Hitman

Tác giả: Seo Kouji
Thể loại: Drama , Romance , Shounen , Slice of Life , , Manga
Lần cập nhật cuối: 25-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kenzaki Ryuunosuke có niềm đam mê mãnh liệt với manga, anh quyết định tham gia và làm một biên tập viên, anh bắt gặp nữ chính của chúng ta cũng trong buổi phỏng vấn đó. Anh được nhận vào làm và anh nhận ra trong này khá là khác biệt, tổng biên tập thì cứ nói cty sắp phá sản, lúc anh vào thì người hướng dẫn đi du lịch nên họ nói anh cứ thoải mãi, có người gọi điện đến hỏi về việc in ấn thì lại nói xấu họ, anh quyết định bỏ qua những lời nói đó và đi gặp khách hàng, bất ngờ thay đó lại là nữ chính người đã gặp cậu ở buổi thử việc. Một câu truyện nói về giới biên tập viên và các mangaka chứa đầy những cung bậc cảm xúc,những cuộc chiến gay cấn giữ anh với những nhà xuất bản khác, hãy cũng đọc và khám phá nó nào~ Và bộ này chung tác giả với bộ Fuuka đóa nha :3
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 52 25-02-2021 12:22:13 Tải xuống
Chapter 51 25-02-2021 12:25:14 Tải xuống
Chapter 50 18-07-2020 07:56:41 Tải xuống
Chapter 49 18-07-2020 08:08:14 Tải xuống
Chapter 48 19-07-2020 02:25:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-02-2019 08:18:20 Tải xuống
Chapter 2 08-02-2019 08:18:25 Tải xuống
Chapter 3 08-02-2019 08:18:30 Tải xuống
Chapter 4 08-02-2019 08:18:36 Tải xuống
Chapter 5 08-02-2019 08:18:42 Tải xuống
Chapter 6 08-02-2019 08:18:48 Tải xuống
Chapter 7 08-02-2019 08:18:54 Tải xuống
Chapter 8 08-02-2019 08:19:00 Tải xuống
Chapter 9 08-02-2019 08:19:06 Tải xuống
Chapter 10 08-02-2019 08:19:13 Tải xuống
Chapter 11 08-02-2019 08:19:18 Tải xuống
Chapter 12 08-02-2019 08:19:24 Tải xuống
Chapter 13 08-02-2019 08:19:30 Tải xuống
Chapter 14 08-02-2019 08:19:36 Tải xuống
Chapter 15 08-02-2019 08:19:42 Tải xuống
Chapter 16 08-02-2019 08:19:48 Tải xuống
Chapter 17 08-02-2019 08:19:55 Tải xuống
Chapter 18 08-02-2019 08:20:00 Tải xuống
Chapter 18: Raw 29-11-2018 00:01:53 Tải xuống
Chapter 18: Raw - ( Raw ) 09-12-2018 12:23:41 Tải xuống
Chapter 19 08-02-2019 08:20:14 Tải xuống
Chapter 19: Raw 29-11-2018 00:01:55 Tải xuống
Chapter 19: Raw - ( Raw ) 09-12-2018 12:23:44 Tải xuống
Chapter 20 08-02-2019 08:20:16 Tải xuống
Chapter 20: Raw 29-11-2018 00:01:57 Tải xuống
Chapter 20: Raw - ( Raw ) 12-12-2018 14:17:47 Tải xuống
Chapter 21 08-02-2019 08:20:18 Tải xuống
Chapter 21: Raw 29-11-2018 00:01:59 Tải xuống
Chapter 21: Raw - ( Raw ) 12-12-2018 14:18:32 Tải xuống
Chapter 22 08-02-2019 08:20:23 Tải xuống
Chapter 22: Raw 29-11-2018 00:02:03 Tải xuống
Chapter 22: Raw - ( Raw ) 09-12-2018 12:24:36 Tải xuống
Chapter 23 08-02-2019 08:20:29 Tải xuống
Chapter 23: ( Raw ) 09-12-2018 12:24:39 Tải xuống
Chapter 23: Raw 21-01-2019 13:38:24 Tải xuống
Chapter 23: Raw - ( Raw ) 21-01-2019 14:27:03 Tải xuống
Chapter 24 08-02-2019 08:20:35 Tải xuống
Chapter 24: Raw 21-01-2019 13:38:27 Tải xuống
Chapter 24: Raw - ( Raw ) 21-01-2019 14:27:06 Tải xuống
Chapter 25 08-02-2019 08:20:41 Tải xuống
Chapter 25: Raw 21-01-2019 14:27:09 Tải xuống
Chapter 25: Raw - ( Raw ) 21-01-2019 14:38:10 Tải xuống
Chapter 26 08-02-2019 08:20:47 Tải xuống
Chapter 26: Raw 21-01-2019 14:27:12 Tải xuống
Chapter 26: Raw - ( Raw ) 21-01-2019 14:38:10 Tải xuống
Chapter 27 02-06-2019 18:20:19 Tải xuống
Chapter 27: Raw 26-02-2019 16:30:21 Tải xuống
Chapter 27: Raw - ( Raw ) 21-01-2019 14:38:14 Tải xuống
Chapter 28 02-06-2019 18:20:58 Tải xuống
Chapter 28: Raw 26-02-2019 16:30:24 Tải xuống
Chapter 29 02-06-2019 18:21:01 Tải xuống
Chapter 29: Raw 26-02-2019 16:30:27 Tải xuống
Chapter 30 10-06-2019 19:00:16 Tải xuống
Chapter 30: Raw 26-02-2019 16:30:30 Tải xuống
Chapter 31 13-07-2019 18:00:47 Tải xuống
Chapter 31.2 08-02-2019 08:00:17 Tải xuống
Chapter 31.2: Raw 01-03-2019 10:09:06 Tải xuống
Chapter 31: Raw 26-02-2019 16:30:33 Tải xuống
Chapter 32 15-08-2019 11:00:15 Tải xuống
Chapter 32: Raw 26-02-2019 16:30:39 Tải xuống
Chapter 33 16-09-2019 15:24:12 Tải xuống
Chapter 33: Raw 26-02-2019 16:30:41 Tải xuống
Chapter 34 17-09-2019 22:01:52 Tải xuống
Chapter 35 27-09-2019 17:18:11 Tải xuống
Chapter 36 29-09-2019 20:05:45 Tải xuống
Chapter 37 04-10-2019 07:17:44 Tải xuống
Chapter 38 07-10-2019 16:24:44 Tải xuống
Chapter 39 27-10-2019 20:07:35 Tải xuống
Chapter 40 01-11-2019 17:36:51 Tải xuống
Chapter 41 02-11-2019 20:26:23 Tải xuống
Chapter 42 03-11-2019 18:43:26 Tải xuống
Chapter 43 05-11-2019 23:49:25 Tải xuống
Chapter 44 08-11-2019 03:44:18 Tải xuống
Chapter 45 18-07-2020 08:10:31 Tải xuống
Chapter 46 19-07-2020 02:30:46 Tải xuống
Chapter 47 18-07-2020 07:58:18 Tải xuống
Chapter 48 19-07-2020 02:25:42 Tải xuống
Chapter 49 18-07-2020 08:08:14 Tải xuống
Chapter 50 18-07-2020 07:56:41 Tải xuống
Chapter 51 25-02-2021 12:25:14 Tải xuống
Chapter 52 25-02-2021 12:22:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh