Runway de Waratte

Tác giả: Inoya Kotoba
Thể loại: School Life , Shounen , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 07-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Fujito Chiyuki là con gái của chủ tịch công ty người mẫu Mille neige. Chiyuki đã ước mơ trở thành người mẫu từ nhỏ và được trình diễn tại tuần lễ thời trang Paris. Nhưng Chiyuki lại chỉ cao có 158cm - quá thấp để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Dù vậy cô vẫn tin mình có thể thành công. Vào năm cuối cấp 3, khi Chiyuki dần mất niềm tin vào ước mơ của mình, cô gặp được Tsumura Ikuto - một cậu bạn có tài thiết kế nhưng lại định từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh khó khăn. Và cả hai cùng nhau bắt đầu một hành trình không thể để đạt được ước mơ của mình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 160 07-11-2021 21:30:05 Tải xuống
Chapter 159 07-11-2021 21:30:05 Tải xuống
Chapter 158 21-10-2021 21:30:04 Tải xuống
Chapter 157 11-10-2021 10:30:03 Tải xuống
Chapter 156 11-10-2021 10:30:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-03-2020 16:49:52 Tải xuống
Chapter 1.1 09-09-2021 13:18:50 Tải xuống
Chapter 1.2 09-09-2021 13:18:50 Tải xuống
Chapter 1.5 18-04-2020 19:15:39 Tải xuống
Chapter 2 18-04-2020 19:15:10 Tải xuống
Chapter 2.1 09-09-2021 13:18:50 Tải xuống
Chapter 2.2 09-09-2021 13:18:50 Tải xuống
Chapter 2.5 27-12-2019 18:39:31 Tải xuống
Chapter 3 09-09-2021 13:18:50 Tải xuống
Chapter 4 09-09-2021 13:18:50 Tải xuống
Chapter 5 09-09-2021 13:18:50 Tải xuống
Chapter 6 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 7 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 8 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 9 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 10 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 11 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 20 20-11-2021 02:50:21 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 22: món quà tuyệt diệu 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 23: Bộ cánh thứ 23: phức tạp 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 24: bộ cánh thứ 24: ích kỷ 09-09-2021 13:18:51 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2021 13:18:52 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 46 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 51 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 52 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 53 09-09-2021 13:18:53 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 60 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 61 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2021 13:18:54 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 70 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 72 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 73 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 74 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 75 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 76 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2021 13:18:55 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 82 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 83 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 84 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 85 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 86 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 87 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 88 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 89 09-09-2021 13:18:56 Tải xuống
Chapter 90 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 91 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 92 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 93 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 94 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 95 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 96 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 97 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 98 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 99 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 100 09-09-2021 13:18:57 Tải xuống
Chapter 101 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 102 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 103 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 104 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 105 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 106 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 107 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 108 09-09-2021 13:18:58 Tải xuống
Chapter 109 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 110 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 111 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 112 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 113 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 114 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 115 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 116 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 117 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 118 09-09-2021 13:18:59 Tải xuống
Chapter 119 09-09-2021 13:19:00 Tải xuống
Chapter 120 09-09-2021 13:19:00 Tải xuống
Chapter 121 09-09-2021 13:19:00 Tải xuống
Chapter 122 09-09-2021 13:19:00 Tải xuống
Chapter 123 09-09-2021 13:19:00 Tải xuống
Chapter 124 09-09-2021 13:19:00 Tải xuống
Chapter 125 09-09-2021 13:19:01 Tải xuống
Chapter 126 09-09-2021 13:19:01 Tải xuống
Chapter 127 09-09-2021 13:19:01 Tải xuống
Chapter 128 09-09-2021 13:19:01 Tải xuống
Chapter 129 09-09-2021 13:19:01 Tải xuống
Chapter 130 09-09-2021 13:19:02 Tải xuống
Chapter 131 09-09-2021 13:19:02 Tải xuống
Chapter 132 09-09-2021 13:19:02 Tải xuống
Chapter 133 09-09-2021 13:19:02 Tải xuống
Chapter 134 09-09-2021 13:19:03 Tải xuống
Chapter 135 09-09-2021 13:19:03 Tải xuống
Chapter 136 09-09-2021 13:19:03 Tải xuống
Chapter 137 09-09-2021 13:19:03 Tải xuống
Chapter 138 09-09-2021 13:50:02 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2021 13:50:02 Tải xuống
Chapter 140 09-09-2021 13:39:50 Tải xuống
Chapter 141 09-09-2021 13:39:36 Tải xuống
Chapter 142 09-09-2021 13:39:37 Tải xuống
Chapter 143 09-09-2021 13:39:27 Tải xuống
Chapter 144 09-09-2021 13:39:01 Tải xuống
Chapter 145 09-09-2021 13:39:00 Tải xuống
Chapter 146 09-09-2021 13:38:38 Tải xuống
Chapter 147 09-09-2021 13:38:41 Tải xuống
Chapter 148 09-09-2021 13:50:02 Tải xuống
Chapter 149 09-09-2021 13:38:11 Tải xuống
Chapter 150 09-09-2021 13:50:02 Tải xuống
Chapter 151 09-09-2021 13:38:04 Tải xuống
Chapter 152 09-09-2021 13:50:02 Tải xuống
Chapter 153 25-09-2021 22:20:34 Tải xuống
Chapter 154 25-09-2021 22:01:14 Tải xuống
Chapter 155 11-10-2021 10:30:03 Tải xuống
Chapter 156 11-10-2021 10:30:03 Tải xuống
Chapter 157 11-10-2021 10:30:03 Tải xuống
Chapter 158 21-10-2021 21:30:04 Tải xuống
Chapter 159 07-11-2021 21:30:05 Tải xuống
Chapter 160 07-11-2021 21:30:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh