Loading...

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comic , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Anh tên là lý thanh tính tình vống nóng nảy, vốn chỉ là muốn đi làm để cho khỏi rãnh để che dấu cái thứ năng lực quái quỷ đó, nhưng vô hình bị dính dấp đến đại gia tộc trong đấu tranh, mà hắn bản thân sau lưng lại có động trời bí mật! ! !
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 102 29-08-2019 18:42:18 Tải xuống
Chapter 101 29-08-2019 18:42:14 Tải xuống
Chapter 100 29-08-2019 18:42:12 Tải xuống
Chapter 99 29-08-2019 18:42:09 Tải xuống
Chapter 98 24-08-2019 08:24:48 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 10-05-2019 16:05:57 Tải xuống
Chapter 1 15-10-2019 16:47:40 Tải xuống
Chapter 1.5 22-08-2019 07:50:25 Tải xuống
Chapter 2 22-08-2019 07:52:34 Tải xuống
Chapter 3 22-08-2019 07:54:00 Tải xuống
Chapter 4 23-08-2019 14:09:42 Tải xuống
Chapter 5 23-08-2019 14:10:08 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 02:01:51 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 02:01:53 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 02:01:55 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 02:01:57 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 02:01:59 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 02:02:04 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 02:02:05 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 02:02:07 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 02:02:09 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 02:02:11 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 02:02:13 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 02:02:15 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 02:02:17 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 02:02:19 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 02:02:21 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 02:02:23 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 02:02:27 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 02:02:28 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 02:02:30 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 23:13:59 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 23:14:02 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 23:14:04 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 23:14:05 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 23:14:16 Tải xuống
Chapter 30 09-06-2019 10:00:27 Tải xuống
Chapter 31 11-06-2019 09:18:08 Tải xuống
Chapter 32 13-06-2019 19:12:08 Tải xuống
Chapter 33 19-06-2019 23:06:10 Tải xuống
Chapter 34 19-06-2019 23:06:12 Tải xuống
Chapter 35 19-06-2019 23:06:16 Tải xuống
Chapter 36 19-06-2019 23:06:19 Tải xuống
Chapter 37 22-06-2019 22:12:10 Tải xuống
Chapter 38 23-06-2019 09:06:22 Tải xuống
Chapter 39 24-06-2019 08:06:09 Tải xuống
Chapter 40 25-06-2019 08:06:18 Tải xuống
Chapter 41 26-06-2019 08:12:10 Tải xuống
Chapter 42 11-10-2019 23:25:08 Tải xuống
Chapter 43 29-06-2019 08:06:16 Tải xuống
Chapter 44 25-09-2019 20:40:12 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2019 20:39:52 Tải xuống
Chapter 46 02-07-2019 10:00:33 Tải xuống
Chapter 47 03-07-2019 09:06:11 Tải xuống
Chapter 48 04-07-2019 09:06:31 Tải xuống
Chapter 49 05-07-2019 10:00:26 Tải xuống
Chapter 50 06-07-2019 08:12:33 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2019 20:44:57 Tải xuống
Chapter 52 09-07-2019 08:00:15 Tải xuống
Chapter 53 10-07-2019 08:00:55 Tải xuống
Chapter 54 11-07-2019 08:12:09 Tải xuống
Chapter 55 12-07-2019 08:00:12 Tải xuống
Chapter 56 13-07-2019 08:12:11 Tải xuống
Chapter 57 14-07-2019 09:06:32 Tải xuống
Chapter 58 15-07-2019 08:12:11 Tải xuống
Chapter 59 16-07-2019 08:18:05 Tải xuống
Chapter 60 19-07-2019 08:06:15 Tải xuống
Chapter 61 19-07-2019 08:06:17 Tải xuống
Chapter 62 19-07-2019 08:06:21 Tải xuống
Chapter 63 21-07-2019 08:18:21 Tải xuống
Chapter 64 24-07-2019 07:14:22 Tải xuống
Chapter 65 24-07-2019 13:05:33 Tải xuống
Chapter 66 26-07-2019 11:59:39 Tải xuống
Chapter 67 26-07-2019 12:07:11 Tải xuống
Chapter 68 26-07-2019 13:01:05 Tải xuống
Chapter 69 28-07-2019 12:12:08 Tải xuống
Chapter 70 30-07-2019 05:02:35 Tải xuống
Chapter 71 30-07-2019 04:02:21 Tải xuống
Chapter 72 30-07-2019 04:01:36 Tải xuống
Chapter 73 30-07-2019 08:42:55 Tải xuống
Chapter 74 31-07-2019 08:06:16 Tải xuống
Chapter 75 05-08-2019 21:51:22 Tải xuống
Chapter 76 02-08-2019 08:06:13 Tải xuống
Chapter 77 03-08-2019 08:00:16 Tải xuống
Chapter 78 04-08-2019 11:00:31 Tải xuống
Chapter 79 05-08-2019 08:18:22 Tải xuống
Chapter 80 06-08-2019 08:48:25 Tải xuống
Chapter 81 07-08-2019 12:04:10 Tải xuống
Chapter 82 08-08-2019 08:06:18 Tải xuống
Chapter 83 09-08-2019 08:06:17 Tải xuống
Chapter 84 10-08-2019 08:00:15 Tải xuống
Chapter 85 11-08-2019 08:00:28 Tải xuống
Chapter 86 12-08-2019 08:06:13 Tải xuống
Chapter 87 13-08-2019 08:00:19 Tải xuống
Chapter 88 14-08-2019 08:00:23 Tải xuống
Chapter 89 15-08-2019 08:42:10 Tải xuống
Chapter 90 16-08-2019 08:06:12 Tải xuống
Chapter 91 17-08-2019 08:06:33 Tải xuống
Chapter 92 18-08-2019 08:00:16 Tải xuống
Chapter 93 19-08-2019 08:06:33 Tải xuống
Chapter 94 21-08-2019 07:11:55 Tải xuống
Chapter 95 21-08-2019 08:06:16 Tải xuống
Chapter 96 22-08-2019 08:06:09 Tải xuống
Chapter 97 23-08-2019 08:06:10 Tải xuống
Chapter 98 24-08-2019 08:24:48 Tải xuống
Chapter 99 29-08-2019 18:42:09 Tải xuống
Chapter 100 29-08-2019 18:42:12 Tải xuống
Chapter 101 29-08-2019 18:42:14 Tải xuống
Chapter 102 29-08-2019 18:42:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh