải xuống
Chapter 63 29-05-2019 09:07:02 Tải xuống
Chapter 64 29-05-2019 09:07:06 Tải xuống
Chapter 65 29-05-2019 09:07:08 Tải xuống
Chapter 66 02-06-2019 20:38:01 Tải xuống
Chapter 67 04-06-2019 20:18:11 Tải xuống
Chapter 68 07-06-2019 19:30:08 Tải xuống
Chapter 69 12-06-2019 06:07:53 Tải xuống
Chapter 70 15-06-2019 09:11:32 Tải xuống
Chapter 71 13-06-2019 20:00:24 Tải xuống
Chapter 72 16-06-2019 09:00:35 Tải xuống
Chapter 73 17-06-2019 20:24:21 Tải xuống
Chapter 74 19-06-2019 20:06:19 Tải xuống
Chapter 75 27-06-2019 13:36:12 Tải xuống
Chapter 76 29-06-2019 14:06:20 Tải xuống
Chapter 77 13-07-2019 13:18:05 Tải xuống
Chapter 78 18-07-2019 23:42:20 Tải xuống
Chapter 79 30-07-2019 05:01:06 Tải xuống
Chapter 80 30-07-2019 06:09:26 Tải xuống
Chapter 81 20-08-2019 19:12:21 Tải xuống
Chapter 82 23-08-2019 21:36:53 Tải xuống
Chapter 83: Lại 1 người nữa ra đi 04-09-2019 19:12:09 Tải xuống
Chapter 84 04-09-2019 19:12:12 Tải xuống
Chapter 85 22-09-2019 20:54:13 Tải xuống
Chapter 86 25-09-2019 19:18:35 Tải xuống
Chapter 87 28-09-2019 09:01:00 Tải xuống
Chapter 88 01-10-2019 14:07:48 Tải xuống
Chapter 89 15-11-2019 23:32:19 Tải xuống
Chapter 89: Raw 13-10-2019 20:49:52 Tải xuống
Chapter 90 23-10-2019 21:25:17 Tải xuống
Chapter 91 07-11-2019 21:49:20 Tải xuống
Chapter 92 13-11-2019 21:07:41 Tải xuống
Chapter 93 15-11-2019 21:52:20 Tải xuống
Chapter 94 26-11-2019 20:43:16 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2019 22:43:37 Tải xuống
Chapter 96 01-12-2019 22:29:57 Tải xuống
Chapter 97 08-12-2019 21:06:54 Tải xuống
Chapter 98 11-12-2019 20:44:34 Tải xuống
Chapter 99 31-12-2019 21:40:37 Tải xuống
Chapter 100 07-01-2020 13:43:43 Tải xuống
Chapter 101 29-01-2020 21:51:12 Tải xuống
Chapter 102 06-02-2020 19:46:15 Tải xuống
Chapter 103 18-03-2020 21:18:36 Tải xuống
Chapter 104 27-02-2020 21:59:09 Tải xuống
Chapter 105 18-03-2020 21:39:17 Tải xuống
Chapter 106 20-03-2020 23:09:44 Tải xuống
Chapter 107 22-03-2020 20:51:47 Tải xuống
Chapter 108 25-03-2020 23:14:12 Tải xuống
Chapter 109 30-03-2020 01:22:09 Tải xuống
Chapter 110 01-04-2020 04:04:27 Tải xuống
Chapter 111 03-04-2020 09:10:42 Tải xuống
Chapter 112 04-04-2020 21:18:33 Tải xuống
Chapter 113 07-04-2020 23:14:08 Tải xuống
Chapter 114 09-04-2020 21:42:37 Tải xuống
Chapter 115 11-04-2020 21:39:21 Tải xuống
Chapter 116 15-04-2020 22:08:40 Tải xuống
Chapter 117 20-04-2020 01:47:18 Tải xuống
Chapter 118 21-04-2020 23:28:36 Tải xuống
Chapter 119 26-04-2020 01:58:16 Tải xuống
Chapter 120 30-04-2020 23:03:18 Tải xuống
Chapter 121 02-05-2020 22:09:50 Tải xuống
Chapter 122 14-05-2020 16:00:09 Tải xuống
Chapter 123 22-05-2020 01:37:09 Tải xuống
Chapter 124 28-05-2020 20:41:07 Tải xuống
Chapter 125 04-06-2020 21:01:26 Tải xuống
Chapter 126 11-06-2020 21:09:07 Tải xuống
Chapter 130 14-05-2020 16:42:40 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh