Loading...

Runway de Waratte

Tác giả: Inoya Kotoba
Thể loại: School Life , Shounen , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 17-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Fujito Chiyuki là con gái của chủ tịch công ty người mẫu Mille neige. Chiyuki đã ước mơ trở thành người mẫu từ nhỏ và được trình diễn tại tuần lễ thời trang Paris. Nhưng Chiyuki lại chỉ cao có 158cm - quá thấp để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Dù vậy cô vẫn tin mình có thể thành công. Vào năm cuối cấp 3, khi Chiyuki dần mất niềm tin vào ước mơ của mình, cô gặp được Tsumura Ikuto - một cậu bạn có tài thiết kế nhưng lại định từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh khó khăn. Và cả hai cùng nhau bắt đầu một hành trình không thể để đạt được ước mơ của mình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 123 17-09-2020 15:43:01 Tải xuống
Chapter 122 15-09-2020 17:00:02 Tải xuống
Chapter 121 14-09-2020 17:55:12 Tải xuống
Chapter 120 14-09-2020 18:06:02 Tải xuống
Chapter 119 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-05-2020 01:43:01 Tải xuống
Chapter 1.1 08-01-2019 21:58:57 Tải xuống
Chapter 1.2 08-01-2019 21:59:00 Tải xuống
Chapter 1.5 18-04-2020 19:15:39 Tải xuống
Chapter 2 18-04-2020 19:15:10 Tải xuống
Chapter 2.1 08-01-2019 21:59:09 Tải xuống
Chapter 2.2 08-01-2019 21:59:12 Tải xuống
Chapter 2.5 27-12-2019 18:39:31 Tải xuống
Chapter 3 08-01-2019 21:59:16 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 21:59:18 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 21:59:21 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 21:59:24 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 21:59:27 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 21:59:30 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 21:59:33 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 21:59:36 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 21:59:39 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 21:59:42 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 21:59:45 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 21:59:48 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 21:59:51 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 21:59:55 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 21:59:57 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 22:00:00 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 22:00:04 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 22:00:06 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 22:00:09 Tải xuống
Chapter 22: món quà tuyệt diệu 08-01-2019 22:00:12 Tải xuống
Chapter 23: Bộ cánh thứ 23: phức tạp 08-01-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 24: bộ cánh thứ 24: ích kỷ 08-01-2019 22:00:18 Tải xuống
Chapter 25 05-05-2019 13:30:14 Tải xuống
Chapter 26 05-05-2019 13:30:18 Tải xuống
Chapter 27 05-05-2019 13:30:22 Tải xuống
Chapter 28 05-05-2019 13:30:24 Tải xuống
Chapter 29 05-05-2019 13:30:28 Tải xuống
Chapter 30 05-05-2019 13:30:31 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 13:30:34 Tải xuống
Chapter 32 06-05-2019 09:13:04 Tải xuống
Chapter 33 08-05-2019 20:01:27 Tải xuống
Chapter 34 10-05-2019 23:42:14 Tải xuống
Chapter 35 14-09-2020 17:24:04 Tải xuống
Chapter 36 14-09-2020 17:24:04 Tải xuống
Chapter 37 14-09-2020 17:24:04 Tải xuống
Chapter 38 14-09-2020 17:24:04 Tải xuống
Chapter 39 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 40 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 41 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 42 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 43 14-09-2020 17:35:02 Tải xuống
Chapter 44 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 45 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 46 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 47 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 48 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 49 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 50 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 51 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 52 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 53 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 54 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 55 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 56 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 57 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 58 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 59 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 60 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 61 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 62 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 63 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 64 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 65 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 66 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 67 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 68 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 69 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 70 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 71 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 72 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 73 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 74 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 75 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 76 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 77 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 78 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 79 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 80 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 81 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 82 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 83 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 84 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 85 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 86 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 87 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 88 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 89 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 90 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 91 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 92 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 93 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 94 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 95 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 96 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 97 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 98 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 99 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 100 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 101 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 102 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 103 14-09-2020 17:24:05 Tải xuống
Chapter 104 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 105 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 106 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 107 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 108 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 109 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 110 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 111 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 112 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 113 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 114 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 115 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 116 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 117 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 118 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 119 14-09-2020 17:24:06 Tải xuống
Chapter 120 14-09-2020 18:06:02 Tải xuống
Chapter 121 14-09-2020 17:55:12 Tải xuống
Chapter 122 15-09-2020 17:00:02 Tải xuống
Chapter 123 17-09-2020 15:43:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh