Cổ Chân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Cổ Đại , Mystery , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 18-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện Cổ Chân Nhân Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh.Tam tướng bất chính, ma đầu sống lại.Một câu chuyện về 1 người xuyên không không ngừng sống lại.Một cái thế giới kỳ lạ người người nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ.Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quang Cổ, Tửu Trùng, Nhất Khí Kim Quang Trùng, Thanh Ti Cổ, Hi Vọng Cổ. . . . . .Còn có một người tận tình tung hoành tuyệt thế đại ma đầu!P/s: Main chuẩn hình là một tên ma tu, mơ ước của anh ý là trở thành Đại Ma đầu. Không riêng gì gái, trai ảnh cũng tìm cách ăn sạch.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 92: - Trời đất này chỉ mình ta độc hành 18-04-2020 18:36:10 Tải xuống
Chapter 91 18-04-2020 18:39:39 Tải xuống
Chapter 90: Video 04-04-2020 19:43:08 Tải xuống
Chapter 90 18-04-2020 18:40:12 Tải xuống
Chapter 89: Video 29-03-2020 10:36:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-03-2019 16:08:02 Tải xuống
Chapter 2 13-03-2019 14:06:41 Tải xuống
Chapter 3 14-03-2019 05:06:05 Tải xuống
Chapter 4 13-03-2019 15:04:15 Tải xuống
Chapter 5 18-03-2019 19:22:51 Tải xuống
Chapter 6 18-03-2019 19:22:26 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 12:54:42 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 12:54:46 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 12:54:49 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 12:54:52 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 12:54:55 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 12:54:57 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 12:55:01 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 12:55:05 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 12:55:06 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 12:55:09 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 12:55:13 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 12:55:15 Tải xuống
Chapter 19 05-05-2019 12:55:19 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 12:55:20 Tải xuống
Chapter 21 05-05-2019 12:55:23 Tải xuống
Chapter 22 05-05-2019 12:55:28 Tải xuống
Chapter 23 10-05-2019 08:06:32 Tải xuống
Chapter 24 10-05-2019 12:04:41 Tải xuống
Chapter 25 11-05-2019 21:25:13 Tải xuống
Chapter 26 30-05-2019 08:04:11 Tải xuống
Chapter 27 30-05-2019 08:06:26 Tải xuống
Chapter 28 30-05-2019 08:06:30 Tải xuống
Chapter 29 30-05-2019 08:06:33 Tải xuống
Chapter 30 30-05-2019 08:06:35 Tải xuống
Chapter 31 30-05-2019 08:06:38 Tải xuống
Chapter 32 30-05-2019 08:06:42 Tải xuống
Chapter 33 30-05-2019 08:06:44 Tải xuống
Chapter 34 30-05-2019 08:06:47 Tải xuống
Chapter 35 01-06-2019 12:00:10 Tải xuống
Chapter 36 03-06-2019 12:48:15 Tải xuống
Chapter 37 05-06-2019 12:30:24 Tải xuống
Chapter 38 07-06-2019 12:06:10 Tải xuống
Chapter 39 09-06-2019 14:48:23 Tải xuống
Chapter 40 11-06-2019 13:12:21 Tải xuống
Chapter 41 13-06-2019 12:06:15 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 16:54:18 Tải xuống
Chapter 43 17-06-2019 12:00:31 Tải xuống
Chapter 44 29-09-2019 23:11:14 Tải xuống
Chapter 45 21-06-2019 12:00:14 Tải xuống
Chapter 47 25-06-2019 12:00:16 Tải xuống
Chapter 48 27-06-2019 12:24:16 Tải xuống
Chapter 49 29-06-2019 12:00:09 Tải xuống
Chapter 50 24-07-2019 14:05:59 Tải xuống
Chapter 51 26-07-2019 13:06:10 Tải xuống
Chapter 52 30-09-2019 15:06:54 Tải xuống
Chapter 53 13-10-2019 11:08:43 Tải xuống
Chapter 54 15-10-2019 11:09:16 Tải xuống
Chapter 55 20-10-2019 20:30:47 Tải xuống
Chapter 56 25-10-2019 11:08:17 Tải xuống
Chapter 57 30-10-2019 11:02:58 Tải xuống
Chapter 58 05-11-2019 11:00:52 Tải xuống
Chapter 59 08-11-2019 19:00:54 Tải xuống
Chapter 60 11-11-2019 23:41:49 Tải xuống
Chapter 61 04-12-2019 20:00:44 Tải xuống
Chapter 62 18-12-2019 08:06:44 Tải xuống
Chapter 63 01-01-2020 20:14:22 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2020 05:22:19 Tải xuống
Chapter 65 17-01-2020 20:17:08 Tải xuống
Chapter 66 29-01-2020 19:09:12 Tải xuống
Chapter 67 23-02-2020 10:01:11 Tải xuống
Chapter 68 11-03-2020 12:13:10 Tải xuống
Chapter 69 21-03-2020 19:07:10 Tải xuống
Chapter 70 27-03-2020 20:07:11 Tải xuống
Chapter 75: - Ra oai phủ đầu, làm khó dễ và chèn ép 22-02-2020 09:57:39 Tải xuống
Chapter 76: - Chẳng qua chỉ là chút gió sương mà thôi 22-02-2020 09:57:09 Tải xuống
Chapter 78: - Thú triều loại nhỏ 22-02-2020 09:56:40 Tải xuống
Chapter 79: - Đồng đội ngu như heo! 22-02-2020 09:56:11 Tải xuống
Chapter 80: - Tiểu tổ Giác Tam tiêu diệt 22-02-2020 09:55:39 Tải xuống
Chapter 81: - Nhị chuyển cổ trùng - Bạch Ngọc Cổ 22-02-2020 09:55:10 Tải xuống
Chapter 82: - Tâm già, người cũng già 22-02-2020 09:54:41 Tải xuống
Chapter 83: - Kế thừa di sản 22-02-2020 09:54:10 Tải xuống
Chapter 84 23-02-2020 10:00:40 Tải xuống
Chapter 85 11-03-2020 12:12:39 Tải xuống
Chapter 86 11-03-2020 12:12:10 Tải xuống
Chapter 87 21-03-2020 19:17:10 Tải xuống
Chapter 88 22-03-2020 02:12:41 Tải xuống
Chapter 89: Video 29-03-2020 10:36:43 Tải xuống
Chapter 90 18-04-2020 18:40:12 Tải xuống
Chapter 90: Video 04-04-2020 19:43:08 Tải xuống
Chapter 91 18-04-2020 18:39:39 Tải xuống
Chapter 92: - Trời đất này chỉ mình ta độc hành 18-04-2020 18:36:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh